Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Birkebakken 7, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 208276

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hvidevarer og møbler som beset af køber, dog minus sælgers personlige ejendele.

Sommerhusidyl i det gamle Rågeleje Skønt kvarter kun 400 m fra stranden

Dato 23. april 2012

I meget attraktive omgivelser, midt i det gamle Rågeleje samt kun 400 m fra Strandpromenaden, ligger dette hyggelige sommerhus. Ejendommen fremstår charmerende med tagpap, sortmalet træbeklædning samt hvide vinduespartier. Husets 43 m2 er særdeles velholdte og interiøret lyst og meget hyggeligt. Kvarteret er kendetegnet ved fred og ro samt små, stille grusveje. Omgivelserne er kuperede, hvilket bidrager til at skabe et ægte sommerhusmiljø. På trods af de meget fredelige omgivelser er der kort afstand til både dagligvareindkøb og offentlig transport. Den 960 m2 sydvestvendte og ugenerte grund er dejligt nem. Grunden skråner let mod vest og henligger som græsplæne med spredte buske og træer. I forbindelse med fritidshuset findes lille gæsteanneks med 2 sovepladser samt brændeskur.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2

Ejendommen indeholder: Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesHyggelig, højloftet opholdsstue med brændeovn og udgang til sydvendt fliseterrasse. Pænt køkken i åben forbindelse med stuen. Badeværelse med flisegulv og bruseniche. To se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: lyse soveværelser med skabe. Ja X Nej Hvis ja, hvilke Et helt igennem pragtfuldt fristed i særdeles naturskønne omgivelser.

Tag: Tagpap

Ydermur: Træ

Vinduer: Enkeltglas/Termoruder

Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Privat fællesvej Strand: ca. 400 m

HT-Bus: ca. 200 m

Formular nr. 4101 MARTS 2011

Afløb: Trixtank og sivebrønd

Indkøb: ca. 400 m

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Birkebakken 7, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 208276

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elpaneler og brændeovn. Det oplyste strømforbrug er baseret på seneste årsopgørelse fra Dong Energy. Det Oplyste vandforbrug er baseret på seneste årsopgørelse fra Udsholt Vandværk.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Birkebakken 7, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208276

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Birkebakken 7, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208276

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Birkebakken 7, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208276

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Birkebakken 7, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208276

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Adresse Birkebakken 7, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208276

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f. Side 2


Adresse Birkebakken 7, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 1.175.000 Udbetaling 60.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 3 BB Hesselbjerg By, Blistrup m.fl. Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2011 790.000 kr. af dato ............................ : 367.200 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 420.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 960 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitut på ejendommen: 16.03.1939 Dok. om bebyggelse og benyttelse m.v. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Sag nr. 208276 Netto/md. 6.246

Brutto/md. 7.287

BBR Sommerhusområde BBR 26.01.2011 2 43 m 2 0/0/0 m 2

43 m 2 6m 2 0/0/6 m 1937/1955

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering X Nej Ja Hvis ja, hvorfra Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: insekt: rørskade: Forbehold: Forsikringspolice foreligger endnu ikke Der henvises til forsikringstilbud.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 23. april 2012 v/32,05%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 20 m3 283 Varme 0 kwt 3.107 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Birkebakken 7, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 1.175.000 Udbetaling 60.000 Brutto/md. 7.287 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 72.168 Ejendomsskatter 6.959 6.959 Renovation 2.616 2.616 Skorstensfejning 288 288 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 175 175 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 2.522 2.522 Andre offentlige afgifter 6 6 Fast vandafgift 2012 1.713 1.713 Miljøafgift, ansl. 1.000 1.000 15.279 87.447 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -52.104 Fradrag, i alt 0 52.104 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -16.699 Evt. ejendomsværdiskat 4.200 4.200 Skat, overskud/underskud 1. år 4.200 -12.499 + Bruttoudgift 1. år 15.279 87.447 19.479 74.948 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 1.175.000 60.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 8.500 8.500 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 716 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.688 11.688 Omkostninger til berigtigelse I alt 1.195.188 80.904 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208276 Dato 23. april 2012 Netto/md. 6.246 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Birkebakken 7, Rågeleje, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.175.000 Udbetaling 59.709 Brutto/md. 7.687 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,47 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Totalkredit 724.000 d.d. 724.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

445.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 723

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

445.000 59.709 1.228.709

Sag nr. 208276 Netto/md. 6.487

0 0

v/32,05% .

1. års ydelse

1. års afdrag

43.150

13.919

33.820

5.016

28.804

76.970

18.934

58.036

Kontantregulering

Dato 23.04.2012

1. års fradrag Realkredittype 29.232 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,51

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,50 /

6,90

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.175.000 59.709 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.167.725 76.970 58.657 32,05 8.500 8.500 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 723 2 1.148.707 76.911 59.341 31,05 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.688 11.688 3 1.128.856 76.829 60.113 30,05 Omkostninger til berigtigelse 4 1.108.132 76.744 60.875 29,05 I alt 1.195.188 80.619 5 1.086.492 76.656 61.627 28,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 962.917 76.167 64.062 25,05 tut 15 808.656 75.585 65.380 25,05 20 615.145 74.892 67.112 25,05 25 371.151 74.068 69.397 25,05 30 61.871 72.221 71.561 25,05 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Birkebakken 7, Rågeleje, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 80.861 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 0,8340 Løbetid: 30 år.

Sag: 208276 Brutto/md. 4.799 heraf udbetaling: 59.958

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,25 Løbetid: 29,50 år.

Netto/md. 4.161 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,28 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.136.687 42.311 30.619 2 1.131.284 41.442 30.487 3 1.125.535 41.442 30.952 4 1.119.418 41.442 31.416 5 1.112.911 41.442 31.880 10 1.073.566 49.238 41.186 15 872.204 73.032 66.299 20 628.947 72.029 67.006 25 352.916 71.002 68.128 30 34.088 52.612 52.268

Dato: 23.04.2012

v/% 32,05 31,05 30,05 29,05 28,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

Netto/md. 5.890 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,58 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.132.758 63.042 51.367 32,05 2 1.106.461 62.502 51.640 31,05 3 1.079.313 62.375 52.058 30,05 4 1.051.645 62.247 52.469 29,05 Restfinansiering: 5 1.023.433 62.118 52.873 28,05 Sælgerpantebrev Annuitet 10 873.237 61.460 54.055 25,05 Rente: 6,25 15 704.747 60.780 54.596 25,05 Løbetid: 29,50 år. 20 512.605 60.079 55.438 25,05 25 289.546 59.360 56.696 25,05 30 25.654 41.304 40.980 25,05 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 80.861 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 0,8427 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 6.527 heraf udbetaling: 59.958

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/208276  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208276.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you