Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208167

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Voss elkomfur, Gram køleskab, Zanussi kummefryser. Ejendommen sælges uden møbler og løsøre i øvrigt. Medfølgende hvidevarer medfølger uden nogen former for garanti (dødsbosalg).

Hyggeligt sommerhus til istandsættelse, fredeligt beliggende i ældre, udbygget kvarter på velbeplantet grund Isoleret sommerhus fra 1966, opført i blokhusbrædder og med paptag. Huset er beliggende i ældre, udbygget og fredeligt kvarter med gåafstand til stranden. Grunden er orienteret mod sydvest og dejligt ugenert. Omkring på grunden findes spredt beplantning med bl.a. flere frugttræer samt rododendron. Der forefindes desuden sydvendt fliseterrasse og nogle skure samt indbygget depotrum i hovedbygningen med vandvarmer og fryser. Huset trænger til istandsættelse, men har meget miljø og sommerhusstemning.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet:

X Ja Nej jf. side 2 Husets indretning: Entre med stiftmosaikgulv og indbyggede skabe. 2 værelser med senge. Flisebadeværelse med bruseplads. Åbent køkken med ældre hvidevarer. Opholdsstue med Jøtul-brændeovn Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: til muret skorsten. Fra stuen er der udgang til sydvendt fliseterrasse. Fyrretræsgulve i værelserne, stue og køkken. Trævægge og trælofter. Tag: Paptag med fald. Ydermur: Blokhusbrædder. Vinduer: Koblede rammer med 2 lag glas. Vandforsyning: Privat/alment vandværk. Vejforhold: Privat/fælles vej. Afløbsforhold: Offentlig kloak.

X

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Strand: Cirka 1.300 m. HT-Bus: Cirka 1.200 m Indkøb: Cirka 1.300 m. Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208167

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved el-varme og brændeovn. El og vandforbrug er anslået, da nuværende forbrug næsten ikke er eksisterende. Isoleringsforhold : Se bygningstegninger.

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Følgende servitutter er tinglyst på ejendommen: 06.09.1956 Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. 08.05.1963 Dok. om vandværk mv. 18.01.1965 Dok. om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208167

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208167

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208167

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208167

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208167

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 695.000 Udbetaling 35.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 6 ag Smidstrup By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus

Sag nr. 208167 Netto/md. 4.459

Brutto/md. 5.273

BBR Sommerhusområde

Bygningsarealer ifølge... : 2010 930.000 kr. af dato ............................ : 360.000 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 360.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage ........... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.200 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr ......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

BBR 22-05-2010 2 55 m 2 0/0/0 m 2

55 m 2 6m 2 0/0/6 m 1966

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Andre ydelser

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 30 m3 2.576 Varme 0 kwt 8.000 Der henvises til side 1a. Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 30. juni 2011 v/33,44%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold Der er foretaget tilbygninger til registreret udhus på 6 m2. Disse bygninger/overdækninger er ikke registrerede og overholder ikke afstandskrav til naboskel.

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 695.000 Udbetaling 35.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2011 Fast vandafl. 2011 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum Fradrag, i alt +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Brutto/md. 5.273 Kontant Finansieret 49.072 5.475 5.475 2.451 2.451 0 0 400 400 1.000 1.000 2.500 2.500 25 25 0 0 1.713 1.713 640 640 14.203 63.275 Kontant Finansieret -39.975 -0 -0 0 39.975 0 -13.367 3.600 3.600 3.600 -9.767 14.203 63.275 17.803 53.508

Sag nr. 208167 Dato 30. juni 2011 Netto/md. 4.459 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 695.000 35.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.000 7.000 Ingen gæld. Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 629 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.275 9.275 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 711.275 51.904 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestKont./pålyd. ydelse løbetid Ingen.

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 695.000 Udbetaling 35.000 Brutto/md. 5.690 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 7,14 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 419.000 d.d. 419.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

268.401

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 634

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

268.401 35.000 722.401

Sag nr. 208167 Netto/md. 4.759 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

29.181

6.205

24.908

3.596

21.311

54.079

9.880

44.199

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 22.976 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 29.06.2011

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 5,00 / 6,03

Terminer Pr. år 12

Ann

4

DKK

8,00 /

9,07

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 695.000 35.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 677.845 52.802 38.341 33,44 7.000 7.000 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 634 2 667.507 54.052 39.871 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.275 9.275 3 656.523 54.014 40.486 31,44 Omkostninger til berigtigelse 4 644.850 53.974 41.098 30,44 I alt 711.275 51.909 5 632.440 53.933 41.708 29,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 557.517 53.689 44.329 25,44 tut 15 455.166 53.377 45.682 25,44 20 314.589 52.977 47.597 25,44 25 120.460 52.747 50.534 25,44 30 0 27.840 27.427 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Rundehøjs-Ager 7, Smidstrup Strand, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 51.907 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,8792 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 4.062 heraf udbetaling: 35.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Sag: 208167 Netto/md. 3.498 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,71 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 677.709 33.628 23.485 2 673.955 34.692 24.656 3 669.892 34.692 25.062 4 665.494 34.692 25.471 5 660.733 34.692 25.880 10 606.301 50.540 43.608 15 475.302 50.079 44.549 20 313.795 49.579 45.929 25 110.194 49.048 47.969 30 0 18.354 18.247

Dato: 29.06.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 4.374 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,98 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 667.223 43.982 33.884 33,44 2 652.748 45.041 35.125 32,44 3 637.758 44.981 35.552 31,44 4 622.226 44.921 35.975 30,44 Restfinansiering: 5 606.117 44.859 36.395 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 515.662 44.534 38.178 25,44 Rente: 8,00 15 404.468 44.179 39.104 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 264.742 43.794 40.465 25,44 25 85.114 43.386 42.480 25,44 30 0 14.155 14.064 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 51.907 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,8912 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 4.932 heraf udbetaling: 35.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/208167v1  

http://bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208167/208167v1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you