Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Havregårdsvej 36, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208185

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Gram komfur med 4 kogeplader. Philips køle/fryseskab. Tecno Wind emhætte.

Rummelig, vinkelbygget fritidsbolig Solrig og velbeplantet grund 80 m2 stort og vinkelbygget fritidshus på 1.200 m2 stor, veltilplantet hjørnegrund i udbygget sommerhuskvarter. I forbindelse med ejendommen findes stor, sydvendt stenterrasse med markise samt overdækket stenterrasse mod vest. Desuden stor carport med udhus. Fritidshuset står i ældre, delvis original stand og trænger til renovering og modernisering m.v.

Ejendommen er beliggende i gåafstand til stranden og selve Smidstrup med dagligvarebu- Ejendomsmæglerens oplysning til parterne tikker, bager og cafe. Den solrige grund er orienteret mod sydvest og velafskærmet af god Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: randbeplantning. Boligens indretning: Entre. Lyst badeværelse med brusekabine og stor sauna. Forældresoveværelse med skabe. Yderligere 2 gode soverum med skabe. Stor vinkelstue med spiseafdeling, brændeovnsindsats i muret skorsten samt flere udgange til terrasserne mod syd og vest. Lyst og delvist åbent køkken. Indbygget udhus.

X

Vand: Udsholt Vandværk. Strand: ca. 1.000 m.

Vejforhold: Privat fællesvej.

HT-Bus: ca. 800 m.

Afløb: Off. kloak.

Indkøb: ca. 1.000 m.

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Tag: Eternittag. Ydermur: Træbeklædning. Vinduer: Termoglas.

Ja

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Havregårdsvej 36, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208185

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme og brændeovn. Anførte energiforbrug til varme er anslået. Isoleringsforhold: 100 mm isolering i gulve og lofter, 75 mm isolering i ydervægge - ifølge bygningstegninger.

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende byrder på ejendommen: 29.06.1965 Dok. om bebygelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. 07.11.1990 Dok. om personlig tilladelse til helårsbeboelse mv.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Havregårdsvej 36, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208185

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Havregårdsvej 36, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208185

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Havregårdsvej 36, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208185

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Havregårdsvej 36, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208185

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Havregårdsvej 36, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208185

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Havregårdsvej 36, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 825.000 Udbetaling 45.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 7 IN Smidstrup By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus

Sag nr. 208185 Netto/md. 5.342

Brutto/md. 5.946

BBR Sommerhusområde

Bygningsarealer ifølge... : 2009 1.150.000 kr. af dato ............................ : 360.000 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 693.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage ........... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbogsattest Grundareal udgør ................ : 1.200 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr ......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

BBR 15-06-2010 2 80 m 2 0/0/0 m 2

80 m 2 33 m 2 0/20/13 m 1974

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Energimærke er under udarbejdelse. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten Andre ydelser

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 29 m3 1.742 Varme 0 kwt 8.000 Der henvises til side 1a. Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 24. januar 2011 v/33,44%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Havregårdsvej 36, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 825.000 Udbetaling 45.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2010 Fast vandafl. 2011 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Brutto/md. 5.946 Kontant Finansieret 55.368 7.027 7.027 2.451 2.451 0 0 450 450 1.500 1.500 2.500 2.500 10 10 0 0 1.410 1.410 640 640 15.988 71.356 Kontant Finansieret -42.399 -0 -0 0 -14.178 6.930 6.930 6.930 -7.248 15.988 71.356 22.918 64.108

Sag nr. 208185 Dato 24. januar 2011 Netto/md. 5.342 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 825.000 45.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 8.300 8.300 Ingen gæld. Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 651 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.938 9.938 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 843.238 63.889 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestÅOP Kont./pålyd. ydelse løbetid Nordea kredit / 4% Obligationslån obligationslån 602.000 602.000 628.175 DKK 4,00 27.581 6,00 4,18

Formular nr. 4107 OKTOBER 2009

Saldo fradragskonto 0

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse Nej

Kontant regulering 0

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Havregårdsvej 36, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 825.000 Udbetaling 45.000 Brutto/md. 6.436 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,56 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 526.000 d.d. 526.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

305.555

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 653

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

305.555 45.000 876.555

Sag nr. 208185 Netto/md. 5.681 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

32.893

9.352

28.356

4.071

24.284

61.249

13.424

47.825

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 23.541 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 24.01.2011

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 4,00 / 5,22

Terminer Pr. år 12

Ann

4

DKK

8,00 /

8,99

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 825.000 45.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 819.376 55.614 41.089 33,44 8.300 8.300 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 653 2 805.420 61.209 45.880 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.938 9.938 3 790.717 61.153 46.549 31,44 Omkostninger til berigtigelse 4 775.220 61.095 47.215 30,44 I alt 843.238 63.890 5 758.883 61.034 47.876 29,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 662.647 60.694 50.695 25,44 tut 15 535.929 60.278 52.134 25,44 20 367.502 59.771 54.157 25,44 25 141.472 59.342 57.164 25,44 30 1.992 30.986 30.575 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Havregårdsvej 36, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 63.892 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,5151 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 4.686 heraf udbetaling: 45.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Sag: 208185 Netto/md. 4.257 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,65 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 800.359 35.755 24.989 2 795.991 40.244 28.606 3 791.263 40.244 29.078 4 786.146 40.244 29.552 5 780.606 40.244 30.027 10 725.026 60.226 52.145 15 564.648 59.881 53.445 20 368.602 59.254 55.026 25 123.440 58.594 57.374 30 0 7.459 7.433

Dato: 24.01.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 5.334 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,94 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 788.074 47.897 37.179 33,44 2 770.475 53.044 41.546 32,44 3 752.278 52.971 42.038 31,44 4 733.448 52.896 42.526 30,44 Restfinansiering: 5 713.949 52.820 43.010 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 604.932 52.420 45.062 25,44 Rente: 8,00 15 471.835 51.985 46.120 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 305.636 51.517 47.683 25,44 25 93.151 51.024 50.006 25,44 30 0 5.585 5.563 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 63.892 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,5151 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 5.757 heraf udbetaling: 45.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/208185v4  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208185/208185v4.pdf

/208185v4  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208185/208185v4.pdf

Advertisement