Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Torn-Åsen 4, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208439

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ældre hvidevarer uden garanti af nogen art grundet alder og tilstand. Ejendommen sælges delvist møbleret i henhold til liste.

Spændende, muret fritidsbolig Stor naturgrund kun godt 800 m fra stranden

Dato 22. maj 2012

Spændende, arkitekttegnet fritidsbolig med store terrasser. Eksteriøret fremstår stilrent med murstensvægge kombineret med enkelte træfacader samt store vinduespartier. Interiøret er rustikt med rå murstensvægge samt klinker i dele af stuen og i køkken, entre og bad. Veldisponeret indretning med tre gode soverum giver plads til den store familie og store terrasser giver masser af uderum, hvor naturen kan nydes. Den store, sydvendte grund henligger som uplejet naturgrund med skovpræget beplantning. Ejendommen er højtliggende i forhold til den lille vej, hvilket, sammen med den megen beplantning mod syd, skaber et helt ugenert miljø syd for fritidshuset. Grunden strækker sig et godt stykke mod syd, hvilket giver rig mulighed for at skove noget af beplantningen, så der kan komme mere lys og luft ind omkring fritidshuset. I forbindelse med fritidshuset findes sydvendt, afskærmet fliseterrasse samt afskærmet og overdækket fliseterrasse mod vest.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2

Ejendommen er beliggende for enden af lille, blind vej kun godt 800 m fra stranden, hvor den lokale grundejerforening har egen strandgrund med badebro samt plads til jolle er surfbræt.

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2

Ejendommen indeholder: Entre med garderobe. Forældresoveværelse med skabe. Badeværelse med bruseniche. Stor, sydvendt stue med pejs og skydedørsparti til sydvendt terrasse. Køkken med stor spiseplads og skydedørsparti til vestvendt, overdækket terrasse. To soveværelser med skabe.

Tag: Built-up

Ydermur: Mursten

Vand: Udsholt Vandværk Strand: ca. 800 m

Vinduer: Termoruder

Vejforhold: Privat fællesvej

HT-Bus: ca. 700 m

Formular nr. 4101 MARTS 2011

Afløb: Off. kloak

Indkøb: ca. 2.000 m

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Torn-Åsen 4, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208439

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme og pejs. Varme- og vandforbrug er anslåede størrelser, da der ikke har været forbrug på ejendommen. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Torn-Åsen 4, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208439

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Torn-Åsen 4, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208439

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Torn-Åsen 4, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208439

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Torn-Åsen 4, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208439

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Adresse Torn-Åsen 4, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208439

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f. Side 2


Adresse Torn-Åsen 4, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 11 CZ Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2011 1.150.000 kr. af dato ............................ : 392.200 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 682.500 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.251 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitut på ejendommen: 01.07.1963 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Dato 22. maj 2012 v/32,05%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås BBR Sommerhusområde BBR 21.03.2012 2 87 m 2 0/0/0 m

87 m

2

2

Elinstallationsrapport: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Kredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Willis Forsikringsservice, Nem Forsikring Andre X Nej Ja Hvilke:

0/0/0 m 1973

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringspolice hos det nuværende forsikringsselskab.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 40 m3 2.409 Varme 0 kwt 8.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 208439 Netto/md. 5.747

Brutto/md. 6.336

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraBRF Kredit og BRF Bank Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Willis Forsikringsservice, Nemja, Forsikring Annoncering Nej X Ja Hvis hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Torn-Åsen 4, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Brutto/md. 6.336 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 60.206 Ejendomsskatter 7.488 7.488 Renovation 2.616 2.616 Skorstensfejning 296 296 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 950 950 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 2.094 2.094 Andre offentlige afgifter 8 8 Fast vandafgift 2012 1.713 1.713 Fast vandafl. 2012 663 663 15.828 76.034 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -43.361 Fradrag, i alt 0 43.361 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -13.897 Evt. ejendomsværdiskat 6.825 6.825 Skat, overskud/underskud 1. år 6.825 -7.072 + Bruttoudgift 1. år 15.828 76.034 22.653 68.962 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 995.000 50.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 8.300 8.300 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 684 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.788 10.788 Omkostninger til berigtigelse I alt 1.014.088 69.772 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208439 Dato 22. maj 2012 Netto/md. 5.747 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Torn-Åsen 4, Udsholt Strand, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 995.000 Udbetaling 50.285 Brutto/md. 6.691 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,38 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. BRF Kredit 605.000 d.d. 605.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

368.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 684

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

368.000 50.285 1.023.285

Sag nr. 208439 Netto/md. 5.954

0 0

v/32,05% .

1. års ydelse

1. års afdrag

35.758

11.631

28.704

3.963

24.741

64.462

15.594

48.868

Kontantregulering

Dato 22.05.2012

1. års fradrag Realkredittype 24.127 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,33

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,75 /

6,96

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 995.000 50.285 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 971.992 64.462 49.042 32,05 8.300 8.300 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 684 2 956.330 64.416 49.619 31,05 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.788 10.788 3 939.976 64.354 50.270 30,05 Omkostninger til berigtigelse 4 922.896 64.289 50.915 29,05 I alt 1.014.088 70.056 5 905.055 64.222 51.551 28,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets pro10 803.036 63.849 53.621 25,05 venu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen 15 675.331 63.406 54.762 25,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti20 514.563 62.878 56.270 25,05 tut 25 310.956 62.271 58.289 25,05 30 51.492 61.002 60.259 25,05 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Torn-Åsen 4, Udsholt Strand, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 70.067 Bemærkninger Ejerskiftelån: BRF Kredit Rentetilpasningslån, afdragsfrit Rente: 0,5938 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 4.443 heraf udbetaling: 50.296

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,75 Løbetid: 30,00 år.

Sag: 208439 Netto/md. 4.116 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,75 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 964.024 37.487 26.904 2 959.993 38.698 28.145 3 955.683 38.698 28.577 4 951.076 38.698 29.008 5 946.149 38.698 29.439 10 915.901 58.103 50.228 15 739.377 64.287 57.675 20 537.713 63.577 58.570 25 303.939 62.895 59.916 30 27.954 44.629 44.215

Dato: 22.05.2012

v/% 32,05 31,05 30,05 29,05 28,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

Netto/md. 5.585 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,04 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 961.977 55.094 44.531 32,05 2 940.429 55.711 45.247 31,05 3 918.767 55.623 45.674 30,05 4 896.605 55.534 46.095 29,05 Restfinansiering: 5 873.918 55.444 46.509 28,05 Sælgerpantebrev Annuitet 10 751.709 54.979 47.777 25,05 Rente: 6,75 15 611.966 54.490 48.416 25,05 Løbetid: 30,00 år. 20 449.562 53.975 49.342 25,05 25 257.424 53.726 50.889 25,05 30 25.661 40.022 39.616 25,05 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 70.067 Bemærkninger Ejerskiftelån: BRF Kredit Rentetilpasningslån Rente: 0,5952 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 5.910 heraf udbetaling: 50.296

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/208439  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208439.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you