Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 108410S

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer uden garanti.

82 m2 gedigen, helårsanvendelig fritidsbolig Fredelige og naturskønne omgivelser

Dato 23. maj 2012

82 m2 fritidsbolig opført i mursten med bryggers/fyrrum og stor dobbeltgarage. Ejendommen fremstår velholdt, yderst gedigen og helårsanvendelig. Indretningen er veldisponeret samt med trælofter og klinker/fliser i baggang, fyrrum, entre, bad samt en del af stuen. Værelser og den resterende del af stuen har tæppegulve. Opvarmning med oliefyr, med nyere brænder, samt ny olietank fra 2010. Ejendommen har status som helårsbolig i sommerhusområde og kan således også benyttes til helårsbolig, såfremt dette måtte ønEjendomsmæglerens oplysning til parterne skes. Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditFra fritidshuset er der mindre end 1.000 m til stranden og de mange skønne naturoplevel- institut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 ser i Rågeleje er lige uden for døren. Eksempelvis er der kun godt 400 m til de store fredede arealer omkring Rågegården med store rododendrons, små vandløb samt både skov Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansieog "hede". På trods af de naturskønne omgivelser er der mindre end to kilometer til Bliring, forsikringer, annoncering eller andre: strup med dagligvarebutikker samt kun godt 1.000 m til købmanden i Rågeleje og offentlig X Ja Nej jf. side 2 transport. Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre Den sydvendte hjørnegrund er dejligt nem, udlagt som solrig græsplæne med lidt spredt ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: beplantning. Syd for ejendommen findes stor, overdækket fliseterrasse og mod øst helt Ja X Nej Hvis ja, hvilke afskærmet køkkengård belagt med fliser. Sammenbygget med villaen findes 46 m2 dobbeltgarage. Den overdækkede terrasse mod syd kan relativt nemt inddrages som yderligere boligareal. Ejendommen indeholder: Entre/mellemgang med klinkegulv. Stor, lys opholdsstue med sydvendte vinduespartier samt stor, muret brændeovn. Ældre, funktionelt køkken. Badeværelse med flisevægge, klinkegulv, badekar og bruseniche. Tre gode soveværelser med indbyggede skabe. Baggang med god skabsplads samt udgang til køkkengården. Bryggers/fyrrum med flisegulv. Gulvvarme i klinkegulve i badeværelse, entre og omkring pejs i stuen. Tag: Built-up Facader: Mursten Vinduer: Termoruder Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Privat fællesvej Afløb: Samletank og sivebrønd. Strand ca. 950 m HT-Bus: ca. 900 m Indkøb: ca. 900 m Formular nr. 4101 MARTS 2011

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 108410S

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved oliefyr og pejseindsats. Varmeforbrug ifølge energimærke, vandforbrug ifølge opkrævning. For yderligere oplysninger henvises til energimærke. Isoleringsforhold: 100 mm isolering i tag, 75 mm isolering i ydervægge samt leca i gulve - ifølge energimærke samt bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410S

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410S

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410S

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410S

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410S

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f. Side 2


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 4 GK Hesselbjerg By, Blistrup Må benyttes til .................... : Sommerhusbeboifølge ............................. : else Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Fritidshus Bygningsarealer ifølge... : 2011 1.000.000 kr. af dato ............................ : 384.000 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 693.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.200 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitut på ejendommen: 13.09.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Dato 23. maj 2012 v/32,05%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3 BBR Sommerhusområde BBR 05.12.2011 2 82 m 2 0/0/0 m

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: insekt: rørskade: Forbehold: Forsikringspolice foreligger endnu ikke Der henvises til forsikringstilbud.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Sag nr. 108410S Netto/md. 5.749

Brutto/md. 6.331

2

82 m 2 57 m 2 46/0/11 m 1971

Elinstallationsrapport: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås Energimærkning: Ejendommen er ikke omfattet af pligt til energimærkning. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Kredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Willis Forsikringsservice, Nem Forsikring Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraBRF Kredit og BRF Bank Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Willis Forsikringsservice, Nemja, Forsikring Annoncering Nej X Ja Hvis hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 26 m3 453 Varme 0 kwt 23.400 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 995.000 Udbetaling 50.000 Brutto/md. 6.331 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 60.299 Ejendomsskatter 6.109 6.109 Renovation 2.616 2.616 Skorstensfejning 686 686 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 1.000 1.000 Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie 3.092 3.092 Andre offentlige afgifter 8 8 Fast vandafgift 2012 1.713 1.713 Fast samletank 2012 455 455 15.679 75.978 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -43.420 Fradrag, i alt 0 43.420 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -13.916 Evt. ejendomsværdiskat 6.930 6.930 Skat, overskud/underskud 1. år 6.930 -6.986 + Bruttoudgift 1. år 15.679 75.978 22.609 68.992 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 995.000 50.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.400 7.400 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 684 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.788 10.788 Omkostninger til berigtigelse I alt 1.013.188 68.871 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 108410S Dato 23. maj 2012 Netto/md. 5.749 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen gæld.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 995.000 Udbetaling 49.788 Brutto/md. 6.690 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,40 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. BRF Kredit 606.000 d.d. 606.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

369.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 30,00 685

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

369.000 49.788 1.024.788

Sag nr. 108410S Netto/md. 5.959

0 0

v/32,05% .

1. års ydelse

1. års afdrag

35.817

11.650

28.782

3.974

24.808

64.599

15.624

48.975

Kontantregulering

Dato 23.05.2012

1. års fradrag Realkredittype 24.166 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 3,50 / 4,35

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,75 /

6,96

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 995.000 49.788 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 973.989 64.599 49.145 32,05 7.400 7.400 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 685 2 958.297 64.553 49.724 31,05 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.788 10.788 3 941.911 64.491 50.377 30,05 Omkostninger til berigtigelse 4 924.798 64.426 51.022 29,05 I alt 1.013.188 68.660 5 906.923 64.359 51.660 28,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets pro10 804.702 63.985 53.735 25,05 venu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen 15 676.742 63.541 54.878 25,05 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinsti20 515.645 63.013 56.389 25,05 tut 25 311.613 62.404 58.413 25,05 30 51.598 61.130 60.386 25,05 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 68.168 Bemærkninger Ejerskiftelån: BRF Kredit Rentetilpasningslån, afdragsfrit Rente: 0,5691 Løbetid: 30 år.

Sag: 108410S Brutto/md. 4.369 heraf udbetaling: 49.296

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,50 Løbetid: 30,00 år.

Netto/md. 4.076 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,65 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 964.974 36.749 26.461 2 960.747 37.983 27.710 3 956.238 37.983 28.132 4 951.429 37.983 28.555 5 946.299 37.983 28.977 10 915.049 57.407 49.759 15 737.558 63.596 57.195 20 535.378 62.886 58.057 25 301.985 62.203 59.341 30 28.003 44.492 44.085

Dato: 23.05.2012

v/% 32,05 31,05 30,05 29,05 28,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

Netto/md. 5.548 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,92 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 962.971 54.392 44.124 32,05 2 941.191 55.022 44.836 31,05 3 919.307 54.934 45.254 30,05 4 896.921 54.844 45.666 29,05 Restfinansiering: 5 874.011 54.754 46.071 28,05 Sælgerpantebrev Annuitet 10 750.718 54.289 47.311 25,05 Rente: 6,50 15 610.067 53.799 47.935 25,05 Løbetid: 30,00 år. 20 447.192 53.284 48.828 25,05 25 255.462 53.036 50.314 25,05 30 25.711 39.886 39.487 25,05 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 68.168 Bemærkninger Ejerskiftelån: BRF Kredit Rentetilpasningslån Rente: 0,5704 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 5.839 heraf udbetaling: 49.296

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/108410Sv1  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/108410Sv1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you