Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Store Orebjergvej 36, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 206998

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hvidevarer af ældre dato overtages af køber uden krav mod sælger af nogen art. Ejendommen sælges møbleret minus personlige effekter (nips, billeder, malerier mv.)

Charmerende og stemningsfuld fritidsejendom fantastisk naturgrund i attraktivt kvarter Vinkelbygget fritidshus i halvanden plan kun godt 150 m fra stranden. Den hyggelige ejendom har sortmalet træbeklædning, grønne sprosser samt rødt tegltag. Ejendommen fremstår yderst charmerende, næsten uspoleret og med et væld af flotte detaljer. Ejendommen er beliggende på Store Orebjergvej, der løber på toppen af skrænterne ud mod Rågelejes skønne strandpromenade. De naturskønne omgivelser komplimenteres af små grusveje ledende til bl.a. Åkandesøen. Rågegårdens fredede arealer samt tennisbanerne ved Ellemosevej er kun en kort gåtur væk.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet:

Ejendommen er beliggende på helt igennem fantastisk naturgrund orienteret mod syd. Hjørnegrunden fremstår med god, ældre beplantning hvilket skaber en skøn og meget X Ja Nej jf. side 2 ugenert have mod syd og vest. Foran ejendommen findes sydvendt fliseterrasse. Desuden østvendt gårdsplads samt garage. Ejer af ejendommen har tinglyst ret til opsætning af Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiebadehus på stranden. ring, forsikringer, annoncering eller andre: Ejendommen indeholder: X Ja Nej jf. side 2 Stueplan: Kæmpestor stue med blotlagte loftsbjælker samt fløjdøre mod den sydvendte terrasse. I forbindelse med stuen findes stor spiseafdeling samt hyggekrog i forbindelse med pejse- Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesindsats. Desuden opgang til 1. salen samt nedgang til 6 m2 kælder. Originalt køkken med se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: udgang til haven. Værelse. Badeværelse med bruseplads. 1. sal: Ja X Nej Hvis ja, hvilke Møblerbar repos med brændeovn. 4 soveværelser. Toilet.

Tag: Tegl

Ydermur: Træbeklædning

Vinduer: Enkeltlagsglas

Vand: Off. vandforsyning Vejforhold: Privat fællesvej Afløb: Mekanisk rensning med nedsivning Strand: ca. 180 m

HT-Bus: ca. 200 m

Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

Indkøb: ca. 800 m

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Store Orebjergvej 36, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 206998

Anvendelsesudgifter Isoleringsforhold: 75 mm isolering i tagkonstruktion. Ydervægge samt gulve antages uisolerede. Dette ifølge Energimærke. Ejendommen opvarmes ved elvarme, pejs og brændeovn.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Store Orebjergvej 36, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 206998

Den charmerende og stemningsfulde fritidsbolig

Hyggekrog i forbindelse med pejseindsatsen

Stor stue med blotlagte loftsbjælker og udgang til haven

Den kæmpestore stue med den rummelige spiseplads i baggrunden

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Store Orebjergvej 36, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 206998

Et af ejendommens mange soveværelser

Kun godt 150 m fra Rågeleje Strandpromenade

Attraktiv beliggenhed i naturskønne omgivelser nær stranden

Ejendommen set fra den sydlige ende af den pragtfulde grund

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Store Orebjergvej 36, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 206998

Stort parkeringsareal foran den vinkelbyggede ejendom

Kik fra den sydvendte fliseterrasse udover den dejlige grund Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Store Orebjergvej 36, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 3.450.000 Udbetaling 175.000 Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Gribskov Matr. nr .............................. : 12 IN Hesselbjerg by, Blistrup Må benyttes til ................... : Ejendomstype..................... :

Sommerhusbeboelse Fritidshus

BBR

Zonestatus ..................... :

Sommerhusområde

Bygningsarealer ifølge .. : 2007 3.250.000 kr. af dato ........................... : 962.000 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : kr. Heraf garage/carport/udhus: 1.470.000 kr. Kælderareal................... : kr. Udnyttet tagetage .......... : Boligareal...................... : Grundareal ifølge ............... : Andre bygninger ........... : Tingbog Grundareal udgør ............... : 2.069 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej ............................. : 437 m2 Opført/ombygget år....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Se byrderubrik i tingbogen

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på foreliggende tilbud Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 2. juli 2009 v/33,45%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3

ifølge............................. :

Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi................ : Evt. ejerboligværdi............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

Sag nr. 206998 Netto/md. 18.259

Brutto/md. 22.766

BBR 27.08.2007 2 75 m 2 m 2 6m 2 60 m 2 135 m 2 20 m 2 20 m 1939

Energimærkning: Ja. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Evt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 10 m3 168 Varme 806 kwt 2.333 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Store Orebjergvej 36, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 3.450.000 Udbetaling 175.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på foreliggende tilbud Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2009 Afgift bundfæld 2009 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,45% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 14.635 2.901 0 324 0 2.435 21 0 1.375 1.223 22.914 Kontant 0 0 14.700 14.700 22.914 37.614

Brutto/md. 22.766 Finansieret 250.281 14.635 2.901 0 324 0 2.435 21 0 1.375 1.223 273.195 Finansieret 205.647 0 68.789 14.700 -54.089 273.195 219.106

Sag nr. 206998 Dato 2. juli 2009 Netto/md. 18.259 v/33,45% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 3.450.000 175.000 Ingen gæld. Tinglysningsafgift af skødet, anslået 22.100 22.900 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 1.134 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 23.063 23.063 I alt 3.495.163 222.097 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års Kont./pålyd. ydelse Ingen.

Formular nr. 4107 DECEMBER 2007

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Store Orebjergvej 36, Rågeleje, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 3.450.000 Udbetaling 175.000 Brutto/md. 25.997 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 7,96 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 2.136.000 d.d. 2.136.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

1.296.443

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 0

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

1.296.443 175.000 3.607.443

Sag nr. 206998 Netto/md. 20.391

0 0

v/33,45% .

1. års ydelse

1. års afdrag

147.473

31.632

141.572

12.382

129.190

289.044

44.014

245.031

Kontantregulering

1. års fradrag Realkredittype 115.841 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 3.388.429 289.044 207.081 33,45 2 3.341.519 288.898 207.953 33,45 3 3.291.496 288.745 208.892 33,45 4 3.238.127 288.583 209.904 33,45 5 3.181.159 288.414 210.995 33,45 10 2.831.843 287.427 217.906 33,45 15 2.339.501 286.162 228.165 33,45 20 1.635.373 284.541 243.612 33,45 25 613.154 282.462 267.176 33,45 30 0 138.446 136.839 33,45 Bemærkninger til finansieringsforslaget Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 OKTOBER 2007

Dato 02.07.2009

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 5,00 / 6,13

Terminer Pr. år 4

DKK

4

10,00 /

11,04

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 3.450.000 175.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 22.100 23.100 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, 1.148 anslået Omkostninger til købers rådgiver(e), 23.063 23.063 anslået I alt 3.495.163 222.311 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Store Orebjergvej 36, Rågeleje, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 221.909 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 2,4896 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 18.881 heraf udbetaling: 175.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 221.909 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 2,4968 Løbetid: 30 år. Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Brutto/md. 22.911 heraf udbetaling: 175.000

Sag: 206998

Dato: 02.07.2009

Netto/md. 14.773 v/% 33,45% Finansieringsforslagets ÅOP: 5,90 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 3.349.813 203.654 139.663 2 3.336.180 202.336 139.215 3 3.321.131 202.336 139.688 4 3.304.521 202.336 140.211 5 3.286.186 202.336 140.787 10 3.121.177 243.066 185.362 15 2.484.318 281.593 234.224 20 1.662.182 279.052 246.915 25 564.104 276.328 266.739 30 0 66.855 66.410

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Netto/md. 18.810 v/%33,45 Finansieringsforslagets ÅOP: 6,26 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 3.301.206 252.018 188.108 2 3.237.542 250.824 188.219 3 3.171.259 250.549 188.912 4 3.102.180 250.266 189.659 5 3.030.117 249.974 190.463 10 2.616.921 248.426 195.622 15 2.087.665 246.696 203.454 20 1.386.803 244.787 215.605 25 425.527 242.740 234.784 30 0 50.335 49.967

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/206998/206998v3  
http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/206998/206998v3  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/206998/206998v3.pdf

Advertisement