Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Nordlævej 10, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208173

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 2 Kervel bordkogeplader. Kervel bordovn. Whirlpool køle/fryseskab. Ejendommen sælges møbleret.

Charmerende, sortmalet sommerhus Stor, pragtfuld grund i attraktivt kvarter Lille, idyllisk og vinkelbygget sommerhus i fredeligt kvarter, hvorfra der er stiadgang til det centrale Gilleleje via Gilbjergstien. Ejendommen fremstår i ældre, men pæn og velholdt stand. Interiøret er lyst og i forbindelse med ejendommen findes overdækket, sydvendt fliserterrasse samt morgenterrasse mod vest. Desuden ældre garage samt lille, ældre udhusbygning.

Den 1.618 m2 store grund er velafskærmet af tæt randbeplantning, hvilket skaber en uge- Ejendomsmæglerens oplysning til parterne nert og solrig græsplæne rundt omkring ejendommen. Den øvrige del af grunden er udlagt Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: som delvis naturgrund med buske, træer og krat. Den store grund er beliggende i byzone, og der er således mulighed for at opføre helårsbolig på grunden - alternativt dobbelthus, ifølge principiel tilladelse fra Gribskov Kommune.

X

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre:

Ejendommen indeholder: X Ja Nej jf. side 2 Lyst og funktionelt køkken med hyggelig spiseplads og udgang til østvendt morgenterrasse. Badeværelse med hvid sanitet og bruseniche. Stor, lys stue med brændeovn, slagbænk og fløjdøre til den sydvendte og overdækkede terrasse. Soveværelse med to enkelt- Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre senge samt skabe. ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Tag: Bølgeeternit

Ydermur: Træbeklædning

Vand: Gilleleje Vandværk Strand: ca. 300 m

Vinduer: Enkeltglas

Vejforhold: Privat fællesvej

HT-Bus/Tog: ca. 250 m/ca. 800 m

Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Afløb: Off. kloak Indkøb: ca. 250 m Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.

Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Nordlævej 10, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208173

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme & brændeovn. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger.

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende byrder på ejendommen: 08.01.1861 Dok om ret til at køre over og oplægge tang mv. 24.01.1893 Dok om vej mv. 30.07.1918 Dok om vej mv., samt forbud mod generende virksomheder mv. 12.09.1933 Dok om vej mv. 12.01.1973 Dok om bebyggelse, benyttelse mv., indeholder bestemmelser om salg 08.08.1994 Dok om sommerhus mv. 11.10.1996 Dok om forbud mod salg og pantsætning mv.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Nordlævej 10, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208173

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Nordlævej 10, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208173

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Nordlævej 10, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208173

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Nordlævej 10, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208173

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Nordlævej 10, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.975.000 Udbetaling 100.000

Sag nr. 208173 Brutto/md. 13.263

Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 3 G Gilleleje By, Gilleleje Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus

BBR

Dato 3. oktober 2010 Netto/md. 11.354

v/33,44%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Byzone Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning.

Bygningsarealer ifølge... : 2009 1.900.000 kr. af dato ............................ : 1.191.900 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 892.500 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage ........... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.618 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 251 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr ......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

BBR 03-06-2010 2 49 m 2 0/0/0 m

49 m

2

2

0/0/0 m 1941

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 50 m3 3.003 Varme 0 kwt 10.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Øvrige forhold Der forefindes desuden ældre garage samt ældre udhus.

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Nordlævej 10, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.975.000 Udbetaling 100.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2010 Fast vandafl. 2010 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Sag nr. 208173 Brutto/md. 13.263 Kontant Finansieret 126.128 23.739 23.739 3.126 3.126 0 0 400 400 1.000 1.000 2.500 2.500 25 25 0 0 1.600 1.600 638 638 33.029 159.157 Kontant Finansieret -95.211 -0 -0 0 -31.839 8.925 8.925 8.925 -22.914 33.029 159.157 41.954 136.244

Dato 3. oktober 2010 Netto/md. 11.354 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 1.975.000 100.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 13.300 13.600 Ingen gæld. Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 863 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 15.688 15.688 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 2.003.988 130.151 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestKont./pålyd. ydelse løbetid Ingen.

Formular nr. 4107 OKTOBER 2009

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Nordlævej 10, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.975.000 Udbetaling 100.000 Brutto/md. 14.867 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,41 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 1.201.000 d.d. 1.201.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

757.297

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 879

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

757.297 100.000 2.058.297

Sag nr. 208173 Netto/md. 12.439 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

75.098

21.404

70.277

10.140

60.138

145.375

31.543

113.831

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 53.694 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 03.10.2010

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 4,00 / 4,89

Terminer Pr. år 12

Ann

4

DKK

8,00 /

9,00

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.975.000 100.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.927.908 140.549 103.712 33,44 13.300 13.800 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 879 2 1.895.095 145.282 107.672 33,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 15.688 15.688 3 1.860.500 145.155 109.289 32,44 Omkostninger til berigtigelse 4 1.824.013 145.022 110.899 31,44 I alt 2.003.988 130.366 5 1.785.517 144.884 112.499 30,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 1.558.212 144.104 120.316 25,44 tut 15 1.257.715 143.153 123.812 25,44 20 856.664 141.992 128.744 25,44 25 316.206 140.575 135.752 25,44 30 556 69.723 69.085 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Nordlævej 10, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 130.157 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,3433 Løbetid: 30 år.

Sag: 208173 Brutto/md. 10.302 heraf udbetaling: 100.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Netto/md. 8.797 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,29 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.915.119 86.453 60.600 2 1.904.615 90.479 63.735 3 1.893.246 90.479 64.816 4 1.880.939 90.479 65.902 5 1.867.617 90.479 66.992 10 1.708.320 139.175 121.446 15 1.323.684 137.758 123.682 20 860.328 136.260 127.108 25 287.129 134.702 132.328 30 0 32.709 32.620

Dato: 03.10.2010

v/% 33,44 33,44 32,44 31,44 30,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 11.539 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,60 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.882.194 118.972 93.255 33,44 2 1.838.073 123.126 96.706 33,44 3 1.792.651 122.936 97.791 32,44 4 1.745.847 122.746 98.869 31,44 Restfinansiering: 5 1.697.579 122.554 99.942 30,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 1.430.911 121.550 105.147 25,44 Rente: 8,00 15 1.110.793 120.486 107.436 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 716.285 119.362 110.914 25,44 25 216.588 118.194 116.180 25,44 30 0 24.565 24.492 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 130.157 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,3478 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 13.029 heraf udbetaling: 100.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208173/208173  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208173/208173.pdf