Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Weypils-Åsen 15, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208242

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer. Ejendommen sælges møbleret minus sælgers personlige effekter.

Flot, lyst og indbydende Anneberg fritidshus Dejlig, solrig hjørnegrund i fredelige omgivelser

Dato 15. marts 2012

Meget velholdt og yderst indbydende fritidshus på dejlig, solrig grund. Særdeles hyggeligt interiør med flotte trægulve samt hvidtonede vægge og lofter. Dette komplementeres bl.a. af flot køkken, lækkert flisebadeværelse med gulvvarme samt ca. 15 m2 skøn, vestvendt udestue fra 2007. Ejendommen sælges fuldt møbleret med flot møblement. Ejendommen er beliggende på lille, lukket vej i fredeligt område med gåafstand til stranden og flere naturområder. Den lokale grundejerforening har egen strandgrund med badebro og plads til jolle eller surfbræt.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2

Den store, solrige hjørnegrund henligger med spredt høj/lav beplantning samt med tættere randbeplantning mod naboer. Parkeringsplads belagt med småsten leder til helt afModtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansieskærmet og østvendt morgenterrasse belagt med fliser og forsynet med terrasselys. I for- ring, forsikringer, annoncering eller andre: bindelse med fritidshuset findes også stor, sydvestvendt træterrasse afskærmet af læmur X Ja Nej jf. side 2 og beplantning samt ligeledes med terrasselys. Desuden findes separat udhusbygning i Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesgrundens nordvestlige hjørne. se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ejendommen indeholder: Ja X Nej Hvis ja, hvilke Lys og indbydende stue med lille spiseplads, pejs samt udgang til østvendt morgenterrasse. Fra stuen er der adgang til skøn, vestvendt udestue, hvorfra der er udgang til den sydvendte træterrasse. Flot, lyst køkken med lyse elementer og stålgreb samt spotlys i overskabe. Pænt flisebadeværelse med gulvvarme, stor bruseniche og håndvask nedfældet i skabsarrangement. Tre lyse og rummelige soveværelser - det ene med udgang til den østvendte terrasse. Lille depotrum med vandvarmer og vaskemaskine.

Tag: Cementtagsten

Ydermur: Træbeklædning Vinduer: Termoruder

Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Privat fællesvej Strand: ca. 700 m

HT-Bus: ca. 500 m

Formular nr. 4101 MARTS 2011

Afløb: Off. kloak

Indkøb: ca. 2.500 m

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Weypils-Åsen 15, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208242

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme & pejs. Isoleringsforhold: 100 mm isolering i tag, ydervægge og gulve - ifølge bygningstegninger. Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende byrder på ejendommen: 06.09.1956 Dok om vandløb mv. 22.07.1965 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. 07.12.1972 Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Weypils-Åsen 15, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208242

Fritidshuset velafskærmet af beplantning

Den solrige grund med spredt beplantning

Fritidshuset set fra vest

Indkørslen til den præsentable ejendom

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Weypils-Åsen 15, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208242

Pænt flisebadeværelse med gulvvarme

Dejlig, lys stue med pejs og lille spiseplads

Skønt, vestvendt udestue med udgang til sydvendt terrasse

Den lyse stue med udgang til udestuen

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Weypils-Åsen 15, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208242

Et af de tre rummelige soveværelser

Pænt køkken med bl.a. spot i overskabe

Endnu et soveværelse - dette med egen udgang til østvendt morgenterrasse

Sydvendt og afskærmet terrasse

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Weypils-Åsen 15, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208242

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e. Side 2


Adresse Weypils-Åsen 15, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 1.235.000 Udbetaling 65.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 11 GH Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2010 1.100.000 kr. af dato ............................ : 373.500 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 630.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.290 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Sag nr. 208242 Netto/md. 6.797

Brutto/md. 7.734

BBR Sommerhusområde BBR 11.04.2011 2 72 m 2 0/0/0 m 2

72 m 2 6m 2 0/0/6 m 1973/1985

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering X Nej Ja Hvis ja, hvorfra Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 34 m3 2.048 Varme 1.176 kwt 3.288 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 15. marts 2012 v/32,05%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold Udover 72 m2 bolig findes ca. 15 m2 udestue.

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Weypils-Åsen 15, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 1.235.000 Udbetaling 65.000 Brutto/md. 7.734 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 75.870 Ejendomsskatter 7.605 7.605 Renovation 2.616 2.616 Skorstensfejning 300 300 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 950 950 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 3.086 3.086 Andre offentlige afgifter 10 10 Fast vandafgift 2012 1.713 1.713 Fast vandafl. 2012 663 663 16.943 92.813 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -54.765 Fradrag, i alt 0 54.765 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -17.552 Evt. ejendomsværdiskat 6.300 6.300 Skat, overskud/underskud 1. år 6.300 -11.252 + Bruttoudgift 1. år 16.943 92.813 23.243 81.561 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 1.235.000 65.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 8.900 8.900 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 727 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.988 11.988 Omkostninger til berigtigelse I alt 1.255.888 86.614 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208242 Dato 15. marts 2012 Netto/md. 6.797 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Weypils-Åsen 15, Udsholt Strand, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.235.000 Udbetaling 64.884 Brutto/md. 8.004 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,28 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 763.000 d.d. 763.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

465.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 29,50 733

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

465.000 64.884 1.292.884

Sag nr. 208242 Netto/md. 6.961

0 0

v/32,05% .

1. års ydelse

1. års afdrag

44.464

14.669

34.643

5.712

28.930

79.106

20.381

58.725

Kontantregulering

Dato 15.03.2012

1. års fradrag Realkredittype 29.795 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,39

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,25 /

6,64

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.235.000 64.884 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.226.550 79.106 60.501 32,05 8.900 8.900 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 733 2 1.206.078 79.058 61.216 31,05 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.988 11.988 3 1.184.714 78.992 62.024 30,05 Omkostninger til berigtigelse 4 1.162.417 78.924 62.824 29,05 I alt 1.255.888 86.504 5 1.139.142 78.853 63.614 28,05 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 1.006.375 78.459 66.291 25,05 tut 15 841.018 77.990 67.797 25,05 20 634.210 77.432 69.748 25,05 25 374.431 76.768 72.285 25,05 30 46.654 56.563 56.133 25,05 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Weypils-Åsen 15, Udsholt Strand, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 86.525 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 0,9378 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 5.174 heraf udbetaling: 64.912

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,25 Løbetid: 29,50 år.

Sag: 208242 Netto/md. 4.642 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,24 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.192.626 45.142 32.620 2 1.186.974 42.984 31.638 3 1.180.959 42.984 32.120 4 1.174.560 42.984 32.602 5 1.167.752 42.984 33.083 10 1.126.590 51.227 42.896 15 914.485 76.374 69.407 20 658.815 75.316 70.117 25 369.344 74.235 71.260 30 35.632 54.947 54.602

Dato: 15.03.2012

v/% 32,05 31,05 30,05 29,05 28,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

Netto/md. 6.426 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,54 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.186.294 66.544 54.036 32,05 2 1.158.892 65.230 53.986 31,05 3 1.130.264 65.095 54.414 30,05 4 1.101.104 64.960 54.836 29,05 Restfinansiering: 5 1.071.386 64.824 55.251 28,05 Sælgerpantebrev Annuitet 10 913.418 64.130 56.459 25,05 Rente: 6,25 15 736.621 63.414 57.006 25,05 Løbetid: 29,50 år. 20 535.415 62.678 57.867 25,05 25 302.227 61.926 59.163 25,05 30 26.714 42.995 42.669 25,05 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 86.525 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 0,9485 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 6.957 heraf udbetaling: 64.912

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/208242  
/208242  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208242.pdf

Advertisement