Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje., 3230 Græsted Tlf.: 48716100, Fax.: 48716117 bk-bolig@bk-bolig.dk - www.bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Electrolux køleskab. Bosch keramisk komfur. Emhætte. Hoover opvaskemaskine. Ældre Whirlpool dybfryser. Gorenje vaskemaskine. AEG tørretumbler.

Pragtfuld, stråtækt landejendom - kuperet terræn i gå- og rideafstand til skoven jordtilliggende på 5 tdr. land m. hestefolde, ridebane m.m. Stråtækt, trelænget landejendom med 26.489 m2 jordtilliggende beliggende ikke langt fra Græsted Hegn og Aggebo Hegn med ridemuligheder på skovstier samt masser af skønne naturoplevelser. Fra ejendommen leder lille vej - Mosevejen - direkte til skoven. På trods af de landlige omgivelser er der kun ca. 1 km til dagligvareindkøb mv. i Græsted, hvor der også er skole, børneinstitutioner, idrætsfaciliteter osv. Ejendommen består af godt 200 m2 trelænget hovedhus med 110 m2 flot, totalrenoveret beboelse, godt 85 m2 staldbygning samt godt 20 m2 disponibelt rum. Efter den gennemgribende renovering står stuehuset i rigtig flot stand med flotte flisegulve, rustikt landkøkken, lækkert badeværelse samt gulvvarme i alle gulve. Opvarmning sker ved jordvarmeanlæg, hvilket sikrer lav varmeudgift. Mellem længerne findes skøn gårdsplads med toppede brosten og foran denne en ugenert og velafskærmet have. I staldbygningen giver fem bokse plads til heste. Stort, flisebelagt areal giver adgang til ejendommen samt til godt 80 m2 nyere staldbygning. Denne har løsdriftsfold med frostsikret vand, boks, saddelrum samt garage og på 1. salen findes stort depotrum eller gildesal med terrasse, hvorfra der er en pragtfuld udsigt over de kuperede omgivelser. De 5 tdr. jordtilliggende har bl.a. hestefolde med selvvanding samt ridebane.

Dato 15. november 2011

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke

Ejendommens stuehus indeholder: Entre med flisegulv og spot i loft. Værelse med flisegulv, teknikinstallationer og spot i loft. Rummelig stue med skibsplankegulv af bambus. Soveværelse med skibsplankegulv af bambus samt spot i loft. Stort, dejligt køkken/alrum med flisegulv og spot i loft. Køkkenet fremstår rustikt, helt i ejendommens ånd, og i alrummet findes stor spiseplads samt lille hyggekrog. Bagindgang med flisegulv. Lækkert badeværelse med rustik vask, spot i loft samt flisebeklædt og glasafskærmet bruseniche. Gulvvarme i alle gulve samt blotlagte loftsbjælker i alle lofter. Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til Tag: Stråtag. Vægge: Mursten. Vinduer: Lavenergiruder. sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overVand: Græsted Vandværk. Vej: Off. vej. Afløb: Off. kloak ensstemmelse med udbudsvilkårene. Skole ca.: 1.300 m. Indkøb ca.: 1.000 m. HT-bus ca.: 50 m Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 MARTS 2011

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted Matrikel betegnelse og grundareal Matr. nr. Areal i alt

7 C Græsted By, Græsted

Arealerne fremgår af Fredskovspligtigt areal

Sag nr. 108353 Areal 26.489 26.489

Heraf vej 2

m m2

268 268

Maskiner og driftsinventar 2

m m2

Der medfølger følgende maskiner og driftsinventar: Ingen maskiner og driftsinventar.

Tingbogsattest 0,0000 ha, Besætning Der medfølger følgende besætning: Ingen besætning.

Bygningsarealer Udover arealoplysninger i salgsopstillingen kan bygningsarealerne yderligere specificeres således: Bygning nr. jf. BBR Opført år Areal

Nr. Nr. Nr.

Garage, carport, udhus 2 Kostald 3 Maskinhus 3 Hønsehus

Bygningsareal i alt

1850 1947 1936

0 86 28 57

m2 m2 m2 m2

171

m2

Beholdninger Der medfølger følgende beholdninger: Ingen beholdning.

Evt. bemærkninger vedrørende bygningsarealerne De registrerede bygningsarealer i BBR er ikke i overensstemmelse med de faktuelle forhold. Blandt andet er det anførte hønsehus på 57 m2 ombygget/nybygget til en løsdriftsstald for heste og med depotrum/gildesal på 1. sal.

Bortforpagtning og Udlejning Forpagtnings-/bortforpagtningsaftaler: Ingen aftaler.

Aftaler vedr. udlejning af bygninger: Ingen udlejning.

Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Betalingsrettigheder

Købesummens fordeling Den kontantomregnede købesum udgør kr.

Antal

Type

Støtte pr. enhed

Pålydende værdi

Salgspris pr. enhed

0

Handelsværdi 0

Ejerboligen

kr.

Øvrige boliger

kr.

Garage/carport

kr.

0

Andre bygninger (fordelt på de enkelte bygninger nedenfor)

kr.

0

Momsreguleringsforpligtelse

Jorden

kr.

0

Køber indtræder i sælgers momsreguleringsforpligtelse som følger: Ingen momsregulering.

Maskiner

kr.

0

Driftsinventar

kr.

0

Betalingsrettigheder jf. s. 3

kr.

0

Beholdninger

kr.

0

Besætning

kr.

0

Kontantomregnet købesum i alt

kr.

0

Kostald

kr.

0

Maskinhus

kr.

0

Hønsehus Andre bygninger i alt

kr. kr.

0 0

I alt: 0,00

0,00

0,00

Fordeling af den kontantomregnede købesum på andre bygninger

Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Vand

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)

Ejendommen forsynes fra offentligt vandværk Ejendommen forsynes fra alment privat vandværk X Ejendommen forsynes fra egen vandforsyning Såfremt ejendommen forsynes fra egen vandforsyning oplyses følgende: Der foreligger vandanalyse af Om kvalitet: Om Kvantitet:

Ja Ja Ja

X X

Nej Nej Nej

Der er indgået aftale mellem FødevareErhverv/ region om at 0,0000 ha. af ejendommens jorder anvendes til: Nej

Miljø

Flyvehavre og bjørneklo

Afløbsforhold: Stuehus er tilsluttet offentlig spildevandsanlæg

Forefindes ikke i større mængder end at disse kan håndplukkes.

Udstedte påbud: Ingen påbud

Øvrige landbrugsforhold

Arealets status: Jordtilliggende er beliggende i landzone. Ejendommens hovednotering i tingbogen er landbrugsejendom. Skatteteknisk er ejendommen registreret et "parcelhus" i landzone og der er således ikke en særskilt stuehusværdi på ejendomsvurderingen. Gødning Gødningskapacitetens størrelse: Ingen.

Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved jordvarme. Varmeforbrug i henhold til energimærke. For yderligere oplysninger henvises til energimærke. Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommen: 28.01.1902 Dok om vej mv. 22.04.1987 Dok om telefonkabler/anlæg mv. 11.03.1997 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. Tilstandsrapport De to UN'er nævnt i rapporten omhandler kun stalddelen af ejendommen.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Den skønne, stråtægte landejendom med staldbygningen til venstre

Godt 5 tønder kuperet jordtilliggende

Skøn have med de stråtækte ejendomme i baggrunden

Den trelængede ejendom set fra haven

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Kik ind til den brostensbelagte gårdsplads

En nyere staldbygning med gildesal/depotrum på 1. salen

Kik ud over det kuperede jordtilliggende

Ridebane med stalden i baggrunden

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Lækkert badeværelse

Dejlig, lys opholdsstue

Solrig og brostensbelagt gårdsplads mellem længerne

Flot, rustikt landkøkken med gulvvarme i flisegulv

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1g.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108353

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1h. Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Pragtfuld beliggenhed nær Græsted/Aggebo hegn Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1i. Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted Kontantpris 3.995.000 Udbetaling 200.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 7 C Græsted By, Græsted m.fl. Må benyttes til .................... : ifølge ............................. : Beboelse Ejendomstype ..................... : Offentlig vurdering pr......... :

Lystejendom 2010

Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

2.050.000 978.500 2.050.000 1.312.500

Zonestatus...................... : Bygningsarealer ifølge... : kr. kr. kr. kr. kr.

af dato ............................ : Hovedbyg. bebyg. areal . : Heraf garage/carport/udhus: Kælderareal ................... : Udnyttet tageetage ......... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbogsattest Grundareal udgør ................ : 2,6489 ha Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 268 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1d.

Sag nr. 108353 Netto/md. 19.529

Brutto/md. 23.592

BBRejermeddelelse Landzone BBRejermeddelelse 23.05.2011 2 110 m 2 0/0/0 m 2

110 m 2 171 m 2 0/0/0 m 1850/2006

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2, K3 og U/N Der henvises til side 1d.

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 07.06.2011 med energiklassifikation: D. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraNej Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Der henvises til side 1d. Andre ydelser

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på Sælgers forsikringsudgift Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold:

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 79 4.612 Varme 0 12.500 Der henvises til side 1d.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Dato 15. november 2011 v/33,44%

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted Kontantpris 3.995.000 Udbetaling 200.000 Brutto/md. 23.592 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 251.424 Ejendomsskatter 18.569 18.569 Renovation 2.451 2.451 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 0 0 Forsikringer baseret på Sælgers forsikringsudgift 8.500 8.500 Andre offentlige afgifter 15 15 Rensningsanlæg 700 700 Fast vandafgift 800 800 Fast kloakafgift 640 640 31.675 283.099 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -185.034 Fradrag, i alt 0 185.034 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% 0 -61.875 Evt. ejendomsværdiskat 13.125 13.125 Skat, overskud/underskud 1. år 13.125 -48.750 + Bruttoudgift 1. år 31.675 283.099 44.800 234.348 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 3.995.000 200.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 25.400 25.400 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 300 828 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 30.225 30.225 Omkostninger til berigtigelse I alt 4.050.925 256.453 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Nordea kredit / F3 Rentetilpasningslån

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

Kontantlån

3.186.000

3.219.782

Sag nr. 108353 Dato 15. november 2011 Netto/md. 19.529 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Valuta

3.255.979 DKK

Rente Kont./pålyd. 2,73

1. års RestÅOP ydelse løbetid 86.843 28,50 2,36

Saldo fradragskonto 0

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse Nej

Kontant regulering 0

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 3.995.000 Udbetaling 200.389 Brutto/md. 24.576 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 5,33 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 3.281.000 d.d. 3.281.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

632.000

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 816

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

632.000 200.389 4.113.389

Sag nr. 108353 Netto/md. 20.180

0 0

v/33,44% .

1. års ydelse

1. års afdrag

204.584

57.914

58.650

8.336

50.314

263.233

66.250

196.983

Kontantregulering

Dato 15.11.2011

1. års fradrag Realkredittype 146.669 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 4,00 / 4,76

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

8,00 /

8,45

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 3.995.000 200.389 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 3.910.800 263.233 199.328 33,44 25.400 25.400 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 300 816 2 3.844.377 263.013 201.556 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 30.225 30.225 3 3.774.901 262.710 204.260 31,44 Omkostninger til berigtigelse 4 3.702.219 262.395 206.932 30,44 I alt 4.050.925 256.830 5 3.626.170 262.067 209.571 29,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 3.189.056 260.217 219.218 25,44 tut 15 2.637.405 257.960 224.233 25,44 20 1.937.109 255.205 230.911 25,44 25 1.042.229 251.844 239.891 25,44 30 183.185 189.093 187.257 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Dønnevældevej 34, Græsted, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 257.216 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,6005 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 12.908 heraf udbetaling: 200.776

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Sag: 108353 Netto/md. 10.799 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 2,88 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 3.822.965 123.221 85.851 2 3.814.501 120.747 85.452 3 3.805.340 120.747 86.795 4 3.795.423 120.747 88.141 5 3.784.689 120.747 89.490 10 3.716.195 221.220 195.064 15 2.909.424 252.908 232.311 20 2.000.463 248.766 235.057 25 962.511 244.444 239.410 30 45.669 92.246 91.951

Dato: 15.11.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 18.024 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,05 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 3.812.060 209.549 172.534 33,44 2 3.715.698 207.895 173.378 32,44 3 3.616.614 207.393 174.736 31,44 4 3.515.509 206.884 176.061 30,44 Restfinansiering: 5 3.412.304 206.369 177.355 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 2.861.552 203.687 181.670 25,44 Rente: 8,00 15 2.242.539 200.827 183.482 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 1.536.433 197.794 186.325 25,44 25 716.193 194.629 190.750 25,44 30 33.443 67.657 67.414 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 257.216 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,6041 Løbetid: 30 år.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

Brutto/md. 20.102 heraf udbetaling: 200.776

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/108353v3  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/108353/108353v3.pdf

/108353v3  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/108353/108353v3.pdf

Advertisement