Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Steenkile-Åsen 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208170

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ældre Safir komfur. Wasco køleskab. Blomberg emhætte. Ejendommen sælges i øvrigt møbleret som beset.

Veldisponeret fritidshus i fredeligt område Veldisponeret Anneberg fritidshus på solrig, vestvendt grund. Ejendommen står i oprindelig stand, men giver en masse muligheder for et dejligt fristed i fredelige og naturskønne omgivelser. Sammenbygget med huset findes carport samt desuden udhus i grundens nordlige ende. Omkring ejendommen findes flere terrasser, fliseterrasse mod øst samt stor, delvist overdækket og velafskærmet fliseterrasse mod vest.

Den solrige hjørnegrund er orienteret mod vest og henligger som græsplæne med spredt beplantning. I skel afskærmer tættere beplantning grunden, hvilket skaber et ugenert miljø Ejendomsmæglerens oplysning til parterne omkring ejendommen. Fra huset er der godt 1.000 m til stranden, som nås via småveje og Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditstier. I nærområdet findes også flere store, fredede naturområder, som alle kan nås til institut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: fods eller på cykel. Ejendommen indeholder: Entre med udgang til østvendt fliseterrasse. To soveværelser med skabe. Badeværelse med flisegulv og flisebeklædt bruseplads. Stor, lys stue med brændeovn og udgang til vestvendt terrasse. Køkken i delvis åben forbindelse med stuen. Indbygget udhus.

X

Ydermur: Træbeklædning

Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Privat fællesvej Strand: ca. 1.150 m

Afløb: Off. kloak

HT-Bus: ca. 1.000 m Indkøb: ca. 2.000 m

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Tag: Cementtegl

Ja

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Steenkile-Åsen 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 208170

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme & brændeovn. Isoleringsforhold: 150 mm mineraluld i lofter, 100 mm mineraluld i ydervægge og gulve ifølge bygningstegninger.

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende byrder på ejendommen: 27.08.1968 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. 19.01.1973 Dok om beboelse mv.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Steenkile-Åsen 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208170

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Steenkile-Åsen 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208170

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Steenkile-Åsen 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208170

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Steenkile-Åsen 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208170

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Steenkile-Åsen 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208170

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Steenkile-Åsen 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 895.000 Udbetaling 45.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 14 I Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus

Sag nr. 208170 Netto/md. 5.274

Brutto/md. 6.127

BBR Sommerhusområde

Bygningsarealer ifølge... : 2009 930.000 kr. af dato ............................ : 361.100 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 483.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage ........... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbogsattest Grundareal udgør ................ : 1.207 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr ......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

BBR 20-05-2010 2 50 m 2 0/0/0 m 2

50 m 2 7m 2 0/0/7 m 1973

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten Andre ydelser

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 40 m3 2.402 Varme 6.427 kwt 12.672 Der henvises til side 1a. Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 9. januar 2011 v/33,44%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold Ejendommens reelle boligareal er 56 m2 da overdækket terrasse er inddraget i beboelsen. Der forefindes også carport sammenbygget med fritidshuset. Begge disse forhold er ej bbrregistreret.

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Steenkile-Åsen 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 895.000 Udbetaling 45.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2010 Fast vandafl. 2011 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Brutto/md. 6.127 Kontant Finansieret 59.266 5.563 5.563 2.451 2.451 0 0 450 450 1.600 1.600 2.133 2.133 10 10 0 0 1.410 1.410 640 640 14.257 73.523 Kontant Finansieret -45.061 -0 -0 0 -15.068 4.830 4.830 4.830 -10.238 14.257 73.523 19.087 63.285

Sag nr. 208170 Dato 9. januar 2011 Netto/md. 5.274 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 895.000 45.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.000 7.100 Ingen gæld. Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 666 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.288 10.288 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 912.288 63.054 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestKont./pålyd. ydelse løbetid Ingen.

Formular nr. 4107 OKTOBER 2009

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Steenkile-Åsen 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 895.000 Udbetaling 45.000 Brutto/md. 6.803 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,65 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 564.000 d.d. 564.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

346.094

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 673

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

346.094 45.000 955.094

Sag nr. 208170 Netto/md. 5.737 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

35.267

10.045

32.118

4.627

27.491

67.385

14.671

52.714

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 25.223 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 09.01.2011

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 4,00 / 5,26

Terminer Pr. år 12

Ann

4

DKK

8,00 /

9,04

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 895.000 45.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 896.206 63.935 47.200 33,44 7.000 7.200 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 673 2 880.947 67.342 50.446 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.288 10.288 3 864.863 67.282 51.185 31,44 Omkostninger til berigtigelse 4 847.904 67.219 51.920 30,44 I alt 912.288 63.161 5 830.015 67.155 52.651 29,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 724.475 66.789 55.771 25,44 tut 15 585.136 66.342 57.379 25,44 20 399.426 65.797 59.646 25,44 25 149.508 65.285 62.976 25,44 30 801 33.167 32.754 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Steenkile-Åsen 1, Udsholt Strand, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 62.957 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,4714 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 4.805 heraf udbetaling: 45.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Sag: 208170 Netto/md. 4.124 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,58 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 871.482 40.355 28.230 2 866.679 43.400 30.879 3 861.480 43.400 31.390 4 855.852 43.400 31.902 5 849.761 43.400 32.416 10 788.695 65.325 56.656 15 613.004 64.942 58.047 20 398.856 64.257 59.747 25 131.603 63.538 62.285 30 0 7.998 7.972

Dato: 09.01.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 5.310 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,89 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 857.361 54.305 42.237 33,44 2 837.993 57.492 45.124 32,44 3 817.983 57.411 45.652 31,44 4 797.294 57.328 46.175 30,44 Restfinansiering: 5 775.886 57.245 46.694 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 656.450 56.805 48.895 25,44 Rente: 8,00 15 511.054 56.331 50.033 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 329.870 55.822 51.723 25,44 25 98.508 55.288 54.243 25,44 30 0 5.956 5.933 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 62.957 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,4714 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 5.984 heraf udbetaling: 45.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

http://bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208170/208170v2  

http://bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208170/208170v2.pdf