Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141 UdsholtRågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Bøge Allé 14, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 208165

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Smeg gaskomfur med elovn. Gorenje emhætte. Gram køle/fryseskab. Gram køleskab. Siemens opvaskemaskine. Ide Line micro-ovn. LG vaskemaskine. LG - Tørretumbler. (Ekstra køleskab i gæsteværelse uden garanti) Ejendommen sælges uden møbler.

Rågelejes smukkeste naturpark, ja måske, bedøm selv dette sommerhus beliggende på en bakketop midt i en bøgeskov. Pragtfuld 2.320 m2 stor sydskrånende park med bøgetræer, flere smukke Rhododendrons og en smuk udsigt ned over "Tuemoserne". Desuden har ejendommen ret til opsætning af eget badehus på stranden. 110 m2 stort og spændende fritidshus med mange gode detaljer, pragtfuld "udestue" og store udsigtsterrasser.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre:

Husets indretning: X Ja Nej jf. side 2 Entre/forstue. Flisebadeværelse med gulvvarme, bruseniche, vaskesøjle og indbygget håndvask i skabsarrangement. Forældresoveværelse med skabsvæg. Stort køkken/alrum, Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interes"Vordingborg-køkken" i egetræ med alt i hvidevarer, brændeovn, TV-hjørne, store, sydvendte vinduespartier og udgang til udsigtsterrasse. Gæsteværelse/kontor. Stor, højloftet se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre opholdsstue med smukke glaspartier mod syd og vest, hvor man kan nyde den eneståen- ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: de natur. Kælderetage med gæsteanneks, kombineret opholdsstue og soverum med lille Ja X Nej Hvis ja, hvilke thekøkken samt flisebadeværelse med bruseniche. Desuden carport og redskabsrum. Sælges uden møbler.

Tag: Paptag.

Ydermur: Træbeklædning.

Vand: Udsholt Vandværk. Strand: Cirka 900 m.

Vinduer: Thermoglas.

Vejforhold: Privat fællesvej.

HT-Bus: Cirka 500 m.

Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

Afløb: Eget nedsivningsanlæg.

Indkøb: Cirka 500 m.

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Bøge Allé 14, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 208165

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme, varmepumpe og brændeovn. Isoleringsforhold: Se energimærkning.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Bøge Allé 14, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208165

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Bøge Allé 14, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208165

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Bøge Allé 14, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208165

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Bøge Allé 14, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208165

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Bøge Allé 14, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 2.875.000 Udbetaling 145.000 Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Gribskov Matr. nr .............................. : 12 IS Hesselbjerg By, Blistrup & 12 LD Må benyttes til ................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype..................... : Zonestatus ..................... : Fritidshus

BBR Sommerhusområde

Bygningsarealer ifølge .. : 2009 1.250.000 kr. af dato ........................... : 555.500 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : kr. Heraf garage/carport/udhus: 660.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage .......... : Boligareal...................... : Grundareal ifølge ............... : Andre bygninger ........... : Tingbog Grundareal udgør ............... : 2.320 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej ............................. : 0 m2 Opført/ombygget år....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Ingen byrder tinglyst på ejendommen. Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

BBR 18-05-2010 2 110 m 2 0/0/0 m 2

110 m 2 36 m 2 0/18/18 m 1942

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 60 m3 1.020 Varme 0 kwt 12.000 Der henvises til side 1a. Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 208165 Netto/md. 13.640

Brutto/md. 16.987

Dato 3. juni 2010 v/33,44%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Nej. Køber har ret til efter påkrav at lade energimærkning udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Bøge Allé 14, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 2.875.000 Udbetaling 145.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2010 Bundfældningstank Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 8.940 3.126 0 279 0 4.000 7 0 1.410 1.223 18.986 Kontant -0 0 6.600 6.600 18.986 25.586

Brutto/md. 16.987 Finansieret 184.852 8.940 3.126 0 279 0 4.000 7 0 1.410 1.223 203.839 Finansieret -139.829 -0 -46.759 6.600 -40.159 203.839 163.680

Sag nr. 208165 Dato 3. juni 2010 Netto/md. 13.640 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 2.875.000 145.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 18.700 19.300 Ingen gæld. Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 1.028 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 20.188 20.188 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 2.913.888 185.516 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestÅOP Kont./pålyd. ydelse løbetid Nykredit / Variant 2U RenteMax obligationslån 1.043.000 1.043.000 1.045.157 DKK 1,98 24.570 25,75 2,46

Formular nr. 4107 OKTOBER 2009

Saldo fradragskonto 0

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse Nej

Kontant regulering 0

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Bøge Allé 14, Rågeleje, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 2.875.000 Udbetaling 145.000 Brutto/md. 20.468 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 7,15 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 1.769.000 d.d. 1.769.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

1.062.098

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 1.031

d.d.

1.062.098 145.000 2.976.098

Saldo fradragskonto 0 0

Sag nr. 208165 Netto/md. 15.858 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

110.644

31.317

115.981

10.166

105.815

226.625

41.484

185.141

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 79.327 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 03.06.2010

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 4,00 / 4,90

Terminer Pr. år 12

DKK

4

10,00 /

10,92

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 2.875.000 145.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 2.797.699 180.822 131.524 33,44 18.700 19.300 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 1.031 2 2.754.484 226.490 165.202 33,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 20.188 20.188 3 2.708.823 226.303 167.703 32,44 Omkostninger til berigtigelse 4 2.660.545 226.109 170.199 31,44 I alt 2.913.888 185.519 5 2.609.462 225.907 172.690 30,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 2.304.311 224.766 185.009 25,44 tut 15 1.890.135 223.374 190.376 25,44 20 1.316.212 221.675 198.565 25,44 25 503.590 219.603 211.245 25,44 30 17.673 102.320 101.308 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Bøge Allé 14, Rågeleje, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 185.107 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,1307 Løbetid: 30 år.

Sag: 208165 Brutto/md. 13.347 heraf udbetaling: 145.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Netto/md. 10.240 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,71 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 2.754.613 118.177 81.191 2 2.743.912 140.006 96.767 3 2.732.099 140.006 98.420 4 2.719.060 140.006 100.088 5 2.704.668 140.006 101.770 10 2.514.125 213.259 183.918 15 1.971.035 211.135 187.126 20 1.306.176 208.920 192.767 25 453.096 206.634 202.427 30 0 68.970 68.796

Dato: 03.06.2010

v/% 33,44 33,44 32,44 31,44 30,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 14.327 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 5,14 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 2.701.690 170.469 133.694 33,44 2 2.640.519 189.112 146.328 33,44 3 2.577.740 188.823 147.935 32,44 4 2.513.226 188.539 149.545 31,44 Restfinansiering: 5 2.446.848 188.251 151.153 30,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 2.081.351 186.757 159.141 25,44 Rente: 10,00 15 1.639.863 185.196 162.514 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 1.081.779 183.569 168.324 25,44 25 340.952 181.890 178.151 25,44 30 0 50.711 50.573 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 185.107 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,1396 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 17.411 heraf udbetaling: 145.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208165/208165  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208165/208165.pdf