Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141 UdsholtRågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Boholmsvej 6A, 3250 Gilleleje

Sag nr. 108109

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer uden garanti.

120 m2 ældre villa i Gilleleje med skøn beliggenhed Velbeliggende ejendom i den vestlige del af Gilleleje med gå afstand, via Gilbjergstien, til centrum. Villaen er beliggende på den lille, blinde vej Boholmsvej, som ender ved Gilbjergstien, højt over Kattegats bølger. Halvandenplansvillaen fremstår udvendig med betontagsten på tag, røde mursten og hvide sprossevinduer. Den 732 m2 sydvendte grund er dejligt solrig med lidt spredt beplantning og ellers udlagt som græsplæne. Nord for villaen findes flisebelagt terrasse, hvorfra der er adgang til 40 m2 stor udhus/anneksbygning.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditEjendommen trænger til renovering, men har masser af muligheder og en virkelig god beinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: liggenhed. Ejendommen indeholder: Stueplan: Entre/forstue. Toilet med bad. Spisekøkken. 3 stuer ensuite. Soveværelse. Baggang med trappe til 1. sal. 1. sal: Repos. Lille badeværelse. Stue. Soveværelse. I udhus/anneksbygningen findes fyrrum, gildestue og værksted.

Tag: Betontagsten

Facader: Mursten

Vand: Privat almen vandforsyning Skole: ca. 1.500 m

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

Vejforhold: Privat fællesvej

HT-Bus/tog: ca. 100 m/ca. 900 m

X

X

Nej Hvis ja, hvilke

Afløb: Off. kloak

Indkøb: ca. 200 m Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.

Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Boholmsvej 6A, 3250 Gilleleje

Sag nr. 108109

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved oliefyr. Varmeforbrug og vandforbrug er foreløbigt anslået. Der henvises i øvrigt til energimærke. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Boholmsvej 6A, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108109

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Boholmsvej 6A, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108109

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Boholmsvej 6A, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 108109

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Boholmsvej 6A, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.995.000 Udbetaling 100.000 Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Gribskov Matr. nr .............................. : 3 ÆE Gilleleje By, Gilleleje Må benyttes til ................... : ifølge ............................. : Helårsbeboelse Ejendomstype..................... : Zonestatus ..................... : Villa, 1 fam. Bygningsarealer ifølge .. : 2009 2.200.000 kr. af dato ........................... : 842.600 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : kr. Heraf garage/carport/udhus: 1.312.500 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage .......... : Boligareal...................... : Grundareal ifølge ............... : Andre bygninger ........... : Tingbog Grundareal udgør ............... : 732 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej ............................. : 0 m2 Opført/ombygget år....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er ingen tinglyste byrder på ejendommen. Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

Sag nr. 108109 Netto/md. 11.587

Brutto/md. 13.142

BBR Byzone BBR 01-02-2010 2 80 m 2 0/0/0 m 2 9m 2 40 m 2 120 m 2 40 m 2 0/0/40 m 1900

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers forsikringsudgift Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Dato 20. maj 2010 v/33,44%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Nej. Køber har ret til efter påkrav at lade energimærkning udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 0 m3 6.000 Varme 0 kwt 15.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Øvrige forhold Ændring af forureningsloven pr. 1. januar 2008: Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. §1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog udtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ.

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Boholmsvej 6A, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.995.000 Udbetaling 100.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers forsikringsudgift Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafg. 2010 Fast vandafl. 2010 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 19.787 3.126 0 308 500 3.500 16 0 1.000 638 28.876 Kontant -0 0 13.125 13.125 28.876 42.001

Brutto/md. 13.142 Finansieret 128.823 19.787 3.126 0 308 500 3.500 16 0 1.000 638 157.699 Finansieret -95.036 -0 -31.780 13.125 -18.655 157.699 139.044

Sag nr. 108109 Dato 20. maj 2010 Netto/md. 11.587 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 1.995.000 100.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 14.600 14.600 Ingen. Der henvises til kommunale ejendomsoplysninger. Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 670 Omkostninger til kurssikring 400 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 15.788 15.788 Omkostninger til berigtigelse I alt 2.025.388 131.457 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestÅOP Saldo fraKont./pålyd. ydelse løbetid dragskonto Realkredit Danmark / Variant 6U obligationslån 1.128.000 1.128.000 1.151.852 DKK 6,00 74.168 25,25 6,70 0 FlexGaranti® Formular nr. 4107 OKTOBER 2009

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse Nej

Kontant regulering 0

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Boholmsvej 6A, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.995.000 Udbetaling 100.000 Brutto/md. 14.090 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,05 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. RD 1.667.000 d.d. 1.667.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

329.206

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 665

d.d.

329.206 100.000 2.096.206

Saldo fradragskonto 0 0

Sag nr. 108109 Netto/md. 12.189 Obligatorisk PBS for lån: 1.

1. års ydelse

1. års afdrag

104.258

29.557

35.949

3.163

32.787

140.207

32.719

107.488

Kontantregulering 0 0

v/33,44% .

1. års fradrag Realkredittype 74.701 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Dato 20.05.2010

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 4,00 / 5,07

Terminer Pr. år 12

DKK

4

10,00 /

10,98

Bemærkninger 4% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.995.000 100.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.968.365 119.072 88.564 33,44 14.600 14.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 665 2 1.934.507 140.079 104.559 33,44 Omkostninger til kurssikring 400 3 1.899.059 139.903 106.018 32,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 15.788 15.788 4 1.861.934 139.720 107.464 31,44 Omkostninger til berigtigelse 5 1.823.040 139.529 108.896 30,44 I alt 2.025.388 131.452 10 1.598.301 138.452 115.791 25,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti15 1.311.063 137.139 118.376 25,44 tut 20 939.253 135.536 122.041 25,44 25 450.634 133.579 127.349 25,44 30 13.011 96.466 95.537 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Boholmsvej 6A, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 131.448 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,3186 Løbetid: 30 år.

Sag: 108109 Brutto/md. 7.729 heraf udbetaling: 100.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Netto/md. 7.128 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,08 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.913.744 53.760 36.602 2 1.910.431 62.200 42.508 3 1.906.775 62.200 43.208 4 1.902.739 62.200 43.913 5 1.898.284 62.200 44.622 10 1.800.549 128.954 115.173 15 1.401.620 127.029 115.944 20 950.239 125.002 117.461 25 424.790 122.900 120.240 30 0 86.692 86.391

Dato: 20.05.2010

v/% 33,44 33,44 32,44 31,44 30,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 10.792 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,33 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.875.656 91.446 74.423 33,44 2 1.826.873 106.530 87.219 33,44 3 1.777.221 106.272 87.905 32,44 4 1.726.655 106.018 88.584 31,44 Restfinansiering: 5 1.675.133 105.752 89.245 30,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 1.401.246 104.401 92.382 25,44 Rente: 10,00 15 1.093.583 102.979 93.261 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 738.900 101.481 94.889 25,44 25 315.950 99.928 97.774 25,44 30 0 64.097 63.862 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 131.448 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,3301 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 11.375 heraf udbetaling: 100.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/108109/108109  
http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/108109/108109  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/108109/108109.pdf

Advertisement