Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Røglevangen 21, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208506

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Voss komfur. Miele emhætte. Whirlpool køleskab. Ejendommen sælges møbleret minus sælgers personlige effekter.

Vinkelbygget og veldisponeret fritidshus Fredelig beliggenhed på ugenert hjørnegrund

Dato 18. oktober 2012

Vinkelbygget Västkust Stugan fritidshus fra 1970 i velholdt, original stand. Veldisponeret indretning samt tre gode soverum giver plads til hele familien og en mulighed for at skabe et dejligt fristed. Desuden rolige omgivelser på lille stikvej i lukket vejområde. Grunden er orienteret mod vest og skråner let i samme retning. God, tæt randbeplantning mod naboer og vej skaber et helt ugenert miljø i haven, der henligger som solrig græsplæne med spredte beplantninger. Omkring huset giver fliseterrasser mod syd, øst og vest mulighed for at følge solens gang på himlen. Terrasserne er alle velafskærmede af beplantning, mens den vestvendte terrasse tillige er overdækket. Øst for fritidshuset findes desuden udhusbygning samt parkeringsareal belagt med småsten. Fra ejendommen er der godt 1.500 m, gennem det fredelige sommerhusområde, til stranden. Indenfor cirka samme afstand fra huset findes desuden flere, fredede naturområder, hvor der er masser af muligheder for hyggelige gåture.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre Ejendommen indeholder: Lille entre. Flisebadeværelse med bruseniche. Rummeligt forældresoveværelse med ska- ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke be. Opholdsstue med brændeovn og udgang til overdækket terrasse. Funktionelt køkken med lille spiseplads samt udgang til østvendt terrasse. To lyse soveværelser med indbyggede skabe. Lille, indbygget udhus.

Tag: Cementsten - Ydermur: Træbeklædning - Vinduer: 2 lags glas Vand: Udsholt Vandværk - Vejforhold: Privat fællesvej - Afløb: Off. kloak Strand: ca. 1.600 m - HT-Bus: ca. 100 m - Indkøb: ca. 1.500 m

Formular nr. 4101 MARTS 2011

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Røglevangen 21, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208506

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme og brændeovn. Varmeforbrug er anslået. Isoleringsforhold: 120 mm isolering i tag og gulve samt 70 mm isolering i ydervægge - ifølge bygningstegninger. Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommen: 20.08.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. 03.10.1969 Dok om sommerhusbeboelse mv.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Røglevangen 21, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208506

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Røglevangen 21, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208506

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Røglevangen 21, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208506

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Røglevangen 21, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208506

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Adresse Røglevangen 21, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208506

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f. Side 2


Adresse Røglevangen 21, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 830.000 Udbetaling 45.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 7 BF Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2011 900.000 kr. af dato ............................ : 360.500 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 556.500 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.203 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Dato 18. oktober 2012 v/32,44%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås BBR Sommerhusområde BBR 19.09.2012 2 62 m 2 0/0/0 m 2

62 m 2 9m 2 0/0/9 m 1970

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringsvilkår hos det nuværende selskab.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 29 m3 1.747 Varme 0 kwt 8.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 208506 Netto/md. 5.036

Brutto/md. 5.543

Elinstallationsrapport: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Kredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Willis Forsikringsservice, Nem Forsikring Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraBRF Kredit og BRF Bank Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Willis Forsikringsservice, Nemja, Forsikring Annoncering Nej X Ja Hvis hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Røglevangen 21, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 830.000 Udbetaling 45.000 Brutto/md. 5.543 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 49.888 Ejendomsskatter 6.731 6.731 Renovation 2.616 2.616 Skorstensfejning 400 400 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 1.000 1.000 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 3.500 3.500 Andre offentlige afgifter 10 10 Fast vandafgift 2012 1.713 1.713 Fast vandafl. 2012 663 663 16.633 66.521 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -35.925 Fradrag, i alt 0 35.925 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,44% 0 -11.654 Evt. ejendomsværdiskat 5.565 5.565 Skat, overskud/underskud 1. år 5.565 -6.089 + Bruttoudgift 1. år 16.633 66.521 22.198 60.432 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 830.000 45.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 6.800 6.800 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.963 9.963 Omkostninger til berigtigelse I alt 846.763 61.763 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208506 Dato 18. oktober 2012 Netto/md. 5.036 v/32,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Røglevangen 21, Udsholt Strand, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 830.000 Udbetaling 44.562 Brutto/md. 5.841 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,36 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. BRF Kredit 502.000 d.d. 502.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

305.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 653

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

305.000 44.562 851.562

Sag nr. 208506 Netto/md. 5.209

0 0

v/32,44% .

1. års ydelse

1. års afdrag

29.670

9.651

23.790

3.284

20.506

53.460

12.935

40.525

Kontantregulering

Dato 17.10.2012

1. års fradrag Realkredittype 20.019 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,30

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,75 /

6,97

Bemærkninger 3,5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 830.000 44.562 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 806.165 53.460 40.719 32,44 6.800 6.800 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 653 2 793.173 53.422 41.196 31,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.963 9.963 3 779.607 53.370 41.735 30,44 Omkostninger til berigtigelse 4 765.440 53.317 42.269 29,44 I alt 846.763 61.977 5 750.641 53.261 42.796 28,44 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets pro10 666.018 52.952 44.338 25,44 venu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen 15 560.096 52.584 45.305 25,44 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti20 426.753 52.146 46.581 25,44 tut 25 257.888 51.785 48.395 25,44 30 42.707 50.743 50.078 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,44 pct.. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er beregnet på baggrundaf kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Røglevangen 21, Udsholt Strand, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 62.062 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 0,5048 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 3.870 heraf udbetaling: 44.647

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,75 Løbetid: 30,00 år.

Sag: 208506 Netto/md. 3.617 v/ 32,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,46 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 802.191 29.807 21.456 2 798.850 29.692 21.708 3 795.278 29.692 22.042 4 791.459 29.692 22.375 5 787.376 29.692 22.708 10 762.306 47.077 41.058 15 608.780 52.335 47.271 20 438.354 51.456 47.605 25 245.627 50.562 48.271 30 22.722 36.083 35.743

Dato: 17.10.2012

v/% 32,44 31,44 30,44 29,44 28,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 4.928 v/ 32,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,80 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 798.951 45.524 37.190 32,44 2 779.803 45.366 37.450 31,44 3 760.317 45.250 37.721 30,44 4 740.511 45.133 37.988 29,44 Restfinansiering: 5 720.368 45.016 38.251 28,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 613.888 44.424 38.844 25,44 Rente: 6,75 15 495.559 43.819 39.097 25,44 Løbetid: 30,00 år. 20 361.370 43.202 39.584 25,44 25 205.728 42.705 40.502 25,44 30 20.796 32.224 31.886 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,44 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 62.062 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 0,5067 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 5.180 heraf udbetaling: 44.647

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

208506  
208506  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208506.pdf

Advertisement