Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Electrolux køleskab. Bosch keramisk komfur. Emhætte. Hoover opvaskemaskine. Ældre Whirlpool dybfryser. Gorenje vaskemaskine. AEG tørretumbler.

Pragtfuld, stråtækt landejendom - kuperet terræn i gå- og rideafstand til skoven jordtilliggende på 5 tdr. land m. hestefolde, ridebane m.m. Stråtækt, trelænget landejendom med 26.489 m2 jordtilliggende beliggende ikke langt fra Græsted Hegn og Aggebo Hegn med ridemuligheder på skovstier samt masser af skønne naturoplevelser. Fra ejendommen leder lille vej - Mosevejen - direkte til skoven. På trods af de landlige omgivelser er der kun ca. 1 km til dagligvareindkøb mv. i Græsted, hvor der også er skole, børneinstitutioner, idrætsfaciliteter osv. Ejendommen består af godt 200 m2 trelænget hovedhus med 110 m2 flot, totalrenoveret beboelse, godt 85 m2 staldbygning samt godt 20 m2 disponibelt rum. Efter den gennemgribende renovering står stuehuset i rigtig flot stand med flotte flisegulve, rustikt landkøkken, lækkert badeværelse samt gulvvarme i alle gulve. Opvarmning sker ved jordvarmeanlæg, hvilket sikrer lav varmeudgift. Mellem længerne findes skøn gårdsplads med toppede brosten og foran denne en ugenert og velafskærmet have. I staldbygningen giver fem bokse plads til heste. Stort, flisebelagt areal giver adgang til ejendommen samt til godt 80 m2 nyere staldbygning. Denne har løsdriftsfold med frostsikret vand, boks, saddelrum samt garage og på 1. salen findes stort depotrum eller gildesal med terrasse, hvorfra der er en pragtfuld udsigt over de kuperede omgivelser. De 5 tdr. jordtilliggende har bl.a. hestefolde med selvvanding samt ridebane.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesEjendommens stuehus indeholder: se i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre Entre med flisegulv og spot i loft. Værelse med flisegulv, teknikinstallationer og spot i loft. ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Rummelig stue med skibsplankegulv af bambus. Soveværelse med skibsplankegulv af bambus samt spot i loft. Stort, dejligt køkken/alrum med flisegulv og spot i loft. Køkkenet Ja X Nej Hvis ja, hvilke fremstår rustikt, helt i ejendommens ånd, og i alrummet findes stor spiseplads samt lille hyggekrog. Bagindgang med flisegulv. Lækkert badeværelse med rustik vask, spot i loft samt flisebeklædt og glasafskærmet bruseniche. Gulvvarme i alle gulve samt blotlagte loftsbjælker i alle lofter. Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til Tag: Stråtag. Vægge: Mursten. Vinduer: Lavenergiruder. sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overVand: Græsted Vandværk. Vej: Off. vej. Afløb: Off. kloak ensstemmelse med udbudsvilkårene. Skole ca.: 1.300 m. Indkøb ca.: 1.000 m. HT-bus ca.: 50 m Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted Matrikel betegnelse og grundareal Matr. nr. Areal i alt

7 C Græsted By, Græsted

Arealerne fremgår af Fredskovspligtigt areal

Sag nr. 108353 Areal 26.489 26.489

Heraf vej 2

m m2

268 268

Maskiner og driftsinventar 2

m m2

Der medfølger følgende maskiner og driftsinventar: Ingen maskiner og driftsinventar.

Tingbogsattest 0,0000 ha, Besætning Der medfølger følgende besætning: Ingen besætning.

Bygningsarealer Udover arealoplysninger i salgsopstillingen kan bygningsarealerne yderligere specificeres således: Bygning nr. jf. BBR Opført år Areal

Nr. Nr. Nr.

Garage, carport, udhus 2 Kostald 3 Maskinhus 3 Hønsehus

Bygningsareal i alt

1850 1947 1936

0 86 28 57

m2 m2 m2 m2

171

m2

Beholdninger Der medfølger følgende beholdninger: Ingen beholdning.

Evt. bemærkninger vedrørende bygningsarealerne De registrerede bygningsarealer i BBR er ikke i overensstemmelse med de faktuelle forhold. Blandt andet er det anførte hønsehus på 57 m2 ombygget/nybygget til en løsdriftsstald for heste og med depotrum/gildesal på 1. sal.

Bortforpagtning og Udlejning Forpagtnings-/bortforpagtningsaftaler: Ingen aftaler.

Aftaler vedr. udlejning af bygninger: Ingen udlejning.

Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Betalingsrettigheder

Købesummens fordeling Den kontantomregnede købesum udgør kr.

Antal

Type

Støtte pr. enhed

Pålydende værdi

Salgspris pr. enhed

0

Handelsværdi Ejerboligen

kr.

0

Øvrige boliger

kr.

0

Garage/carport

kr.

0

Andre bygninger (fordelt på de enkelte bygninger nedenfor)

kr.

0

Momsreguleringsforpligtelse

Jorden

kr.

0

Køber indtræder i sælgers momsreguleringsforpligtelse som følger: Ingen momsregulering.

Maskiner

kr.

0

Driftsinventar

kr.

0

Betalingsrettigheder jf. s. 3

kr.

0

Beholdninger

kr.

0

Besætning

kr.

0

Kontantomregnet købesum i alt

kr.

0

Kostald

kr.

0

Maskinhus

kr.

0

Hønsehus Andre bygninger i alt

kr. kr.

0 0

I alt: 0,00

0,00

0,00

Fordeling af den kontantomregnede købesum på andre bygninger

Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Vand

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)

Ejendommen forsynes fra offentligt vandværk Ejendommen forsynes fra alment privat vandværk X Ejendommen forsynes fra egen vandforsyning Såfremt ejendommen forsynes fra egen vandforsyning oplyses følgende: Der foreligger vandanalyse af Om kvalitet: Om Kvantitet:

Ja Ja Ja

X X

Nej Nej Nej

Der er indgået aftale mellem FødevareErhverv/ region om at 0 ha. af ejendommens jorder anvendes til: Nej

Miljø

Flyvehavre og bjørneklo

Afløbsforhold: Stuehus er tilsluttet offentlig spildevandsanlæg

Forefindes ikke i større mængder end at disse kan håndplukkes.

Udstedte påbud: Ingen påbud

Øvrige landbrugsforhold

Arealets status: Jordtilliggende er beliggende i landzone. Ejendommens hovednotering i tingbogen er landbrugsejendom. Skatteteknisk er ejendommen registreret et "parcelhus" i landzone og der er således ikke en særskilt stuehusværdi på ejendomsvurderingen. Gødning Gødningskapacitetens størrelse: Ingen.

Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved jordvarme. Varmeforbrug i henhold til energimærke. For yderligere oplysninger henvises til energimærke. Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommen: 28.01.1902 Dok om vej mv. 22.04.1987 Dok om telefonkabler/anlæg mv. 11.03.1997 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. Tilstandsrapport De to UN'er nævnt i rapporten omhandler kun stalddelen af ejendommen.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Den skønne, stråtægte landejendom med staldbygningen til venstre

Godt 5 tønder kuperet jordtilliggende

Skøn have med de stråtækte ejendomme i baggrunden

Den trelængede ejendom set fra haven

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Kik ind til den brostensbelagte gårdsplads

En nyere staldbygning med gildesal/depotrum på 1. salen

Kik ud over det kuperede jordtilliggende

Ridebane med stalden i baggrunden

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1f.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Lækkert badeværelse

Dejlig, lys opholdsstue

Solrig og brostensbelagt gårdsplads mellem længerne

Flot, rustikt landkøkken med gulvvarme i flisegulv

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1g.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108353

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1h.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted

Sag nr. 108353

Pragtfuld beliggenhed nær Græsted/Aggebo hegn Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1i.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted Kontantpris 4.485.000 Udbetaling 225.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 7 C Græsted By, Græsted m.fl. Må benyttes til .................... : ifølge ............................. : Beboelse Ejendomstype ..................... :

Lystejendom

Zonestatus...................... :

Offentlig vurdering pr ......... :

2010

Bygningsarealer ifølge... :

Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

2.050.000 978.500 2.050.000 1.312.500

Sag nr. 108353 Netto/md. 22.190

Brutto/md. 27.170

BBRejermeddelelse Landzone

Dato 16. juni 2011 v/33,44%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2, K3 og U/N Der henvises til side 1d.

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 07.06.2011 med energiklassifikation: D. kr. kr. kr. kr. kr.

af dato ............................ : Hovedbyg. bebyg. areal . : Heraf garage/carport/udhus: Kælderareal ................... : Udnyttet tagetage ........... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbogsattest Grundareal udgør ................ : 2,6489 ha Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 268 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1d.

BBRejermeddelelse 23-05-2011 2 110 m 2 0/0/0 m 2

110 m 2 171 m 2 0/0/0 m 1850/2006

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Andre ydelser

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på Sælgers forsikringsudgift Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold:

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 79 4.612 Varme 0 12.500 Der henvises til side 1d. Formular nr. 4104 APRIL 2009

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Øvrige forhold

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted Kontantpris 4.485.000 Udbetaling 225.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på Sælgers forsikringsudgift Andre offentlige afgifter Rensningsanlæg Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift Fast kloakafgift Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum Fradrag, i alt +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Brutto/md. 27.170 Kontant Finansieret 294.359 18.569 18.569 2.451 2.451 0 0 0 0 0 0 8.500 8.500 15 15 700 700 0 0 800 800 640 640 31.675 326.034 Kontant Finansieret -217.925 -0 -0 0 217.925 0 -72.874 13.125 13.125 13.125 -59.749 31.675 326.034 44.800 266.285

Sag nr. 108353 Dato 16. juni 2011 Netto/md. 22.190 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 4.485.000 225.000 Ingen Tinglysningsafgift af skødet, anslået 28.400 30.200 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 874 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 32.675 32.675 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 4.546.075 288.749 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestÅOP Kont./pålyd. ydelse løbetid Nordea kredit / F3 Rentetilpas- kontantlån 3.186.000 3.225.339 3.232.087 DKK 2,73 / 2,00 104.876 28,75 3,15 ningslån

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

Saldo fradragskonto 0

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse Nej

Kontant regulering 0

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Dønnevældevej 34, 3230 Græsted Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 4.485.000 Udbetaling 225.000 Brutto/md. 29.046 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,15 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 3.583.000 d.d. 3.583.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

716.204

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 858

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

716.204 225.000 4.524.204

Sag nr. 108353 Netto/md. 23.059

0 0

v/33,44% .

1. års ydelse

1. års afdrag

250.408

53.162

66.464

9.625

56.839

316.872

62.787

254.085

Kontantregulering

Dato 16.06.2011

1. års fradrag Realkredittype 197.246 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 5,00 / 5,69

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

8,00 /

8,73

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 4.485.000 225.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 4.248.264 263.029 192.106 33,44 28.400 28.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 858 2 4.182.870 316.654 235.146 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 32.675 32.675 3 4.113.822 316.352 238.599 31,44 Omkostninger til berigtigelse 4 4.040.909 316.033 242.028 30,44 I alt 4.546.075 287.133 5 3.963.904 315.699 245.427 29,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti10 3.508.590 313.753 259.721 25,44 tut 15 2.908.006 311.258 266.132 25,44 20 2.112.989 308.059 274.837 25,44 25 1.056.531 303.958 286.717 25,44 30 48.309 232.246 229.597 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Dønnevældevej 34, 3230 Græsted Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 287.456 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,8844 Løbetid: 30 år.

Sag: 108353 Brutto/md. 15.735 heraf udbetaling: 225.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Netto/md. 12.735 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,44 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 4.339.112 160.269 109.984 2 4.328.259 156.185 109.039 3 4.316.511 156.185 110.774 4 4.303.795 156.185 112.513 5 4.290.031 156.185 114.256 10 3.993.906 293.442 259.710 15 3.121.364 289.444 262.698 20 2.113.765 285.123 267.021 25 932.795 280.548 273.390 30 0 155.771 155.162

Dato: 16.06.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 20.260 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,61 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 4.244.587 253.596 203.712 33,44 2 4.140.755 245.903 199.815 32,44 3 4.034.309 245.386 201.704 31,44 4 3.925.144 244.861 203.555 30,44 Restfinansiering: 5 3.813.145 244.326 205.369 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 3.206.180 241.508 212.663 25,44 Rente: 8,00 15 2.506.588 238.442 215.544 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 1.688.635 235.128 219.735 25,44 25 715.754 231.619 225.921 25,44 30 0 119.499 119.024 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 287.456 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,8972 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 23.212 heraf udbetaling: 225.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/108353v1  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/108353/108353v1.pdf