Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Vibehusvej 6B, 3250 Gilleleje

Sag nr. 227622B

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Naturskønt kvarter ved "Gilbjergstien" og kun 300 m fraKattegat Yderst velbeliggende 976 m2 stor helårsgrund i Sommerlystkvarter kun en kort gåtur fra Gilleleje Centrum. Ejendommen er beliggende på Vibehusvej, lille grusvej der leder direkte til Gilbjergstien og den dejlige udsigt over Kattegat. Via Gilbjergstien er der adgang til Gilleleje centrum, indkøb og de hyggelige omgivelser omkring havnen og torvet. Vand: Privat almen vandforsyning. Vejforhold: Privat fællesvej. Afløb: Off. kloak Skole: ca. 2.000 m. HT-Bus/Tog: ca. 500 m/ca. 1.500 m. Indkøb: ca. 500 m

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening - DEBO ApS COPYRIGHT Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vibehusvej 6B, 3250 Gilleleje

Sag nr. 227622B

Jordbundsforhold Sælger oplyser, at han ikke er i besiddelse af en jordbundsprøve/geotekniks undersøgelse, og at sælger derfor ingen kendskab har til grundens bæreevne m.v. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser herom.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening - DEBO ApS COPYRIGHT Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vibehusvej 6B, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 227622B

Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening - DEBO ApS COPYRIGHT Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vibehusvej 6B, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 227622B

Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening - DEBO ApS COPYRIGHT Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vibehusvej 6B, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 227622B

Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening - DEBO ApS COPYRIGHT Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vibehusvej 6B, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.750.000 Udbetaling 90.000 Ejendomsoplysninger Kommune ...................... : Gribskov Matr. nr .......................... : 2 FM Strand Børstrup By, Gilleleje Paracel............................ : Zonestatus.................: 1 Må benyttes til ............... : Ifølge ........................: Helårsboelse Offentlig vurdering pr .... : Offentlig ejendomsværdi : Heraf grundværdi ........... : Grundskatteloftværdi ..... :

2007kr. Grundareal ifølge......: 1.000.000kr. Grundareal................: 1.000.000kr. Heraf vej...................: kr.

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrde på ejendommen: 13.07.1897 Dok om vej mv.

Oplysning om jordbundsforhold Der henvises til side 1a.

Byggemodningsforhold Vand: Privat vandværk

Sag nr. 227622B Netto/md. 10.031

Brutto/md. 13.824

Byzone BBR-ejermeddelelse Opmåling 2 976 m 2 68 m

Dato 5. oktober 2008 v/33,05%

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre Nej X Ja Hvilke: Dagbladet Børsen, Gribskov Avis, Bolig Ekslusiv. Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: MML Finans. (Ved salg af Forsikring Nej X Ja sælgerpantebreve). Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring. Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Bolig Ekslusiv.

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

El: 220 og 380 volt Kloak: Offentlig spildevandsanlæg Varme: Elvarme Antenne:

Formular nr. 4106 DECEMBER 2006

Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening - DEBO ApS COPYRIGHT Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vibehusvej 6B, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.750.000 Udbetaling 90.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Vandværk 2008 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,05% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 12.000 0 0 0 700 0 1.000 13.700 Kontant 0 0 0 0 13.700 13.700

Brutto/md. 13.824 Finansieret 152.183 12.000 0 0 0 700 0 1.000 165.883 Finansieret 137.707 0 45.512 0 -45.512 165.883 120.370

Sag nr. 227622B Dato 5. oktober 2008 Netto/md. 10.031 v/33,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 1.750.000 90.000 Ingen. Tinglysningsafgift af skødet, anslået 11.900 12.200 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 996 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 14.563 14.563 I alt 1.776.463 117.758 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års Kont./pålyd. ydelse Ingen.

Formular nr. 4107 DECEMBER 2007

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening - DEBO ApS COPYRIGHT Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Vibehusvej 6B, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.750.000 Udbetaling 1.750.000 Brutto/md. 1.142 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld 1. års ydelse nr. Udbetaling 1.750.000 I alt 1.750.000 0 Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelSaldo Kontantregulering nr. løbetid sesomk. kontant fradragskonto Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 Bemærkninger til finansieringsforslaget

Formular nr. 4108 OKTOBER 2007

Sag nr. 227622B Netto/md. 1.142

1. års afdrag

0

Dato 05.10.2008

v/33,05% .

1. års fradrag Realkredittype

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdrags- Optages Rente ÅOP stillelse vilkår i valuta kont./pålyd.

Terminer Pr. år

0

Fremtidige ejerskiftevilkår Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Bemærkninger Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 1.750.000 1.750.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 11.900 11.900 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, 0 anslået Omkostninger til købers rådgiver(e), 14.563 14.563 anslået I alt 1.776.463 1.776.463 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening - DEBO ApS COPYRIGHT Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Vibehusvej 6B, 3250 Gilleleje

Sag: 227622B

Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 1.776.463 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 0,0000 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 1.142 heraf udbetaling: 1.750.000

Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 1.776.463 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 0,0000 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 1.142 heraf udbetaling: 1.750.000

Netto/md. 1.142

Dato: 05.10.2008 v/% 33,05%

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 30 0 0 0 Netto/md. 1.142

v/% 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05

v/%33,05

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 30 0 0 0

v/% 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05

Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 OKTOBER 2007

Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening - DEBO ApS COPYRIGHT Side 5

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/227622B/227622B  

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkredit- institu...