Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141 UdsholtRågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Rågemarksvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 208161

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Voss komfur med keramiske kogeplader. Iberna køle/fryseskab. Bosch micro-ovn. Sælges møbleret minus sælgers personlige effekter.

"Sommerhus-Romantik" på dejlig naturgrund kik til fredede lyngbakker - Heatherhill Særdeles velholdt, sortmalet sommerhus med hvide vinduespartier og døre. Lukket "gårdhave" mod øst samt "havestue" og overdækket terrasse på cirka 30 m2 mod vest. Pragtfuld, sydvendt naturgrund i fredeligt sommerhuskvarter nær stranden og i anden række fra de skønne, fredede arealer ved Heatherhill. Husets indretning: Entre. Lille badeværelse med bruseniche og nyere sanitet. 2 gode soveværelser med skabe. Et rigtigt sommerhuskøkken med hvidevarer og udgang til lukket gårdhave (morgenterrasse). Vinkelstue med store, sydvendte glaspartier, brændeovn, spiseafdeling, "TVhjørne" samt udgang til havestue og overdækket terrasse.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet:

Fyrretræsgulve, hvidmalede vægge samt trælofter med synlige loftsbjælker.

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre:

X

Ja

Nej jf. side 2

Flot, lyst møblement medfølger i handlen. X Tag: Tagpap.

Ydermur: Træbeklædning.

Vand: Studebjerg Vandværk. Strand: Cirka 500 m.

Vinduer: Thermoruder.

Vejforhold: Privat fællesvej. Afløb: Off. spildevandssystem.

Vejby Station: Cirka 2.000 m.

Indkøb: Cirka 1.500 m.

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rågemarksvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 208161

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme og brændeovn. Udgifter til vand og varme er anslået. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rågemarksvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208161

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rågemarksvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208161

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rågemarksvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208161

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rågemarksvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208161

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rågemarksvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208161

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rågemarksvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 1.285.000 Udbetaling 65.000 Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Gribskov Matr. nr .............................. : 18 V Vejby By, Vejby Må benyttes til ................... : Sommerhusbeboelse Ejendomstype..................... : Fritidshus

ifølge ............................. :

BBR

Zonestatus ..................... :

Sommerhusområde

Bygningsarealer ifølge .. : 2009 BBR 950.000 kr. af dato ........................... : 11-05-2010 2 471.500 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : 50 m 2 kr. Heraf garage/carport/udhus: 0/0/0 m kr. Kælderareal ................... : 441.000 kr. Udnyttet tagetage .......... : 2 Boligareal...................... : 50 m 2 Grundareal ifølge ............... : Andre bygninger ........... : Tingbog 5m 2 2 Grundareal udgør ............... : 943 m Heraf garage/carport/udhus: 0/0/5 m heraf vej ............................. : 0 m2 Opført/ombygget år....... : 1964 Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende byrde på ejendommen: 21.06.1960 Dok. om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning, vandværk m.v. Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 30 m3 1.764 Varme 0 kwt 5.000 Der henvises til side 1a. Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 208161 Netto/md. 6.923

Brutto/md. 8.351

Dato 20. maj 2010 v/33,44%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Rågemarksvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 1.285.000 Udbetaling 65.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2010 Fast vandafl. 2010 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 7.558 3.126 0 400 1.000 2.500 25 0 350 638 15.598 Kontant -0 0 4.410 4.410 15.598 20.008

Brutto/md. 8.351 Finansieret 84.613 7.558 3.126 0 400 1.000 2.500 25 0 350 638 100.211 Finansieret -64.442 -0 -21.549 4.410 -17.139 100.211 83.072

Sag nr. 208161 Dato 20. maj 2010 Netto/md. 6.923 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 1.285.000 65.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 9.200 9.500 Ingen gæld. Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 737 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 12.238 12.238 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 1.306.438 87.475 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestKont./pålyd. ydelse løbetid Ingen.

Formular nr. 4107 OKTOBER 2009

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Rågemarksvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.285.000 Udbetaling 65.000 Brutto/md. 9.903 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 7,37 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 805.000 d.d. 805.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

484.308

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 742

d.d.

484.308 65.000 1.354.308

Saldo fradragskonto 0 0

Sag nr. 208161 Netto/md. 7.921 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

50.346

14.273

52.886

4.653

48.234

103.233

18.926

84.307

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 36.073 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 17.05.2010

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 4,00 / 5,18

Terminer Pr. år 12

DKK

4

10,00 /

10,95

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.285.000 65.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.273.374 86.217 62.715 33,44 9.200 9.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 742 2 1.253.658 103.171 75.264 33,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 12.238 12.238 3 1.232.825 103.086 76.403 32,44 Omkostninger til berigtigelse 4 1.210.797 102.998 77.541 31,44 I alt 1.306.438 87.580 5 1.187.488 102.905 78.676 30,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 1.048.226 102.386 84.291 25,44 tut 15 859.154 101.751 86.745 25,44 20 597.080 100.977 90.489 25,44 25 225.896 100.032 96.287 25,44 30 6.283 46.998 46.444 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Rågemarksvej 6, Rågeleje, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 87.274 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,3186 Løbetid: 30 år.

Sag: 208161 Brutto/md. 6.765 heraf udbetaling: 65.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Netto/md. 5.431 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 4,92 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.240.040 54.038 37.177 2 1.235.150 64.771 44.746 3 1.229.753 64.771 45.510 4 1.223.795 64.771 46.280 5 1.217.219 64.771 47.056 10 1.139.965 97.018 83.372 15 898.025 96.089 84.922 20 599.310 95.109 87.585 25 213.305 94.094 92.089 30 0 41.983 41.811

Dato: 17.05.2010

v/% 33,44 33,44 32,44 31,44 30,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 7.201 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 5,34 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.221.640 72.244 55.448 33,44 2 1.194.785 86.186 66.346 33,44 3 1.167.167 86.061 67.102 32,44 4 1.138.732 85.939 67.860 31,44 Restfinansiering: 5 1.109.418 85.810 68.613 30,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 947.068 85.157 72.362 25,44 Rente: 10,00 15 749.217 84.470 73.964 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 497.217 83.747 76.681 25,44 25 160.726 82.997 81.236 25,44 30 0 31.067 30.928 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 87.274 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,3301 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 8.526 heraf udbetaling: 65.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208161/208161  
http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208161/208161  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/208161/208161.pdf

Advertisement