Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Vesterbrogade 88, 3250 Gilleleje

Sag nr. 107989

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer uden værdi og overtages af køber uden ansvar fra sælgers side.

320 m2 bolig- & erhvervsejendom God beliggenhed på Vesterbrogade i Gilleleje Stor bolig/erhvervsejendom i den vestlige ende af Gilleleje. Ejendommen består af 150 m2 bolig i halvanden plan sammenbygget med 170 m2 butikslokaler - med et utal af forskellige muligheder. Ejendommen er beliggende på 1.379 m2 stor grund ud til Vesterbrogade. Boligen trænger til renovering/opfriskning. Omkring beboelsen findes have mod vest og overdækket gårdhave/terrasse mod nord.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditErhvervsdelen er sammenbygget med flere udhuse, hvor der er mulighed for lager mv. Nord for ejendommen findes stor gårdsplads med udgang til det østvendte parkeringsare- institut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: al. X Ja Nej jf. side 2 Boligdelen indeholder: Entre med trappe til 1. sal og udgang til overdækket, nordvendt terrasse/grådhave. To sto- Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: re stuer ensuite orienteret mod vest og syd. fra den vestvendte stue er der udgang til vestvendt fliseterrasse. Stort spisekøkken. På 1. salen findes repos med skabe, 4 sovevæX Ja Nej jf. side 2 relser samt badeværelse med bruseniche. Erhvervsdelen indeholder: Stort butikslokale med vinduespartier mod Vesterbrogade. Kontor. Lagerlokaler. Toilet. Desuden forefindes to separate udhusbygninger på i alt ca 110 m2 til evt. lager eller lignende.

Tag: Bølgeeternit

Facader: Mursten

Vand: Gilleleje Vandværk Skole: ca. 1.200 m

Vinduer: Termoruder

Vejforhold: Kommunevej

HT-Bus/tog: ca. 50 m/ca. 800 m

Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

Afløb: Off. kloak

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vesterbrogade 88, 3250 Gilleleje

Sag nr. 107989

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved fjernvarme. Anslået årligt varmeforbrug kr. 30.000,- for hele ejendommen. Der henvises i øvrigt til energimærke. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrder på ejendommen: 07.05.1942 Dok om færdselsret mv., vedr 3TN 11.06.1943 Dok om vej mv. 23.06.1962 Dok om forsynings-/afløbsledninger 10.11.1965 Dok om fjernevarme/anlæg mv. 10.02.1982 Dok om brugsret mv., vedr 3FE 07.12.1987 Lokalplan nr. 15.38 17.08.1998 Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vesterbrogade 88, 3250 Gilleleje

Sag nr. 107989

Ejendommen - med erhversdelen nærmest - set fra sydøst

Ejendommen set fra sydvest

Stor gårdsplads i forbindelse med erhversdelen

Stor, overdækket og afskærmet terrasse mellem beboelsen og erhvervsdelen

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vesterbrogade 88, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 107989

Et af soveværelserne på 1. salen

En af de to store stuer

Rummeligt spisekøkken

Et af de fire soveværelser på 1. salen

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


EjendomsmĂŚglerne Bergerud & Krog

Adresse Vesterbrogade 88, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 107989

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk EjendomsmĂŚglerforening Side 1d.


EjendomsmĂŚglerne Bergerud & Krog

Adresse Vesterbrogade 88, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 107989

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk EjendomsmĂŚglerforening Side 1e.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vesterbrogade 88, 3250 Gilleleje Kontantpris 2.800.000 Udbetaling 140.000 Ejendomsoplysninger Kommune ........................... : Gribskov Matr. nr ............................... : 3 FE Gilleleje by, Gilleleje & 3 TN , (Vejareal). Må benyttes til .................... : ifølge ............................. : Helårsbeboelse/Erhverv Ejendomstype ..................... : Liebhaverejendom Zonestatus...................... :

Sag nr. 107989 Netto/md. 14.492

Brutto/md. 18.866

BBRejermeddelelse Byzone

Dato 20. april 2011 v/33,44%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Energimærke er under udarbejdelse. Bygningsarealer ifølge... : 2009 3.850.000 kr. af dato ............................ : 941.300 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . : kr. Heraf garage/carport/udhus: 1 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage ........... : Boligareal ...................... : Grundareal ifølge ................ : Andre bygninger ............ : Tingbog Grundareal udgør ................ : 1.379 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej .............................. : 262 m2 Opført/ombygget år ....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a. Offentlig vurdering pr ......... : Offentlig ejendomsværdi .... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ...... : Grundskatteloftværdi .......... :

BBR 15-09-2009 2 266 m 2 0/0/0 m 2 20 m 2 54 m 2 150 m 2 114 m 2 0/0/114 m 1906/1982

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfraEvt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden.

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers forsikringsudgift Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Andre ydelser

Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 50 m3 2.778 Varme 0 30.000 Der henvises til side 1a.

Øvrige forhold Ændring af forureningsloven pr. 1. januar 2008: Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. §1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog udtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Vesterbrogade 88, 3250 Gilleleje Kontantpris 2.800.000 Udbetaling 140.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers forsikringsudgift Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafg. 2011 Fast vandafl. 2011 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum Fradrag, i alt +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Brutto/md. 18.866 Kontant Finansieret 196.287 17.663 17.663 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500 30 30 0 0 1.774 1.774 640 640 30.107 226.393 Kontant Finansieret -156.975 -0 -0 0 156.975 0 -52.492 0 0 0 -52.492 30.107 226.393 30.107 173.901

Sag nr. 107989 Dato 20. april 2011 Netto/md. 14.492 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 2.800.000 140.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 24.500 24.500 Ingen. Der henvises til kommunale ejendomsoplysninger. Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 736 Omkostninger til kurssikring 400 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 19.813 19.813 Omkostninger til berigtigelse I alt 2.844.313 185.448 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestÅOP Saldo fraKont./pålyd. ydelse løbetid dragskonto Nykredit / F1 Rentetilpasningslån kontantlån 886.469 873.717 888.717 DKK 1,60 / 4,00 59.690 22,75 3,13 0 Nykredit / F1 Rentetilpasningslån kontantlån 308.924 307.053 312.616 DKK 1,62 / 4,00 31.383 12,75 2,99 0 Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse Nej Nej

Kontant regulering 0 0

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Vesterbrogade 88, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 2.800.000 Udbetaling 140.000 Brutto/md. 19.499 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,46 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 2.287.000 d.d. 2.287.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

477.318

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 739

d.d.

Saldo fradragskonto 0 0

477.318 140.000 2.904.318

Sag nr. 107989 Netto/md. 14.948

0 0

v/33,44% .

1. års ydelse

1. års afdrag

159.590

34.198

44.295

6.367

37.929

203.885

40.565

163.320

Kontantregulering

Dato 20.04.2011

1. års fradrag Realkredittype 125.392 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår stillelse Nej 2 mdr. til kreditortermin Når som helst

Afdrags- Optages Rente ÅOP vilkår i valuta kont./pålyd. Ann DKK 5,00 / 5,98

Terminer Pr. år 4

Ann

4

DKK

8,00 /

9,02

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 2.800.000 140.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 2.726.755 190.338 139.250 33,44 24.500 24.500 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 739 2 2.684.503 203.747 151.359 32,44 Omkostninger til kurssikring 400 3 2.639.884 203.556 153.586 31,44 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 19.813 19.813 4 2.592.763 203.355 155.797 30,44 Omkostninger til berigtigelse 5 2.542.992 203.144 157.991 29,44 I alt 2.844.313 185.451 10 2.248.593 201.914 167.224 25,44 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti15 1.860.014 200.337 171.413 25,44 tut 20 1.345.274 198.316 177.104 25,44 25 660.740 195.724 184.876 25,44 30 8.009 148.242 146.832 25,44 Bemærkninger til finansieringsforslaget Bemærkninger til finansiering: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Vesterbrogade 88, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 185.453 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 2,0536 Løbetid: 30 år.

Sag: 107989 Brutto/md. 11.054 heraf udbetaling: 140.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 8,00 Løbetid: 25,25 år.

Netto/md. 8.376 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,58 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 2.715.185 95.095 65.179 2 2.708.379 101.212 70.586 3 2.701.012 101.212 71.707 4 2.693.038 101.212 72.830 5 2.684.407 101.212 73.956 10 2.523.013 185.694 163.576 15 1.985.050 183.249 165.615 20 1.359.701 180.588 168.512 25 622.298 177.752 172.715 30 0 131.751 131.052

Dato: 20.04.2011

v/% 33,44 32,44 31,44 30,44 29,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

Netto/md. 12.901 v/ 33,44% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,75 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 2.663.563 146.164 116.432 33,44 2 2.600.410 155.645 125.640 32,44 3 2.535.572 155.333 126.881 31,44 4 2.468.981 155.014 128.098 30,44 Restfinansiering: 5 2.400.563 154.690 129.292 29,44 Sælgerpantebrev Annuitet 10 2.028.165 152.976 134.112 25,44 Rente: 8,00 15 1.595.986 151.098 136.046 25,44 Løbetid: 25,25 år. 20 1.087.465 149.054 138.817 25,44 25 479.171 146.876 142.857 25,44 30 0 101.241 100.693 25,44 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 33,44 pct. frem til og med 2011. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 185.453 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 2,0716 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 15.555 heraf udbetaling: 140.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 DECEMBER 2009

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

/107989v8  

http://bk-bolig.dk/gfx/boligsager/107989/107989v8.pdf

Advertisement