Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje., 3230 Græsted Tlf.: 48716100, Fax.: 48716117 bk-bolig@bk-bolig.dk - www.bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Åvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 208288

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 2 kogeplader. Køleskab. Hvidevarer er ældre og uden garanti. Hjørnesofa. Sofabord. 2 gyngestole. Spisebord. 3 stole.

Ældre træsommerhus til totalrenovering Skøn beliggenhed nær Rågeleje Strandpromenade

Dato 1. december 2011

I meget fredelige omgivelser, på lille, stille grusvej og kun ca. 200 m fra Rågeleje Strandpromenade ligger dette lille træsommerhus fra 1939. Sommerhuset indeholder højloftet stue med pejs samt to soverum men fremstår i dårlig stand hvilket nødvendiggør totalrenovering/nedrivning. Ejendommen er beliggende i ukloakeret område og har ingen afløbsforhold, så udgifter til etablering af sådanne skal påregnes. Grunden er 599 m2 stor og henligger som uplejet naturgrund. Grunden skråner let mod vest og er præget af høj randbeplantning mod naboer og vej samt diverse spredte beplantninger omkring på grunden.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2

Fra ejendommen leder småveje de få minutters gang til stranden og det hyggelige miljø omkring Strandpromenaden. Desuden er dagligvareindkøb, offentlig transport samt de mange pragtfulde naturoplevelser i Rågeleje indenfor kort afstand fra ejendommen.

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2

Tag: Tagpap Ydermur: Træ

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke

Vinduer: Enkeltglas

Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Privat fællesvej Strand: ca. 200 m

HT-Bus: ca. 100 m

Afløb: Ukloakeret område

Indkøb: ca. 500 m

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 MARTS 2011

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Åvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 208288

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme og pejs. El- og vandforbrug er anslået. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger.

Tilstandsrapport På baggrund af bygningens meget ringe stand vil der som udgangspunkt ikke blive udarbejdet tilstandsrapport. Ejendommen sælges som et "totalrenoveringsprojekt".

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Åvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 208288

Dejlig beliggenhed nær Rågeleje Strandpromenade

Det ældre sommerhus

Sommerhuset mellem beplantningerne

Grunden med grusvejen set gennem randbeplantningen

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Åvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208288

Den lille, fredelige grusvej

Grunden

Grunden

Grunden

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Åvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208288

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d. Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Åvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 695.000 Udbetaling 35.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 7 R Hesselbjerg By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2009 580.000 kr. af dato ............................ : 305.800 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 136.500 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbogsattest Grundareal udgør ................ : 599 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitut på ejendommen: 17.11.1937 Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Sag nr. 208288 Netto/md. 3.950

Brutto/md. 4.770

BBR Sommerhusområde BBR 15.02.2011 2 36 m 2 0/0/0 m 2

36 m 2 2m 2 0/0/2 m 1939

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås Der henvises til side 1a. Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraNej Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: insekt: rørskade: Forbehold: Forsikringspolice foreligger endnu ikke Der henvises til forsikringstilbud.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 1. december 2011 v/33,44%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 50 m3 625 Varme 0 kwt 8.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Åvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 695.000 Udbetaling 35.000 Brutto/md. 4.770 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 44.389 Ejendomsskatter 5.551 5.551 Renovation 2.451 2.451 Skorstensfejning 288 288 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 350 350 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 2.500 2.500 Andre offentlige afgifter 4 4 Fast vandafgift 2011 1.713 1.713 12.857 57.245 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -33.520 Fradrag, i alt 0 33.520 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% 0 -11.209 Evt. ejendomsværdiskat 1.365 1.365 Skat, overskud/underskud 1. år 1.365 -9.844 + Bruttoudgift 1. år 12.857 57.245 14.222 47.401 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 695.000 35.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 5.600 5.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 300 627 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.275 9.275 Omkostninger til berigtigelse I alt 710.175 50.502 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Sag nr. 208288 Dato 1. december 2011 Netto/md. 3.950 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Åvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 695.000 Udbetaling 34.767 Brutto/md. 5.385 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,41 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 430.000 d.d. 430.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

272.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 636

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

272.000 34.767 736.767

Sag nr. 208288 Netto/md. 4.368

0 0

v/33,44% .

1. års ydelse

1. års afdrag

26.528

7.590

25.242

3.587

21.654

51.769

11.178

40.592

Kontantregulering

Dato 01.12.2011

1. års fradrag Realkredittype 18.937 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 4,00 / 4,96

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

8,00 /

8,77

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 695.000 34.767 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 701.100 51.769 38.601 33,44 5.600 5.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 300 636 2 689.849 51.744 39.109 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.275 9.275 3 677.988 51.710 39.680 31,44 Omkostninger til berigtigelse 4 665.480 51.674 40.249 30,44 I alt 710.175 50.278 5 652.285 51.637 40.814 29,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 574.399 51.427 42.941 25,44 tut 15 471.490 51.170 44.257 25,44 20 334.226 50.857 46.104 25,44 25 149.357 50.475 48.714 25,44 30 24.008 24.768 24.531 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Åvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 50.554 Bemærkninger Ejerskiftelån: Nykredit Rentetilpasningslån, afdragsfrit Rente: 1,2081 Løbetid: 30 år.

Sag: 208288 Brutto/md. 3.719 heraf udbetaling: 35.046

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Netto/md. 3.045 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,12 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 682.139 31.768 22.601 2 678.560 31.382 22.710 3 674.686 31.382 23.081 4 670.492 31.382 23.454 5 665.953 31.382 23.827 10 636.987 32.927 26.765 15 515.086 49.425 44.509 20 351.485 48.947 45.755 25 150.991 48.454 47.650 30 21.288 23.463 23.397

Dato: 01.12.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 4.000 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,50 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 680.228 43.190 34.059 33,44 2 665.074 42.930 34.355 32,44 3 649.331 42.871 34.723 31,44 4 633.136 42.813 35.089 30,44 Restfinansiering: 5 616.459 42.753 35.452 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 524.724 42.446 36.768 25,44 Rente: 8,00 15 415.291 42.124 37.604 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 281.098 41.787 38.870 25,44 25 111.727 41.439 40.782 25,44 30 15.005 16.538 16.492 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 50.554 Bemærkninger Ejerskiftelån: Nykredit Rentetilpasningslån Rente: 1,2248 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 4.671 heraf udbetaling: 35.046

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/208288v3  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208288/208288v3.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you