Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141, Udsholt/Rågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Anker Heegaardsgade 9, 3300 Frederiksværk

Sag nr. 107575

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ældre komfur og køleskab uden værdi.

Velbeliggende villa med ekstra grund - investeringsobjekt Ældre "byhus" anno 1890 og moderniseret i 1959 beliggende i midt i byen og kun 2 min. gang til gågaden. Boligareal på i alt 108 m2 incl. 1.sal samt 36 m2 stor garage. 744 m2 handy grund med vestvendt gårdhave, østvendt terrasse samt have mod øst grænsende op til Tscherningsgade. De 452 m2 grund mod Tscherningsgade er en selvstændig matrikel og kan dermed bebygges med 40 % separat bolig, i henhold til lokalplan. Omgivelserne er yderst fredelige på lille, blind vej med gå afstand til centrum, naturoplevelserne ved Arresødal og meget mere. Boligen er et murstenshus med pudsede facader, røde tegl på tag samt bondehusvinduer med termoglas. Ejendommen trænger til en gennemgribende modernisering!!

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Boligens indretning: Entre med trappe til 1. sal. Toilet med flisevægge. Vestvendt opholdsstue med parketgulv. Køkken af ældre dato med komfur og køleskab. Fra køkken adgang til entre/vindfang med udgang til den østvendte terrasse. Flisebadeværelse med karbad. Værelse/spisestue. Yderligere et værelse/kammer. Fyrrum med fjernvarmeinstallation. Baggang med adgang til garage. 1. sal: Repos. 2 værelser samt ældre thekøkken. Desuden findes separat udhusbygning i forbindelse med østvendt terrasse.

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom:

Tag: Røde tegl. Ydermur: Mudset murværk. Vinduer: Bondehusvinduer med thermoglas. Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vandforsyning: Off. vandforsyning. Vejforhold: Off. vej. Afløbsforhold: Off. spildevandsanlæg. Skole: ca. 1.000 m. HT-Bus/Station: ca. 200 m. Indkøb: ca. 250 m. Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Anker Heegaardsgade 9, 3300 Frederiksværk

Sag nr. 107575

Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes ved Fjernvarme. Anførte energiforbrug til varme, vand, vandafledning er anslået beløb indtil dokumentation herom foreligger.

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er lyst følgende byrder på ejendommen: 20.08.1890 Dok. om vej m.v. vedligeholdelse. 11.09.1983 Dok. om fjernvarmeanlæg m.v. 01.07.1996 Lyst lokalplan nr. 0430

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Anker Heegaardsgade 9, 3300 Frederiksværk

Sag nr. 107575

Ejendommen set fra Anker Heegaardsgade

Det ældre køkken med udgang til den østvendte have

Stor, stue mod sydvest

Værelse/spisestue i stueplan

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Anker Heegaardsgade 9, 3300 Frederiksværk

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 107575

Stort badeværelse med badekar

Ejendommens store garage/udhusbygning

Et af værelserne på 1. salen

Gæstetoilet COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Anker Heegaardsgade 9, 3300 Frederiksværk

Sag nr. 107575

Ejendommen set fra sydøst

Den store, østvendte have Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Anker Heegaardsgade 9, 3300 Frederiksværk Kontantpris 1.195.000 Udbetaling 60.000

Sag nr. 107575 Netto/md. 6.907

Brutto/md. 8.139

Dato 20. oktober 2009 v/34,20%

Ejendomsoplysninger Kommune .......................... : Halsnæs Matr. nr .............................. : 43 C Frederiksværk Markjorder & 44 N Frederiksværk Markjorder Må benyttes til ................... : ifølge ............................. : Helårsbeboelse BBR Ejendomstype..................... : Zonestatus ..................... : Villa, 1 fam. Byzone

Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås

Bygningsarealer ifølge .. : 2007 2.200.000 kr. af dato ........................... : 802.900 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : kr. Heraf garage/carport/udhus: 820.000 kr. Kælderareal ................... : kr. Udnyttet tagetage .......... : Boligareal...................... : Grundareal ifølge ............... : Andre bygninger ........... : Tingbog Grundareal udgør ............... : 744 m2 Heraf garage/carport/udhus: heraf vej ............................. : 0 m2 Opført/ombygget år....... : Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1a.

Energimærkning: Energimærke er under udarbejdelse.

Offentlig vurdering pr ........ : Offentlig ejendomsværdi.... : heraf grundværdi ................ : Evt. ejerboligværdi ............. : Grundlag ejd. værdiskat ..... : Grundskatteloftværdi ......... :

BBR 18.02.2009 2 77 m 2 0/0/0 m 2

31 m 2 108 m 2 36 m 2 36/0/0 m 1890/1959

Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers forsikringsudgift Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Nej insekt: Nej rørskade: Nej Forbehold: Der henvises til forsikringstilbud.

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Evt. salg af sælgerpantebreveja, hvorfra: Tryg Forsikring. Forsikring Nej X Ja Hvis Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten

Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 50 m3 3.369 Varme 0 kwt 10.000 Der henvises til side 1a.

Formular nr. 4104 APRIL 2009

Øvrige forhold Ændring af forureningsloven pr. 1. januar 2008: Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. §1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog udtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ.

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Anker Heegaardsgade 9, 3300 Frederiksværk Kontantpris 1.195.000 Udbetaling 60.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Forsikringer baseret på sælgers forsikringsudgift Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafg. 2009 Fast vandafl. 2009 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 34,20% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 8.388 3.406 0 0 0 1.048 26 0 500 500 13.868 Kontant 0 0 8.200 8.200 13.868 22.068

Brutto/md. 8.139 Finansieret 83.795 8.388 3.406 0 0 0 1.048 26 0 500 500 97.663 Finansieret 67.179 0 22.975 8.200 -14.775 97.663 82.888

Sag nr. 107575 Dato 20. oktober 2009 Netto/md. 6.907 v/34,20% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 1.195.000 60.000 Ingen. Tinglysningsafgift af skødet, anslået 14.600 14.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 603 Omkostninger til kurssikring 400 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 11.788 11.788 I alt 1.221.388 87.390 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års Kont./pålyd. ydelse Ingen.

Formular nr. 4107 DECEMBER 2007

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Bilag om finansiering Adresse Anker Heegaardsgade 9, 3300 Frederiksværk Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantkøb 1.195.000 Udbetaling 60.000 Brutto/md. 8.691 Finansieringsforslagets Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP 6,91 Kontantprisen er udbudsprisen Den af køber valgte finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld nr. 1. Nykredit 970.000 d.d. 970.000 2.

Sælgerpantebrev Udbetaling

211.172

I alt Finansiering forsat Prio. RestStiftelses/overtagelnr. løbetid sesomk. kontant 1. 30,00 0 2. 25,25 0

d.d.

211.172 60.000 1.241.172

Saldo fradragskonto 0 0

Sag nr. 107575 Netto/md. 7.264

0 0

v/34,20% .

1. års ydelse

1. års afdrag

67.359

14.365

23.060

2.017

21.043

90.419

16.381

74.038

Kontantregulering

Dato 20.10.2009

1. års fradrag Realkredittype 52.995 Obl.

Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Gebyr 1,00 % af Rg., min 500,00 kr. Forkortelser Afdragsvilkår Serie Serielån Ann Annuitetslån Mix Mixlån Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrit lån

Garanti- Indfrielsesvilkår Afdragsstillelse vilkår Nej 2 mdr. til kredi- Ann tortermin Når som helst Ann

Optages Rente ÅOP i valuta kont./pålyd. DKK 5,00 / 6,04

Terminer Pr. år 4

DKK

4

10,00 /

11,18

Bemærkninger 5% Obligationslån Privat pantebrev

Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Kontantpris/udbetaling 1.195.000 60.000 1 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.164.790 90.419 65.098 34,20 14.600 14.600 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, 2 1.147.468 90.347 65.372 34,20 606 anslået 3 1.129.145 90.271 65.665 34,20 Omkostninger til kurssikring 400 4 1.109.759 90.191 65.976 34,20 Omkostninger til købers rådgiver(e), 5 1.089.242 90.107 66.307 34,20 11.788 11.788 anslået 10 966.960 89.619 68.331 34,20 I alt 1.221.388 87.393 15 802.941 88.994 71.157 34,20 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinsti20 580.784 88.192 75.164 34,20 tut 25 276.505 87.164 80.926 34,20 30 0 63.198 62.340 34,20 Bemærkninger til finansieringsforslaget Der er i det angivne afviklingsforløb af lån ikke taget højde for, at skatteværdien af renteudgifter, der overstiger 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller, reduceres fra ca. 33 % til ca. 25 % i perioden fra 2012 til 2019 med 1 % pr. år som følge af skattereform 2009. Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler.

Formular nr. 4108 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Anker Heegaardsgade 9, 3300 Frederiksværk Finansieringsforslag 1. Kontantbehov: 87.392 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån®, afdragsfrit Rente: 1,8572 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 5.010 heraf udbetaling: 60.000

Restfinansiering: Sælgerpantebrev Annuitet Rente: 10,00 Løbetid: 25,25 år.

Sag: 107575 Netto/md. 4.432 v/% 34,20% Finansieringsforslagets ÅOP: 3,98 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto 1 1.163.523 46.254 31.119 2 1.161.315 46.132 31.110 3 1.158.876 46.132 31.189 4 1.156.185 46.132 31.275 5 1.153.214 46.132 31.371 10 1.103.311 75.894 61.771 15 861.034 84.708 73.317 20 577.126 83.481 75.711 25 235.917 82.187 79.335 30 0 14.761 14.656

Dato: 20.10.2009

v/% 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20

Netto/md. 6.497 v/%34,20 Finansieringsforslagets ÅOP: 4,26 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v/% 1 1.138.678 71.003 55.901 34,20 2 1.111.225 70.721 55.923 34,20 3 1.083.068 70.580 56.071 34,20 4 1.054.174 70.436 56.229 34,20 Restfinansiering: 5 1.024.508 70.290 56.396 34,20 Sælgerpantebrev Annuitet 10 863.154 69.517 57.426 34,20 Rente: 10,00 15 675.123 68.678 58.918 34,20 Løbetid: 25,25 år. 20 450.782 67.769 61.143 34,20 25 175.029 66.810 64.568 34,20 30 0 10.986 10.890 34,20 Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet, og ændrer sig ved kursændringer. Der er i det angivne afviklingsforløb af lån ikke taget højde for, at skatteværdien af renteudgifter, der overstiger 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller, reduceres fra ca. 33 % til ca. 25 % i perioden fra 2012 til 2019 med 1 % pr. år som følge af skattereform 2009. Finansieringsforslag 2. Kontantbehov: 87.392 Bemærkninger Ejerskiftelån: Realkredit Danmark FlexLån® Rente: 1,8756 Løbetid: 30 år.

Brutto/md. 7.073 heraf udbetaling: 60.000

Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rettet henvendelse til ejendomsmægleren.

Formular nr. 4109 OKTOBER 2007

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/107575/107575v1  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/107575/107575v1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you