Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208333

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Atlas køleskab. Komfur. Ejendommen sælges møbleret minus sælgers personlige effekter samt rullebord i stue.

Hyggeligt sommerhus Fredelig og ugenert beliggenhed Hyggeligt, lille sommerhus med lyst og højloftet interiør. Ejendommen emmer af ægte sommerhusstemning og stort træterrasseanlæg mod syd og vest giver rig mulighed for at nyde de fredelige omgivelser. Grunden henligger som letkuperet naturgrund med træer omkring skel og ellers udlagt med græsbeplantning.

Det charmerende lille fristed er beliggende i lukket vejområde med adgang til stranden via Ejendomsmæglerens oplysning til parterne små veje og stier. Mindre end 1.000 m. til de store, fredede arealer ved A.P.MøllerEr ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditgrunden, som leder videre til stranden. Desuden er der kun godt 6-7 km til Gilleleje med institut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: mange indkøbsmuligheder, restauranter samt det dejlige miljø omkring havnen. X Ja Nej jf. side 2 Ejendommen indeholder: Entre. Toilet med mosaikgulv, flisevægge og brusemulighed. To lyse soveværelser med skabe. Rummelig stue med fyrretræsgulve, brændeovn, spiseplads og udgang til det store Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansieterrasseanlæg. I åben forbindelse med stuen findes funktionelt køkken. Afskærmet, uden- ring, forsikringer, annoncering eller andre: dørs bruser i forbindelse med indgangsparti. X Ja Nej jf. side 2 Tag: Tagpap. Ydermur: Træbeklædning . Vinduer: Dobbeltglas. Vand: Udsholt Vandværk Strand: ca 1.300 m.

Vejforhold: Privat fællesvej.

HT-Bus: ca. 200 m.

Afløb: Off. kloak.

Indkøb: ca 2.000 m.

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208333

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme & brændeovn. Varme- og vandforbruget er anslået. Isoleringsforhold: 120 mm mineraluld i loft og gulv, 70 mm mineraluld i ydervægge - alt ifølge bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208333

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208333

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208333

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208333

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208333

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 850.000 Udbetaling 45.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 1 ET Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus

Sag nr. 208333 Netto/md. 5.337

Brutto/md. 6.340

BBR Sommerhusområde

Bygningsarealer ifølge... : 2009 900.000 kr. af dato ............................ : 390.600 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 441.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage ........... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.404 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitut på ejendommen: 27.03.1963 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. Offentlig vurdering pr ......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

BBR 07-04-2011 2 45 m 2 0/0/0 m 2

45 m 2 6m 2 0/0/6 m 1970

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Andre ydelser

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 30 m3 1.676 Varme 0 kwt 8.000 Der henvises til side 1a. Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 19. april 2011 v/33,44%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 850.000 Udbetaling 45.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2011 Fast vandafl. 2011 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum Fradrag, i alt +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Brutto/md. 6.340 Kontant Finansieret 60.372 6.983 6.983 2.451 2.451 0 0 400 400 1.000 1.000 2.500 2.500 25 25 0 0 1.713 1.713 640 640 15.712 76.084 Kontant Finansieret -49.185 -0 -0 0 49.185 0 -16.447 4.410 4.410 4.410 -12.037 15.712 76.084 20.122 64.046

Sag nr. 208333 Dato 19. april 2011 Netto/md. 5.337 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 850.000 45.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 6.800 6.800 Ingen gæld. Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 657 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.063 10.063 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 866.863 62.519 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestKont./pålyd. ydelse løbetid Ingen.

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 850.000 Udbetaling 45.000 Brutto/md. 6.857 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 7,14 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 521.000 d.d. 521.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

326.426

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 663

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

326.426 45.000 892.426

Sag nr. 208333 Netto/md. 5.708 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

36.275

7.792

30.292

4.355

25.937

66.568

12.147

54.421

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 28.484 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 19.04.2011

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 5,00 / 6,06

Terminer Pr. år 12

Ann

4

DKK

8,00 /

9,05

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 850.000 45.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 836.285 61.485 44.650 33,44 6.800 6.800 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 663 2 823.576 66.534 49.073 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.063 10.063 3 810.074 66.487 49.829 31,44 Omkostninger til berigtigelse 4 795.727 66.438 50.581 30,44 I alt 866.863 62.526 5 780.478 66.386 51.331 29,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 688.460 66.084 54.550 25,44 tut 15 562.863 65.697 56.201 25,44 20 390.510 65.201 58.538 25,44 25 152.709 64.714 61.972 25,44 30 1.733 34.422 33.937 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Øre-Ager 5, Udsholt Strand, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 62.522 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 2,0536 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 4.879 heraf udbetaling: 45.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Sag: 208333 Netto/md. 4.171 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,77 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 825.701 39.136 27.304 2 821.178 42.520 30.194 3 816.282 42.520 30.691 4 810.983 42.520 31.190 5 805.247 42.520 31.691 10 744.435 61.759 53.194 15 586.183 61.202 54.350 20 390.671 60.596 56.039 25 143.839 59.951 58.524 30 0 30.145 29.947

Dato: 19.04.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 5.202 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 5,04 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 813.913 50.797 39.007 33,44 2 796.559 54.916 42.731 32,44 3 778.575 54.845 43.255 31,44 4 759.928 54.772 43.776 30,44 Restfinansiering: 5 740.578 54.699 44.292 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 631.721 54.308 46.483 25,44 Rente: 8,00 15 497.568 53.880 47.616 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 328.667 53.415 49.276 25,44 25 111.243 52.919 51.725 25,44 30 0 23.197 23.033 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 62.522 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 2,0716 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 5.903 heraf udbetaling: 45.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/208333  
/208333  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208333/208333.pdf

Advertisement