Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141 UdsholtRågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Arupsvej 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 227870

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Stor, reel sommerhusgrund i fuldt udbygget område I fuldt udbygget sommerhusområde ca. 1.300 - 1.400 m fra stranden ligger denne 1.910 m2 store, reelle sommerhusgrund. Grundens størrelse og rektangulære form giver rig mulighed for at ens ønsker til drømmehuset kan opfyldes. Grunden er dejligt solrig og udlagt som naturgrund med højtvoksende græs. Fra grunden leder småveje og stier til den store, fredede strandgrund - A.P. Møller Grunden som, via skov og klitter, leder videre til den dejlige badestrand. Dagligvareindkøb kan klares i Blistrup kun godt et par km væk og offentlig transport (HT-bus) findes få hundrede Ejendomsmæglerens oplysning til parterne meter fra grunden. Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: Køber må påregne tilslutningsafgifter til vandforsyning (Udsholt Vandværk) samt elforsyning (Dong Energy). X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Arupsvej 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 227870

Jordbundsforhold Sælger oplyser, at han ikke er i besiddelse af en jordbundsprøve/geoteknisk undersøgelse, og at sælger derfor ingen kendskab har til grundens bæreevne m.v. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser herom.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Arupsvej 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 227870

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Arupsvej 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 227870

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Arupsvej 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 495.000 Udbetaling 25.000 Ejendomsoplysninger Kommune ...................... : Gribskov Matr. nr .......................... : 1 ER Udsholt by, Blistrup Paracel............................ : Zonestatus................. : Må benyttes til ............... : Bebygg. m. et fritidshus Ifølge ........................ :

Offentlig vurdering pr .... : Offentlig ejendomsværdi : Heraf grundværdi ........... : Grundskatteloftværdi ..... :

Sag nr. 227870 Netto/md. 2.719

Brutto/md. 3.443

Sommerhusområde Kommunale oplysninger

2009kr. Grundareal ifølge ...... : 385.400kr. Grundareal ................ : 385.400kr. Heraf vej ................... : kr.

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrde på ejendommen: 27.03.1963 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.

Tingbog 2 1.910 m

Dato 20. maj 2010 v/33,44%

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Evt. salg af sælgerpanteForsikring Nej X Ja breve Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring. Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Oplysning om jordbundsforhold Der henvises til side 1a.

Byggemodningsforhold

Vand:

Øvrige forhold VANDFORSYNING: Ejendommen skal tilsluttes Udsholt Vandværk. For 2010 gælder: Tilslutningsbidrag udgør kr. 14.944,33 inkl. moms. Stikledningsbidrag udgør kr. 6.226,81 inkl. moms. Dette ifølge taktsblad fra Udsholt Vandværk.

El: -Kloak:

STRØMFORSYNING: Dong Energy - Normalt tilslutningsbidrag for fritidshuse udgør kr. 15.812,50 incl. moms i 2010. Dette ifølge www.dongenergy.dk

Varme: -Antenne:

Formular nr. 4106 DECEMBER 2006

AFLØBSFORHOLD: Ejendommen er beliggende i kloakeret område og kloaktilslutningsbidrag til Gribskov Kommune er betalt. Dette ifølge oplysninger fra Gribskov kommune. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Arupsvej 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 495.000 Udbetaling 25.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 6.918 0 0 0 1.200 2 0 8.120 Kontant -0 0 0 0 8.120 8.120

Brutto/md. 3.443 Finansieret 33.196 6.918 0 0 0 1.200 2 0 41.317 Finansieret -25.999 -0 -8.694 0 -8.694 41.317 32.623

Sag nr. 227870 Dato 20. maj 2010 Netto/md. 2.719 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 495.000 25.000 Ingen Tinglysningsafgift af skødet, anslået 4.400 4.500 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 642 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 7.775 7.775 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 507.175 37.917 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestKont./pålyd. ydelse løbetid Ingen.

Formular nr. 4107 OKTOBER 2009

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/227870/227870v3  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/227870/227870v3.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you