Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Hanebjerg Skovvej 5B, Hanebjerg Plantage, 3210 Vejby

Sag nr. 228103

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

1.296 m2 stor sommerhusgrund i meget attraktivt område Grunden er beliggende midt i den pragtfulde Hanebjerg Plantage og med mindre end 500 m til stranden og godt 200 m til de smukke, lyngklædte bakker ved Heatherhill. Turen til stranden fører, via små grusveje, hjulspor og stier, gennem plantagen med den smukke natur. Hele området er kendetegnet ved masser af naturgrunde samt en fredelig, rolig og afslappet stemning. Grunden "breder" sig ud mod syd, således at en ejendom placeret i den nordlige ende vil få en stor, bred have mod syd. Omkring på grunden findes en god blanding af ældre beplantninger og mod vest afskærmer smukke rododendrons mod nabo. Hanebjerg Plantage området grænser op til det fredede Heatherhill og er beliggende et par kilometer vest for Rågeleje, med den dejlige strandpromenade, og dermed midt imellem byerne Gilleleje og Tisvildeleje, godt 5 km fra sidstnævnte og 10 km fra førstnævnte.

Vandforsyning: Vandværket Vænget - tilslutningsbidrag ej betalt

Vandafledning: Offentlig kloak - tilslutningsbidrag ej betalt HT-Bus: ca. 400 m

X

Indkøb: ca. 800 m

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Elforsyning: Tilsutningsbidrag ej betalt

Strand: ca. 450 m

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet:

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Hanebjerg Skovvej 5B, Hanebjerg Plantage, 3210 Vejby

Sag nr. 228103

Øvrige forhold VANDFORSYNING: Ejendommen er beliggende i Vandværket Vængets forsyningsområde. Tilslutningsafgiften udgør i 2010 kr. 24.440,- incl. moms i henhold til takstblad. Udgifter til stikledning, stophane og målerinstallation udgør i 2010 kr. 21.070,- incl. moms i henhold til takstblad. STRØMFORSYNING: Dong Energy - Normalt tilslutningsbidrag for fritidshuse udgør kr. 15.812,50 incl. moms i 2010. Dette ifølge www.dongenergy.dk AFLØBSFORHOLD: Ejendommen er beliggende i kloakeret område og kloaktilslutningsbidrag til Gribskov Kommune skal betales i forbindelse med bebyggelse af grunden. Kloaktilslutningsbidrag udgør i 2010 kr. 33.557,15 inklusiv moms for bolig med husspildevand. Dette i henhold til kommunalt takstblad.

Jordbundsforhold Sælger oplyser, at han ikke er i besiddelse af en jordbundsprøve/geoteknisk undersøgelse, og at sælger derfor ingen kendskab har til grundens bæreevne m.v. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser herom.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Hanebjerg Skovvej 5B, Hanebjerg Plantage, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 228103

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Hanebjerg Skovvej 5B, Hanebjerg Plantage, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 228103

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Hanebjerg Skovvej 5B, Hanebjerg Plantage, 3210 Vejby Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Ejendomsoplysninger Kommune ....................... : Gribskov Matr. nr ........................... : 8 bx Vejby by, Vejby Paracel ............................ : Må benyttes til ................ : Bebygg. m. et fritidshus Offentlig vurdering pr ..... : 2009 Offentlig ejendomsværdi : 624.000 kr. Heraf grundværdi............ : 624.000 kr. Grundskatteloftværdi ...... :

Zonestatus ................ : Ifølge ........................ : Grundareal ifølge ..... : Grundareal................ : Heraf vej................... :

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommen: 20.03.1948 Dok om vandafgift mv. 14.07.1980 Dok om hegn, hegnsmur mv.

Sag nr. 228103 Netto/md. 5.246

Brutto/md. 6.622

Sommerhusområde Kommunale oplysninger Tingbog 2 1.296 m

Dato 5. oktober 2010 v/33,44%

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Nej Ja Hvilke: Andre X Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Evt. salg af sælgerpanteForsikring Nej X Ja breve Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring. Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Oplysning om jordbundsforhold Der henvises til side 1a.

Byggemodningsforhold

Øvrige forhold Der henvises til side 1a.

Vand: El: -Kloak: Varme: -Antenne:

Formular nr. 4106 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Hanebjerg Skovvej 5B, Hanebjerg Plantage, 3210 Vejby Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Brutto/md. 6.622 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 63.959 Ejendomsskatter 14.896 14.896 Renovation 0 0 Antenneafgift/hybridnet 0 0 Skorstensfejning 0 0 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 600 600 Andre offentlige afgifter 3 3 Ydelser på gæld udenfor købesum 0 0 15.499 79.458 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -49.350 Renter af gæld udenfor købesum -0 -0 +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% 0 -16.503 + Evt. ejendomsværdiskat 0 0 Skat, overskud/underskud 1. år 0 -16.503 + Bruttoudgift 1. år 15.499 79.458 15.499 62.955 Nettoudgift 1. år

Sag nr. 228103 Dato 5. oktober 2010 Netto/md. 5.246 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 995.000 50.000 Ingen Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.400 7.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 784 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.788 10.788 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 1.013.188 69.171 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestKont./pålyd. ydelse løbetid Ingen.

Formular nr. 4107 OKTOBER 2009

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Hanebjerg Skovvej 5B, Hanebjerg Plantage, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 995.000 Udbetaling 55.000 Brutto/md. 12.196 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 7,05 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 395.000 d.d. 395.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

563.299

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 10,00 0 2. 10,00 782

d.d.

563.299 55.000 1.013.299

Saldo fradragskonto 0 0

Sag nr. 228103 Netto/md. 10.576 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

46.668

34.646

84.184

38.063

46.120

130.851

72.709

58.142

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 12.021 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 05.10.2010

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,00 / 3,87

Terminer Pr. år 12

Ann

4

DKK

8,50 /

9,25

Bemærkninger 3% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 995.000 55.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 889.442 124.667 106.004 33,44 7.400 7.500 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 782 2 813.469 130.851 112.500 33,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.788 10.788 3 732.863 130.851 114.552 32,44 Omkostninger til berigtigelse 4 647.280 130.851 116.619 31,44 I alt 1.013.188 74.069 5 556.347 130.851 118.700 30,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 6.054 130.851 129.225 25,44 tut 15 0 0 0 25,44 20 0 0 0 25,44 25 0 0 0 25,44 30 0 0 0 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Hanebjerg Skovvej 5B, Hanebjerg Plantage, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 74.174 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,3210 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 6.251 heraf udbetaling: 55.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Sag: 228103 Netto/md. 4.807 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 5,59 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 964.517 55.972 39.613 2 956.371 59.480 42.314 3 947.553 59.480 43.045 4 938.009 59.480 43.781 5 927.678 59.480 44.519 10 833.120 75.656 64.519 15 649.238 75.417 66.520 20 411.998 75.166 69.454 25 97.836 74.984 73.833 30 0 10.941 10.895

Dato: 05.10.2010

v/% 33,44 33,44 32,44 31,44 30,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 5.729 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 5,91 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 953.510 66.855 50.538 33,44 2 934.067 70.493 53.422 33,44 3 913.807 70.460 54.176 32,44 4 892.671 70.428 54.930 31,44 Restfinansiering: 5 870.598 70.394 55.685 30,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 743.639 70.223 59.449 25,44 Rente: 8,00 15 580.572 70.041 61.425 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 365.541 69.851 64.332 25,44 25 75.087 69.762 68.701 25,44 30 0 8.315 8.274 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 74.174 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,3255 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 7.169 heraf udbetaling: 55.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/228103/228103v3  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/228103/228103v3.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you