Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Præstegaden 3, 3751 Østermarie

Sag nr. 207818

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer.

Rummeligt fritidshus med naturskøn beliggenhed I udkanten af Østermarie, og midt i den pragtfulde natur, ligger denne rummelige fritidsejendom. Ejendommen er beliggende midt på den 7.624 m2 store grund - godt 1½ tdl. land. Grunden er henlagt som naturgrund med diverse beplantninger og gennemkrydses af lille åløb. I forbindelse med fritidshuset findes dejlig fliseterrasse og omkring på grunden findes et væld af lækroge. Selv om omgivelserne er landlige og rolige er der kun få hundrede meter til Østermarie med hyggeligt bymiljø, indkøbsmuligheder og bustransport. Den centrale beliggenhed på Bornholm sikrer relativ kort afstand til øens seværdigheder og mange naturoplevelser. Ejendommen er oprindelig fra 1800, men løbende vedligeholdt og fremstår i dag med pudsede ydervægge, sprossevinduer samt bølgeeternittag. I forbindelse med ejendommen findes to store udhusbygninger på i alt samlet 100 m2.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansieEjendommen indeholder: ring, forsikringer, annoncering eller andre: Entre/mellemgang. Rummeligt spisekøkken med nedgang til viktualiekælder. Opholdsstue med brændeovn, udgang til haven samt trappe til 1. salen. Badeværelse med badekar. Tre X Ja Nej jf. side 2 værelser. 1. sal: Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesTo værelser samt stort uudnyttet loftsrum. se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Tag: Bølgeeternit

Ydermur: Mursten

Vinduer: Termoruder

Vand: Egen brøndboring

Vejforhold: Off. vej

Østersøen: ca. 4.000 km

Bus: ca. 600 m

Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Afløb: Septictank og nedsivningsanlæg Indkøb: ca. 800 m Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.

Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Præstegaden 3, 3751 Østermarie

Sag nr. 207818

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved oliefyr og brændeovn. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Præstegaden 3, 3751 Østermarie

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 207818

Den rummelige fritidsejendom

Det rummelige spisekøkken

Lys stue med trappe til 1. salen

Et af de mange værelser COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Præstegaden 3, 3751 Østermarie

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 207818

Badeværelse med kar

God beplantning omkring ejendommen

Det store værelse på 1. salen

Det hyggelige, lille åløb COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Præstegaden 3, 3751 Østermarie

Sag nr. 207818

Skøn udsigt over de åbne marker

Udsigt over markerne mod syd Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

En afskærmet og ugenert del af grunden COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Præstegaden 3, 3751 Østermarie Kontantpris 795.000 Udbetaling 40.000

Sag nr. 207818 Netto/md. 4.465

Brutto/md. 5.768

Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Bornholm Matr. nr .............................. : 101 I & 211 EY Østermarie Må benyttes til ................... : Sommerhusbeboifølge............................. : else Ejendomstype..................... : Zonestatus ..................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge .. : 2007 850.000 kr. af dato ........................... : 60.600 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : kr. Kælderareal................... : 307.600 kr. Udnyttet tagetage .......... : kr. Boligareal i alt............... : Andre bygninger ........... : Grundareal ifølge ............... : Ejendomsvurdering heraf garage/carport ...... : Grundareal udgør ............... : 7.624 m2 heraf udhus.................... : heraf vej ............................. : 570 m2 Opført/ombygget år....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrde på ejendommen: 31.01.1989 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi................ : Evt. ejerboligværdi............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

BBR

Dato 20. januar 2009 v/34,83%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Landzone BBR 17.12.2008 2 134 m 2 20 m 2 23 m 2 157 m 2 98 m

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

2

98 m 1800

Energimærkning: Nej. Køber har ret til efter påkrav at lade energimærkning udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre Nej X Ja Hvilke: Dagbladet Børsen, Gribskov Avis, Bolig Ekslusiv. Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: MML Finans. (Ved salg af sælgerpantebreve). Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring. Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Bolig Ekslusiv.

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 50 m3 50 Varme 0 kwt 15.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 DECEMBER 2006

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Præstegaden 3, 3751 Østermarie Kontantpris 795.000 Udbetaling 40.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie Ydelser på gæld udenfor købesum Tømning bundf. 2008 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 34,83% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 1.396 2.184 0 400 1.000 1.483 0 510 6.973 Kontant 0 0 3.076 3.076 6.973 10.049

Brutto/md. 5.768 Finansieret 62.246 1.396 2.184 0 400 1.000 1.483 0 510 69.219 Finansieret 53.731 0 18.715 3.076 -15.639 69.219 53.580

Sag nr. 207818 Dato 20. januar 2009 Netto/md. 4.465 v/34,83% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 795.000 40.000 Ingen gæld. Tinglysningsafgift af skødet, anslået 6.500 6.500 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 647 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.788 9.788 I alt 811.288 56.935 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års Kont./pålyd. ydelse Ingen.

Formular nr. 4107 DECEMBER 2007

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Præstegaden 3, 3751 Østermarie Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 795.000 Udbetaling 40.000 Brutto/md. 6.344 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 8,43 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 478.000 d.d. 478.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

302.247

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 0

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

302.247 40.000 820.247

Sag nr. 207818 Netto/md. 4.848

0 0

v/34,83% .

1. års ydelse

1. års afdrag

36.144

5.903

33.005

2.887

30.119

69.150

8.789

60.361

Kontantregulering

1. års fradrag Realkredittype 30.242 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 771.458 69.150 48.126 34,83 2 762.007 69.128 48.343 34,83 3 751.840 69.106 48.577 34,83 4 740.901 69.081 48.831 34,83 5 729.125 69.056 49.105 34,83 10 655.090 68.902 50.863 34,83 15 546.886 68.694 53.508 34,83 20 387.240 68.415 57.527 34,83 25 149.424 68.060 63.701 34,83 30 0 35.051 34.406 34,83 Bemærkninger til finansieringsforslaget Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 OKTOBER 2007

Dato 20.01.2009

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 6,00 / 6,86

Terminer Pr. år 4

DKK

4

10,00 /

11,12

Bemærkninger 6% Obligationslån Privat pantebrev Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 795.000 40.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 6.500 6.500 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, 651 anslået Omkostninger til købers rådgiver(e), 9.788 9.788 anslået I alt 811.288 56.939 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Præstegaden 3, 3751 Østermarie Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 56.938 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 3,7620 Løbetid: 30 år.

Sag: 207818 Brutto/md. 5.052 heraf udbetaling: 40.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 56.938 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 3,7880 Løbetid: 30 år. Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Brutto/md. 5.780 heraf udbetaling: 40.000

Dato: 20.01.2009

Netto/md. 3.835 v/% 34,83% Finansieringsforslagets ÅOP: 6,81 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 775.464 53.652 35.967 2 772.287 52.940 35.607 3 768.781 52.940 35.722 4 764.910 52.940 35.849 5 760.638 52.940 35.989 10 731.626 52.940 36.939 15 595.358 69.027 55.617 20 411.074 68.510 59.155 25 155.725 67.931 64.561 30 0 35.415 34.715

v/% 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83

Netto/md. 4.563 v/%34,83 Finansieringsforslagets ÅOP: 7,07 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 766.710 62.388 44.710 2 754.261 61.823 44.626 3 741.141 61.775 44.828 4 727.305 61.724 45.045 5 712.700 61.671 45.278 10 626.037 61.378 46.750 15 509.410 61.031 48.937 20 348.676 60.629 52.257 25 121.596 60.213 57.415 30 0 27.753 27.146

v/% 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83

Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

Microsoft Word - Salgsopstilling  

Ejendommen indeholder: Entre/mellemgang. Rummeligt spisekøkken med nedgang til viktualiekælder. Opholdsstue med brændeovn, udgang til haven...