Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208402

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Beko keramisk komfur. Wasco emhætte. Elvita køle/fryseskab. Bosch vaskemaskine. Varmepumpe. Ejendommen sælges møbleret minus sælgers personlige effekter.

Veldisponeret fritidshus nær stranden

Dato 11. oktober 2012

På lille, blind vej og kun godt 300 m fra stranden ligger dette indflytningsklare fritidshus. Ejendommen fremstår i pæn og velholdt stand samt med veldisponeret indretning. Sammenbygget med fritidshuset findes stor, lukket carport med adgang til udhus/værksted samt stort anneksværelse. Det fredelige, lukkede vejområde har kort afstand til stranden samt flere skønne naturoplevelser i nabolaget. Grundejerforeningen i området har egen strandgrund med badebro samt plads til jolle eller surfbræt. Den dejlige grund er helt afskærmet af tæt randbeplantning, hvilket skaber et dejligt, ugenert område, udlagt med græsplæne, syd for ejendommen. Grunden er ellers præget af diverse beplantninger. Mod syd og vest findes velafskærmet og delvist overdækket fliseterrasse. Ejendommen indeholder: Adgang fra den indbyggede carport til entre/mellemgang. Rummeligt badeværelse med mosaikgulv, vaskemaskine og bruseniche. Tre gode soverum med skabe. Stor opholdsstue med brændeovn og udgang til terrassen. I åben forbindelse med stuen findes stor spiseplads samt funktionelt køkken med udgang til haven.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke

Fyrretræsgulve samt fyrretræsvægge og -lofter overalt. Opvarmning med både varmepumpe og brændeovn sikrer, sammen med fornuftige isoleringsforhold, helårsanvendelighed, så de naturskønne omgivelser kan nydes året rundt.

Tag: Bølgeeternit

Ydermur: Træbeklædning Vinduer: Termoruder

Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Privat fællesvej Strand: ca. 350 m HT-Bus: ca. 200 m Formular nr. 4101 MARTS 2011

Afløb: Off. Kloak

Indkøb: ca. 1.500 m

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208402

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved varmepumpe, brændeovn og elvame. Isoleringsforhold: 100 mm isolering i gulve og lofter, 75 mm isolering i ydervægge - dette ifølge bygningstegninger. Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende byrder på ejendommen: 28.12.1920 Dok om færdselsret mv 18.11.1946 Dok om færdselsret mv 25.09.1950 Dok om baderet samt færdselsret mv 06.09.1956 Dok om vandløb mv 24.12.1970 Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv 24.12.1970 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv 21.07.1971 Dok om regnvandsanlæg mv. 21.07.1971 Dok om grundejerforening mv 21.07.1971 Dok om gangsti mv, samt vejadgang 23.07.1971 Dok om færdselsret mv 24.08.1971 Dok om gangsti mv, samt vejadgang

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208402

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208402

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208402

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208402

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e. Side 2


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.075.000 Udbetaling 55.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 12 GG Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2011 890.000 kr. af dato ............................ : 361.800 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 588.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.212 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Dato 11. oktober 2012 v/32,44%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås BBR Sommerhusområde BBR 25.10.2011 2 63 m 2 0/0/0 m 2

63 m 2 49 m 2 0/27/22 m 1976/1984

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 30 m3 1.807 Varme 3.117 kwt 7.068 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 208402 Netto/md. 5.811

Brutto/md. 6.580

Elinstallationsrapport: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Kredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Willis Forsikringsservice, Nem Forsikring Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraBRF Kredit og BRF Bank Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Willis Forsikringsservice, Nemja, Forsikring Annoncering Nej X Ja Hvis hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.075.000 Udbetaling 55.000 Brutto/md. 6.580 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 64.634 Ejendomsskatter 6.475 6.475 Renovation 2.619 2.619 Skorstensfejning 367 367 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 500 500 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 1.980 1.980 Andre offentlige afgifter 7 7 Fast vandafgift 2012 1.713 1.713 Fast vandafl. 2012 663 663 14.325 78.959 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -46.552 Fradrag, i alt 0 46.552 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,44% 0 -15.102 Evt. ejendomsværdiskat 5.880 5.880 Skat, overskud/underskud 1. år 5.880 -9.222 + Bruttoudgift 1. år 14.325 78.959 20.205 69.737 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 1.075.000 55.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.900 7.900 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.188 11.188 Omkostninger til berigtigelse I alt 1.094.088 74.088 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208402 Dato 11. oktober 2012 Netto/md. 5.811 v/32,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.075.000 Udbetaling 55.007 Brutto/md. 7.018 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,42 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. BRF Kredit 648.000 d.d. 648.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

405.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 703

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

405.000 55.007 1.108.007

Sag nr. 208402 Netto/md. 6.073

0 0

v/32,44% .

1. års ydelse

1. års afdrag

38.299

12.458

31.590

4.361

27.229

69.889

16.819

53.070

Kontantregulering

Dato 11.10.2012

1. års fradrag Realkredittype 25.841 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,26

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,75 /

7,16

Bemærkninger 3,5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.075.000 55.007 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.051.892 69.889 53.203 32,44 7.900 7.900 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 703 2 1.034.997 69.840 53.829 31,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.188 11.188 3 1.017.354 69.773 54.536 30,44 Omkostninger til berigtigelse 4 998.925 69.704 55.235 29,44 I alt 1.094.088 74.797 5 979.671 69.632 55.925 28,44 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets pro10 869.509 69.233 57.947 25,44 venu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen 15 731.482 68.758 59.217 25,44 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti20 557.546 68.193 60.896 25,44 tut 25 337.035 67.520 63.127 25,44 30 55.730 66.081 65.281 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,44 pct.. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er beregnet på baggrundaf kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 75.253 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 0,4633 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 4.403 heraf udbetaling: 55.468

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,75 Løbetid: 30,00 år.

Sag: 208402 Netto/md. 3.967 v/ 32,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,44 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.039.949 38.506 27.723 2 1.035.612 38.429 28.100 3 1.030.974 38.429 28.532 4 1.026.016 38.429 28.964 5 1.020.714 38.429 29.395 10 988.165 60.983 53.198 15 789.014 67.803 61.252 20 568.054 66.663 61.681 25 318.278 65.504 62.540 30 29.466 46.659 46.248

Dato: 11.10.2012

v/% 32,44 31,44 30,44 29,44 28,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 5.671 v/ 32,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,77 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.035.396 58.935 48.174 32,44 2 1.010.527 58.761 48.521 31,44 3 985.246 58.610 48.871 30,44 4 959.552 58.459 49.216 29,44 Restfinansiering: 5 933.423 58.308 49.555 28,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 795.351 57.540 50.318 25,44 Rente: 6,75 15 641.985 56.756 50.643 25,44 Løbetid: 30,00 år. 20 468.123 55.957 51.273 25,44 25 266.506 55.146 52.336 25,44 30 26.968 41.655 41.247 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,44 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 75.253 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 0,4650 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 6.105 heraf udbetaling: 55.468

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

208402v3  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208402v3.pdf