Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Helsingevej 24, Smidstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 107739

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Voss keramisk komfur. Emhætte. Køleskab. Whirlpool opvaskemaskine.

Charmerende, stråtækt villa lyst og indbydende interiør Ældre villa, oprindelig fra 1877, men løbende vedligeholdt og forbedret. Villaen er meget charmerende med stråtag, bindingsværk og bondehusvinduer. Ejendommens lyse interiør fremstår pænt med flotte gulve, blotlagte loftsbjælker samt pænt køkken og bad. Villaen er registreret med 70 m2 boligareal, men 1. salen er inddraget i beboelsen, og boligens samlede areal er således noget større. Udover villaens boligareal findes desuden 15 m2 gæstehytte med ekstra værelse, denne er fra 2004.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Villaen er beliggende i udkanten af den lille by Smidstrup, kun en kort køretur fra handels- Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditbyerne Gilleleje og Helsinge. Fra ejendommen er der kik til marker samt gåafstand til dag- institut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: ligvareindkøb og stranden. X Ja Nej jf. side 2 I forbindelse med ejendommen findes stor, vestvendt fliseterrasse og hyggelig pergola. Desuden findes stor udhusbygning/værksted samt stort, flisebelagt parkeringsareal. Den Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: velafskærmede grund er højtliggende, udlagt som græsplæne med enkelte prydplanter samt orienteret mod vest. X Ja Nej jf. side 2 Ejendommen indeholder: Lille entre med adgang til 1. salen. Stor, lys og sydvendt stue med spiseplads og udgang Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre til den vestvendte terrasse. Pænt køkken i åben forbindelse med stuen. Mindre stue med brændeovn. Stort soveværelse. Stort, lyst badeværelse med flisegulv, flisebeklædt bruse- ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: niche samt håndvask nedfældet i skabsarrangement. Fra badeværelset er der udgang til Ja X Nej Hvis ja, hvilke den sydvendte terrasse. På 1. salen findes repos samt to store soveværelser.

Tag: Stråtag

Facader: Bindingsværk

Vand: Off. vandforsyning Skole: ca. 3.000 m

Vinduer: Dobbeltglas

Vejforhold: Off. vej

HT-Bus: ca. 500 m

Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

Afløb: Off. kloak

Indkøb: ca. 500 m

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Helsingevej 24, Smidstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 107739

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved elvarme og brændeovn. Der henvises i øvrigt til energimærke. Isoleringsforhold: Se bygningstegninger

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Helsingevej 24, Smidstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 107739

Den charmerende, stråtækte villa

Pænt køkken i åben forbindelse med stuen

Lys og indbydende opholdsstue med spiseplads

Mindre stue med brændeovn

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Helsingevej 24, Smidstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 107739

Stort badeværelse med flisegulv og flisebeklædt bruseniche

Den solrige og vestvendte have med stor fliseterrasse

Lyst værelse i stueplan

Ejendommen set fra det hyggelige anneks

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Helsingevej 24, Smidstrup, 3250 Gilleleje

Sag nr. 107739

Ejendommen set fra sydøst

Et af værelserne på 1. salen Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Helsingevej 24, Smidstrup, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.375.000 Udbetaling 70.000 Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Gribskov Matr. nr .............................. : 16 Smidstrup By, Blistrup Må benyttes til ................... : ifølge ............................. : Helårsbeboelse Ejendomstype..................... : Zonestatus ..................... : Villa, 1 fam. Bygningsarealer ifølge .. : 2007 1.750.000 kr. af dato ........................... : 722.500 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : kr. Heraf garage/carport/udhus: 700.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage .......... : Boligareal...................... : Grundareal ifølge ............... : Andre bygninger ........... : Tingbog Grundareal udgør ............... : 645 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej ............................. : 0 m2 Opført/ombygget år....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrder på ejendommen: 17.12.1942 Dok om byggelinier mv. 06.09.1965 Dok om byggeafstand mv. Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

Sag nr. 107739 Netto/md. 7.946

Brutto/md. 9.500

BBR Byzone BBR 02.07.2008 2 70 m 2 0/0/0 m 2

85 m 2 15 m 2 0/0/0 m 1877 & sen

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers forsikringsudgift Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Dato 15. oktober 2009 v/33,45%

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Energimærkning: Energimærke er under udarbejdelse. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Evt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 61 m3 3.584 Varme 9.995 kwt 17.596 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Øvrige forhold Ændring af forureningsloven pr. 1. januar 2008: Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. §1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog udtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ. Boligareal inkluderer 15 m2 gæstehus bbr-registreret som bolig. COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Helsingevej 24, Smidstrup, 3250 Gilleleje Kontantpris 1.375.000 Udbetaling 70.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers forsikringsudgift Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafg. 2009 Fast vandafl. 2009 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,45% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 8.931 2.901 0 538 0 4.000 11 0 1.375 623 18.380 Kontant 0 0 7.000 7.000 18.380 25.380

Brutto/md. 9.500 Finansieret 95.620 8.931 2.901 0 538 0 4.000 11 0 1.375 623 114.000 Finansieret 76.661 0 25.643 7.000 -18.643 114.000 95.357

Sag nr. 107739 Dato 15. oktober 2009 Netto/md. 7.946 v/33,45% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 1.375.000 70.000 Ingen. Der henvises til kommunale ejendomsoplysninger. Tinglysningsafgift af skødet, anslået 11.900 11.900 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 617 Omkostninger til kurssikring 400 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 12.688 12.688 I alt 1.399.588 95.605 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestÅOP Saldo fraKont./pålyd. ydelse løbetid dragskonto TOTALKREDIT obligationslån 1.622.000 1.622.000 1.597.966 DKK 5,00 89.210 27,75 5,75 0

Formular nr. 4107 DECEMBER 2007

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse Nej

Kontant regulering 0

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Helsingevej 24, Smidstrup, 3250 Gilleleje Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.375.000 Udbetaling 70.000 Brutto/md. 9.971 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,64 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Totalkredit 1.110.000 d.d. 1.110.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

220.883

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 0

d.d.

220.883 70.000 1.400.883

Saldo fradragskonto 0 0

Sag nr. 107739 Netto/md. 8.248

0 0

v/33,45% .

1. års ydelse

1. års afdrag

77.152

16.438

24.120

2.110

22.011

101.273

18.547

82.725

Kontantregulering

Dato 15.10.2009

1. års fradrag Realkredittype 60.714 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 5,00 / 5,81

Terminer Pr. år 4

DKK

4

10,00 /

11,16

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.375.000 70.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.312.335 101.273 73.601 33,45 11.900 11.900 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, 2 1.292.732 101.189 73.899 33,45 610 anslået 3 1.272.006 101.101 74.215 33,45 Omkostninger til kurssikring 400 4 1.250.089 101.008 74.552 33,45 Omkostninger til købers rådgiver(e), 5 1.226.905 100.911 74.911 33,45 12.688 12.688 anslået 10 1.088.973 100.346 77.096 33,45 I alt 1.399.588 95.598 15 904.558 99.621 80.135 33,45 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti20 655.705 98.691 84.422 33,45 tut 25 316.307 97.499 90.558 33,45 30 0 72.033 71.168 33,45 Bemærkninger til finansieringsforslaget Der er i det angivne afviklingsforløb af lån ikke taget højde for, at skatteværdien af renteudgifter, der overstiger 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller, reduceres fra ca. 33 % til ca. 25 % i perioden fra 2012 til 2019 med 1 % pr. år som følge af skattereform 2009. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Helsingevej 24, Smidstrup, 3250 Gilleleje Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 95.598 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,7680 Løbetid: 30 år.

Sag: 107739 Brutto/md. 5.702 heraf udbetaling: 70.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Netto/md. 4.949 v/% 33,45% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,70 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.319.667 50.046 34.014 2 1.317.329 49.992 34.052 3 1.314.749 49.992 34.133 4 1.311.900 49.992 34.223 5 1.308.755 49.992 34.322 10 1.252.873 84.550 69.542 15 975.548 94.779 82.694 20 653.298 93.360 85.121 25 269.557 91.867 88.817 30 0 16.802 16.696

Dato: 15.10.2009

v/% 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45 33,45

Netto/md. 7.361 v/%33,45 Finansieringsforslagets ÅOP: 3,95 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.290.652 78.949 62.955 33,45 2 1.258.886 78.675 62.984 33,45 3 1.226.352 78.510 63.131 33,45 4 1.193.015 78.343 63.288 33,45 Restfinansiering: 5 1.158.838 78.171 63.455 33,45 Sælgerpantebrev Annuitet 10 973.803 77.272 64.490 33,45 Rente: 10,00 15 759.951 76.298 65.996 33,45 Løbetid: 25,25 år. 20 507.090 75.251 68.260 33,45 25 199.252 74.148 71.762 33,45 30 0 12.453 12.358 33,45 Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Der er i det angivne afviklingsforløb af lån ikke taget højde for, at skatteværdien af renteudgifter, der overstiger 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller, reduceres fra ca. 33 % til ca. 25 % i perioden fra 2012 til 2019 med 1 % pr. år som følge af skattereform 2009. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 95.598 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,7856 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 8.111 heraf udbetaling: 70.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/107739/107739v3  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/107739/107739v3.pdf