Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Holmevej 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208449

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer. Ejendommen sælges delvist møbleret efter nærmere aftale.

Stor, gedigen fritidsbolig Dejlig grund i fredelige omgivelser

Dato 26. april 2012

På lille, lukket vej og med gå afstand til stranden ligger denne store, velholdte og helårsanvendelige fritidsbolig. Ejendommens interiør fremstår rustikt med rå murstensvægge og flisegulve. Loft til kip giver en dejlig rumfornemmelse, som komplementeres af et gennemgående åbent miljø samt dejligt lysindfald gennem mange vinduespartier. Tre gode soverum giver plads til den store familie og opvarmning med bl.a. varmepumpe og brændeovn sikrer helårsanvendelighed. Den solrige grund er dejligt ugenert og orienteret mod vest. Omkring på grunden findes en skøn blanding af høje og lave beplantninger, bl.a. imponerende rododendrons og mange stedsegrønne buske og træer. Den smukke grund og de fredelige omgivelser kan nydes fra stor, vestvendt fliseterrasse. Når vejrliget driller, er der mulighed for at søge læ på sydvendt, overdækket og afskærmet fliseterrasse. Integreret i fritidshuset findes desuden rummeligt udhus samt stor carport med stenbelagt indkørsel.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesFra den lille, fredelige vej er der kun godt 1.000 m til stranden, en tur der kan tilbagelægges via småveje og stier. Nærområdet er præget af flere skønne naturoplevelser, bl.a. den se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: store A.P. Møller Grund. Ja X Nej Hvis ja, hvilke Ejendommen indeholder: Rummelig entre i åben forbindelse med mellemgang, fra hvilken der også er udgang til haven. Børneværelse/kontor. Flisebadeværelse med bidet og flisebeklædt bruseniche. To store, lyse soveværelser. Bryggers/grovkøkken med udgang til haven. Vestvendt stue med brændeovn. I åben forbindelse med stuen findes pænt køkken med spiseplads. Stuen har desuden skydedørsparti til skøn, sydvestvendt udestue med udgang til både sydvendt, overdækket terrasse og vestvendt terrasse. Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overTag: Tagpap Ydermur: Mursten Vinduer: Termoruder ensstemmelse med udbudsvilkårene. Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Privat fællesvej Afløb: Off. kloak Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme Strand: ca. 1.000 m HT-Bus: ca. 600 m Indkøb: ca. 2.000 m handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 MARTS 2011

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Holmevej 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208449

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme, varmepumpe og brændeovn. Varme- og vandforbrug er anslåede beløb. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Holmevej 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208449

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Holmevej 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208449

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Holmevej 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208449

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Holmevej 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208449

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Adresse Holmevej 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208449

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f. Side 2


Adresse Holmevej 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 1.185.000 Udbetaling 60.000

Sag nr. 208449 Netto/md. 6.507

Brutto/md. 7.257

Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 11 CA Udsholt By, Blistrup m.fl. Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus

BBR

Sommerhusområde Offentlig vurdering pr......... : Bygningsarealer ifølge... : 2011 BBR-Meddelelse Offentlig ejendomsværdi .... : 1.300.000 kr. af dato ............................ : 06.04.2012 2 heraf grundværdi ................ : 388.500 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : 120 m 2 Evt. ejerboligværdi ............. : kr. Heraf garage/carport/udhus: 0/22/0 m Grundlag ejd. værdiskat ...... : 766.500 kr. Kælderareal ................... : Grundskatteloftværdi .......... : kr. Udnyttet tageetage ......... : 2 Boligareal ...................... : 98 m 2 Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog 9m 2 Grundareal udgør ................ : 1.228 m2 Heraf garage/carport/udhus: 0/0/9 m 2 heraf vej .............................. : m Opført/ombygget år ....... : 1981 Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitut på ejendommen: 27.04.1964 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering X Nej Ja Hvis ja, hvorfra Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Ejendommen er p.t. brandforsikret og indboforsikret hos Danske Forsikring.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 50 m3 3.012 Varme 0 kwt 10.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 26. april 2012 v/32,05%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Holmevej 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 1.185.000 Udbetaling 60.000 Brutto/md. 7.257 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 72.125 Ejendomsskatter 7.417 7.417 Renovation 2.616 2.616 Skorstensfejning 296 296 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 800 800 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 1.449 1.449 Andre offentlige afgifter 11 11 Fast vandafgift 2012 1.713 1.713 Fast vandafl. 2012 663 663 14.964 87.089 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -52.024 Fradrag, i alt 0 52.024 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -16.674 Evt. ejendomsværdiskat 7.665 7.665 Skat, overskud/underskud 1. år 7.665 -9.009 + Bruttoudgift 1. år 14.964 87.089 22.629 78.080 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 1.185.000 60.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 9.200 9.200 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 713 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.738 11.738 Omkostninger til berigtigelse I alt 1.205.938 81.650 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Danske Kredit / Variant 6U Flex- Obligationslån Garanti®

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

763.240

763.240

Sag nr. 208449 Dato 26. april 2012 Netto/md. 6.507 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

780.024 DKK

Rente Kont./pålyd. 6,00

1. års RestÅOP Ydelse løbetid 65.944 23,00 6,37

Saldo fradragskonto 0

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse Nej

Kontant regulering 0

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Holmevej 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.185.000 Udbetaling 58.797 Brutto/md. 7.567 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,26 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. BRF Kredit 734.000 d.d. 734.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

427.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 714

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

427.000 58.797 1.219.797

Sag nr. 208449 Netto/md. 6.685

0 0

v/32,05% .

1. års ydelse

1. års afdrag

43.382

14.111

32.452

4.813

27.639

75.834

18.924

56.910

Kontantregulering

Dato 26.04.2012

1. års fradrag Realkredittype 29.271 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,35

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,50 /

6,68

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.185.000 58.797 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.159.775 75.834 57.876 32,05 9.200 9.200 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 714 2 1.140.771 75.779 58.549 31,05 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.738 11.738 3 1.120.941 75.703 59.312 30,05 Omkostninger til berigtigelse 4 1.100.245 75.624 60.065 29,05 I alt 1.205.938 80.448 5 1.078.642 75.543 60.809 28,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 955.404 75.091 63.231 25,05 tut 15 801.836 74.553 64.560 25,05 20 609.549 73.913 66.298 25,05 25 367.564 73.151 68.581 25,05 30 61.438 72.139 71.310 25,05 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Holmevej 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 80.217 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 0,7747 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 4.760 heraf udbetaling: 58.567

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,50 Løbetid: 30,00 år.

Sag: 208449 Netto/md. 4.402 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,26 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.136.813 42.160 30.358 2 1.131.921 41.291 30.223 3 1.126.704 41.291 30.685 4 1.121.139 41.291 31.147 5 1.115.203 41.291 31.609 10 1.079.041 49.203 41.014 15 879.417 73.339 66.428 20 638.602 72.324 67.080 25 365.861 71.287 68.157 30 50.914 70.129 69.562

Dato: 26.04.2012

v/% 32,05 31,05 30,05 29,05 28,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

Netto/md. 6.162 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,57 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.132.987 63.262 51.476 32,05 2 1.106.835 62.729 51.751 31,05 3 1.079.850 62.600 52.162 30,05 4 1.052.377 62.469 52.566 29,05 Restfinansiering: 5 1.024.391 62.338 52.965 28,05 Sælgerpantebrev Annuitet 10 875.813 61.670 54.109 25,05 Rente: 6,50 15 709.778 60.982 54.602 25,05 Løbetid: 30,00 år. 20 520.917 60.274 55.398 25,05 25 301.858 59.550 56.622 25,05 30 42.410 58.733 58.184 25,05 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 80.217 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 0,7827 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 6.519 heraf udbetaling: 58.567

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/208449  
/208449  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208449.pdf

Advertisement