Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 207482

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Komfur og køle/fryseskab.

"Naturreservat" på i alt 16.900 m2 med skov og moser samt et fantastisk dyreliv beliggende cirka 2 km. syd for Gilleleje. Ældre og hyggeligt sommerhus med havestue.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Indeholder: Entre. Badeværelse med bruseniche. 1 soveværelse. 1 køjeværelse. Moderne køkken med komfur og køle/fryseskab. Vestvendt opholdsstue med smuk udsigt over landskabet samt udgang til sydvendt "havestue". Desuden større redskabsrum. Tag: Paptag. Ydermur: Træbeklædning. Vinduer: Dobbeltglas. Vandforsyning: Privat alment vandværk. Vejforhold: Privat fællesvej. Afløbsforhold: Eget nedsivningsanlæg. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 207482

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme. Sælgers strømforbrug er et anslået beløb . Vandforbrug er anslået.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 207482

Stuen med den dejlige udsigt over landskabet

Den højloftede stue med spiseplads

Lille, moderne køkken

Pænt badeværelse med bruseniche

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 207482

Det hyggelige sommerhus

Vue over det skønne område

Naturskønne omgivelser godt 2 km fra Gilleleje

Ejendommen set fra adgangsvejen

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 207482

Den overdækkede terrasse med den skønne udsigt

Kik fra ejendommen og ud over naturen Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Gribskov Matr. nr .............................. : 9 N Pårup by, Græsted , 9 AA & 3 ZA Må benyttes til ................... : Sommerhusbeboifølge............................. : else Ejendomstype..................... : Zonestatus ..................... : Fritidshus

Sag nr. 207482 Netto/md. 6.184

Brutto/md. 7.706

Dato 21. januar 2009 v/33,45%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 BBR Landzone Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning.

Bygningsarealer ifølge .. : 2007 998.000 kr. af dato ........................... : 584.000 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : kr. Kælderareal................... : 420.000 kr. Udnyttet tagetage .......... : kr. Boligareal i alt............... : Andre bygninger ........... : Grundareal ifølge ............... : heraf garage/carport ...... : Tingbog Grundareal udgør ............... : 16.900 m2 heraf udhus.................... : heraf vej ............................. : 182 m2 Opført/ombygget år....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrde på ejendommen: 30.03.1909 Dok om færdselsret mv. Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi................ : Evt. ejerboligværdi............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

BBR 21.04.2008 2 30 m 2

30 m 2 8m 2

8m 1963/2000

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på foreliggende tilbud Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre Nej X Ja Hvilke: Dagbladet Børsen, Gribskov Avis, Bolig Ekslusiv. Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: MML Finans. (Ved salg af sælgerpantebreve). Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring. Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Bolig Ekslusiv.

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 0 m3 1.000 Varme 0 kwt 8.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 DECEMBER 2006

Øvrige forhold Ejendommen består af 3 matrikler: Matr. nr. 9 N med et grundareal på 5.640 m2 samt sommerhus. Matr. nr. 9 AA med et grundareal på 5.640 m2 og nabomatrikel til 9 N. Matr. nr. 3 ZA med et grundareal på 5.620 m2 og beliggende som et selvstændigt "moselod" cirka 200 m fra matr. nr. 9 N. Alle matrikler er beliggende i landzone og der må ikke bebygges yderligere på matriklerne.

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på foreliggende tilbud Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2008 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,45% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 8.914 2.901 0 0 0 1.853 10 0 1.000 14.679 Kontant 0 0 4.200 4.200 14.679 18.879

Brutto/md. 7.706 Finansieret 77.789 8.914 2.901 0 0 0 1.853 10 0 1.000 92.467 Finansieret 67.149 0 22.461 4.200 -18.261 92.467 74.206

Sag nr. 207482 Dato 21. januar 2009 Netto/md. 6.184 v/33,45% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 995.000 50.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.400 7.500 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 684 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.788 10.788 I alt 1.013.188 68.972 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års Kont./pålyd. ydelse Ingen.

Formular nr. 4107 DECEMBER 2007

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 995.000 Udbetaling 50.000 Brutto/md. 8.435 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 8,43 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 598.000 d.d. 598.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

377.008

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 0

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

377.008 50.000 1.025.008

Sag nr. 207482 Netto/md. 6.679

0 0

v/33,45% .

1. års ydelse

1. års afdrag

45.368

7.384

41.169

3.601

37.569

86.537

10.985

75.552

Kontantregulering

1. års fradrag Realkredittype 37.984 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 964.022 86.537 61.265 33,45 2 952.210 86.509 61.523 33,45 3 939.505 86.478 61.801 33,45 4 925.833 86.446 62.103 33,45 5 911.117 86.411 62.429 33,45 10 818.604 86.205 64.521 33,45 15 683.412 85.927 67.671 33,45 20 483.976 85.553 72.460 33,45 25 186.930 85.048 79.805 33,45 30 0 43.700 42.975 33,45 Bemærkninger til finansieringsforslaget Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 OKTOBER 2007

Dato 21.01.2009

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 6,00 / 6,86

Terminer Pr. år 4

DKK

4

10,00 /

11,10

Bemærkninger 6% Obligationslån Privat pantebrev Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 995.000 50.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.400 7.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, 689 anslået Omkostninger til købers rådgiver(e), 10.788 10.788 anslået I alt 1.013.188 69.076 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Pårupvej 181A, Fjellenstrup, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 69.075 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 3,7312 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 6.792 heraf udbetaling: 50.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 69.075 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 3,7568 Løbetid: 30 år. Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Brutto/md. 7.708 heraf udbetaling: 50.000

Sag: 207482

Dato: 21.01.2009

Netto/md. 5.380 v/% 33,45% Finansieringsforslagets ÅOP: 6,76 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 969.324 66.829 45.676 2 965.361 65.908 45.187 3 960.986 65.908 45.325 4 956.158 65.908 45.477 5 950.828 65.908 45.644 10 914.637 65.908 46.783 15 743.937 86.120 70.097 20 513.437 85.469 74.297 25 194.447 84.743 80.730 30 0 43.974 43.206

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Netto/md. 6.296 v/%33,45 Finansieringsforslagets ÅOP: 7,03 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 958.307 77.821 56.676 2 942.674 77.094 56.536 3 926.204 77.032 56.774 4 908.838 76.970 57.033 5 890.517 76.902 57.307 10 781.903 76.535 59.054 15 635.970 76.099 61.650 20 435.113 75.593 65.596 25 151.644 75.028 71.713 30 0 34.375 33.718

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

Microsoft Word - 207482_d6xsalg_pdf  
Microsoft Word - 207482_d6xsalg_pdf  

"Naturreservat" på i alt 16.900 m2 med skov og moser samt et fantastisk dyreliv belig- gende cirka 2 km. syd for Gilleleje. Vandforsyning:...

Advertisement