Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 108410

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer uden garanti.

82 m2 gedigen villa med dobbeltgarage Fredelige og naturskønne omgivelser

Dato 22. februar 2012

Murstensvilla med 82 m2 bolig plus bryggers/fyrrum og stor dobbeltgarage. Ejendommen fremstår velholdt og yderst gedigen, opført af murermester. Indretningen er veldisponeret samt med trælofter og klinker/fliser i baggang, fyrrum, entre, bad samt en del af stuen. Værelser og den resterende del af stuen har tæppegulve. Opvarmning med oliefyr, med nyere brænder, samt ny olietank fra 2010. Ejendommen har status som helårsbolig i sommerhusområde og kan således også benyttes til fritidsbolig, såfremt dette måtte ønEjendomsmæglerens oplysning til parterne skes. Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: Fra villaen er der mindre end 1.000 m til stranden og de mange skønne naturoplevelser i X Ja Nej jf. side 2 Rågeleje er lige uden for døren. Eksempelvis er der kun godt 400 m til de store fredede arealer omkring Rågegården med store rododendrons, små vandløb samt både skov og Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansie"hede". På trods af de naturskønne omgivelser er der mindre end to kilometer til Blistrup ring, forsikringer, annoncering eller andre: med dagligvarebutikker, børnehaver, skole samt idrætsfaciliteter. X Ja Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesDen sydvendte hjørnegrund er dejligt nem, udlagt som solrig græsplæne med lidt spredt se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre beplantning. Syd for ejendommen findes stor, overdækket fliseterrasse og mod øst helt ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: afskærmet køkkengård belagt med fliser. Sammenbygget med villaen findes 46 m2 dobJa X Nej Hvis ja, hvilke beltgarage. Den overdækkede terrasse mod syd kan relativt nemt inddrages som yderligere boligareal. Ejendommen indeholder: Entre/mellemgang med klinkegulv. Stor, lys opholdsstue med sydvendte vinduespartier samt stor, muret brændeovn. Ældre, funktionelt køkken. Badeværelse med flisevægge, klinkegulv, badekar og bruseniche. Tre gode soveværelser med indbyggede skabe. Baggang med god skabsplads samt udgang til køkkengården. Bryggers/fyrrum med flisegulv. Gulvvarme i klinkegulve i badeværelse, entre og omkring pejs i stuen.

Tag: Built-up Facader: Mursten Vinduer: Termoruder Vand: Udsholt Vandværk Vejforhold: Privat fællesvej Afløb: Samletank og sivebrønd. Skole: ca. 1.200 m HT-Bus: ca. 900 m Indkøb: ca. 900 m Formular nr. 4101 MARTS 2011

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Sag nr. 108410

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved oliefyr og pejseindsats. Varmeforbrug ifølge energimærke, vandforbrug ifølge opkrævning. For yderligere oplysninger henvises til energimærke. Isoleringsforhold: 100 mm isolering i tag, 75 mm isolering i ydervægge samt leca i gulve - ifølge energimærke samt bygningstegninger.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108410

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f. Side 2


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 1.095.000 Udbetaling 55.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 4 GK Hesselbjerg By, Blistrup Må benyttes til .................... : ifølge ............................. : Helårsbeboelse Ejendomstype ..................... : Zonestatus...................... : Villa, 1 fam. Bygningsarealer ifølge... : 2010 1.150.000 kr. af dato ............................ : 360.000 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 693.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.200 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 0 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitut på ejendommen: 13.09.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv. Offentlig vurdering pr......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

Sag nr. 108410 Netto/md. 6.263

Brutto/md. 7.046

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3 BBR Sommerhusområde BBR 05.12.2011 2 82 m 2 0/0/0 m 2

82 m 2 57 m 2 46/0/11 m 1971

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 09.02.2012 med energiklassifikation: G. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraNej Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Der henvises til side 1a.

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers forsikringsudgift Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: insekt: rørskade: Forbehold: Forsikringspolice foreligger endnu ikke Der henvises til forsikringstilbud.

Andre ydelser

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Energimærke Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 26 m3 453 Varme 0 23.400 Der henvises til side 1a.

Øvrige forhold

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 22. februar 2012 v/32,05%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Kontantpris 1.095.000 Udbetaling 55.000 Brutto/md. 7.046 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 68.871 Ejendomsskatter 6.109 6.109 Renovation 2.616 2.616 Skorstensfejning 686 686 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 1.000 1.000 Forsikringer baseret på sælgers forsikringsudgift 3.092 3.092 Andre offentlige afgifter 8 8 Fast vandafg. 2012 1.713 1.713 Afgift samletank 2012 455 455 15.679 84.550 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -50.925 Fradrag, i alt 0 50.925 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -16.321 Evt. ejendomsværdiskat 6.930 6.930 Skat, overskud/underskud 1. år 6.930 -9.391 + Bruttoudgift 1. år 15.679 84.550 22.609 75.159 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 1.095.000 55.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 8.300 8.300 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 588 Omkostninger til kurssikring 400 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.288 11.288 Omkostninger til berigtigelse I alt 1.114.588 75.576 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Sag nr. 108410 Dato 22. februar 2012 Netto/md. 6.263 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen. Der henvises til kommunale ejendomsoplysninger.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Bilag om finansiering Adresse Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.095.000 Udbetaling 54.856 Brutto/md. 7.140 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,18 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 878.000 d.d. 878.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

193.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 29,50 593

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

193.000 54.856 1.125.856

Sag nr. 108410 Netto/md. 6.325

0 0

v/32,05% .

1. års ydelse

1. års afdrag

55.619

15.498

14.379

2.371

12.008

69.997

17.869

52.128

Kontantregulering

Dato 22.02.2012

1. års fradrag Realkredittype 40.121 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 4,00 / 4,83

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

6,25 /

6,70

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.095.000 54.856 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.070.373 69.997 53.418 32,05 8.300 8.300 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 593 2 1.052.465 69.926 53.986 31,05 Omkostninger til kurssikring 400 3 1.033.774 69.829 54.675 30,05 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.288 11.288 4 1.014.264 69.728 55.354 29,05 Omkostninger til berigtigelse 5 993.899 69.623 56.022 28,05 I alt 1.114.588 75.437 10 877.806 69.029 58.275 25,05 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti15 733.638 68.304 59.320 25,05 tut 20 554.297 67.419 60.649 25,05 25 330.793 66.340 62.345 25,05 30 51.703 57.507 56.842 25,05 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Maglehøjvej 5, Rågeleje, 3210 Vejby Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 75.291 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 0,9039 Løbetid: 30 år.

Sag: 108410 Brutto/md. 3.579 heraf udbetaling: 54.714

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 6,25 Løbetid: 29,50 år.

Netto/md. 3.490 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 2,28 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.064.427 27.270 19.322 2 1.062.068 25.445 18.340 3 1.059.559 24.836 18.191 4 1.056.889 24.836 18.461 5 1.054.049 24.836 18.732 10 1.027.111 65.015 59.838 15 797.419 64.196 60.017 20 552.564 62.940 59.919 25 289.190 61.660 60.001 30 2.628 17.984 17.893

Dato: 22.02.2012

v/% 32,05 31,05 30,05 29,05 28,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

Netto/md. 5.674 v/ 32,05% Finansieringsforslagets ÅOP: 2,50 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.061.608 53.450 45.530 32,05 2 1.032.974 52.461 45.466 31,05 3 1.002.741 52.017 45.575 30,05 4 972.171 51.851 45.772 29,05 Restfinansiering: 5 941.254 51.684 45.961 28,05 Sælgerpantebrev Annuitet 10 781.007 50.833 46.409 25,05 Rente: 6,25 15 609.920 49.958 46.358 25,05 Løbetid: 29,50 år. 20 425.558 49.059 46.431 25,05 25 224.642 48.142 46.685 25,05 30 2.628 14.690 14.601 25,05 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 32,05 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 75.291 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 0,9134 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 5.761 heraf udbetaling: 54.714

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/108410  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/108410.pdf