Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208402

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Beko keramisk komfur. Wasco emhætte. Elvita køle/fryseskab. Bosch vaskemaskine. Varmepumpe. Ejendommen sælges møbleret minus sælgers personlige effekter.

Veldisponeret fritidshus nær stranden

Dato 18. juni 2012

På lille, blind vej og kun godt 300 m fra stranden ligger dette indflytningsklare fritidshus. Ejendommen fremstår i pæn og velholdt stand samt med veldisponeret indretning. Sammenbygget med fritidshuset findes stor, lukket carport med adgang til udhus/værksted samt stort anneksværelse. Det fredelige, lukkede vejområde har kort afstand til stranden samt flere skønne naturoplevelser i nabolaget. Grundejerforeningen i området har egen strandgrund med badebro samt plads til jolle eller surfbræt. Den dejlige grund er helt afskærmet af tæt randbeplantning, hvilket skaber et dejligt, ugenert område, udlagt med græsplæne, syd for ejendommen. Grunden er ellers præget af diverse beplantninger. Mod syd og vest findes velafskærmet og delvist overdækket fliseterrasse. Ejendommen indeholder: Adgang fra den indbyggede carport til entre/mellemgang. Rummeligt badeværelse med mosaikgulv, vaskemaskine og bruseniche. Tre gode soverum med skabe. Stor opholdsstue med brændeovn og udgang til terrassen. I åben forbindelse med stuen findes stor spiseplads samt funktionelt køkken med udgang til haven.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke

Fyrretræsgulve samt fyrretræsvægge og -lofter overalt. Opvarmning med både varmepumpe og brændeovn sikrer, sammen med fornuftige isoleringsforhold, helårsanvendelighed, så de naturskønne omgivelser kan nydes året rundt.

Tag: Bølgeeternit

Ydermur: Træbeklædning Vinduer: Termoruder

Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Privat fællesvej Strand: ca. 350 m HT-Bus: ca. 200 m Formular nr. 4101 MARTS 2011

Afløb: Off. Kloak

Indkøb: ca. 1.500 m

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208402

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved varmepumpe, brændeovn og elvame. Isoleringsforhold: 100 mm isolering i gulve og lofter, 75 mm isolering i ydervægge - dette ifølge bygningstegninger. Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende byrder på ejendommen: 28.12.1920 Dok om færdselsret mv 18.11.1946 Dok om færdselsret mv 25.09.1950 Dok om baderet samt færdselsret mv 06.09.1956 Dok om vandløb mv 24.12.1970 Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv 24.12.1970 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv 21.07.1971 Dok om regnvandsanlæg mv. 21.07.1971 Dok om grundejerforening mv 21.07.1971 Dok om gangsti mv, samt vejadgang 23.07.1971 Dok om færdselsret mv 24.08.1971 Dok om gangsti mv, samt vejadgang

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208402

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208402

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208402

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208402

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e. Side 2


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.145.000 Udbetaling 60.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 12 GG Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2011 890.000 kr. af dato ............................ : 361.800 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 588.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.212 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Dato 18. juni 2012 v/32,05%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås BBR Sommerhusområde BBR 25.10.2011 2 63 m 2 0/0/0 m 2

63 m 2 49 m 2 0/27/22 m 1976/1984

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 30 m3 1.807 Varme 3.117 kwt 7.068 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 208402 Netto/md. 6.110

Brutto/md. 6.948

Elinstallationsrapport: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Kredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Willis Forsikringsservice, Nem Forsikring Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraBRF Kredit og BRF Bank Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Willis Forsikringsservice, Nemja, Forsikring Annoncering Nej X Ja Hvis hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.145.000 Udbetaling 60.000 Brutto/md. 6.948 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 69.046 Ejendomsskatter 6.475 6.475 Renovation 2.619 2.619 Skorstensfejning 367 367 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 500 500 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 1.980 1.980 Andre offentlige afgifter 7 7 Fast vandafgift 2012 1.713 1.713 Fast vandafl. 2012 663 663 14.325 83.371 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -49.712 Fradrag, i alt 0 49.712 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -15.933 Evt. ejendomsværdiskat 5.880 5.880 Skat, overskud/underskud 1. år 5.880 -10.053 + Bruttoudgift 1. år 14.325 83.371 20.205 73.318 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 1.145.000 60.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 8.300 8.300 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 710 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.538 11.538 Omkostninger til berigtigelse I alt 1.164.838 80.548 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208402 Dato 18. juni 2012 Netto/md. 6.110 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.145.000 Udbetaling 59.131 Brutto/md. 7.417 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,45 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. BRF Kredit 696.000 d.d. 696.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

430.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 715

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

430.000 59.131 1.185.131

Sag nr. 208402 Netto/md. 6.393

0 0

v/32,05% .

1. års ydelse

1. års afdrag

41.136

13.381

33.540

4.631

28.909

74.676

18.011

56.665

Kontantregulering

Dato 18.06.2012

1. års fradrag Realkredittype 27.756 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,32

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,75 /

7,15

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.145.000 59.131 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.124.823 74.676 56.868 32,05 8.300 8.300 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 715 2 1.106.732 74.624 57.538 31,05 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.538 11.538 3 1.087.840 74.552 58.292 30,05 Omkostninger til berigtigelse 4 1.068.108 74.477 59.038 29,05 I alt 1.164.838 79.683 5 1.047.495 74.400 59.776 28,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets pro10 929.584 73.972 62.108 25,05 venu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen 15 781.907 73.462 63.434 25,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti20 595.890 72.855 65.186 25,05 tut 25 360.166 72.132 67.516 25,05 30 59.592 70.538 69.712 25,05 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Ammekær 144, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 80.179 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 0,5581 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 4.575 heraf udbetaling: 59.631

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,75 Løbetid: 30,00 år.

Sag: 208402 Netto/md. 4.102 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,32 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.106.883 40.576 29.270 2 1.102.272 39.780 29.178 3 1.097.342 39.780 29.626 4 1.092.070 39.780 30.073 5 1.086.434 39.780 30.520 10 1.051.829 55.752 47.864 15 847.744 71.422 64.749 20 612.565 70.427 65.330 25 346.985 69.418 66.365 30 40.169 58.640 58.156

Dato: 18.06.2012

v/% 32,05 31,05 30,05 29,05 28,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

Netto/md. 5.879 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,67 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.100.825 61.881 50.592 32,05 2 1.074.689 61.324 50.805 31,05 3 1.047.919 61.194 51.185 30,05 4 1.020.718 61.063 51.560 29,05 Restfinansiering: 5 993.061 60.931 51.930 28,05 Sælgerpantebrev Annuitet 10 846.978 60.267 52.893 25,05 Rente: 6,75 15 684.808 59.589 53.328 25,05 Løbetid: 30,00 år. 20 501.029 58.899 54.085 25,05 25 287.934 58.226 55.317 25,05 30 34.736 50.470 49.992 25,05 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 80.179 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 0,5626 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 6.350 heraf udbetaling: 59.631

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

208402v2  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208402v2.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you