Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 108410

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer uden garanti.

82 m2 gedigen villa med dobbeltgarage Fredelige og naturskønne omgivelser

Dato 23. maj 2012

Murstensvilla med 82 m2 bolig plus bryggers/fyrrum og stor dobbeltgarage. Ejendommen fremstår velholdt og yderst gedigen, opført af murermester. Indretningen er veldisponeret samt med trælofter og klinker/fliser i baggang, fyrrum, entre, bad samt en del af stuen. Værelser og den resterende del af stuen har tæppegulve. Opvarmning med oliefyr, med nyere brænder, samt ny olietank fra 2010. Ejendommen har status som helårsbolig i sommerhusområde og kan således også benyttes til fritidsbolig, såfremt dette måtte ønEjendomsmæglerens oplysning til parterne skes. Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: Fra villaen er der mindre end 1.000 m til stranden og de mange skønne naturoplevelser i X Ja Nej jf. side 2 Rågeleje er lige uden for døren. Eksempelvis er der kun godt 400 m til de store fredede arealer omkring Rågegården med store rododendrons, små vandløb samt både skov og Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansie"hede". På trods af de naturskønne omgivelser er der mindre end to kilometer til Blistrup ring, forsikringer, annoncering eller andre: med dagligvarebutikker, børnehaver, skole samt idrætsfaciliteter. X Ja Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesDen sydvendte hjørnegrund er dejligt nem, udlagt som solrig græsplæne med lidt spredt se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre beplantning. Syd for ejendommen findes stor, overdækket fliseterrasse og mod øst helt ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: afskærmet køkkengård belagt med fliser. Sammenbygget med villaen findes 46 m2 dobJa X Nej Hvis ja, hvilke beltgarage. Den overdækkede terrasse mod syd kan relativt nemt inddrages som yderligere boligareal. Ejendommen indeholder: Entre/mellemgang med klinkegulv. Stor, lys opholdsstue med sydvendte vinduespartier samt stor, muret brændeovn. Ældre, funktionelt køkken. Badeværelse med flisevægge, klinkegulv, badekar og bruseniche. Tre gode soveværelser med indbyggede skabe. Baggang med god skabsplads samt udgang til køkkengården. Bryggers/fyrrum med flisegulv. Gulvvarme i klinkegulve i badeværelse, entre og omkring pejs i stuen.

Tag: Built-up Facader: Mursten Vinduer: Termoruder Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Privat fællesvej Afløb: Samletank og sivebrønd. Skole: ca. 1.200 m HT-Bus: ca. 900 m Indkøb: ca. 900 m Formular nr. 4101 MARTS 2011

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 108410

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved oliefyr og pejseindsats. Varmeforbrug ifølge energimærke, vandforbrug ifølge opkrævning. For yderligere oplysninger henvises til energimærke. Isoleringsforhold: 100 mm isolering i tag, 75 mm isolering i ydervægge samt leca i gulve - ifølge energimærke samt bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f. Side 2


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 4 GK Hesselbjerg By, Blistrup Må benyttes til .................... : ifølge ............................. : Helårsbeboelse Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Villa, 1 fam. Bygningsarealer ifølge... : 2011 1.000.000 kr. af dato ............................ : 384.000 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 693.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.200 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitut på ejendommen: 13.09.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Dato 23. maj 2012 v/32,05%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3 BBR Sommerhusområde BBR 05.12.2011 2 82 m 2 0/0/0 m 2

82 m 2 57 m 2 46/0/11 m 1971

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers forsikringsudgift Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: insekt: rørskade: Forbehold: Forsikringspolice foreligger endnu ikke Der henvises til forsikringstilbud. Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Energimærke Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 26 m3 453 Varme 0 23.400 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 108410 Netto/md. 5.790

Brutto/md. 6.348

Elinstallationsrapport: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 09.02.2012 med energiklassifikation: G. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Kredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Willis Forsikringsservice, Nem Forsikring Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraBRF Kredit og BRF Bank Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Willis Forsikringsservice, Nemja, Forsikring Annoncering Nej X Ja Hvis hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Brutto/md. 6.348 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 60.494 Ejendomsskatter 6.109 6.109 Renovation 2.616 2.616 Skorstensfejning 686 686 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 1.000 1.000 Forsikringer baseret på sælgers forsikringsudgift 3.092 3.092 Andre offentlige afgifter 8 8 Fast vandafg. 2012 1.713 1.713 Afgift samletank 2012 455 455 15.679 76.173 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -42.507 Fradrag, i alt 0 42.507 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -13.624 Evt. ejendomsværdiskat 6.930 6.930 Skat, overskud/underskud 1. år 6.930 -6.694 + Bruttoudgift 1. år 15.679 76.173 22.609 69.479 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 995.000 50.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.400 7.400 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 572 Omkostninger til kurssikring 400 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.788 10.788 Omkostninger til berigtigelse I alt 1.013.188 69.159 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 108410 Dato 23. maj 2012 Netto/md. 5.790 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen. Der henvises til kommunale ejendomsoplysninger.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 995.000 Udbetaling 50.434 Brutto/md. 6.535 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,04 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. BRF Kredit 809.000 d.d. 809.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

175.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 575

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

175.000 50.434 1.034.434

Sag nr. 108410 Netto/md. 5.902

0 0

v/32,05% .

1. års ydelse

1. års afdrag

49.087

15.553

13.650

1.885

11.765

62.737

17.438

45.299

Kontantregulering

Dato 23.05.2012

1. års fradrag Realkredittype 33.534 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,53

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,75 /

7,22

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 995.000 50.434 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 983.493 62.737 48.443 32,05 7.400 7.400 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 575 2 966.023 62.657 48.925 31,05 Omkostninger til kurssikring 400 3 947.868 62.548 49.505 30,05 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.788 10.788 4 929.000 62.435 50.075 29,05 Omkostninger til berigtigelse 5 909.388 62.318 50.633 28,05 I alt 1.013.188 69.597 10 799.032 61.667 52.367 25,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets pro15 664.690 60.892 53.135 25,05 venu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen 20 500.613 59.970 54.121 25,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti25 299.486 58.873 55.394 25,05 tut 30 51.944 57.617 56.935 25,05 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 69.254 Bemærkninger Ejerskiftelån: BRF Kredit Rentetilpasningslån, afdragsfrit Rente: 0,5691 Løbetid: 30 år.

Sag: 108410 Brutto/md. 3.468 heraf udbetaling: 50.094

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,50 Løbetid: 30,00 år.

Netto/md. 3.405 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 2,81 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 967.522 25.939 18.359 2 965.551 27.585 19.753 3 963.450 27.585 20.049 4 961.208 27.585 20.345 5 958.817 27.585 20.640 10 944.251 53.472 47.440 15 745.005 61.443 56.531 20 527.074 60.195 56.606 25 287.171 58.898 56.857 30 20.268 35.475 35.200

Dato: 23.05.2012

v/% 32,05 31,05 30,05 29,05 28,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

Netto/md. 5.366 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,01 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 964.851 49.448 41.900 32,05 2 939.477 50.257 42.557 31,05 3 914.208 50.102 42.820 30,05 4 888.531 49.946 43.074 29,05 Restfinansiering: 5 862.433 49.789 43.319 28,05 Sælgerpantebrev Annuitet 10 725.142 48.974 43.919 25,05 Rente: 6,50 15 575.018 48.114 43.983 25,05 Løbetid: 30,00 år. 20 409.492 47.210 44.163 25,05 25 225.140 46.270 44.518 25,05 30 17.211 29.333 29.069 25,05 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 69.254 Bemærkninger Ejerskiftelån: BRF Kredit Rentetilpasningslån Rente: 0,5704 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 5.427 heraf udbetaling: 50.094

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/108410v1  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/108410v1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you