Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje., 3230 Græsted Tlf.: 48716100, Fax.: 48716117 bk-bolig@bk-bolig.dk - www.bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Vestenvej 10, Vejby Strand, 3210 Vejby

Sag nr. 208403

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Dato 16. november 2011

Lækkert nyt fritidshus Fredelig beliggenhed nær Heatherhill og stranden I skønt, lukket og fredfyldt vejområde kun godt 800 m fra stranden ligger dette indbydende fritidshus med lyst interiør, store vinduespartier samt stort, skønt træterrasseanlæg. Tre gode soverum, stor hems samt alkoveværelse giver plads til den store familie, som kan nyde de dejlige omgivelser samt både stranden og de lyngklædte bakker ved Heatherhill det hele inden for kort afstand fra ejendommen. Grundene i det lukkede vejområde er kendetegnet ved små diger ud mod vejene. Den højtliggende grund er i øvrigt velafskærmet af beplantning, hvilket skaber en ugenert, solrig og græsbeplantet have syd for ejendommen. Mod syd findes også stort, dejligt træterrasseanlæg, orienteret mod syd, øst og vest. Terrasseanlægget har afskærmet morgenterrasse mod øst og er delvist overdækket mod syd.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2

Ejendommen indeholder: Stor, højloftet opholdsstue med brændeovn, sydvendt glasparti samt flere udgange til terrasseanlægget. I delvis åben forbindelse med stuen findes lille, hyggeligt alkoveværelse. Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre Fra stuen er der endvidere opgang til stor hems med spot i loft. Stuen er også i åben forydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: bindelse med flot køkken hvofra der er adgang til bryggers med flisegulv og egen indJa X Nej Hvis ja, hvilke gang. Ejendommens øvrige rum består af: Tre lyse soveværelser - alle med indbyggede skabe. Gæstetoilet med flisegulv og bruseniche. Stort, lækkert badeværelse sauna, flisebeklædt bruseniche og installation for spa.

Tag: Betontagsten

Ydermur: Træbeklædning

Vand: Vejby Vandfosyning Strand: ca. 800 m

Vinduer: Lavenergi/Termo

Vejforhold: Privat fællesvej

Afløb: Off. kloak

HT-Bus/Tog: ca. 200 m/ca. 2.000 m Indkøb: ca. 2.000 m

Formular nr. 4101 MARTS 2011

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vestenvej 10, Vejby Strand, 3210 Vejby

Sag nr. 208403

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme & brændeovn. Varme- og vandforbrug er anslåede størrelser (nybyggeri). Isoleringsforhold: Se bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vestenvej 10, Vejby Strand, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208403

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vestenvej 10, Vejby Strand, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208403

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vestenvej 10, Vejby Strand, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208403

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vestenvej 10, Vejby Strand, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208403

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e. Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vestenvej 10, Vejby Strand, 3210 Vejby Kontantpris 1.995.000 Udbetaling 100.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 15 EE Vejby By, Vejby Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2010 1.995.000 kr. af dato ............................ : 513.500 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 1.995.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.387 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommen: 06.04.1964 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv. 03.04.2007 Lokalplan 102.04 Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Sag nr. 208403 Netto/md. 11.096

Brutto/md. 12.088

BBR Sommerhusområde BBR 25.10.2011 2 100 m 2 0/0/0 m

100 m

2

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice. Andre X Nej Ja Hvilke:

2

0/0/0 m 2011

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraNej Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 50 m3 2.932 Varme 0 kwt 10.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 16. november 2011 v/33,44%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vestenvej 10, Vejby Strand, 3210 Vejby Kontantpris 1.995.000 Udbetaling 100.000 Brutto/md. 12.088 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 126.154 Ejendomsskatter 10.040 10.040 Renovation 2.451 2.451 Skorstensfejning 400 400 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 1.000 1.000 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 4.000 4.000 Andre offentlige afgifter 25 25 Fast vandafgift 2011 350 350 Fast vandafl. 2011 640 640 18.906 145.060 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -95.271 Fradrag, i alt 0 95.271 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% 0 -31.859 Evt. ejendomsværdiskat 19.950 19.950 Skat, overskud/underskud 1. år 19.950 -11.909 + Bruttoudgift 1. år 18.906 145.060 38.856 133.151 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 1.995.000 100.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 13.400 13.400 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 300 861 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 15.788 15.788 Omkostninger til berigtigelse I alt 2.024.488 130.048 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208403 Dato 16. november 2011 Netto/md. 11.096 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Vestenvej 10, Vejby Strand, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.995.000 Udbetaling 99.591 Brutto/md. 13.864 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,30 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 1.221.000 d.d. 1.221.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

766.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 883

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

766.000 99.591 2.086.591

Sag nr. 208403 Netto/md. 12.299 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

76.378

21.552

71.085

10.103

60.982

147.463

31.655

115.807

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 54.825 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 16.11.2011

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 4,00 / 4,86

Terminer Pr. år 12

Ann

4

DKK

8,00 /

8,71

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.995.000 99.591 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.984.464 147.463 109.893 33,44 13.400 13.400 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 300 883 2 1.952.603 147.369 111.321 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 15.788 15.788 3 1.919.017 147.241 112.925 31,44 Omkostninger til berigtigelse 4 1.883.600 147.107 114.520 30,44 I alt 2.024.488 129.662 5 1.846.240 146.968 116.104 29,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 1.625.770 146.183 122.006 25,44 tut 15 1.334.587 145.225 125.550 25,44 20 946.348 144.056 130.552 25,44 25 423.676 142.629 137.662 25,44 30 68.171 70.871 70.061 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Vestenvej 10, Vejby Strand, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 129.938 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,7316 Løbetid: 30 år.

Sag: 208403 Brutto/md. 9.430 heraf udbetaling: 99.876

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Netto/md. 8.741 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,29 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.943.577 94.249 66.845 2 1.933.498 92.671 66.840 3 1.922.589 92.671 67.928 4 1.910.781 92.671 69.020 5 1.897.999 92.671 70.115 10 1.816.437 130.367 112.015 15 1.430.839 142.254 127.683 20 966.808 140.701 131.236 25 394.720 139.081 136.624 30 17.076 34.739 34.566

Dato: 16.11.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 11.432 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,61 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.939.661 126.405 99.132 33,44 2 1.896.754 125.411 99.868 32,44 3 1.852.076 125.222 100.960 31,44 4 1.806.030 125.031 102.043 30,44 Restfinansiering: 5 1.758.534 124.838 103.116 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 1.496.022 123.831 107.018 25,44 Rente: 8,00 15 1.180.914 122.759 109.396 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 792.975 121.622 112.989 25,44 25 302.484 120.436 118.407 25,44 30 12.500 25.536 25.382 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 129.938 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,7354 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 12.109 heraf udbetaling: 99.876

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/208403  

http://bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208403/208403.pdf

/208403  

http://bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208403/208403.pdf

Advertisement