Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208318

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Voss keramikkomfur. Zanussi køle/fryseskab. Zanussi vaskemaskine. Sælges møbleret i.h.t. inventarliste.

Havudsigt - 2 række fra Kattegat - Naturgrund på 788 m2 Vinkelbygget fritidshus på 60 m2 samt gæsteanneks på 12 m2. En lille "perle" mellem A. P. Møller Grunden og strandpromenaden i Rågeleje og tæt på "Rågegårdens" fredede naturområde. "Een-ejers" fritidsbolig fra 1973 godt gemt af vejen på lille blind grusvej.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: Boligens indretning: X Ja Nej jf. side 2 Entre. Badeværelse med bruser og vaskemaskine. 2 soveværelser med skabe. Vinkelstue med åbent køkken, spiseafdeling, brændeovn og 2-fløjet terrassedør ud til udsigtsterrasse, hvor udsigten til Kattegat kan nydes i fulde drag. Huset står i original stand fra 1973 og Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre er isoleret i gulve, vægge og lofter. Opvarming sker ved elvarme og brændeovn. ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Tag: Eternittag. Ydermur: Træbeklædning. Vinduer: Thermoglas. Vandforsyning: Udsholt Vandværk. Vejforhold: Privat fællesvej. Afløbsforhold: Samletank og mekanisk rensning Strand: Cirka 90 m. HT-Bus: Cirka 650 m. Indkøb: Cirka 1.500 m.

Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208318

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme og brændeovn. Isoleringsforhold : Se bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208318

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208318

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208318

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208318

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 3.300.000 Udbetaling 165.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 44 DF Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus

Sag nr. 208318 Netto/md. 16.846

Brutto/md. 21.492

BBR Sommerhusområde

Bygningsarealer ifølge... : 2010 1.850.000 kr. af dato ............................ : 656.000 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 787.500 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage ........... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 788 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger 06.04.1973 Dok. om beboelse m.v. Offentlig vurdering pr ......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

BBR 22-03-2011 2 60 m 2 0/0/0 m 2

60 m 2 12 m 2 0/0/12 m 1973

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Andre ydelser

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 4 m3 65 Varme 821 kwt 2.473 Der henvises til side 1a. Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 5. april 2011 v/33,44%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 3.300.000 Udbetaling 165.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2011 Miljøafgift 2011 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum Fradrag, i alt +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Brutto/md. 21.492 Kontant Finansieret 233.700 13.100 13.100 2.451 2.451 0 0 288 288 500 500 5.397 5.397 13 13 0 0 1.713 1.713 744 744 24.205 257.906 Kontant Finansieret -190.291 -0 -0 0 190.291 0 -63.633 7.875 7.875 7.875 -55.758 24.205 257.906 32.080 202.147

Sag nr. 208318 Dato 5. april 2011 Netto/md. 16.846 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 3.300.000 165.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 21.200 21.800 Ingen gæld. Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 1.105 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 22.313 22.313 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 3.343.513 210.218 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestKont./pålyd. ydelse løbetid Ingen.

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 3.300.000 Udbetaling 165.000 Brutto/md. 23.507 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 7,08 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 2.017.000 d.d. 2.017.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

1.265.543

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 1.133

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

1.265.543 165.000 3.447.543

Sag nr. 208318 Netto/md. 18.291 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

140.430

30.222

117.442

16.935

100.508

257.873

47.157

210.716

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 110.208 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 05.04.2011

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 5,00 / 5,99

Terminer Pr. år 12

Ann

4

DKK

8,00 /

8,99

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 3.300.000 165.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 3.237.568 248.020 180.122 33,44 21.200 22.100 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 1.133 2 3.188.228 257.742 190.136 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 22.313 22.313 3 3.135.807 257.560 193.064 31,44 Omkostninger til berigtigelse 4 3.080.104 257.368 195.981 30,44 I alt 3.343.513 210.545 5 3.020.900 257.167 198.887 29,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 2.663.612 255.996 211.362 25,44 tut 15 2.175.901 254.495 217.780 25,44 20 1.506.570 252.571 226.860 25,44 25 582.982 250.104 239.771 25,44 30 1.766 130.965 129.730 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Strandmarken 10, Udsholt Strand, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 210.130 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 2,0104 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 15.757 heraf udbetaling: 165.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Sag: 208318 Netto/md. 12.279 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,68 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 3.200.627 157.076 109.619 2 3.183.079 163.230 115.971 3 3.164.084 163.230 117.882 4 3.143.523 163.230 119.801 5 3.121.267 163.230 121.727 10 2.884.506 238.520 205.732 15 2.267.977 236.340 210.144 20 1.508.249 233.976 216.608 25 551.097 231.461 226.152 30 0 115.545 114.948

Dato: 05.04.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 16.311 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,95 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 3.152.688 204.497 157.213 33,44 2 3.084.814 211.835 165.134 32,44 3 3.014.528 211.556 167.141 31,44 4 2.941.692 211.272 169.132 30,44 Restfinansiering: 5 2.866.158 210.982 171.106 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 2.442.008 209.453 179.488 25,44 Rente: 8,00 15 1.920.657 207.785 183.824 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 1.265.647 205.976 190.196 25,44 25 423.786 204.051 199.619 25,44 30 0 88.472 88.003 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 210.130 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 2,0288 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 19.766 heraf udbetaling: 165.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/208318  
/208318  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208318/208318.pdf

Advertisement