Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Ammekær 156, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208446

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer. Ejendommen sælges umøbleret/uden indbo.

Pænt og velholdt Dejlig grund - skøn beliggenhed

Dato 6. august 2012

Yderst velholdt og meget veldisponeret fritidsbolig med skøn beliggenhed for enden af lille, blind vej i lukket vejområde. Ejendommen fremstår i indflytningsklar stand og både boligen samt øvrige bygninger og grunden bærer præg af at være blevet "passet og plejet". Store terrasser samt hyggelige lækroge skaber et skønt miljø og giver rig mulighed for at nyde solen og naturen. Beliggenheden er helt i top - i fredeligt, lukket vejområde og kun 300 m fra stranden, hvor den lokale grundejerforening har egen strandgrund. Nærheden til Kattegat mærkes tydeligt, bl.a. er der i vinterhalvåret havkik fra foran ejendommen.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2

Den sydvendte grund henligger som solrig græsplæne, velafskærmet mod naboer og vej. Grunden er højtliggende, hvilket giver en skøn fornemmelse af "højt til loftet", der kan opleves fra de mange terrasser, som omgiver ejendommen. Syd og vest for fritidshuset giver stort fliseterrasseanlæg mulighed for at nyde solen dagen lang. Mod vest er terrassen overdækket samt med udendørs pejs. I grundens sydvestlige hjørne findes helt afskærmet "gårdhave" og mod nord ugenert terrasse afskærmet af smukke beplantninger. Nord og øst for ejendommen findes desuden flere udhusbygninger samt meget charmerende bindingsværksudhus. Mod vest tillige stort, flisebelagt parkeringsareal.

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2

Ejendommen indeholder: Stor entre med skabsvæg. Stor vinkelstue med spiseplads, pejs samt udgang, via skydedørsparti, til det store, sydvestvendte terrasseanlæg. I delvis åben forbindelse med stuen findes pænt, funktionelt køkken med udgang til terrasserne mod nord. Rummeligt forældresoveværelse med skabe. Børne/gæsteværelse med skabe. Flisebadeværelse med gulvvarme, glasafskærmet bruseniche samt håndvask nedfældet i skabsarrangement. Funktionelt bryggers med vaskemaskine, flisevægge og -lofter samt udgang til sydvendt terrasse. Tag: Eternitskifer Ydermur: Træbeklædning Vinduer: Termoruder Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Privat fællesvej Afløb: Off. kloak Strand: ca. 300 m HT-Bus: ca. 200 m Indkøb: ca. 2.000 m Formular nr. 4101 MARTS 2011

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Ammekær 156, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Sag nr. 208446

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme, varmepumpe og pejseovn. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger. Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommen: 28.11.1920 Dok om færdselsret mv. 18.11.1946 Dok om færdselsret mv. 25.09.1950 Dok om baderet samt færdselsret mv. 06.09.1956 Dok om vandløb mv. 24.12.1970 Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv. 24.12.1970 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. 21.07.1971 Dok om regnvandsanlæg mv. 21.07.1971 Dok om grundejerforening mv. 21.07.1971 Dok om gangsti mv., samt vejadgang mv. 23.07.1971 Dok om færdselsret mv. 24.08.1971 Dok om gangsti mv., samt vejadgang mv. 06.04.1973 Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Ammekær 156, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208446

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Ammekær 156, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208446

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Ammekær 156, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208446

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Ammekær 156, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208446

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Adresse Ammekær 156, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 208446

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f. Side 2


Adresse Ammekær 156, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.195.000 Udbetaling 60.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 12 gn Udsholt By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2011 1.000.000 kr. af dato ............................ : 361.400 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 661.500 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : BBR Grundareal udgør ................ : 1.209 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Dato 6. august 2012 v/32,05%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 BBR Sommerhusområde BBR 29.03.2012 2 78 m 2 0/0/0 m 2

78 m 2 19 m 2 0/0/19 m 1974

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 73 m3 4.397 Varme 9.794 kwt 19.800 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 208446 Netto/md. 6.670

Brutto/md. 7.504

Elinstallationsrapport: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Kredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Willis Forsikringsservice, Nem Forsikring Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraBRF Kredit og BRF Bank Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Willis Forsikringsservice, Nemja, Forsikring Annoncering Nej X Ja Hvis hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Ammekær 156, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.195.000 Udbetaling 60.000 Brutto/md. 7.504 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 71.983 Ejendomsskatter 6.745 6.745 Renovation 2.616 2.616 Skorstensfejning 296 296 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 500 500 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 5.522 5.522 Andre offentlige afgifter 8 8 Fast vandafgift 2012 1.713 1.713 Fast vandafl. 2012 663 663 18.063 90.046 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -51.850 Fradrag, i alt 0 51.850 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -16.618 Evt. ejendomsværdiskat 6.615 6.615 Skat, overskud/underskud 1. år 6.615 -10.003 + Bruttoudgift 1. år 18.063 90.046 24.678 80.043 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 1.195.000 60.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 8.600 8.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 721 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.788 11.788 Omkostninger til berigtigelse I alt 1.215.388 81.108 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 208446 Dato 6. august 2012 Netto/md. 6.670 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Ammekær 156, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.195.000 Udbetaling 59.529 Brutto/md. 7.934 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,34 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. BRF Kredit 722.000 d.d. 722.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

442.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 721

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

442.000 59.529 1.223.529

Sag nr. 208446 Netto/md. 6.923

0 0

v/32,05% .

1. års ydelse

1. års afdrag

42.673

13.880

34.476

4.760

29.716

77.149

18.640

58.509

Kontantregulering

Dato 06.08.2012

1. års fradrag Realkredittype 28.792 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,27

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,75 /

6,95

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.195.000 59.529 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.162.790 77.149 58.833 32,05 8.600 8.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 721 2 1.144.068 77.094 59.523 31,05 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.788 11.788 3 1.124.518 77.020 60.300 30,05 Omkostninger til berigtigelse 4 1.104.100 76.943 61.069 29,05 I alt 1.215.388 80.638 5 1.082.771 76.863 61.829 28,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets pro10 960.789 76.418 64.171 25,05 venu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen 15 808.063 75.889 65.538 25,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti20 615.749 75.259 67.344 25,05 tut 25 372.131 74.510 69.746 25,05 30 61.602 72.836 71.991 25,05 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct.. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er beregnet på baggrundaf kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Ammekær 156, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 80.484 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 0,2643 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 4.901 heraf udbetaling: 59.376

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,75 Løbetid: 30,00 år.

Sag: 208446 Netto/md. 4.491 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,22 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.157.827 40.746 29.471 2 1.152.986 40.463 29.730 3 1.147.810 40.463 30.187 4 1.142.276 40.463 30.643 5 1.136.358 40.463 31.100 10 1.100.028 57.486 49.531 15 884.016 74.116 67.373 20 637.031 73.011 67.845 25 360.005 71.897 68.795 30 41.668 60.743 60.254

Dato: 06.08.2012

v/% 32,05 31,05 30,05 29,05 28,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

Netto/md. 6.429 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,59 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.154.290 63.985 52.729 32,05 2 1.126.108 63.753 53.091 31,05 3 1.097.398 63.605 53.455 30,05 4 1.068.282 63.457 53.815 29,05 Restfinansiering: 5 1.038.734 63.308 54.171 28,05 Sælgerpantebrev Annuitet 10 883.521 62.560 55.056 25,05 Rente: 6,75 15 712.638 61.804 55.418 25,05 Løbetid: 30,00 år. 20 520.329 61.042 56.119 25,05 25 298.550 60.278 57.303 25,05 30 36.048 52.302 51.816 25,05 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 80.484 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 0,2662 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 6.837 heraf udbetaling: 59.376

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

208446v1  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/208446v1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you