Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Østkæret 3, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 227378

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Yderst velbeliggende fritidsgrund en af de sidste i dette naturskønne kvarter!!! Kun 450 m til dejlig badestrand og mindre end 200 m til den store, fredede strandgrund, A.P. Møller Grunden. Grunden er beliggende på fredelig vej i lukket vejområde. Det drejer sig om en ældre udstykning, så hele det naturskønne område er præget af ugenerte grunde med gammel beplantning. Den solrige grund er letskrånende, udlagt som græsplæne, og med god randbeplantning mod naboer mod øst og vest. I henhold til kommuneplan, servitutter og bygningsreglement er der mulighed for bebyggelse med fritidshus med boligareal på op til 180 m2 samt carport/udhus eller lignende.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Østkæret 3, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 227378

Jordbundsforhold Sælger oplyser, at han ikke er i besiddelse af en jordbundsprøve/geoteknisk undersøgelse, og at sælger derfor ingen kendskab har til grundens bæreevne m.v. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser herom.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Østkæret 3, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Naturskønt kvarter med kort afstand til stranden

Sag nr. 227378

Kun 450 m til stranden og 200 m til fredet strandgrund

Grundens placering med A P Møller Grunden i baggrunden Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Østkæret 3, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 227378

Den rektangulære grund med A P Møller grunden til venstre

Masser af muligheder for at skabe sit eget drømmehus

Solrig grund med god randbeplantning mod øst og vest

Plads til dejlig, sydvendt have

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Østkæret 3, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 998.000 Udbetaling 50.000 Ejendomsoplysninger Kommune ...................... : Gribskov Matr. nr .......................... : 10 co Udsholt by, Blistrup Paracel............................ : Zonestatus.................: Må benyttes til ............... : Bebygg. m. et fritidshus Ifølge ........................:

Offentlig vurdering pr .... : Offentlig ejendomsværdi : Heraf grundværdi ........... : Grundskatteloftværdi ..... :

2007kr. Grundareal ifølge......: 624.000kr. Grundareal................: 624.000kr. Heraf vej...................: kr.

Sag nr. 227378 Netto/md. 4.863

Brutto/md. 6.521

Sommerhusområde Kommunale oplysninger Tingbog 2 1.200 m

Dato 12. august 2009 v/33,45%

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Evt. salg af sælgerpanteForsikring Nej X Ja breve Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring. Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrde på ejendommen: 08.09.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv. Andre ydelser Oplysning om jordbundsforhold Der henvises til side 1a.

Byggemodningsforhold Vand: El: --

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold VANDFORSYNING: Ejendommen er beliggende i område hørende under Udsholt Vandværk. Tilslutningsafgiften (anlægsbidrag) udgør i 2009 kr. 14.579,84 incl. moms i.h.t. takstblad 2009. Stikledningsbidrag udgør i 2009 kr. 6074,93 incl. moms i.h.t. takstblad 2009.

Kloak: Varme: --

STRØMFORSYNING: Dong Energy - Normalt tilslutningsbidrag for 25 ampere udgør cirka kr. 15.875,00 incl. moms i 2009. Der henvises til www.dongenergy.dk

Antenne: AFLØBSFORHOLD: Ejendommen er beliggende i kloakeret område og kloakbidrag er betalt i.h.t. kommunale ejendomsoplysninger. Formular nr. 4106 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Østkæret 3, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 998.000 Udbetaling 50.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Rottebekæmpelse Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,45% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 6.138 0 0 0 500 0 4 6.642 Kontant 0 0 0 0 6.642 6.642

Brutto/md. 6.521 Finansieret 71.614 6.138 0 0 0 500 0 4 78.256 Finansieret 59.478 0 19.895 0 -19.895 78.256 58.361

Sag nr. 227378 Dato 12. august 2009 Netto/md. 4.863 v/33,45% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 998.000 50.000 Ingen. Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.400 7.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 785 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.803 10.803 I alt 1.016.203 69.187 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års Kont./pålyd. ydelse Ingen.

Formular nr. 4107 DECEMBER 2007

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/227378/227378v1  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/227378/227378v1.pdf