Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Granhøj 5, Rågeleje/Heatherhill, 3210 Vejby

Sag nr. 207501

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ceran kogeplader. Atlas køleskab. Ejendommen sælges umøbleret.

Hyggeligt fritidshus på skøn naturgrund kun 350 m fra stranden og Heatherhill Fredelig beliggenhed på koteletgrund og lille, blind vej. Kun 350 m til stranden og de smukke, lyngklædte bakker ved Heatherhill. Desuden gå afstand til den dejlige strandpromenade samt dagligvareindkøb og cafe/restaurant ved Rågeleje.

Velholdt fritidsbolig med træbeklædte ydervægge, muret skorsten samt store vinduespartier. God indretning med 2 fornuftige værelser og stor, lys vinkelstue med udgang til vestEjendomsmæglerens oplysning til parterne vendt fliseterrasse hvorfra udsigten over den dejlige grund kan nydes. Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditDejlig, højtliggende naturgrund med skøn skovbeplantning. Ejendommen er beliggende i institut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: grundens nordøstlige ende, hvilket giver en stor, sydvestvendt have at boltre sig på. OmX Ja Nej jf. side 2 kring ejendommen findes et græsbeplantet område, hvor solen kan nydes det meste af dagen. Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: Ejendommen indeholder: Lille entre. Toilet med mosaikgulv og brusemulighed. To soveværelser - det ene med indX Ja Nej jf. side 2 byggede skabe. Funktionelt, ældre køkken med udgang til haven. Stor vinkelstue med store glaspartier, spiseplads, brændeovn samt udgang til den vestvendte terrasse. Desuden Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesindbygget udhus. se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Tag: Bølgeeternit Ydermur: Træbeklædning Vinduer: Termo Ja X Nej Hvis ja, hvilke Vand: Privat almen vandforsyning Vejforhold: Privat fællesvej Afløb: Off. kloak Strand: ca. 350 m

HT-Bus: ca. 150 m

Indkøb: ca. 2.000 m Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.

Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Granhøj 5, Rågeleje/Heatherhill, 3210 Vejby

Sag nr. 207501

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme & brændeovn. Vand- og varmeforbrug er anslået. Isoleringsforhold: 100 mm isolering i loft, gulve og ydervægge - ifølge bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Granhøj 5, Rågeleje/Heatherhill, 3210 Vejby

Sag nr. 207501

Det hyggelige fritidshus midt på den dejlige naturgrund

Den dejlige grund

Ejendommen set mellem den skovagtige beplantning

Adgangsvejen til ejendommen

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Granhøj 5, Rågeleje/Heatherhill, 3210 Vejby

Sag nr. 207501

Stue med store vinduespartier mod syd og vest

Naturen kan tydeligt fornemmes gennem de store vinduer

Lille, funktionelt køkken

Toilet med brusemulighed

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Granhøj 5, Rågeleje/Heatherhill, 3210 Vejby

Sag nr. 207501

Det ene af ejendommens to soveværelser

Skøn beliggenhed få hundrede meter fra Heatherhill og stranden Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Granhøj 5, Rågeleje/Heatherhill, 3210 Vejby Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Gribskov Matr. nr .............................. : 6 AL Vejby By, Vejby Må benyttes til ................... : Sommerhusbeboelse Ejendomstype..................... : Fritidshus

Sag nr. 207501 Netto/md. 6.188

Brutto/md. 7.419

ifølge............................. :

BBR

Dato 12. marts 2009 v/33,45%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Zonestatus ..................... : Sommerhusområde Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning.

Bygningsarealer ifølge .. : 2007 BBR 1.400.000 kr. af dato ........................... : 03.03.2008 2 557.500 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : 58 m kr. Kælderareal................... : 535.500 kr. Udnyttet tagetage .......... : 2 kr. Boligareal i alt............... : 58 m 2 Andre bygninger ........... : 6m Grundareal ifølge ............... : heraf garage/carport ...... : Tingbog 2 Grundareal udgør ............... : 1.299 m2 heraf udhus.................... : 6m 2 heraf vej ............................. : 0 m Opført/ombygget år....... : 1964/1967 Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrde på ejendommen: 02.03.1963 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv., vandværk mv. Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi................ : Evt. ejerboligværdi............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: MML Finans. (Ved salg af sælgerpantebreve). Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring. Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingkse Tidende, Ugeposten & Gribskov Avis Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 20 m3 1.175 Varme 0 kwt 5.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 DECEMBER 2006

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Granhøj 5, Rågeleje/Heatherhill, 3210 Vejby Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2009 Fast vandafl. 2009 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,45% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 7.992 2.901 0 268 400 3.275 9 0 350 623 15.819 Kontant 0 0 5.355 5.355 15.819 21.174

Brutto/md. 7.419 Finansieret 73.204 7.992 2.901 0 268 400 3.275 9 0 350 623 89.023 Finansieret 60.156 0 20.122 5.355 -14.767 89.023 74.256

Sag nr. 207501 Dato 12. marts 2009 Netto/md. 6.188 v/33,45% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 995.000 50.000 Ingen gæld. Tinglysningsafgift af skødet, anslået 9.800 9.800 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 686 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.788 10.788 I alt 1.015.588 71.273 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års Kont./pålyd. ydelse Ingen.

Formular nr. 4107 DECEMBER 2007

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Granhøj 5, Rågeleje/Heatherhill, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 995.000 Udbetaling 50.000 Brutto/md. 8.395 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 8,08 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 624.000 d.d. 624.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

379.657

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 0

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

379.657 50.000 1.053.657

Sag nr. 207501 Netto/md. 6.832 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

43.457

9.241

41.459

3.626

37.833

84.916

12.867

72.049

Kontantregulering 0 0

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 990.790 84.916 60.815 33,45 2 977.076 84.862 61.063 33,45 3 962.452 84.806 61.330 33,45 4 946.850 84.747 61.618 33,45 5 930.194 84.684 61.929 33,45 10 828.058 84.322 63.901 33,45 15 684.083 83.857 66.839 33,45 20 478.144 83.261 71.278 33,45 25 179.128 82.536 78.096 33,45 30 0 41.069 40.391 33,45 Bemærkninger til finansieringsforslaget Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 OKTOBER 2007

v/33,45% .

1. års fradrag Realkredittype 34.217 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 12.03.2009

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 5,00 / 6,33

Terminer Pr. år 12

DKK

4

10,00 /

10,97

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 995.000 50.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 9.800 9.800 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, 690 anslået Omkostninger til købers rådgiver(e), 10.788 10.788 anslået I alt 1.015.588 71.277 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Granhøj 5, Rågeleje/Heatherhill, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 71.277 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 3,3464 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 6.707 heraf udbetaling: 50.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 71.277 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 3,3628 Løbetid: 30 år. Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Brutto/md. 7.702 heraf udbetaling: 50.000

Sag: 207501

Dato: 12.03.2009

Netto/md. 5.452 v/% 33,45% Finansieringsforslagets ÅOP: 6,50 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 972.355 64.666 44.246 2 968.360 64.019 43.941 3 963.950 64.019 44.080 4 959.082 64.019 44.233 5 953.709 64.019 44.402 10 911.903 69.405 50.914 15 736.177 85.012 69.665 20 501.981 84.333 73.744 25 181.207 83.586 80.018 30 0 31.842 31.379

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Netto/md. 6.448 v/%33,45 Finansieringsforslagets ÅOP: 6,79 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 960.361 76.600 56.200 2 943.820 76.083 56.166 3 926.457 76.015 56.396 4 908.214 75.946 56.644 5 889.029 75.874 56.911 10 776.422 75.479 58.601 15 627.244 75.022 61.125 20 424.242 74.499 64.976 25 140.161 73.923 70.969 30 0 24.688 24.286

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

Microsoft Word - Salgsopstilling  

Hyggeligt fritidshus på skøn naturgrund - kun 350 m fra stranden og Heatherhill Ejendommen indeholder: Lille entre. Toilet med mosaikgulv o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you