Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208318

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Voss keramisk komfur. Zanussi køle/fryseskab. Zanussi vaskemaskine. Sælges møbleret i.h.t. inventarliste.

Havudsigt - 2. række til Kattegat

Dato 25. marts 2013

Helt eminent ugenert beliggenhed med havudsigt fra 2. række til Kattegat og godt gemt af vejen for enden af lille, blind grusvej. Kun havets skønne brusen bryder den fredfyldte stilhed, der gennemstrømmer stedet! Udover de friske bølgesprøjts nærhed ligger også de to fredede naturområder - Rågegården og A.P. Møller Grunden - kun et stenkast fra ejendommen, hvilket utvivlsomt gør den til en lille "perle" i meget naturskønne områder. Selve fritidshuset, et Kalmar-hus, fremstår i original stand fra 1973. Store vinduer i stuen bringer udsigten til havet indenfor, så man hele døgnet kan sidde og nyde dets evindelige Ejendomsmæglerens oplysning til parterne bevægelse. I de varme stunder kan naturens stilhed og havudsigten også nydes fra god, Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditnordvendt træterrasse. Med sortmalede loftsbjælker, brændeovn samt gennemgående institut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: træbeklædning fremkommer en helt ægte sommerhusstemning, der indbyder til ren hygX Ja Nej jf. side 2 ge, ro og afslapning. Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: Huset er beliggende på skrånende naturgrund og har i den nordlige ende af grunden et X Ja Nej jf. side 2 hyggeligt 12 m2 gæsteanneks med lille solterrasse samt yderligere to sovepladser. Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre Boligens indretning: ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Entre. Badeværelse med mosaikgulv, bruseniche og vaskemaskine. 2 soveværelser med Ja X Nej Hvis ja, hvilke skabe. Vinkelstue med åbent køkken, spiseafdeling, brændeovn og 2-fløjet terrassedør ud til udsigtsterrasse, hvor udsigten til Kattegat kan nydes i fulde drag. Huset står i original stand fra 1973 og er isoleret i gulve, vægge og lofter. Opvarming sker ved elvarme og brændeovn. Desuden pænt anneks i enden af grunden med yderligere to sovepladser, så der i alt er 6 sovepladser i ejendommen.

Tag: Bølgeeternit - Ydermur: Træbeklædning - Vinduer: Termoglas Vandforsyning: Udsholt Vandværk - Vejforhold: Privat fællesvej Afløbsforhold: Samletank og mekanisk rensning Strand: ca. 90 m - Bus: ca. 650 m - Indkøb: ca. 1.500 m

Formular nr. 4101 MARTS 2011

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208318

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme og brændeovn. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208318

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208318

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208318

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208318

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208318

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f. Side 2


Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 2.495.000 Udbetaling 125.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 44 DF Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2012 1.750.000 kr. af dato ............................ : 795.200 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 787.500 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitut på ejendommen: 06.04.1973 Dok. om beboelse m.v. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Sag nr. 208318 Netto/md. 12.041

Brutto/md. 13.943

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås BBR Sommerhusområde BBR 22.03.2011 2 60 m 2 0/0/0 m 2

60 m 2 12 m 2 0/0/12 m 1973

Elinstallationsrapport: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Kredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Willis Forsikringsservice, Nem Andre X Nej Ja Forsikring Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraBRF Kredit og BRF Bank Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Willis Forsikringsservice, Nemja, Forsikring Annoncering Nej X Ja Hvis hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringspolice vedr. nuværende forsikring.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 4 m3 71 Varme 843 kwt 2.635 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 25. marts 2013 v/31,64%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 2.495.000 Udbetaling 125.000 Brutto/md. 13.943 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 143.431 Ejendomsskatter 14.620 14.620 Renovation 2.539 2.539 Skorstensfejning 300 300 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 500 500 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 3.200 3.200 Andre offentlige afgifter 13 13 Fast vandafgift 2013 1.713 1.713 Miljøafgift 2013, ansl. 1.000 1.000 23.885 167.316 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -97.034 Fradrag, i alt 0 97.034 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 31,64% 0 -30.701 Evt. ejendomsværdiskat 7.875 7.875 Skat, overskud/underskud 1. år 7.875 -22.826 + Bruttoudgift 1. år 23.885 167.316 31.760 144.490 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 2.495.000 125.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 16.400 16.400 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 18.288 18.288 Omkostninger til berigtigelse I alt 2.529.688 159.688 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208318 Dato 25. marts 2013 Netto/md. 12.041 v/31,64% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantpris 2.495.000 Udbetaling 124.984 Brutto/md. 15.237 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,21 Kontantprisen er udbudsprisen Finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. BRF Kredit 1.539.000 d.d. 1.539.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

937.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 969

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

937.000 124.984 2.600.984

Sag nr. 208318 Netto/md. 12.816

0 0

v/31,64% .

1. års ydelse

1. års afdrag

85.871

32.172

73.086

10.090

62.996

158.957

42.262

116.695

Kontantregulering

Dato 25.03.2013

1. års fradrag Realkredittype 53.699 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,00 / 3,91

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,75 /

7,13

Bemærkninger 3% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringens samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 2.495.000 124.984 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 16.400 16.400 1 2.473.425 158.957 122.479 31,64 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 969 2 2.430.989 158.831 123.864 30,64 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 18.288 18.288 3 2.386.866 158.659 125.408 29,64 Omkostninger til berigtigelse 4 2.340.977 158.482 126.933 28,64 I alt 2.529.688 160.640 5 2.293.241 158.300 128.437 27,64 10 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets pro2.023.585 157.300 132.410 25,64 venu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesumme.n 15 1.692.264 156.140 135.153 25,64 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti20 1.282.105 154.793 138.783 25,64 tut. 25 770.290 153.229 143.618 25,64 30 126.303 148.768 147.312 25,64 Bemærkninger til finansieringen: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle rentefradragsret: 31,64 pct.. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Aftrapningen af rentefradraget sker kun for kapitaludgifter, der overstiger 50.000 kr. pr. person, hvilket der ikke er taget højde for. Aftrapningen af rentefradraget i nærværende beregning er således foretaget i den fulde samlede kapitaludgift. Kompensationsordningen for personer med stor gæld eller store ligningsmæssige fradrag er der heller ikke taget højde for i beregningen. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Formular nr. 4108 NOVEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 160.990 Bemærkninger

Brutto/md. 9.397 heraf udbetaling: 125.344

Belåning 0-59,96%: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit, Rente: 0,4286 Løbetid: 30 år. Sælgerpantebrev, Annuitet, Rente: 6,75 Løbetid: 30,00 år, Annuitetslån med fast rente.

Sag: 208318 Netto/md. 7.970 v/ 31,64% Finansieringsforslagets ÅOP: 2,60 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 2.410.567 88.875 64.225 2 2.400.523 68.633 51.137 3 2.389.785 68.633 51.930 4 2.378.302 68.633 52.724 5 2.366.025 68.633 53.516 10 2.290.652 88.851 75.879 15 1.828.049 146.804 135.519 20 1.300.920 143.984 135.090 25 732.556 141.260 135.787 30 99.229 135.803 135.059

Dato: 25.03.2013

v/% 31,64 30,64 29,64 28,64 27,64 25,64 25,64 25,64 25,64 25,64

Netto/md. 11.862 v/ 31,64% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,10 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% Belåning 0-59,96%: Realkredit Danmark FlexLån®, Rente: 0,4338 1 2.397.988 135.534 110.924 31,64 Løbetid: 30 år. 2 2.338.605 125.444 107.909 30,64 3 2.271.313 125.028 108.257 29,64 Sælgerpantebrev, Annuitet, Rente: 6,75 4 2.203.794 124.616 108.612 28,64 Løbetid: 30,00 år, Annuitetslån med fast rente. 5 2.135.995 124.207 108.971 27,64 10 1.790.555 122.218 109.008 25,64 15 1.427.331 120.314 108.821 25,64 20 1.033.898 118.486 109.447 25,64 25 593.148 116.721 111.163 25,64 30 81.520 112.364 111.564 25,64 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle rentefradragsret: 31,64 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Aftrapningen af rentefradraget sker kun for kapitaludgifter, der overstiger 50.000 kr. pr. person, hvilket der ikke er taget højde for. Aftrapningen af rentefradraget i nærværende beregning er således foretaget i den fulde samlede kapitaludgift. Kompensationsordningen for personer med stor gæld eller store ligningsmæssige fradrag er der heller ikke taget højde for i beregningen. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet. Forslagene vil ændre sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 160.990 Bemærkninger

Formular nr. 4109 NOVEMBER 2009

Brutto/md. 13.285 heraf udbetaling: 125.344

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

208318  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208318.pdf

208318  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208318.pdf

Advertisement