Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Dyssevænget 12B, Ved Slugten/Hanebjerg, 3210 Vejby

Sag nr. 207764

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Keramisk elkomfur mrk. Siemens. Køle/fryseskab mrk. Electrolux. Opvaskemaskine mrk. Miele. Ejendommen sælges møbleret minus personlige effekter. Der medfølger tillige køkkenservice, havemøbler, haveredskaber og plæneklipper.

Ved Slugten/Hanebjerg Plantage - Pragtfuld udsigt og havkik. Spændende og stilren, arkitekttegnet fritidsbolig. Fantastisk smukt, kuperet område med "den rigtige" og uspolerede sommerhusidyl. Smuk, kuperet og delvis naturgrund på over 2000 m2, vestskrånende med udsigt over området Ved Slugten og med kik til Kattegat (yderligere udsigt kan opnås ved fældning af træer på egen grund). Fra ejendommen følger man den hyggelige, lille grusvej, ca. 100 m. til lille sti, der fører stranden. Desuden kan mod øst følge vejen, Ved Skrænten, til de smukke og fredede Heatherhill Bakker. Spændende, arkitekttegnet og utraditionel fritidsbolig beliggende på toppen af denne smukke grund. Huset er oprindeligt fra 1943, tegnet af arkitekterne Hauser Hansen og Erik Jensen, opført med træ på klink, paptag og med smuk, markant og hvidpudset skorsten. Omkring huset findes fliseterrasser mod øst, syd og vest. Omkring på grunden mange smukke stensætninger og lækroge. Stor garagebygning opført i træ.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Ja

Nej jf. side 2

Husets indretning: Stort spisekøkken med indgang fra morgenterasse samt nedgang til kælder med nyere oliefyr og Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesvaskemuligheder. Pragfuldt lys opholdsstue med muret pejs, spiseafdeling med fast bænkarran- se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: gement, udgang til terrasse samt panoramavinduer med områdeudsigt og havkik. Fordelingsgang med udgang til terrasse. Værelse med 4 sovepladser og skab. Værelse med 2 senge og Ja X Nej Hvis ja, hvilke skab. Badeværelse med flisegulv, trævægge og bruseninche. Soveværelse med 2 senge, skabe og direkte adgang til eget badeværelse med flisegulv, trævægge og bruseniche.

Tag: Paptag. Ydermur: Træ på klink. Vinduer: Termoruder. Vandforsyning: Privat, alment vandværk. Vejforhold: Privat fællesvej. Afløbsforhold: Off. kloak. Strand: Cirka 100 m.

HT-Bus: Cirka 800 m.

Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

Indkøb: Cirka 500 m.

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dyssevænget 12B, Ved Slugten/Hanebjerg, 3210 Vejby

Sag nr. 207764

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved oliefyr og pejs. De ovennævnte forbrug er anslået. Energimærke er under udarbejdelse. El-forbrug kr. 5.000 årligt, anslået. Isoleringsforhold: Kendes ikke/fremgår ikke tegningsmateriale.

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Følgende servitutter er tinglyst på ejendommen: 20.06.1966 Dok. om en garage til bygning vil blive fjernet såfremt en vejudvidelse gør det nødvendigt. 21.11.1970 Vedtægter for ejerlauget. 24.01.1984 Dok. om hegn, hegnsmur mv.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dyssevænget 12B, Ved Slugten/Hanebjerg, 3210 Vejby

Sag nr. 207764

Fantastisk beliggenhed - havkik og 100 m til stranden

Dejlig, vestvendt fliseterrasse med havkik

Den lille sti, der leder til stranden

Stue med panoramavinduer og havkik

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dyssevænget 12B, Ved Slugten/Hanebjerg, 3210 Vejby

Sag nr. 207764

Udsigten over landskabet og kik til Kattegat

Den store, lyse stue

Den lille, hyggelige grusvej

Den dejlige badestrand kun 100 m fra stranden

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dyssevænget 12B, Ved Slugten/Hanebjerg, 3210 Vejby

Sag nr. 207764

Naturskøn beliggenhed nær Heatherhill

Den højtliggende og charmerende fritidsejendom Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dyssevænget 12B, Ved Slugten/Hanebjerg, 3210 Vejby Kontantpris 3.850.000 Udbetaling 195.000 Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Gribskov Matr. nr .............................. : 7 y Vejby by, Vejby Må benyttes til ................... : Sommerhusbeboelse Ejendomstype..................... : Fritidshus

Sag nr. 207764 Netto/md. 20.649

Brutto/md. 27.094

BBR

ifølge............................. :

Dato 17. februar 2009 v/33,45%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Zonestatus ..................... : Sommerhusområde

Bygningsarealer ifølge .. : 2007 2.900.000 kr. af dato ........................... : 946.900 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : kr. Kælderareal................... : 950.000 kr. Udnyttet tagetage .......... : kr. Boligareal i alt............... : Andre bygninger ........... : Grundareal ifølge ............... : heraf garage/carport ...... : Tingbogen Grundareal udgør ............... : 2.111 m2 heraf udhus.................... : heraf vej ............................. : 0 m2 Opført/ombygget år....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi................ : Evt. ejerboligværdi............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

BBR 12.08.2008 2 99 m 2 30 m 2

99 m 2 45 m 2 43/0 m 2 2m 1943

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Energimærkning: Nej. Køber har ret til efter påkrav at lade energimærkning udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: MML Finans. (Ved salg af sælgerpantebreve). Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring. Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingkse Tidende, Ugeposten & Gribskov Avis Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 50 m3 2.850 Varme 1.000 l 10.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 DECEMBER 2006

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dyssevænget 12B, Ved Slugten/Hanebjerg, 3210 Vejby Kontantpris 3.850.000 Udbetaling 195.000 Brutto/md. 27.094 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 300.797 Ejendomsskatter 14.658 14.658 Renovation 2.901 2.901 Antenneafgift/hybridnet 0 0 Skorstensfejning 500 500 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 1.000 1.000 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 4.318 4.318 Andre offentlige afgifter 25 25 Ydelser på gæld udenfor købesum 0 0 Fast vandafgift 2009 300 300 Fast vandafl. 2009 623 623 24.326 325.122 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) 259.583 Renter af gæld udenfor købesum 0 0 +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,45% 0 86.830 + Evt. ejendomsværdiskat 9.500 9.500 Skat, overskud/underskud 1. år 9.500 -77.330 + Bruttoudgift 1. år 24.326 325.122 33.826 247.792 Nettoudgift 1. år

Sag nr. 207764 Dato 17. februar 2009 Netto/md. 20.649 v/33,45% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 3.850.000 195.000 Ingen gæld. Tinglysningsafgift af skødet, anslået 24.500 25.000 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 1.205 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 25.063 25.063 I alt 3.899.563 246.268 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års Kont./pålyd. ydelse Ingen.

Formular nr. 4107 DECEMBER 2007

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Dyssevænget 12B, Ved Slugten/Hanebjerg, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 3.850.000 Udbetaling 195.000 Brutto/md. 30.016 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 8,54 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 2.329.000 d.d. 2.329.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

1.441.794

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 0

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

1.441.794 195.000 3.965.794

Sag nr. 207764 Netto/md. 22.631

0 0

v/33,45% .

1. års ydelse

1. års afdrag

178.422

28.760

157.444

13.770

143.674

335.866

42.530

293.336

Kontantregulering

1. års fradrag Realkredittype 149.663 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 3.728.264 335.866 237.745 33,45 2 3.682.540 335.732 238.725 33,45 3 3.633.365 335.590 239.784 33,45 4 3.580.460 335.439 240.931 33,45 5 3.523.523 335.279 242.174 33,45 10 3.165.768 334.318 250.135 33,45 15 2.643.427 333.023 262.132 33,45 20 1.873.548 331.280 280.378 33,45 25 727.892 328.931 308.373 33,45 30 0 168.495 166.239 33,45 Bemærkninger til finansieringsforslaget Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 OKTOBER 2007

Dato 17.02.2009

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 6,00 / 7,02

Terminer Pr. år 4

DKK

4

10,00 /

11,17

Bemærkninger 6% Obligationslån Privat pantebrev Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 3.850.000 195.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 24.500 25.200 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, 1.221 anslået Omkostninger til købers rådgiver(e), 25.063 25.063 anslået I alt 3.899.563 246.483 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Dyssevænget 12B, Ved Slugten/Hanebjerg, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 246.382 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 3,8136 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 23.589 heraf udbetaling: 195.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 246.382 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 3,8396 Løbetid: 30 år. Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Brutto/md. 27.082 heraf udbetaling: 195.000

Sag: 207764

Dato: 17.02.2009

Netto/md. 17.551 v/% 33,45% Finansieringsforslagets ÅOP: 6,79 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 3.734.135 258.740 176.788 2 3.718.966 254.145 174.208 3 3.702.222 254.145 174.734 4 3.683.740 254.145 175.316 5 3.663.340 254.145 175.958 10 3.524.814 254.145 180.315 15 2.868.387 332.003 270.119 20 1.981.492 329.500 286.309 25 753.813 326.697 311.072 30 0 168.425 166.185

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Netto/md. 21.047 v/%33,45 Finansieringsforslagets ÅOP: 7,05 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 3.692.125 300.660 218.739 2 3.632.085 297.161 217.844 3 3.568.826 296.917 218.758 4 3.502.111 296.674 219.753 5 3.431.700 296.417 220.818 10 3.014.104 294.999 227.549 15 2.452.660 293.323 237.554 20 1.679.663 291.374 252.752 25 588.718 289.191 276.279 30 0 131.324 129.528

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

Microsoft Word - Salgsopstilling  

Ved Slugten/Hanebjerg Plantage - Pragtfuld udsigt og havkik. Spændende og stilren, arkitekttegnet fritidsbolig. Fantastisk smukt, kuperet om...