Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Skovbovej 27, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 207800

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer. Ejendommen sælges delvist møbleret i henhold til nærmere aftale.

Meget charmerende fritidshus Skøn naturgrund på lille, blind grusvej Ægte sommerhusidyl bestående af sortmalet fritidshus med hvide vinduespartier - på en helt igennem pragtfuld skov/naturgrund i fredeligt område. Fritidshuset fremstår i oprindelig, men hyggelig, stand med atmosfærefyldt interiør med blotlagte loftsbjælker. Omkring ejendommen findes flere terrasser bl.a. stor, afskærmet fliseterrasse mod syd og hyggelig, hengemt træterrasse mod nord.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Den skønne grund henligger som ren naturgrund med stor, solrig lysning syd for ejendommen. Grundens skovbeplantning er meget varieret og består af et mylder af forskelli- Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditge træer og buske, bl.a. store, flotte rododendrons. Den omkringliggende skov sikrer at de institut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: solrige områder omkring ejendommen er helt ugenerte. Ved den lille grusvej findes garage X Ja Nej jf. side 2 og i forbindelse med ejendommen findes stort, separat udhus. Fra de fredelige omgivelser er der gåafstand, via stier og småveje, de kun 800 m til stranden og den store, fredede A.P. Møller Grund.

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre:

X Ja Nej jf. side 2 Ejendommen indeholder: Højloftet stue med brændeovn, spiseplads samt udgang til den store, sydvendte fliseterHar ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesrasse og den nordvendte træterrasse. I åben forbindelse med stuen findes lille soverum/alkove med skabe og seng. I åben forbindelse med stuen findes desuden ældre, funk- se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre tionelt køkken med udgang til østvendt terrasse. Ejendommen indeholder tillige: Lyst so- ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: veværelse med udgang til sydvendt terrasse. Badeværelse med bruseplads. Fra sydvendt Ja X Nej Hvis ja, hvilke terrasse adgang til yderligere et separat soveværelse.

Tag: Decra

Ydermur: Træbeklædning

Vand: Off. vandforsyning Strand: ca. 800 m

Vinduer: Termoruder/enkeltglas

Vejforhold: Privat fællesvej

HT-Bus: ca. 400 m

Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

Afløb: Off. kloak

Indkøb: ca. 2.500 m

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Skovbovej 27, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 207800

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme & brændeovn. Varme- og vandforbrug er anslået. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger.

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrder på ejendommen: 28.11.1935 Dok om færdselsret mv. 07.10.1937 Dok om strandret mv. 07.10.1937 Dok om færdselsret mv. 07.11.1940 Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv. 20.01.1941 Dok om færdselsret mv. 27.07.1949 Dok om færdselsret mv. 08.10.1953 Dok om bebyggelse, benyttelse mv. 08.10.1953 Dok om færdselsret mv. 08.10.1953 Dok om gangsti mv.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Skovbovej 27, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 207800

Det charmerende fritidshus midt på den pragtfulde grund

Sydvendt, ugenert og solrig lysning foran ejendommen

Ejendommen set gennem en del af grundens beplantninger

Ejendom og grund set fra sydøst

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Skovbovej 27, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 207800

Den hyggelige stue med brændeovnen

Badeværelse med mosaikgulv og bruseplads

Ældre, men funktionelt køkken med udgang til østvendt terrasse

Lyst soveværelse med udgang til sydvendt terrasse

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Skovbovej 27, Udsholt Strand, 3230 Græsted

Sag nr. 207800

Den fredelige, lillle grusvej

Skøn, sydvendt terrasse i forbindelse med ejendommen Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Virkelig en fredfyldt plet COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Skovbovej 27, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 1.065.000 Udbetaling 55.000

Sag nr. 207800 Netto/md. 6.289

Brutto/md. 7.635

Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Gribskov Matr. nr .............................. : 10 bh Udsholt by, Blistrup Må benyttes til ................... : Sommerhusbeboifølge............................. : BBR else Ejendomstype..................... : Zonestatus ..................... : Sommerhusområde Fritidshus

Dato 9. juni 2009 v/33,45%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2, K3 og U/N

Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Bygningsarealer ifølge .. : 2007 1.100.000 kr. af dato ........................... : 535.000 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : kr. Kælderareal................... : 525.000 kr. Udnyttet tagetage .......... : kr. Boligareal i alt............... : Andre bygninger ........... : Grundareal ifølge ............... : heraf garage/carport ...... : Tingbog Grundareal udgør ............... : 1.759 m2 heraf udhus.................... : heraf vej ............................. : 104 m2 Opført/ombygget år....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi................ : Evt. ejerboligværdi............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

BBR 16.10.2008 2 37 m 2

37 m 2 29 m 2 18/0 m 2 11 m 1959

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på foreliggende tilbud Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Evt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 30 m3 1.763 Varme 0 kwt 8.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 DECEMBER 2006

Øvrige forhold Indbygget udhus er inddraget i beboelsen, der således reelt er større end 37 m2.

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Skovbovej 27, Udsholt Strand, 3230 Græsted Kontantpris 1.065.000 Udbetaling 55.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på foreliggende tilbud Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2008 Fast vandafl. 2008 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,45% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 6.845 2.901 0 268 250 1.998 7 0 838 602 13.710 Kontant 0 0 5.250 5.250 13.710 18.960

Brutto/md. 7.635 Finansieret 77.913 6.845 2.901 0 268 250 1.998 7 0 838 602 91.623 Finansieret 64.008 0 21.411 5.250 -16.161 91.623 75.462

Sag nr. 207800 Dato 9. juni 2009 Netto/md. 6.289 v/33,45% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 1.065.000 55.000 Ingen gæld. Tinglysningsafgift af skødet, anslået 8.000 8.100 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 697 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.138 11.138 I alt 1.084.138 74.934 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års Kont./pålyd. ydelse Ingen.

Formular nr. 4107 DECEMBER 2007

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Skovbovej 27, Udsholt Strand, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.065.000 Udbetaling 55.000 Brutto/md. 8.479 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 8,05 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 667.000 d.d. 667.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

402.134

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 0

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

402.134 55.000 1.124.134

Sag nr. 207800 Netto/md. 6.801

0 0

v/33,45% .

1. års ydelse

1. års afdrag

45.640

9.877

42.404

2.274

40.130

88.044

12.151

75.893

Kontantregulering

1. års fradrag Realkredittype 35.763 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.056.983 88.044 62.658 33,45 2 1.044.092 88.005 62.879 33,45 3 1.030.412 87.963 63.116 33,45 4 1.015.888 87.920 63.369 33,45 5 1.000.463 87.874 63.640 33,45 10 907.436 87.608 65.321 33,45 15 779.998 87.267 67.733 33,45 20 603.224 86.830 71.247 33,45 25 354.647 86.269 76.442 33,45 30 0 86.048 84.564 33,45 Bemærkninger til finansieringsforslaget Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 OKTOBER 2007

Dato 08.06.2009

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 5,00 / 6,16

Terminer Pr. år 4

DKK

4

10,00 /

10,93

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 1.065.000 55.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 8.000 8.200 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, 701 anslået Omkostninger til købers rådgiver(e), 11.138 11.138 anslået I alt 1.084.138 75.039 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Skovbovej 27, Udsholt Strand, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 74.838 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 2,4296 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 6.411 heraf udbetaling: 55.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 74.838 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 2,4368 Løbetid: 30 år. Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Brutto/md. 7.649 heraf udbetaling: 55.000

Sag: 207800

Dato: 08.06.2009

Netto/md. 5.193 v/% 33,45% Finansieringsforslagets ÅOP: 5,97 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.035.643 63.227 43.357 2 1.031.421 63.416 43.616 3 1.026.761 63.416 43.762 4 1.021.617 63.416 43.924 5 1.015.939 63.416 44.103 10 965.040 75.831 57.707 15 769.495 87.577 72.688 20 515.843 86.799 76.678 25 175.779 85.964 82.895 30 0 21.186 20.949

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Netto/md. 6.433 v/%33,45 Finansieringsforslagets ÅOP: 6,31 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.020.713 78.079 58.235 2 1.001.334 78.079 58.444 3 981.133 77.995 58.663 4 960.055 77.910 58.900 5 938.038 77.823 59.156 10 811.353 77.352 60.785 15 648.272 76.823 63.250 20 431.439 76.237 67.060 25 133.174 75.608 73.062 30 0 16.088 15.877

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/207800/207800  

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkredit- institu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you