Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje., 3230 Græsted Tlf.: 48716100, Fax.: 48716117 bk-bolig@bk-bolig.dk - www.bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208167

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Voss elkomfur, Gram køleskab, Zanussi kummefryser. Ejendommen sælges uden møbler og løsøre i øvrigt. Medfølgende hvidevarer medfølger uden nogen former for garanti (dødsbosalg).

Hyggeligt sommerhus til istandsættelse, fredeligt beliggende i ældre, udbygget kvarter på velbeplantet grund

Dato 31. oktober 2011

Isoleret sommerhus fra 1966, opført i blokhusbrædder og med paptag. Huset er beliggende i ældre, udbygget og fredeligt kvarter med gåafstand til stranden. Grunden er orienteret mod sydvest og dejligt ugenert. Omkring på grunden findes spredt beplantning med bl.a. flere frugttræer samt rododendron. Der forefindes desuden sydvendt fliseterrasse og nogle skure samt indbygget depotrum i hovedbygningen med vandvarmer og fryser. Huset trænger til istandsættelse, men har meget miljø og sommerhusstemning.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2

Husets indretning: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansieEntre med stiftmosaikgulv og indbyggede skabe. 2 værelser med senge. Flisebadeværelse ring, forsikringer, annoncering eller andre: med bruseplads. Åbent køkken med ældre hvidevarer. Opholdsstue med Jøtul-brændeovn X Ja Nej jf. side 2 til muret skorsten. Fra stuen er der udgang til sydvendt fliseterrasse. Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre Fyrretræsgulve i værelserne, stue og køkken. Trævægge og trælofter. ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke Tag: Paptag med fald. Ydermur: Blokhusbrædder. Vinduer: Koblede rammer med 2 lag glas. Vandforsyning: Udsholt Vandværk. Vejforhold: Privat fællesvej. Afløbsforhold: Offentlig kloak. Strand: Cirka 1.300 m. HT-Bus: Cirka 1.200 m Indkøb: Cirka 1.300 m.

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 MARTS 2011

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208167

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved el-varme og brændeovn. El og vandforbrug er anslået, da nuværende forbrug næsten ikke er eksisterende. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger. Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Følgende servitutter er tinglyst på ejendommen: 06.09.1956 Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. 08.05.1963 Dok. om vandværk mv. 18.01.1965 Dok. om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208167

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208167

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208167

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208167

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e. Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208167

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f. Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 695.000 Udbetaling 35.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 6 AG Smidstrup By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2010 930.000 kr. af dato ............................ : 360.000 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 360.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.200 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Sag nr. 208167 Netto/md. 4.079

Brutto/md. 4.736

BBR Sommerhusområde BBR 22.05.2010 2 55 m 2 0/0/0 m 2

55 m 2 6m 2 0/0/6 m 1966

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraNej Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring. Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: insekt: rørskade: Forbehold: Forsikringspolice foreligger endnu ikke Der henvises til forsikringstilbud.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 31. oktober 2011 v/33,44%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 30 m3 2.576 Varme 0 kwt 8.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Øvrige forhold Der er foretaget tilbygninger til registreret udhus på 6 m2. Disse bygninger/overdækninger er ikke registrerede og overholder ikke afstandskrav til naboskel.

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 695.000 Udbetaling 35.000 Brutto/md. 4.736 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 45.136 Ejendomsskatter 5.475 5.475 Renovation 2.451 2.451 Skorstensfejning 400 400 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 400 400 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 596 596 Andre offentlige afgifter 25 25 Fast vandafgift 2011 1.713 1.713 Fast vandafl. 2011 640 640 11.699 56.835 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -34.341 Fradrag, i alt 0 34.341 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% 0 -11.484 Evt. ejendomsværdiskat 3.600 3.600 Skat, overskud/underskud 1. år 3.600 -7.884 + Bruttoudgift 1. år 11.699 56.835 15.299 48.951 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 695.000 35.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.000 7.000 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 300 627 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.275 9.275 Omkostninger til berigtigelse I alt 711.575 51.902 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208167 Dato 31. oktober 2011 Netto/md. 4.079 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 695.000 Udbetaling 34.030 Brutto/md. 5.333 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,47 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 434.000 d.d. 434.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

271.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 636

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

271.000 34.030 739.030

Sag nr. 208167 Netto/md. 4.489 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

27.148

7.661

25.149

3.574

21.575

52.297

11.235

41.062

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 19.487 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 31.10.2011

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 4,00 / 5,08

Terminer Pr. år 12

Ann

4

DKK

8,00 /

8,77

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 695.000 34.030 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 704.103 52.297 38.976 33,44 7.000 7.000 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 300 636 2 692.795 52.264 39.482 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.275 9.275 3 680.875 52.218 40.051 31,44 Omkostninger til berigtigelse 4 668.307 52.171 40.616 30,44 I alt 711.575 50.941 5 655.049 52.121 41.178 29,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 576.822 51.842 43.270 25,44 tut 15 473.528 51.502 44.525 25,44 20 335.836 51.086 46.297 25,44 25 150.508 50.855 49.021 25,44 30 24.231 25.707 25.287 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 50.933 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,4974 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 3.744 heraf udbetaling: 34.026

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Sag: 208167 Netto/md. 3.216 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,45 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 681.143 33.233 23.571 2 677.577 33.286 23.989 3 673.717 33.286 24.378 4 669.539 33.286 24.770 5 665.017 33.286 25.162 10 636.160 46.213 39.592 15 502.304 50.295 45.032 20 340.144 49.759 46.331 25 139.093 49.533 48.532 30 6.040 12.554 12.424

Dato: 31.10.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 4.150 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,77 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 679.239 44.402 34.788 33,44 2 664.345 44.396 35.206 32,44 3 648.991 44.332 35.603 31,44 4 633.142 44.267 35.996 30,44 Restfinansiering: 5 616.768 44.201 36.385 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 525.850 43.857 37.807 25,44 Rente: 8,00 15 415.960 43.488 38.676 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 279.872 43.110 39.990 25,44 25 106.992 43.139 42.270 25,44 30 4.441 9.335 9.213 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 50.933 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,5015 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 4.675 heraf udbetaling: 34.026

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/208167v3  

http://bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208167/208167v3.pdf

/208167v3  

http://bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208167/208167v3.pdf

Advertisement