Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 207482

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Komfur og køle/fryseskab.

"Naturreservat" på i alt 16.900 m2 med skov og moser samt et fantastisk dyreliv beliggende cirka 2 km. syd for Gilleleje. Ældre og hyggeligt sommerhus med havestue.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Indeholder: Entre. Badeværelse med bruseniche. 1 soveværelse. 1 køjeværelse. Moderne køkken med komfur og køle/fryseskab. Vestvendt opholdsstue med smuk udsigt over landskabet samt udgang til sydvendt "havestue". Desuden større redskabsrum. Tag: Paptag. Ydermur: Træbeklædning. Vinduer: Dobbeltglas. Vandforsyning: Privat alment vandværk. Vejforhold: Privat fællesvej. Afløbsforhold: Eget nedsivningsanlæg. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 207482

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme. Sælgers strømforbrug er et anslået beløb . Vandforbrug er anslået.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 207482

Stuen med den dejlige udsigt over landskabet

Den højloftede stue med spiseplads

Lille, moderne køkken

Pænt badeværelse med bruseniche

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 207482

Det hyggelige sommerhus

Vue over det skønne område

Naturskønne omgivelser godt 2 km fra Gilleleje

Ejendommen set fra adgangsvejen

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 207482

Den overdækkede terrasse med den skønne udsigt

Kik fra ejendommen og ud over naturen Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Gribskov Matr. nr .............................. : 9 N Pårup by, Græsted , 9 AA & 3 ZA Må benyttes til ................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype..................... : Zonestatus ..................... : Fritidshus

Sag nr. 207482 Netto/md. 5.852

Brutto/md. 7.113

Dato 12. oktober 2009 v/33,45%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 BBR Landzone Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning.

Bygningsarealer ifølge .. : 2007 998.000 kr. af dato ........................... : 584.000 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : kr. Heraf garage/carport/udhus: 420.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage .......... : Boligareal...................... : Grundareal ifølge ............... : Andre bygninger ........... : Tingbog Grundareal udgør ............... : 16.900 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej ............................. : 182 m2 Opført/ombygget år....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrde på ejendommen: 30.03.1909 Dok om færdselsret mv. Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

BBR 21.04.2008 2 30 m 2 0/0/0 m 2

30 m 2 8m 2 0/0/8 m 1963/2000

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på foreliggende tilbud Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Evt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 0 m3 1.000 Varme 0 kwt 8.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Øvrige forhold Ejendommen består af 3 matrikler: Matr. nr. 9 N med et grundareal på 5.640 m2 samt sommerhus. Matr. nr. 9 AA med et grundareal på 5.640 m2 og nabomatrikel til 9 N. Matr. nr. 3 ZA med et grundareal på 5.620 m2 og beliggende som et selvstændigt "moselod" cirka 200 m fra matr. nr. 9 N. Alle matrikler er beliggende i landzone og der må ikke bebygges yderligere på matriklerne.

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på foreliggende tilbud Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2008 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,45% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 8.914 2.901 0 0 0 1.853 10 0 1.000 14.679 Kontant 0 0 4.200 4.200 14.679 18.879

Brutto/md. 7.113 Finansieret 70.681 8.914 2.901 0 0 0 1.853 10 0 1.000 85.360 Finansieret 57.807 0 19.337 4.200 -15.137 85.360 70.223

Sag nr. 207482 Dato 12. oktober 2009 Netto/md. 5.852 v/33,45% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 995.000 50.000 Ingen pr. 12-10-2009 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.400 7.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 684 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.788 10.788 I alt 1.013.188 69.072 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års Kont./pålyd. ydelse Ingen.

Formular nr. 4107 DECEMBER 2007

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 995.000 Udbetaling 50.000 Brutto/md. 8.079 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 7,81 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 602.000 d.d. 602.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

376.691

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 0

d.d.

376.691 50.000 1.028.691

Saldo fradragskonto 0 0

Sag nr. 207482 Netto/md. 6.485

0 0

v/33,45% .

1. års ydelse

1. års afdrag

41.134

8.915

41.135

3.598

37.537

82.269

12.513

69.757

Kontantregulering

Dato 12.10.2009

1. års fradrag Realkredittype 32.220 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 5,00 / 5,85

Terminer Pr. år 4

DKK

4

10,00 /

11,10

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 995.000 50.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 966.178 82.269 58.936 33,45 7.400 7.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, 2 952.838 82.234 59.189 33,45 688 anslået 3 938.608 82.198 59.463 33,45 Omkostninger til købers rådgiver(e), 4 923.422 82.160 59.757 33,45 10.788 10.788 anslået 5 907.206 82.119 60.075 33,45 I alt 1.013.188 69.076 10 807.668 81.885 62.086 33,45 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti15 667.125 81.585 65.071 33,45 tut 20 465.753 81.200 69.564 33,45 25 172.866 80.707 76.418 33,45 30 0 39.449 38.853 33,45 Bemærkninger til finansieringsforslaget Der er i det angivne afviklingsforløb af lån ikke taget højde for, at skatteværdien af renteudgifter, der overstiger 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller, reduceres fra ca. 33 % til ca. 25 % i perioden fra 2012 til 2019 med 1 % pr. år som følge af skattereform 2009. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 69.075 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,7820 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 5.817 heraf udbetaling: 50.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Sag: 207482 Netto/md. 4.731 v/% 33,45% Finansieringsforslagets ÅOP: 5,55 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 969.324 55.129 37.890 2 965.361 55.121 38.009 3 960.986 55.121 38.146 4 956.158 55.121 38.298 5 950.828 55.121 38.466 10 895.925 73.850 58.328 15 705.237 79.395 66.731 20 464.333 78.625 70.134 25 147.764 77.815 75.553 30 0 9.223 9.135

Dato: 12.10.2009

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Netto/md. 6.038 v/%33,45 Finansieringsforslagets ÅOP: 5,96 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 953.601 70.793 53.573 33,45 2 933.700 70.655 53.678 33,45 3 913.100 70.566 53.852 33,45 4 891.756 70.474 54.040 33,45 Restfinansiering: 5 869.612 70.382 54.246 33,45 Sælgerpantebrev Annuitet 10 744.697 69.895 55.586 33,45 Rente: 10,00 15 588.367 69.367 57.676 33,45 Løbetid: 25,25 år. 20 385.051 68.799 60.989 33,45 25 109.627 68.294 66.363 33,45 30 0 6.864 6.781 33,45 Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Der er i det angivne afviklingsforløb af lån ikke taget højde for, at skatteværdien af renteudgifter, der overstiger 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller, reduceres fra ca. 33 % til ca. 25 % i perioden fra 2012 til 2019 med 1 % pr. år som følge af skattereform 2009. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 69.075 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,8000 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 7.123 heraf udbetaling: 50.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/207482/207482v2  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/207482/207482v2.pdf