Sandefjord Næringsforening magasin iSandefjord 2-2020

Page 1

Sandefjord Næringsforening

iSANDEFJORD November 2020

BÆREKRAFT LØNNER SEG!


KAMPANJE PÅ ALLE VÅRE HYBRIDE SUV-ER

BEGRENSET ANTALL BILER TIL SPESIALPRIS Akkurat nå har vi kampanjepriser på et begrenset antall Lexus NX, Lexus RX og Lexus UX utstyrt med metallic lakk og komplette vinterhjul. Nyt en fullendt hybridopplevelse hos Lexus Vestfold og opplev hvorfor Norges mest fornøyde bileiere kjører Lexus.

UX 250h 4WD COMFORT TECH & NAVI 2.390,- per måned Startleie/etabl.gebyr 90.490,Spar opptil 65.248,- ved privatleie

NX 300h SPORT 3.890,- per måned Startleie/etabl.gebyr 115.490,Spar opptil 83.828,- ved privatleie

RX 450h EXECUTIVE HUD & BSM 6.890,- per måned Startleie/etabl.gebyr 130.490,Spar opptil 117.720,- ved privatleie

LEXUS VESTFOLD Travveien 7, Sem Telefon 90 97 11 11 www.lexusvestfold.no Privatleie /bindingstid NX og RX 3 år/45.000 km, UX 3 år/30.000 km. 1,95 % fastrente i 3 år, deretter normal salgsrente. Totalkostnad: 2 176.530,-, I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING UX bilpris 488.900, NX 255.530,-, bilpris 601.400,-, RX 378.530,-, bilpris 857.600,-. Illustrasjonsfoto. Forbehold om trykkfeil.


Foto: Heidi Marie Gøperød

INNHOLD

BÆREKRAFTIG FRAMTID!

4

I Norges-toppen på miljø

6

De skal planlegge byen

10

Gira på integrering

12

Best i fylket på start-ups

14

Åpner jobbdørene for ungdommer

18

Ønsker seg jobb til jul

22

Bort fra bruk og kast med Jotun

24

Rakettvekst for velvære og bærekraft

28 Søppelroboten blir smartere 34 Kraftig utvikling for børsdebutant

Bærekraft er høyt på agendaen hos mange om dagen. Det handler om å ta bevisste valg og gjøre verden til et bedre sted. Vår egen statsminister Erna Solberg leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene; de 17 målene som er vår felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Sandefjord kommune har innlemmet syv av bærekraftsmålene i kommuneplanen, og de neste ti årene skal klimautslippene reduseres med 40 prosent. For å klare dette, må både næringsliv og innbyggere bidra. Denne høsten har vi i Sandefjord Næringsforening blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Det har gjort oss mer bevisste, og vi ser at selv små grep kan gjøre en forskjell. Som en av de første næringsforeningene i Norge, tilbyr vi nå gruppesertifiseringer. Målet er å bidra til økt konkurransekraft for medlemsbedriftene våre. Sandefjord har et rikholdig næringsliv, og av 29.000 arbeidsplasser er hele 22.000 private. Hver enkelt bedrift bidrar til å sikre vår felles velferd. Omstillingsevne og innovasjon er viktige forutsetninger for å skape lønnsomme arbeidsplasser for framtiden. I disse dager opplever flere å stå utenfor arbeidslivet for første gang. For disse handler det om å se nye muligheter og kanskje fylle på med ny kunnskap. I Sandefjord kommune er det 11 500 innbyggere fra 130 ulike nasjonaliteter – vi er et FN i miniatyr. Globale Sandefjord jobber for at innbyggere med landbakgrunn utenfor Norden, blir inkludert i arbeid og samfunnsliv. Ulik erfaring, kunnskap og bakgrunn beriker, skaper kreativitet og bidrar til et romsligere Sandefjord. Det gjør oss mer bærekraftig.

36

Miljøfokus fra gulv til tak

38

Enorme byggeplaner i Sandefjord

42

Kler opp storskolen med silisium

46

Gulrot og pisk for bankkundene

48

Gründere vil måle bærekraft

52

Varsler «wake up-call» om bærekraft

56

Tenk stort, tenk Sandefjord-partnerne

60

Annerledesår for næringsforeningen

62

Våre medlemsbedrifter

La oss fortsette dugnaden om å støtte det lokale næringslivet – Tenk Sandefjord. Og husk at bærekraft handler om mer enn klima; det dreier seg også om hvordan vi behandler hverandre som mennesker og økonomisk forsvarlighet. God fornøyelse! Ingebjørg Tollnes Daglig leder, Sandefjord Næringsforening

Utgiver Sandefjord Næringsforening www.sandefjordnaringsforening.no www.tenksandefjord.no Gründeriet Dronningens gate 5-7 3211 Sandefjord

Journalist og redaktør Henrik Sandvik henrik@sandefjordnaringsforening.no 990 23 031 Utgivelse 26. november 2020

Annonser Carina Svines, carina@bk.no Kristin Larsen, kristin@bk.no

Forsidefoto: Eirik C. Agledal

Neste utgivelse Våren 2021

Produksjon og trykk BK Grafisk AS - www.bk.no

Følg oss i sosiale medier! Du finner oss på Facebook, Snap, Instagram og LinkedIn.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I

3


I Norges-toppen på miljø Syv av FNs bærekraftsmål er sentrale i styringen av Sandefjord kommune, og Bjørn Ole Gleditsch deler ut flere Miljøfyrtårn-diplomer til lokale bedrifter enn de aller fleste av sine kolleger. – Det g jør næringslivet vårt konkurransedyktig, sier ordføreren. TEKST I HENRIK SANDVIK

– Det handler om å gå foran som et godt eksempel, sier Gleditsch. Vi har fått innpass på det største kontoret på Rådhuset en regnfull høstdag. På veggene henger minner fra en lang politisk karriere. Nede på gulvet står beviset på det som har seilt opp som et nytt fokus; en stabel med Miljøfyrtårn-diplomer som skal videre til lokale bedrifter. – Pr. i dag er 180 Sandefjords-bedrifter Miljøfyrtårnsertifisert. Det betyr at vi er på 5. plass i Norge, sier Gleditsch. Sandefjord kommune er selv sertifisert som Miljøfyrtårn. Den prosessen startet helt tilbake i 2009. – Det ble gjort et vedtak i forbindelse med utarbeidelsen av den første klima- og energiplanen om at kommunen selv skulle bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Bakteppet var at hvis vi skal promotere at næringslivet skal satse på dette, måtte vi gjøre det selv også, forklarer ordføreren. – Vi er nå på nivå med Drammen. Vi går ikke av veien for litt konkurranse, og målet er at vi snart ligger foran dem, legger han til med et bredt smil. Det er et solid stykke arbeid som må til for å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Blant annet må en rekke tiltak innenfor avfallshåndtering, arbeidsmiljø og andre aspekter være på plass, og ikke minst stilles det krav til dokumentasjon og oppfølging. – Det er imidlertid mange som har mye av det nødvendige på stell allerede, for eksempel innen HMS og energioptimalisering i bygg. Det som mangler går gjerne på struktur, bevisstgjøring og dokumentasjon, sier Gleditsch. I slutten av august delte han ut Miljøfyrtårn-bevis nummer 100 til en Sandefjords-bedrift; det gikk til arkitektfirmaet Point på Framnes. Senere i høst har også Sandefjord Næringsforening blitt Miljøfyrtårn, og foreningen har også igangsatt gruppevise sertifiseringskurs for medlemsbedriftene sine. – Flere og flere innser at de må ordne dette hvis de skal være interessante for andre parter i næringslivet og henge med i sving­ ene. Det er veldig positivt, og gjør næringslivet vårt konkurranse­dyktig, sier ordføreren. Miljø- og klimafokus er sentralt på flere områder på Rådhuset. Syv av FNs bærekraftsmål ligger til grunn for hvordan mange av kommunens tjenester og oppgaver forvaltes. – Vi bruker bærekraftstankegang på mange områder. Blant annet er dette et viktig styringsdokument i all planlegging av hvor innbyggerne våre skal bo, hvor næringslivet skal etablere 4 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

seg, hvor ulike funksjoner skal lokaliseres og hvordan vi organiserer transport, sier Gleditsch, og fortsetter: – For eksempel er det ikke god bærekraft hvis alle har tre biler. Derfor må vi blant annet få flere til å sykle og reise kollektivt. Han trekker frem nye boligprosjekter som ett eksempel. Før snakket man om et minimum antall parkeringsplasser. Nå handler det om en øvre grense. – Det er fylkeskommunen som styrer kollektivtilbudet, men vi kan bidra ved å styrke hovedaksene i kommunen og blant annet få til bedre internkommunikasjon mellom gamle Sandefjord, Andebu og Stokke. Hvis det går en buss hvert kvarter, vil flere bruke tilbudet, sier Gleditsch. Kommunen er i ferd med å gjøre sin egen bilpark fossilfri, og vurderer også situasjonen fortløpende med tanke på egne lokaler. – For det første fornyer vi bygningsmassen og optimaliserer energiforbruket vårt. I tillegg kommer vi til å selge en del bygg. Det er ikke bærekraftig å være spredt på altfor mange lokasjoner, og vi ønsker også mer rasjonelle bygg både for oss selv og næringslivet. Vi tenker jo stort i Sandefjord, og det innebærer blant annet å legge opp til fremtidsrettede arbeidsplasser med livets rett, avslutter ordføreren.

MILJØFYRTÅRN • Å sertifiseres som Miljøfyrtårn innebærer at bedriften bidrar til å minimere sitt klimagassfot­ avtrykk, ta vare på lokalmiljøet og sikre et godt arbeidsmiljø. • Det betyr også at bedriften har innført systematisk miljøledelse i bedriften, miljø- og HMS arbeidet blir satt i system og man får generert et miljøregnskap for virksomheten. • Sandefjord kommune startet arbeidet med miljø­ sertifisering i 2009, og er i dag best i fylket og helt i norgestoppen når det kommer til antall miljøfyrtårn blant bedrifter og kommunale/offentlige virksomheter. Per oktober 2020 finnes det til sammen 180 sertifiserte Miljøfyrtårn-virksomheter i kommunen. Kilde: Sandefjord kommune


Ordfører Bjørn Ole Gleditsch delte ut Miljøfyrtårn-bevis nr. 100 til en privat Sandefjords-bedrift tidligere i høst. Stolte mottakere var Janne Øya Burgerhoudt og Bart Burgerhoudt i arkitektfirmaet Point. Foto: Eivinn Ueland / Sandefjord kommune

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I

5


Enhetsleder David Bakke Haugen (t.v.) og prosjektleder Magnus Campbell leder prosessen når Sandefjord kommune nå utarbeider den nye byutviklingsplanen. Foto: Eivinn Ueland / Sandefjord kommune

De skal planlegge byen vår Sandefjord kommunes byutviklingsplan skal bidra til et attraktivt, bærekraftig og levende sentrum. – Kommunen kan ikke stoppe de globale trendene, men vi kan styre den lokale utviklingen, sier enhetsleder David Bakke Haugen og prosjektleder Magnus Campbell. TEKST I HENRIK SANDVIK

6 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

1. september møtte 200 sandefjordinger opp til Byutviklingskveld i Kurbadhagen. Det var foredrag, smittevernstiltak og servering, og andebusokningen «Nilsi» sydde det hele sammen som stødig konferansier. – Det er mange flere meninger og forventninger om sentrum enn noen annen bydel i kommunen, og det er helt naturlig. Det er der vi møtes, handler og finner opplevelser. Så kom det da også frem veldig mange ulike synspunkter på Byutviklingskvelden, og det satte vi stor pris på, sier David Bakke Haugen, enhetsleder overordnet plan­ legging og miljø i Sandefjord kommune. – Kommunale planer kan legges på flere måter, og vi kommer til å drive med stor grad av medvirkning. Vi skal involvere dem som bruker og utvikler sentrum. Det vi ønsker er en helhetlig idé der vi kan se alt i sammenheng, definere hva som skal ligge hvor og finne tiltak som passer inn, fortsetter han. Alt henger sammen med alt, har en klok politiker sagt. Men: – Vi kan dessverre ikke ta hensyn til alt. Da blir vi aldri ferdige, innrømmer Bakke Haugen.

Prosessen som startet i Kurbadhagen, har derimot en fastsatt deadline. Målet er å ende opp med et godt styringsdokument i 2022, nærmere bestemt en plan som skal gi «en helhetlig tenkning på hvordan man skal sikre god infrastruktur på vei og


Målet er å involvere alle beboere, brukere og utviklere, og lage en helhetlig plan for sentrum. Foto: Eirik C. Agledal

sykkelstier, og sørge for en optimal kollektivtransport mellom næringsområder og sentrum». Avsnittet er hentet fra Sandefjord kommunes strategiske næringsplan fra 2018, der Byutviklingsplanen ble nevnt første gang. Der står det videre: «Planen skal legge til rette for næringsetabler­ing og boliger, med tilhørende tjenesteyting. Det skal tydelig fremgå hvor man ønsker fortetting, og det skal legges særlig til rette for at unge mennesker i alderen 20–40 år ønsker, og har mulighet til, å bosette seg i byen». – Det har alltid skjedd mye i sentrum, og det har vært byutvikling her i lang tid. Vårt ønske nå er å rette dette mot et felles mål, en idé om hva Sandefjord sentrum skal være, både identitets- og innholdsmessig, sier Magnus Campbell, som leder kommunens arbeid med Byutviklingsplanen. Han er ikke tilfeldig valgt for oppgaven, og avslører blant annet en viss distanse til arbeidet. – Jeg er fra Tønsberg, ler Campbell.

Sandefjord sentrum skal være motoren i det lokale næringslivet. Derfor må det legges til rette for nye næringslokaler og tomter, samt parkeringsplasser, kollektivtransport og annen infrastruktur. Alt dette er elementer som etterspørres ute i bedriftene.

Videre skal det altså være godt å bo i byen. Det betyr at bolig­ arealer, grønne lunger, kulturarenaer, servering og opplevelser hører med. Optimalt sett må man med andre ord evne å mikse alt. – Vi kan ikke stoppe de globale trendene, som netthandel. Det vi kan gjøre, er derimot å forsøke å styre den lokale utviklingen. Vi kan for eksempel begrense etableringen av store handelssentre i randsonen. Vi kan stimulere til etablering av kulturscener og serveringssteder. Vi kan samarbeide med eiendomsutviklerne, og la dem fortette i noen kvartaler og prioritere miljøet andre steder, sier Campbell. Planen er å bruke god tid til å snakke med aktørene, og Bakke Haugen forteller at forutsigbarhet er et nøkkelord: – Vi ønsker at næringene i sentrum skal være robuste og leve­ dyktige. Det er fortsatt enkeltaktørene som må ta risiko. Det er de som må etablere nye tilbud og prosjekter, men vi i kommunen spiller en nøkkelrolle. Med en overordnet plan, bidrar vi til at de kan utvikle sentrum på beste mulig måte. Og det smarteste vi kan gjøre, er å ta utgangspunkt i det bysentrum og den infrastrukturen vi har i dag. Det er rett og slett god bærekraft.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I

7


Fra beite til bord siden 1892

Vi er beite Norgestil største Fra bordprivate sidenkjøttbedrift. 1892

Fatland Sandefjord lager prisvinnende Vi er Norges største private kjøttbedrift. kjøttprodukter. Salg utvikler Fatland Sandefjord lager prisvinnende Fra beite til Fatland bord siden 1892nye kjøttprodukter. Fatland for Salg utvikler nye alltid produkter sørger våre varer Vi er Norgesog største privateatkjøttbedrift. produkter og sørger for at våre varer alltid er å finne i butikkhyllene. Fatland Sandefjord lager prisvinnende er å finne i butikkhyllene. kjøttprodukter. Fatland Salg utvikler nye Klinestadmoen 13 produkter og sørger for at våreKlinestadmoen varer alltid 13 3241 Sandefjord er å finne i butikkhyllene. 3241 Sandefjord Tlf. 33 48 52 00 www.fatland.no

www.fatland.no

www.fatland.no

Tlf. 33 48 52 00

Klinestadmoen 13 3241 Sandefjord Tlf. 33 48 52 00

VI STÅR KLARE TIL Å HJELPE DEG. Vi tilbyr teknisk fagpersonell til dine bygninger, som utfører lovpålagt internkontroll, årskontroll, drift og vedlikehold innen næring, industri og privatboliger. Et sikkert og godt elektrisk anlegg gir bedre økonomi og stabil drift. 8 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


HVOR VIL DU DRIVE DIN VIRKSOMHET?

H OS OSS KA N DU BLO MST RE ! Du bruker din tid og din kapital til å utvikle din kjernevirksomhet. Vi ordner det bygningsmessige og sørger for at du har tilpassede lokaler og forutsigbarhet og fleksibilitet i leieforholdet.

D IN S UKS E S S E R VÅ R S UKSESS. VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

BLÅ UTSIKT • T H O R Ø YA • R A N V I K B R YG G E • R A N V I K • B RYG G A • S E N T R U M • H U V I K B RYG G E • F R A M N Æ S •

GJENNOMFØRINGSEVNE I SANDEFJORD SIDEN 1887 • INSPIRERENDE, PROFESJONELL OG EFFEKTIV.

hurradesign.no

www.thordahl.no


Camilla Bilstad Johannessen lærer opp innvandrerkvinner i norsk språk og arbeidskultur. Her på Cafe Vintage.

Gira på integrering På fem år har mer enn 50 innvandrerkvinner vært på jobbtrening på Café Vintage. 44 av dem har gått videre ut i arbeidslivet. – Jeg skulle egentlig drive med norskopplæring, men så har det ballet på seg, sier den sosiale entreprenøren Camilla Bilstad Johannessen. TEKST I HENRIK SANDVIK ALLE FOTO I JAKOB STORM LETH

Café Vintage er en godt gjemt perle i Kongens gate. Fra kjøkkenet dufter det av eksotiske lunsj- og middagsretter. Ved bordene går praten på mange språk. Et og annet voksent mannfolk nipper til kaffekoppen, men det er hovedsakelig kvinner med flerkulturell bakgrunn i lokalet. – Her trener vi opp innvandrerkvinner. De kommer fra veldig mange forskjellige land, det henger sammen med hvor det har vært konflikter rundt om i verden. Mange er fra Somalia, Eritrea, Syria, Afghanistan, Palestina og Midtøsten generelt, sier Camilla Bilstad Johannessen. Hun smiler bredt når det tikker inn en melding på telefonen. – Nå er jeg gira. En av jentene har klart å skaffe barnevakt, så nå kan hun jobbe på lørdag likevel, sier Camilla. – Veldig mange innvandrerkvinner er stuck hjemme. De passer hus og barn, mens mennene jobber. Det er utrolig gøy med dem som finner en indre motor og kommer seg ut. Denne jenta får arbeidsopplæring her hos oss og skal nå begynne å jobbe som renholder i en lokal bedrift, fortsetter hun. 10 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Siden starten i oktober 2015 har Camilla hatt mer enn 50 innvandrerkvinner innom. 44 av dem har fått jobb - enten i kafeen eller på oppdrag som renholder eller kantineansatt ute hos en lokal bedrift. – All statistikk viser at kvinner fra andre kulturer kommer dårlig ut i det norske arbeidsmarkedet, og det er viktig å ta tak i dette. Det er lønnsomt for samfunnet at folk går på jobb, men først og fremst er det viktig for enkeltmenneskene og familiene. Hvordan det går med mamma, får for eksempel ofte veldig stor påvirkning på hvordan det går med barna, sier hun. Camilla har med årene blitt en velkjent sosial entreprenør, og har fått mye oppmerksomhet for innsatsen. Det var imidlertid ikke planen å etablere et jobbtrening- og integreringsinitiativ. – Min mann Carlos er fra Latin-Amerika, og da vi kom til Norge sammen opplevde vi at norskundervisningen fungerte veldig dårlig. Vi så mange ressurssterke mennesker som ikke greide å lære seg noen ting, og jeg forsto ikke hvorfor det måtte være sånn. Derfor var ideen min å drive med norskopplæring, og


Camilla Bilstad Johannessen har hatt mer enn 50 innvandrerkvinner innom Cafe Vintage opp gjennom årene. Her sammen med noen av dem.

kafeen skulle være et annerledes klasserom. Siden har det bare ballet på seg, sier hun. Mens innvandrerkvinnene går på kurs og trener på å jobbe, holder kafeen seg akkurat i live. – Det er ganske vanskelig å leve av mat og vasking, men det humper og går. Vi har en del stamkunder, leverer lunsj til bedrifter og stadig flere får øynene opp for take away-middagene våre. Jeg har vært veldig heldig med menneskene som jobber for meg. De får ting gjort, og på merksnodig vis klarer vi oss, ler Camilla. Selv holder hun i kontakten med kvinnene. Hun er også tett på virkemiddelapparatet og det offentlige. – Jeg kan vel innrømme at tidligere personlighetstester har vist at jeg ikke er redd for å utfordre det etablerte, sier hun, og fortsetter: – Definisjonen på idioti er å gjøre det samme gang på gang og forvente et annet resultat. I stedet for å beholde dyre systemer som funger dårlig, mener jeg at man bør spole tilbake, definere hva som er best for folk og samfunnet og lage ordninger basert på det. Innsatsen har blitt lagt merke til. Tidligere i høst ble Café Vintage nominert til Mangfoldsprisen. 318 små virksomheter fra hele Norge var med, og den sosiale entreprenøren fra Sandefjord vant sølv i den nasjonale kåringen. – Dette handler om å hedre virksomheter som har forstått verdien av etnisk mangfold på arbeidsplassen. Jeg synes det er en viktig pris, så det var utrolig gøy å bli løftet fram. Det man vil ha mer av, bør man berømme. Men jeg aner ikke hvem som har nominert oss - det må jeg finne ut av!

Det er stort mangfold på kafeen i Kongens gate.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 11


Best i fylket på

START-UPS Én av fire nye bedriftsetableringer i Vestfold og Telemark skjer i Sandefjord. På Gründeriet jobber nå 50 bedrifter med å realisere gründerdrømmene sine, og 15 av dem har kommet til i høst. TEKST I HENRIK SANDVIK

Sandefjord kommune har som mål å bli blant landets beste på næringsutvikling. Derfor ble Gründeriet etablert som et verktøy for flere bedriftsetableringer. Nye arbeidsplasser er helt nødvendig, ikke minst i den krevende tiden vi står i nå. For å skape arbeidsplasser til innbyggerne våre i fremtiden, er vi avhengig av gründere som tør å satse. Daglig leder Benedicte Eian Iversen på Gründeriet forteller om stor pågang. – Korona-situasjonen har vært vanskelig for mange gründere, og vi mistet totalt åtte bedrifter i de første fire månedene etter at pandemien brøt ut. Etter sommeren har imidlertid aktiviteten blomstret opp igjen, sier Eian Iversen. I skrivende stund er strenge smitteverntiltak iverksatt, og dørene er stengt på Gründeriet. Man må følgelig ha avtale for å komme på besøk, og fysiske arrangementer er avlyst eller utsatt inntil videre. Den underliggende trenden er imidlertid svært positiv. – 15 nye bedrifter er blitt tilknyttet vårt gründermiljø denne høsten, og i dag er det totalt 50 bedrifter som benytter seg av tilbudet vårt, sier Gründeriet-lederen. Bedriftene som ble borte på forsommeren, gikk enten konkurs eller opplevde at de måtte sette virksomheten på vent til markedet kommer tilbake. Dem som har greid å holde det gående, kan glede seg over et stort spenn med tilbud og aktiviteter på kontorfellesskapet midt i Sandefjord sentrum. – Vårt mål er å legge til rette for at gründerbedriftene får de beste forutsetninger for å vokse. Å være tilknyttet et slikt sted bedrer oddsen betraktelig, sier Eian Iversen. Hun refererer til forskning som viser at det generelt er kun 1 av 10 bedrifter som overlever etter 10 år. Dersom bedriften/ gründeren er tilknyttet et gründerhus, nettverk eller klynge, er det 5 av 10 som overlever. 12 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Daglig leder Benedicte Eian Iversen har ønsket mange nye bedrifter velkommen til Gründeriet den seneste tiden. Foto: Paul Sunde

– Vi bidrar med et miljø for innovasjon, nyskaping og nye arbeidsplasser tilpasset morgendagens «markedsbehov». Flere av våre bedrifter forteller at de har nytte av å holde til her fra første stund, og det er veldig givende. Statistikken viser da også at Sandefjord er best i klassen når det gjelder nye bedriftsetableringer. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i fjor var totalt 490 nyregistrerte bedrifter i kommunen vår – dette utgjorde 24 prosent av alle nyetableringene i gamle Vestfold fylke. – Det har alltid vært en gründerkultur i Sandefjord. Her tenker vi stort, og vi våger å satse, forklarer Eian Iversen. Gründerbedriftene går gjennom flere faser med ulike utford­ ringer, og for mange er det stort behov for investorer og tilgang på frisk kapital for å lykkes. Derfor har Gründeriet i samarbeid med de andre gründerhusene i Vestfold og Eivin Johnrud fra Tenden Advokatfirma etablert Vestfold Investornettverk. – Dette har vi gjort for å bidra til ytterligere lokal verdi­skaping. Vestfold investornettverk bidrar med å koble investorer og lokale gründere sammen, og blant annet tilby relevant faglig påfyll, forklarer Eian Iversen.

GRÜNDERIET • Lavterskeltilbud med fokus på å løfte oppstartsbedrifter i Sandefjord. • Drives av Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening sammen med viktige samarbeidspartnere fra næringslivet, og hovedsamarbeids­ partnerne er: DNB, Jotun, Innowin, Sandefjord Bredbånd, Tenden advokatfirma, Azets og SpareBank 1 BV.

Hun forteller at de tar smittevern på høyeste alvor på Gründeriet, men at det fortsatt er noen ledige plasser igjen for dem som går med en gründerdrøm i magen og ønsker å bli tilknyttet et miljø.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 13


Åpner jobbdørene for ungdommer Sandefjord kvinnefengsel er historie. Nå får lokale ungdommer veiledning for å komme i jobb i det nyoppussede bygget, takket være en eiendomsinvestor med stort hjerte. TEKST I HENRIK SANDVIK

ALLE FOTO I JAKOB STORM LETH

Sent i 2019 ble kvinnefengslet i Sandefjord stengt. De innsatte ble flyttet og eiendommen lagt ut på markedet. Bygget var en gang Sandefjord kommunes første rådhus. Det har også vært tinghus her. – Jeg hadde ikke noen bestemt plan da jeg kjøpte dette, men jeg så med en gang at det var et pent bygg med stort potensial, sier Mohsen Shahabi, som kjøpte bygget etter at flere enn 40 interessenter deltok på visning. – Mange var byggmestere som ville jevne alt med jorda og bygge leiligheter. Jeg var på en helt annen planet. Jeg ville bevare bygget, fortsetter han. 14 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Samtidig var ungdomsavdelingen til Fønix på jakt etter et nytt tilholdssted. Det kommunalt eide selskapet hadde vokst ut av lokalene i Dronningens gate. – Jeg kjente ikke til Fønix før jeg ble presentert for dem, men da de begynte å fortelle hvordan de hjelper ungdommer ut i jobb, ble jeg tatt mange år tilbake i tid. Jeg har jo vært ungdom selv, med behov for hjelp og oppfølging tidlig i arbeidskarrieren. Jeg ble kontaktet av flere aktører som gjerne ville leie plass i bygget, men jeg liker måten Fønix jobber på og er glad for at vi har fått til dette, sier Shahabi.


Til venstre: Ungdomsavdelingen til Fønix har flyttet inn i gamle Sandefjord kvinnefengsel. Eiendomsinvestor Mohsen Shahabi, markedssjef Ellen Brække (i midten) og avdelingsleder Susanne Fauskanger er storfornøyde med resultatet.

Den iranskfødte investoren var 21 år da han gikk av toget på jernbanestasjonen i Sandefjord. Egentlig skulle han bare være her en langhelg. – Jeg husker jeg passerte Hotel Atlantic etter cirka 10 minutter, og tenkte «her skal jeg bo». Det er 40 år siden, og jeg bor her fortsatt, ler han. Nå handler det altså om andre ungdommer. Ungdoms­ avdelingen til Fønix leverer på oppdrag fra NAV, og forbereder 18-30-åringer på arbeidslivet. – Vi hjelper lokale ungdommer med vidt forskjellige behov. Noen skal ut i jobb for første gang, mens andre trenger oppfølg­ing for å beholde den eksisterende jobben sin. Det er også en del som behøver utdanning, sier avdelingsleder Susanne Fauskanger. – Noen er tett på jobb, mens andre har en lang vei å gå. Det er mange hensyn å ta, men vi kartlegger behovene deres og skreddersyr et opplegg som passer for den enkelte. Vi jobber for å sikre lønn fra første stund for utført arbeid og begynner å jobbe mot fast ansettelse, fortsetter hun. Fauskanger presiserer at bedrifter i Sandefjord er gode til å inkludere. Dette er helt avgjørende for å få til gode resultater. – I disse Korona-tider er det naturligvis mer utfordrende enn til vanlig, men mange bedrifter i Sandefjord er veldig positive. Det er noe med ungdom - de gjør noe med oss. Det er mange som ønsker å hjelpe, sier hun. I skrivende stund er over 100 ungdommer i tiltak i ungdoms­ avdelingen som skal ut i jobb i det lokale næringslivet. Avdelingen følger opp ungdommene også etter at de har vært i jobb en god stund, og resultatene er knallgode. – Nær samtlige av de vi formidler til arbeid befinner seg fortsatt i jobb når vi sjekker jobbfastholdelse et halvt år etter at de er skrevet ut av tiltak, sier Fauskanger. Det er mange og store gevinster med å få disse ungdommene ut i jobb. – Det å gi ungdom hjelp tidlig, er den beste investeringen man kan gjøre. Slagordet til Fønix er «Livsglede gjennom arbeid», og vi sitter ofte her og griner når ungdommene forteller om opplevelsene sine. Noen har vært på sitt første julebord, andre får sin første lønnsutbetaling. Vi mener at alle kan gjøre en eller annen form for arbeid, og det er utrolig givende å jobbe med dette, sier Fauskanger. Avdelingen hennes samarbeider tett med både NAV og behandlingsapparatet, og sørger også for en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst. – Oppdraget vårt er å redusere utenforskap og få ungdommene bort fra stønads- og trygdeordninger. Alle har ressurser de kan bruke på en eller annen måte, og det er utrolig mye bedre å være i en jobb, bidra med noe og få være en del av et fellesskap, sier avdelingslederen.

Eiendomsinvestor Mohsen Shahabi har bevart flere gamle detaljer i bygget.

Avdelingsleder Susanne Fauskanger hjelper lokale ungdommer ut i jobb.

Mohsen Shahabi lener skulderen mot en tykk tømmervegg. De gamle stokkene titter frem bak en ny glassplate, en av detaljene investoren fikk snekkerne til å bevare da bygget ble totaloppusset i våres. Han har nettopp vist rundt i bakgården, der gamle cellevegger har blitt bygget om til utemøbler. – Dette har blitt et mye bedre bygg å være i, det er ikke noe å lure på, kommenterer Fauskanger, og fortsetter: – Det er høyt under taket og god luftkvalitet. Lokalene er lyse og fine, og inspirerende å jobbe i. I tillegg er beliggenheten perfekt for oss. For de 14 medarbeiderne i ungdomsavdelingen var sentrums­ nære lokaler eneste alternativ da de la ut på søk. – Det å gi ungdom hjelp tidlig er den beste investeringen vi kan gjøre for å sikre jobbinkludering og samfunnsnytte, og det er veldig viktig at vi er tilgjengelige. Ungdom i denne fasen av livet har ikke alltid ressurser til å eie bil, og mange bruker offentlig transport. De kommer hit for å ta et kurs, lete etter jobber eller finne noen å snakke med – så vi får mange besøk. Dessuten er vi mye på farta selv, og herfra kan vi komme oss raskt ut for å følge opp ungdommene, sier Fauskanger. Hun peker mot den tidligere cellen der forfatteren Vigdis Hjorth i sin tid skrev romanen «30 dager i Sandefjord». – Dessuten passer det jo ganske bra at vi som jobber med fremtiden – altså ungdommene våre – får holde til i disse historiske lokalene.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 15


Din økonomiske rådgiver Enklere arbeidsdag – tilgang over alt Raveien 191, 3242 SANDEFJORD, Tlf 45 95 19 30, epost sandefjord@sagarr.no Olavs gate 2, 3256 LARVIK, Tlf 45 95 19 00, epost larvik@sagarr.no

www.sagaservices.no/sandefjord

– en trivelig bank med kloke løsninger

Vi Vi er er din din totale totale leverandør leverandør av av gjerder, gjerder, porter og portautomatikk Vi er din totale leverandør av gjerder, porter og portautomatikk porter og portautomatikk

Flettverk • Flettverk • Veibommer Flettverk • Veibommer Veibommer

www.lauritsen.no www.lauritsen.no Vestfold - Tlf 33 01 63 36 www.lauritsen.no Vestfold - Tlf 33 01 63 36 Vestfold - Tlf 33 01 63 36

Gjerder • Porter • Portautomatikk Gjerder • Porter • Portautomatikk •Gjerder Rekkverk • Montasje • Porter • Portautomatikk • Rekkverk • Montasje • Rekkverk • Montasje

k ser en suveren forsikring ut.

Lokalbank søker bedriftskunder

dekker det du er redd for, og begrenser skaden økonomisk aktisk Andebu - for eksempel med fri leiebil i 10 dager. Sparebank har Vestfolds mest fornøyde kunder. Vi er små nok til å yte god service også til små og mellomstore bedrifter. Vi er store nok til å tilby alle tjenester innen bank og forsikring. Nå har vi styrket vårt bedriftsteam og søker små og mellomstore bedrifter

driver godt. dekkersom din bilforsikring?

Vil du ha besøk av en av våre bedriftsrådgivere for å høre hva vi kan gjøre for din virksomhet? Kontakt Steinar Holtskog (tlf 913 82 900/steinar@andebu-sparebank.no) eller Jon-Henrik Grindlia (tlf 412 62 943/jon.henrik@andebu-sparebank.no) Telefon 33 43 83 00 • www.andebu-sparebank.no 16 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


oneer er in BASF- pioneer centrate and leader in fatty high-concentrate omega-3 fatty pharmaacids for pharma, dietary ceuticals, dietary and entssupplements and medical foods oods Find out more at www.basf.com

e at BASF in Sandefjord om delivers proven, potent

and pure omega-3 solutions for patients and consumers defjord

en, potent ega-3 patients ers

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 17


Ønsker seg jobb til jul! Flere enn 1 av 3 registrerte arbeidssøkere hos NAV Sandefjord er av utenlandsk opprinnelse. Nå er en gruppe høyt utdannede kvinner håndplukket til integreringssatsingen «Jobb til jul». Gjett hva de drømmer om! TEKST I HENRIK SANDVIK

– Jeg er 38 år og føler meg ung og full av liv. Men for å føle meg som seg selv, trenger jeg å jobbe. Musikeren og dirigenten Ana Lucia Moreno smiler. Den colombianske tobarnsmoren er en av mange som har funnet veien til møtestedet Fellesverket denne formiddagen i oktober. Rundt om i lokalet sitter og småløper NAV-medarbeidere, næringslivsrepresentanter og kvinner med flerkulturell bakgrunn. NRK er også på plass, for å lage en reportasje som senere blir vist en rekke ganger i beste sendetid. Bakgrunnen er «Jobb til jul». Prosjektet dreier seg om å sette søkelyset på flerkulturelle arbeidssøkere med høy utdanning, og i første omgang er 15 kvinner plukket ut. – Jeg liker meg godt i Norge. Jeg liker til og med snø! Men det er ikke aktuelt å være permittert, opplyser mexicanske Marca Roman Castillo. Hun er utdannet innen internasjonal handel, og har yrkeserfaring fra flere bransjer. Også hun er 38 år og mer enn klar for en jobb. 52 år gamle Hanaa Azawi nikker. Hun hadde med seg en bachelorgrad i økonomi og lang erfaring fra Irak, men sliter med å få dokumentasjon på utdannelsen fra hjemlandet. – Jeg har vært arbeidsledig i tre år nå, så det er vanskelig å få fersk og relevant erfaring. Men det stopper ikke meg, sier Azawi. Den siste kvinnen ved bordet vårt er den 41 år gamle grunnskolelæreren og juristen Bukurie Rahimi-Røseth. Hun opplever det samme; utdannelsen fra Kosovo er null verdt i Norge. – Jeg har søkt på veldig mange jobber, men har aldri blitt kalt inn på intervju. Vi må bare fortsette å prøve så hardt vi kan, sier hun.

«Jobb til jul» er en del av «Globale Sandefjord», som er et samarbeid mellom Sandefjord kommune, NAV, Sandefjord Nærings­ forening, næringslivet og frivilligheten. Prosjektet startet opp våren 2020, og har som mål å få 1.000 innvandrere ut i arbeid i løpet av tre år. – Næringslivet trenger kompetent arbeidskraft. Gjennom å realisere det flerkulturelle miljøet som en viktig ressurs i arbeidslivet, oppnår vi en bærekraftig verdiskaping og både økonomiske og menneskelige gevinster, sier prosjektleder Faten Lubani. Hun er selv flerkulturell som få, med mor fra Libanon, far fra Palestina, ektemann fra Bosnia og dansk aksent. Prosjektets motto er «Mangfold gir styrke». – Det signaliserer at ulike erfaringer, ulik kunnskap og ulike bakgrunner beriker, skaper kreativitet og bidrar til et romsligere samfunn, forklarer Lubani. 18 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Hun har nok av utfordringer å ta tak i. Målgruppen for Globale Sandefjord er mennesker fra land utenfor Norden, og i månedsskiftet september/oktober var 1.138 slike personer registrert hos NAV Sandefjord. Dette utgjør 35 prosent av alle registrerte arbeidssøkere på NAV-kontoret i kommunen. – De fleste er arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, men flyktningstrømmene i 2015 og 2016 førte til at det kom mange fra Syria og Eritrea. I 2018 var de fleste som ankom fra Tyrkia, sier Lubani, og fortsetter: – Til sammen utgjør de et stort mangfold og et lite hav av muligheter. Kunsten, og målet, er å bygge broer og skape fellesskap mellom disse menneskene og Sandefjord-samfunnet på en måte som gagner alle parter.

Prosjektet startet opp rett etter at Korona-pandemien traff Norge, men resultatene har allerede begynt å tikke inn. I skriv­ ende stund har NAV Sandefjord samlet sett fått 90 personer fra målgruppen ut i arbeidslivet siden tellingen begynte i juli. Mye av arbeidet handler nå om synliggjøring og bevisstgjøring, samt verving av deltaker­bedrifter som Matbørsen og Murmester Dag Arne Nilsen AS. Lubani trenger flere lokale bedrifter som åpner dørene sine, gjerne for de høyt utdannede kvinnene. – Her har vi 15 supre kandidater med ulik kompetanse, som vi med relativt enkle grep kan inkludere i arbeidslivet. Vi skal sørge for at disse damene er i jobb før jul, sier hun. Flere av dem har vært i jobb i Norge tidligere. Dette har gjerne vært innen renhold eller kantineoppgaver, selv om de har kompetanse det er bruk for i mange ulike sektorer. – Mange føler at de mister litt av seg selv når de ikke får utnyttet det de har brukt flere år på å bygge opp. Målet er å få dem ut i relevante jobber hvor de får bruke kompetansen sin, sier Lubani.

Deltakerne har til nå vært med på fem gruppesamlinger der de har trent på jobbsøking og -intervjuer. Flere har vært på intervju, og fire har allerede kommet i arbeid. Deltakerne har også laget video-CVer som skal publiseres i diverse kanaler. – Vi ønsker å få frem mennesket bak CV-en, og håper at vi kan få frem personlighetene deres enda bedre ved å bruke video. Disse kandidatene har jo så mye glimt i øyet og så mange positive egenskaper – jeg er sikker på at de får juleønskene sine oppfylt, avslutter Lubani.


De har lang erfaring og solid utdannelse, men sliter med å få seg fast arbeid i Norge. Nå drømmer Hanaa Azawi (fra høyre), Marca Roman Castillo, Ana Lucia Moreno og Bukurie Rahimi-Røset om jobb til jul. Henrik Sandvik fra Sandefjord Næringsforening traff kvinnene mens de trente på jobbintervjuer. Foto: Elin Sørensen / NAV Sandefjord

ANA LUCIA MORENO

MARCA ROMAN CASTILLO

• 38 år, fra Colombia.

• 38 år, fra Mexico.

• Utdannet musiker og dirigent.

• Utdannet i Tyskland innen internasjonal handel.

• Har bodd i Norge i 6 år, hvorav 1 i Sandefjord.

• Har bodd 12 år i Sandefjord.

• Har tidligere jobbet som kordirigent for storband og med oppsetning av musikaler. Har også vært sangog gitarlærer.

• Jobbet inntil nylig i en liten transport- og logistikk­ bedrift, som gikk konkurs. Har også erfaring med regnskap og prosjektutvikling.

• Ønsker å komme ut i arbeidslivet, gjerne med barn og ungdom. Ser behov for å bygge et større nettverk og finne nye utfordringer for å gjøre det hun virkelig brenner for; nemlig å jobbe med musikk.

• Karakteriserer seg selv som svært aktiv, og fokuserer nå på å bli integrert og treffe flere mennesker på vei mot å få en fast jobb i en lokal bedrift.

HANAA AZAWI

BUKURIE RAHIMI-RØSETH

• 52 år, fra Irak.

• 41 år, fra Kosovo.

• Har en bachelor-grad i økonomi og administrasjon.

• Utdannet grunnskolelærer og jurist.

• Flyttet til Sandefjord i 2017.

• Har yrkesbakgrunn og lang erfaring fra FN i hjemlandet. Har siden flyttingen til Norge blant annet jobbet på USN - innen forskning og med oversettelser.

• Har 11 års erfaring som administrasjonssekretær i en offentlig virksomhet i Irak, og siden fra en privat bedrift i Tyrkia. Ledet et språk- og integrerings­ prosjekt i Nordland, der hun først etablerte seg i Norge. • Har siden flyttingen til Sandefjord videreutdannet seg og søkt på en rekke jobber. Har ikke fått napp ennå, og har vært uten jobb i tre år.

• Har fått beskjed om juristutdannelsen hennes ikke kan brukes i Norge, og vurderer nye studier - deriblant statsvitenskap. Søker jobber hele tiden, men er aldri blitt kalt inn på intervju. Opplever at språkbarrieren er stor og finner det vanskelig at høy utdanning fra utlandet ikke er tilstrekkelig, men fortsetter å prøve.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 19


Carl C. Fon er en komplett leverandør innen grunnarbeid og transport gjennom egen produksjon og våre utvalgte samarbeidspartnere. Vi er der som din kontakt for å løse utfordringer effektivt og med høy kvalitet. Vi utfører oppdrag i alle størrelser – Ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor! Vi påtar oss oppdrag innen: • Transport • Vegbygging og -rehabilitering • VA anlegg • Grunnarbeid Næring • Grunnarbeid Privat

Tlf: 33 48 74 50 - www.carlcfon.no

www.arneroed.no post@arneroed.no 20 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Gravearbeider Sjøarbeider Vann og avløp Hyttetomter

Dykkearbeider Bryggebygging Mudring


• Faghjelp • Tjenester som gratis tak- og vindussjekk • Fast lavprisvarer og kampanjer PROSJEKTKUNDER FÅR • Rabatter på ditt prosjekt

ALLTID EN GOD DEAL DET LØNNER SEG Å VÆRE KUNDE HOS CF! Du blir tatt godt vare på av dyktige fagfolk som gir deg all hjelp du trenger – uansett stort eller lite prosjekt.

01/DRAMMEN BREDDE NORMAL HORISONTAL POSITIV MED 17PT 2L-ADRESS

RJUKAN – Svaddevegen 143, P.b 2107 Rjukan RJUKAN – Svaddevegen 143, P.b 2107 Rjukan Tlf.: 35 08 04 00 – Åpent: 7-17 (9-14). www.carlsenfritzoe.no Tlf.: 35 08 04 00 – Åpent: 7-17 (9-14). www.carlsenfritzoe.no

• Faghjelp

02/DRAMMEN BREDDE JUSTERT HORISONTAL POSITIV MED UTJEVNET 2L-AD

• Tjenester som gratis tak- og vindussjekk

RJUKAN – Svaddevegen 143, P.b 2107 Rjukan RJUKAN – Svaddevegen 143, P.b 2107 Rjukan Tlf.: 35 08 04 00 – Åpent: 7-17 (9-14). www.carlsenfritzoe.no Tlf.: 35 08 04 00 – Åpent: 7-17 (9-14). www.carlsenfritzoe.no

• Fast lavprisvarer og kampanjer

ALLTID EN

• Rabatter på ditt prosjekt

GOD DEAL

DET LØNNER SEG Å VÆRE KUNDE HOS CF!

RJUKAN – Svaddevegen 143, P.b 2107 Rjukan RJUKAN – Svaddevegen 143, P.b 2107 Rjukan Tlf.: 35 08 04 00 – Åpent: 7-17 (9-14) Tlf.: 35 08 04 00 – Åpent: 7-17 (9-14) www.carlsenfritzoe.no www.carlsenfritzoe.no

H03/DRAMMEN BREDDE TRELINJER HORISONTAL POSITIV MED 17PT 3L-ADRESS

PÅ DITT PROSJEKT

RJUKAN Svaddevegen 143, P.b 2107 Rjukan Tlf.: 35 08 04 00 – Åpent: 7-17 (9-14) www.carlsenfritzoe.no

H04/DRAM BREDDE E HORISON MED 17PT

SANDEFJORD Hotvedtveien 6, 3220 Sandefjord Tlf.: 33 48 40 00 – Åpent: 7-18 (9-15) www.carlsenfritzoe.no

BILOPPHUGGING • KJØP/SALG • JERN OG METALL

BRUKES IKKE

H05/DRAMMEN BREDDE SAMKJØRING HORISONTAL POSITIV MED UTJEVNET 4L-AD

BRUKES IKKE

RJUKAN Svaddevegen 143 P.b 2107 Rjukan Tlf.: 35 08 04 00 Åpent: 7-17 (9-14) www.carlsenfritzoe.no

ÅPENT 6 fre 08–1 Tir, ons, RJUKAN –18 8 Svaddevegen 143 r0 Man og to P.b 2107 Rjukan ng04t 00 te s Tlf.: 35 08 g a rd Lø Åpent: 7-17 (9-14)

Vi kjører ut containere til jernskrap og metaller. Vi tilbyr henting av bil.

www.carlsenfritzoe.no

Fokserødveien 39 • Tlf: 33 47 02 00 / 975 82 900 • post@torgersskraphandel.no • torgersskraphandel.no •

RJUKAN Svaddevegen 143 P.b 2107 Rjukan Tlf.: 35 08 04 00 Åpent: 7-17 (9-14) www.carlsenfritzoe.no

H06/DRAMMEN HØYDE NORMAL VERTIKAL POSITIV LO MED 17PT HØYREADR

Følg oss på

H07/DRAMMEN HØYDE EXTRA VERTIKAL POSITIV LO Facebook MED 17PT SENTRERT

RJUKAN Svaddevegen 143 P.b 2107 Rjukan Tlf.: 35 08 04 00 Åpent: 7-17 (9-14) www.carlsenfritzoe.no

ARNE ANDRESEN AS

Følg peisdrømmen!

Hegnasletta 2, 3217 Sandefjord (vis a vis Meny Indre havn) Tlf: 33 42 00 20 | www.arne-andresen.no

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 21


Bort fra bruk og kast med Jotun Bærekraft har vært strategisk viktig for Jotun i alle år, men i vår tid tar satsingen også nye retninger. – En stor trend i dag er at folk ønsker å ta vare på det de har, fremfor å kaste og kjøpe nytt. Vårt viktigste bidrag til bærekraft er maling som sørger for lang levetid, sier markedsdirektør Evie Gaasholt. TEKST I HENRIK SANDVIK

Markedsdirektør Evie Gaasholt forteller at mange forbrukere ønsker seg bort fra «bruk og kast»-tankegangen. Foto: Jotun

Jotun-gründer Odd Gleditsch var langt forut for sin tid da han etablerte en egen FoU-avdeling på 1950-tallet. Mange ristet på hodet over den store investeringen og de høyt prisede produktene, men gründeren hadde en klar visjon. – Jotun tok med dette en tydelig posisjon på at malingen skulle beskytte hus og skip på beste måte. Jotuns visjon har vært «Jotun verner verdier» i alle år. Dette er fundamentert i den overordnede konsernstrategien om å levere den beste beskyttelsen, sier markedsdirektør Evie Gaasholt. Det veletablerte slagordet klinger godt sammen med det mange er opptatt av i vår tid. – Det som kanskje er den største trenden vi ser i dag, er at folk vil bort fra bruk og kast-tankegangen. I stedet ønsker mange å ta vare på det de har. Man pusser opp selv og gjør det gamle og slitte kjøkkenet nytt – med et strøk maling, sier Gaasholt. – Vårt viktigste grønne bidrag er maling som sørger for lang levetid, legger hun til. De profesjonelle aktørene er også med på bølgen. – En annen trend er at arkitekter, eiendomsutviklere og andre aktører ønsker grønne bygg. Det gjør de ofte fordi markedet krever det og ønsker å ta samfunns- og miljøansvar. Dette stiller krav til alt fra valg av kjemikalier og råstoffer til overvåkning, dokumentasjon og tolkning av lovgivning, sier Gaasholt. Jotun var tidlig ute med såkalt helsevennlig maling. Produktet Jotun Sens ble lansert i 2008, samtidig var det også høyt fokus på

22 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Jotuns ingeniører bruker mye tid på å utvikle nye og bærekraftige produkter og løsninger på det nye FoU-anlegget på Gimle i Sandefjord. Foto: Morten Rakke

Jotun GreenStep, konsernets samlebetegnelse på grønne initiativ. Allerede tidlig på 2000-tallet var det høyt bærekraftfokus i Jotun. – Vi forsøker å være i forkant, blant annet i forhold til myndighetenes krav til hvilke løsemidler og råstoffer man har lov til å bruke. Her har det vært et kjempeskift de siste årene, og Jotuns interne kjemikaliepolitikk gir føringer som ofte fører til at vi kutter ut bruk av ulike råstoffer lenge før myndighetene pålegger det, sier Gaasholt, og fortsetter: – De fleste interiørproduktene våre har for eksempel vært Svane-merket i lang tid. I Jotun ønsker vi ikke å kaste oss på en grønn trendbølge, men vi har som mål å implementere gode og relevante tiltak, og kommuniserer aldri noe før det er dokumentert og bevist som et nyttig grønt tiltak. Det handler ikke om å «grønnvaske» og skaffe positiv PR til oss selv – det må ha en reell effekt. Jotun er nå på plass i et splitter nytt og flott FoU-senter på Gimle, og her pågår flere innovasjonsprosjekter. – Våre kjemikere følger med på EU-forordninger, utvikler ny teknologi og tester nye råstoffer, samt at det iverksettes grønne tiltak gjennom hele verdikjeden både i fabrikk, emballasje, frakt og i kontorbyggene. Ting endrer seg fort, og vi jobber konti­ nuerlig med å gjøre produktene og vår drift grønnere, sier Gaasholt. På den ene siden handler dette om Lady, Drygolin og de andre produktseriene vi kjenner godt her i Norge. I tillegg kommer

produkter og løsninger som beskytter ikoniske signalbygg som Holmenkollbakken i Oslo og Burj Khalifa i Dubai, oljeinstallasjoner i Nordsjøen eller supertankere som krysser verdens­ havene. – Jotun har vært verdensledende innen skipsmaling i mange år, og lanserte tidligere i år en spennende nyvinning som vi kaller Hull Skating Solutions. Dette er en ny løsning som renser skroget på et skip på en effektiv måte, sier Gaasholt, og fortsetter: – For rederne handler det nok først og fremst om at renere skrog gir lavere drivstoffutgifter, men løsningen bidrar også til at skipet ikke overfører vannlevende organismer og arter fra ett farvann til et annet. Nylig ble det også kjent at Jotun har inngått et samarbeid med NTNU. Som ledende leverandør av skipsmalinger og korrosjonsbeskyttende malinger har Sandefjord-selskapet de senere årene utviklet stadig mer avanserte løsninger, som blant annet bidrar til lavere utslipp av klimagasser og lengre levetid for objekter og installasjoner. – Samarbeidet med NTNU legger forutsetningene enda bedre til rette for å utvikle nye og bærekraftige løsninger, til det beste for både miljøet og kundene våre, sier Christer Øpstad, forsknings­direktør hos Jotun. Jotuns kjemikere og ingeniører bidrar med andre ord til mye mer enn fine farger på veggene hjemme hos deg og meg. – Det er gøy å tenke på at vi også bidrar til å ta vare på miljøet både over og under vann, avslutter Gaasholt.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 23


Rakettvekst for velvære og bærekraft Blush i Sandefjord vokser kraftig. De ansatte i nettbutikken har stålkontroll på kundeopplevelser og digitale kanaler, men blir ekstra varme i hjertet av at bærekraftssatsingen gir resultater. TEKST I HENRIK SANDVIK

Hver dag sender Blush ut inntil 2.000 pakker med skjønnhets- og velværeprodukter til kunder i hele Norge. Mens mange virksomheter har det tøft på grunn av Covid-19-pandemien, er Blush en av mange netthandelsbedrifter i Sandefjord som aldri har gjort det så bra. • Omsetningen hittil i år er 55 prosent høyere enn i samme periode i fjor. • I august endte omsetningen over 80 prosent høyere enn i samme måned i fjor. – Vi sender ut 1-2.000 pakker hver dag til kunder i hele Norge. I snitt har vi en halv million besøkende i nettbutikken hver måned, og det er gledelig for oss å se at hver kunde handler mer enn før. I snitt plukker folk med seg nesten tre produkter når de først handler hos oss, sier daglig leder Christine Stålnacke. – Det er bra for lønnsomheten vår og det er bra for miljøet, legger hun til.

Årets TV-aksjon gikk til inntekt til WWFs arbeid mot plast i havet. Blush donerer en andel av omsetningen til dette arbeidet. Illustrasjon: NRK

24 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Blush leverte gode resultater også før Korona, men siden mars måned har aktiviteten tatt av. Selskapet har opplevd sunn og lønnsom vekst siden etableringen for ti år siden. Nå stuper selskapet inn i høysesongen med Black Friday og julehandel. Stålnacke beskriver kulturen i selskapet som «veldig kommersielt orientert». – Vi er en gjeng på 12 personer som virkelig bretter opp ermene og hjelper hverandre. Vi er digitale og følger salget fra minutt til minutt. Samtidig må vi hele tiden endre oss, da både bransjen og alle markedsføringskanalene våre er i konstant endring, sier hun. Selskapet gikk i august inn som ny samarbeidspartner i Tenk stort, tenk Sandefjord-prosjektet, som dreier seg om å markedsføre Sandefjord som et godt sted å bo, jobbe og drive næringsvirksomhet.


Daglig leder Christine Stålnacke (nr. 2 fra venstre) og resten av gjengen i netthandelsselskapet Blush har svært positiv utvikling i 2020. Foto: Marte Haraldsen

– Blush er nå den nest største aktøren innen våre produkt­ kategorier i det norske markedet, og vi er veldig fornøyde og stolte av at vi kan få til det fra Sandefjord. Det er jo her vi er fra, sier Stålnacke. I netthandel er innsikt om kundereisen og andre data ekstremt viktig. Blush leier logistikktjenester, men gjør alt av innkjøp, markedsarbeid og kundeservice selv. – De fleste har klart definerte arbeidsoppgaver, men alle har god innsikt i helheten. Det gjør at det er gøy å gå på jobb, sier Stålnacke, og fortsetter: – De siste par årene har vi også fått jobbe med noe som er samfunnsnyttig og større enn oss selv, nemlig bærekraft. Blush-gjengen ønsket å benytte posisjonen sin til å ta samfunnsansvar, og i tillegg til å gjennomføre flere tiltak gjennom sin egen verdikjede, har de valgt å støtte WWF. – Vi donerer en fast andel av omsetningen til arbeidet for et renere hav, og har støttet WWF med totalt 1,2 millioner kroner så langt. Nå har vi også etablert en mangfoldskampanje vi har kalt «Vær deg». Det er utrolig mye press og skam i samfunnet vårt, ikke minst blant de unge, og det hører ikke hjemme i 2020. Uansett legning, kjønn, etnisitet, stil, alder og så videre - vi trenger alle, og vil gjerne vise frem helt vanlige folk som oss selv, men som vanligvis ikke representeres i vår bransje. Tilbakemeldinger fra enkeltkunder viser at innsatsen legges merke til. – Vi er veldig opptatt av å være konkurransedyktig på pris, men vi har verdier og synes det er viktig med initiativer som faktisk betyr noe. Og da blir man jo varm i hjertet når kundene viser at de setter pris på det vi gjør, sier Stålnacke.

Blush har lansert mangfolds­ kampanjen «Vær deg». Illustrasjon: Blush

BLUSH • Netthandelsselskap i Sandefjord. • Var tidligere en del av Komplett-familien. • Eies nå av investeringsselskapet Verdane og Canica. • Har 12 medarbeidere; to menn, resten kvinner. • Omsatte for 128 millioner i 2019 og vokser kraftig i år.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 25


SKAP PLASS TIL HVERDAGEN

Med en skreddersydd oppbevaringsløsning kan selv de mest utfordrende steder hjemme forvandles til verdifull oppbevaringsplass. En fleksibel løsning lar deg enkelt omorganisere oppbevaringen din. Det er lett å legge til, fjerne og flytte kurver, hyller og andre funksjoner når du trenger en forandring. Med sin fleksibilitet og sitt tidløse design kan Elfas produkter brukes i praktisk talt alle rom i hjemmet ditt. Smarte detaljer for store og små oppbevaringsbehov, alt fra klærne i garderoben til verktøyet i garasjen.

TRENGER DU HJELP MED GARDEROBEN?

www.elfa.com

Det kan være vanskelig å komme i gang med garderobeplanleggingen. Våre eksperter hjelper deg å planlegge din drømmegarderobe! Kontakt oss på kundeservice@elfa.com

26 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Tilhørighet til jobb er den viktigste verdien i livet. Arbeidssøker Fønix

fonix.as

Din lokale maskinentreprenør 958 96 000 - www.fon.no

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 27


PortBin-roboten samler opp all søppel som flyter i vannskorpen. Foto: SpillTech

SpillTech-gründer Trond Lindheim fokuserer mer og mer på arbeidet mot marin forurensing. Foto: SpillTech

Søppelrobot blir smartere og smartere Sandefjord-selskapet SpillTech endret kurs da oljenedturen kom i 2016. Nå sørger PortBin-serien for mindre søppel og friskere vann i stadig flere norske havner. TEKST I HENRIK SANDVIK

– Nå tester vi roboten. Vi blir bare smartere og smartere her vi står, ler Bård Haug i SpillTech. Oktobersola stråler innerst i havnebassenget i Sandefjord denne morgenen. Fire voksne karer speider ut mot en farkost som beveger seg sakte fremover på det flate vannet. En av dem overvåker farkosten med et nettbrett. – Dette er PortBin robot, en selvgående robot som plukker søppel fra vannoverflaten. Nå gjør vi tester, og trener den opp til å unngå hindringer, følge bryggekanter og slike ting. Roboten lærer hele tiden, og blir smartere og smartere, sier Haug. Sandefjord kommune ble SpillTechs første kunde da det første produktet i PortBin-serien, PortBin tide, ble lansert i 2017. Siden har store mengder søppel blitt plukket opp fra vannet i Sandefjord, bekrefter havnedirektør Karl Oskar Jørgensen. – Det samler seg utrolig mye søppel innerst i havnebassenget. Vi måtte gjøre noe med problemet, og kontaktet SpillTech – som vi visste satt på teknologi fra oljevern som lå nært opp til det vi tenkte ville løse problemet. Vi tømmer vår stasjonære PortBin tide, som ligger til kai rett utenfor Pir 4, cirka én gang om dagen, sier Jørgensen. Sandefjord havn har vært en krevende kunde og god samarbeidspartner fra første stund. Her har ingeniørene kunnet teste, trene 28 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

opp og vise fram produktene sine. Dette har gjort det mulig å nå ut både til andre norske havner og aktører i utlandet. – Det har vært fantastisk å kunne bruke Sandefjord havn som testområde. For utvikling av vårt nyeste produkt – den selvgående PortBin robot – har havna lagt til rette og bidratt på en veldig god måte. Blant annet med bryggeplass og andre fasiliteter, sier Haug. Selskapet har utviklet en hel «verktøykasse» av løsninger for marint søppel. Fra den første stasjonære PortBin tide til den de jobber med nå, den selvgående PortBin robot. Nå er målet å slå gjennom internasjonalt. – Vi har distributører i Storbritannia, Nederland, Danmark og Polen. Å skaffe flere distributører er en løpende oppgave. Her hjemme har vi levert den stasjonære PortBin tide til kommuner som Kristiansand, Bergen, Ålesund og Hammerfest. Vi har også levert flere til Oslo, både til Bymiljøetaten og havna, sier Haug. Den stasjonære søppelplukkeren PortBin tide kommer i tre utgaver – deriblant en ved navnet Extra Large. – I motsetning til den du finner i Sandefjord, som har en oppsamler på 30 liter, har den et volum på 1.000 liter. Den bør da tømmes sjeldnere. Oslo havn tømmer den cirka en gang i uka, det skjer imidlertid med heisekran.


Bård Haug (t.v.) og Trond Lindheim i SpillTech følger med under testingen av PortBin-roboten i Sandefjord sammen med havnesjef Karl Oskar Jørgensen (i midten). Foto: Henrik Sandvik

Uansett størrelse og type, sørger en motor under havoverflaten for at plast og andre gjenstander trekkes mot søppelsamleren og ender opp i en beholder. Det eneste PortBin-produktene ikke gjør selv, er å tømme beholderen og kjøre søpla til avfalls­ stasjonen. Søppelplukkerne er dermed gull verdt for havnene. De jobber 24/7, er enkle i bruk og trenger lite oppfølging. Om isforholdene tillater det, jobber de både sommer og vinter, og tar for seg uansett hvor avfallet kommer fra. – I Ålesund har de for eksempel ingen isproblemer, og der samler vår beholder like mye søppel om vinteren som om sommeren. Selv om det ikke er mange besøkende i havna vinterstid, blåser søpla gjennom byen og ender i havnebassenget, sier SpillTech-gründer Trond Lindheim, som forteller at han skal til Bergen uken etter testingen i Sandefjord. PortBin-roboten skal lastes på en spesialtilhenger (en ombygget vannscooter), kjøres over fjellet og vises fram i forbind­ else med utbygging av bybanen. – De dumper 1 million kubikkmeter skytestein i Store Lungårdsvann, og forsøplingen av skytetrådslunter i plast er massiv. Dette er en forurensing som er en del av en kommersiell virksomhet. Slike «utslipp» skal håndteres i henhold til forurens-

ningsloven og skal ideelt sett ikke forekomme, men det er noen økonomiske tyngdelover og sterke samfunnsinteresser som spiller inn, forklarer Lindheim. Lindheim har bakgrunn fra oljevernbransjen. Dette er fortsatt viktigst for SpillTech, ved siden av flomvern, men fokuset sklir mer og mer over mot marin forurensing. Der det tidligere handlet om å skimme olje etter utslipp, bruker SpillTech nå samme metodikk til å fjerne søppel fra havoverflaten. – Enn så lenge er dette problemet preget av honnørord og at frivilligheten skal rydde opp. Vårt håp er imidlertid at det skal bli et fungerende marked også for profesjonelle løsninger. Men det må nok komme krav, sier Lindheim. Haug karakteriserer dette som et grunnleggende alvorlig miljøproblem. – Makroplast som bæreposer og flasker blir med tiden til mikroplast, altså små partikler. Vi vet lite om dette, men tror det kan være et betydelig miljøproblem. Vi må få tak i plasten før den kommer inn i næringskjeden og går fra å være forsøpling til å bli et alvorlig forurensningsproblem.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 29


handelsbanken.no/sandefjord Tlf: 33 44 67 70 I E-post: sandefjord@handelsbanken.no

Ta kontakt med oss, så finner vi ut om Handelsbanken er riktig også for bedriften din. I Handelsbanken tenker vi langsiktig. Vi skal gi råd som står seg over tid. Hos oss får bedriften din en personlig rådgiver, en du kan ringe direkte.

Avd. Gjennestad | Avd. Våle | Avd. Larvik | Avd. Hof 33 36 32 20 |

post@pilarregnskap.no

pilarregnskap.no

Kanskje passer vi sammen?

DITT LOKALE VAKTSELSKAP

Tekniske leveranser • ITV-Kameraovervåkning • Alarmsystemer privat, næring og høysikkerhet • Lås og adgangskontrollsystemer • Brannalarmsystemer og nøkkelsafe • GPS sporingssystemer • Heismottak • Tekniske alarmer

Avd. Vestfold TELEFON E-POST INTERNETT

20

ADRESSE R TI

U TR Y

N G SG A

AN

K

NI

MINUTTER

33 47 17 10 post@team-security.no www.team-security.no Thorøyaveien 4, 3209 Sandefjord

facebook.com/dittlokalevaktselskap

Vektertjenester • Resepsjon- og sentralbordtjeneste • Beredskapstjeneste for port telefon og bom • Stasjonærvakttjeneste • Sentervakthold • Områdevakthold • Utrykningstjenester • ISPS Ship and Port Security • Arrangement- og Ordenstjenester • Tilsynstjeneste • Sikkerhetspartner

– Din sikkerhet, vårt ansvar

Kanskje passer vi sammen? I Handelsbanken tenker vi langsiktig. Vi skal gi råd som står seg over tid. Hos oss får bedriften din en personlig rådgiver, en du kan ringe direkte. Ta kontakt med oss, så finner vi ut om Handelsbanken er riktig også for bedriften din.

handelsbanken.no/sandefjord Tlf: 33 44 67 70 I E-post: sandefjord@handelsbanken.no 30 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Vi trenger flere fagfolk!

Fra den minste stikkontakt til det mest komplekse anlegget

- VI GJØR JOBBEN! • Elektroinstallasjon • Data- og alarmanlegg • Smarthus, styresystem • Bolig • Service • Næring

Nordre Fokserød 24, 3241 Sandefjord / Tlf: (+47) 40 00 20 01 post@fjordenelektro.no / www.fjordenelektro.no

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 31


et vakkert resultat

Av trykktekniske årsaker kan fargeprøvene avvike fra originalfargene.

GJØR HELE FORSKJELLEN

VEGG: LADY PURE COLOR 10246 VELVET PIDESTALL: LADY SUPREME FINISH SUPERBLANK 10246 VELVET

L ADY Supreme Finish er markedets beste maling til panelvegger, dører, lister og møbler. Med suveren finish, ekstrem slitestyrke og vakre L ADY-farger oppnår du et sluttresultat som gir rommet en helt unik atomosfære.

Foto: Line Klein

VEGG: LADY PURE COLOR 12123 CONTEMPORARY WHITE BORD: LADY SUPREME FINISH MATT 10246 VELVET

VEGG: LADY PURE COLOR 8118 LØVSAL PANEL: LADY SUPREME FINISH SUPERBLANK 6379 CITYSCAPE SKAPDØRER: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 6379 CITYSCAPE

LADY Supreme Finish LADY Supreme Finish finnes i fire ulike glansgrader som gir spillerom for en kontrastrik eller ensartet stil. Med suvren flyt, helt uten penselstriper, vil resultatet fremstå både sanselig og perfekt.

Fargekartet REDISCOVER presenterer helt nye LADY-farger i kombinasjon med tidsriktige nyanser fra vårt fargearkiv. Se fargene og få inspirasjon til helhetlig fornyelse på lady.inspirasjonsblogg.jotun.no

32 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

God smak fortjener det beste


- 2 ÅRS RENTEFRI FINANSIERING

TTE Y B R ELLE E P Ø KJ

? E P M U P E M VAR www.kindenergispar.no Gneisveien 12 b, 3221 Sandefjord

33 46 72 27

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 33


Kraftig utvikling for vordende børsdebutant GNP Energy i Sandefjord vokser i høyt tempo, uanfektet av Korona-situasjonen og de lave strømprisene. Den nordiske strømleverandøren har nå søkt om børsnotering på Merkur Market. TEKST OG FOTO I HENRIK SANDVIK

34 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


– Wow! I dag er finnene i siget, ler Sigrun Eggen. Hun peker mot en tavle på veggen inne på kundesenteret til GNP Energy på Kullerød i Sandefjord. Medarbeidere med headset og gaming-stoler snakker på diverse nordiske språk på alle kanter. Tallenes tale er klar; det er kundeservice-medarbeiderne mot det finske markedet som har innhentet flest positive referanser den dagen vi er på besøk. – Vi har hovedkontor og 27 ansatte her i Sandefjord, men vi har også selskaper som leverer strøm til kunder i Sverige, Danmark og Finland. Utviklingen har vært god over hele fjøla, også siden pandemien kom, og vi har greid å opprettholde bra fart i salget, sier den daglige lederen, og fortsetter: – Aktivitetsnivået vårt har vært mer eller mindre upåvirket av det som skjer rundt oss. Vi ekspanderer hele tiden, og jeg må jo bare innrømme at vi er veldig heldige. Strøm er noe alle må ha og våre fakturaer er noe alle prioriterer. Vi har rett og slett merket veldig lite til Korona.

Daglig leder Sigrun Eggen (fra venstre), salgsdirektør Knut Grønningen og NK Kundeservice Norden Charlotte Karlsen i GNP Energy har hatt hendene fulle og god fart på veien mot børsnotering.

Da har andre prosesser gjort seg langt mer gjeld­ ende. Strøm­leverandøren har søkt om notering på Merkur Market ved Oslo Børs. Dermed blir det mulig å handle aksjer i selskapet på det åpne markedet. Det er ikke like mange og strenge krav her som på hovedlisten på Oslo Børs, men Eggen & Co har snart jobbet seg gjennom kriteriene som må være på plass forut for børsnoteringen. – Ambisjonen har hele tiden vært å være i mål i løpet av fjerde kvartal 2020. Søknaden er allerede sendt, så vi er i rute, sier Eggen, og fortsetter: – Dette er en viktig del av vår reise som et Vestfold-basert gründerselskap. Vi er nå klare for neste fase for å nå målene våre om videre vekst og utvikling, noe som igjen vil fordre ytterligere kapital, kompetanse og profesjonalisering av selskapet. GNP opererer i et marked i sterk vekst. – Vi skal være et preferert valg og ikke minst kostnadseffektive for kundene våre, og det krever skalafordeler. Derfor har vi klare mål for vekst, både organisk og gjennom oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer i landene vi opererer i. GNP Energy skal bli en aktør å merke seg for fremtiden, og vi skal være en attraktiv investering som skaper konkurransedyktige aksjonærverdier, sier Eggen. Hun tar et frem et Excel-ark der det viser seg at 85 investorer allerede har tegnet seg for aksjer. – Det er flere navn her som nok er kjent for mange som leser dette. Det er også flere av våre egne ansatte her, og det er jo veldig hyggelig at de har troen på selskapet vårt. GNP Energy ble etablert i 2012, og flyttet fra Borgeskogen og inn i nybygget på Kullerød i 2018. Samtidig byttet selskapet navn, samlokaliserte ulike avdelinger og opprettet en tydeligere konsernstruktur. Resultatet var en vekst fra 10 til

snaut 30 ansatte i Sandefjord og store kostnadsbesparelser. – Det å samle alt på ett sted og under én paraply har vist seg å være veldig vellykket. Nå kan vi jobbe på tvers av team på en helt annen måte, og vi oppnår en rekke skalafordeler, sier Eggen. Selskapet har fortsatt veksten siden flyttingen. GNP Energy har i dag tett opp mot 40.000 kunder totalt, hvorav 80 prosent er husholdningskunder. – Nå rigger vi oss for å vokse på bedriftssiden. Vi har ansatt en salgsdirektør for bedriftsmarkedet, og hans første oppgave blir å rekruttere 4-6 selgere både til hovedkontoret i Sandefjord og i Sverige, sier Eggen, og titter bort mot Knut Grønningen. Han kommer fra en tilsvarende stilling i en bedrift i Moss, og er helt fersk i jobben når vi er på besøk. – Vi satser stort, og planen er at bedriftsavdel­ ingen vår om kort tid har atskillelig mange flere folk. De skal både tiltrekke seg nye bedriftskunder, samt opprettholde en allerede stabil kundeportefølje med tilleggsprodukter som energieffektivisering og rådgivning. Det er viktig for oss å finne folk som ønsker å være med på å bygge noe fra scratch og som har riktige verdier, og erfar­ing fra kraftbransjen er ikke noe must, sier Grønningen. Bærekraft er et nøkkelord også for strømleverandører, men Eggen innrømmer at dette også er en komplisert materie. – Vi har enkelte norske kunder som ønsker vindkraft-fri strøm. Det henger sammen med motstanden mot vindkraftutbygging, som mange opplever som skjemmende i naturen, sier hun, og fortsetter: – På dette området er situasjonen helt annerledes for våre selskaper i Danmark og Finland, der anlegg for vindkraft allerede er utbygget – gjerne langt ute på havet – og det ikke er like mye kontroverser rundt potensiell utbygging. GNP Energy tilbyr opprinnelsesgaranti på strømmen, men de fleste er ikke veldig opptatt av hva slags strøm som kommer ut av stikkontakten. – Markedet er derimot preget av enormt mange bytter. Med dagens teknologi er det mange som shopper strøm og hopper fra leverandør til leverandør. Særlig blant de unge, som har mobil­ telefonen som en forlengelse av armen, er dette veldig vanlig, sier Eggen. Sandefjords-selskapet gjør det uansett svært godt rent resultatmessig, selv om lave strømpriser gjennom 2020 gir seg utslag på topplinjen. – Vi omsatte for 460 millioner kroner og oppnådde et resultat før skatt på vel 11 millioner i 2019. I 2020 takter vi mot lavere omsetning, men resultatet blir bedre enn i fjor. Det er vi selvfølgelig veldig fornøyde med, avslutter GNP Energy-lederen.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 35


Daglig leder Ingar Jansen i BK Grafisk har gjort store investeringer for å redusere selskapets CO2-utslipp. Her foran det nye solcelle­ anlegget sammen med prosjektleder Ellinor Meling i Solenergiklyngen. Foto: FUSen

MILJØFOKUS fra gulv til tak

De siste åtte årene har BK Grafisk investert i miljøtiltak som har redusert bedriftens CO2-utslipp med 500 tonn. – Miljøfokus blir et nøkkelord inn i fremtiden, sier daglig leder Ingar Jansen. TEKST I HENRIK SANDVIK

BK Grafisk holder til på Fokserød i Sandefjord, tett på avkjøringen fra E18. Bygget som blant annet huser trykkerivirksomhet, grafikere og administrasjon, har i høst fått et stort og miljøvennlig løft. – Nå i 2020 har vi investert i 5.000 kvadratmeter med solcelle­ paneler på taket. Anlegget genererer 430.000 kWh med strøm i året, og det alene betyr nesten 200 tonn CO2 spart for oss, sier daglig leder Ingar Jansen. Anlegget sto ferdig uken før vi snakket med ham. – Det genererer strøm allerede, og fra forrige uke til nå er ett tonn spart. Det er veldig gøy når slike ting blir realisert og vi fysisk ser resultatene, sier Jansen. – Hvordan er den økonomiske gevinsten for dere? 36 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

– Ikke så stor. Strømprisene er jo så lave nå. Men en stor miljøgevinst er det utvilsomt. For BK Grafisk startet miljøsatsingen allerede i 2012 ved flytt­ ingen til et nytt og mer energieffektivt bygg. Både da og senere har flere virksomheter blitt samlokalisert der, noe som er miljøvennlig i seg selv. – Vi har blant annet etablert oss i Trondheim. De digitale tjenestene til firmaet vi overtok pågår fortsatt for fullt der oppe, men den tunge produksjonen – som emballasje og esker – skjer nå på vårt trykkeri i Sandefjord, sier Jansen, og fortsetter: – I 2017 investerte vi i en ny maskin på trykkeriet. Da doblet vi kapasiteten og reduserte strømforbruket kraftig, i tillegg til at


den bruker mye mindre miljøskadelige vaskemidler. Før gikk det med 200 liter i måneden – nå er vi nede i 25 liter pr. måned. Med høy trykkekvalitet på første ark har vi adskillig mindre papirsvinn, og alt overskytende papir går til gjenvinning. BK Grafisk førte opp nok et bygg på nabotomta i 2018, hvor all oppvarming foregår via biobrensel fra Eiker fjernvarmeanlegg på Nordre Fokserød. Og nå har det altså kommet solcellepaneler på taket av begge byggene. I sum er det snakk om store innsparinger for miljøet fra den grafiske virksomheten, som har gjort investeringer for 100 millioner kroner de seneste årene.

– I tillegg har vi kuttet vårt utslipp av CO2 med i hvert fall 500 tonn på disse åtte årene, anslår Jansen. Miljøfokus har flere viktige aspekter, ifølge BK-sjefen. Han er overbevist om at det rett og slett vil være nødvendig for å være en attraktiv leverandør i tiden som kommer. – Offentlig sektor og større private aktører stiller krav til sine leverandører, og miljø vektes stadig tyngre i anbudsprosesser – i noen sammenhenger faktisk mer enn pris. Dessuten ser vi at våre ansatte er veldig glade for denne satsingen, og vi hører det også fra potensielle medarbeidere. De får lyst til å jobbe hos oss når de hører om dette, avslutter Jansen.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 37


Enorme byggeplaner i Sandefjord Over 2.500 nye boliger er for salg eller under planlegging i Sandefjord for de neste ti årene. Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet – samt en god miks – er nøkkelen for å lykkes, mener utviklerne i Hjertnes Eiendom. TEKST I HENRIK SANDVIK

– Folk flest sier ja til utvikling, men «not in my backyard», ler Thomas Hagen. Eiendomssjefen i Hjertnes Eiendom smiler over kaffekoppen. Høstsola skinner utenfor bakeriet på Hvidts plass i Sandefjord sentrum denne formiddagen. Bak ham skal selskapet fortette kvartalet mellom gamle Baker Halvorsen og Hotel Atlantic. Rammesøknaden ble sendt tidligere i høst, og dermed går det endelig mot realisering etter en lang dragkamp. – Selskapet begynte utviklingen her i 2015, og det er totalt tegnet ti ulike forslag. Som eiendomsutvikler ønsker man seg rask behandling og god dialog med alle involverte, og det er ingen hemmelighet at dette har vært et krevende prosjekt for oss, bekrefter Hagen. Chr. Hvidts plass har blitt et helt annerledes prosjekt enn hva selskapet først så for seg. Eiendomssjefen er imidlertid fornøyd med resultatet.

Eiendomssjef Thomas Hagen i Hjertnes Eiendom gleder seg til å komme videre med utviklingen av selskapets boligprosjekter. Foto: Henrik Sandvik

38 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

– Det ble opprinnelig planlagt 24 leiligheter her. Nå står vi igjen med 12. Likevel; når vi nå ser de endelige planene, synes jeg det har noe for seg å gå noen runder for å finne den beste løsningen. Man må ikke kaste seg på det første og beste, sier Hagen.

11 leiligheter er solgt og kun én enhet står ledig. Prisene går fra 3,5 til rett over 10 millioner kroner. – Det er godt voksne mennesker som har kjøpt leilighetene. Alle flytter internt i Sandefjord, primært fra en stor enebolig til en enklere og mer sentral bolig, forteller Hagen. – Det er for øvrig enkelte som også selger bilen, legger han til. Mange hadde ventet lenge på at prosjektet ble lagt ut for salg. – Vi har hatt 70 interessenter på listen, og den første tegnet seg i mars 2016. Vi solgte syv leiligheter på den første salgsdagen, og i toppetasjen bikker vi 85.000 kroner pr. kvadratmeter. Det er høyt i Sandefjord, kommenterer Hagen.


Interessentene hev seg raskt rundt da leilighetene ved Chr. Hvidts plass ble lagt ut for salg. Nå blir prosjektet endelig realisert etter flere års dragkamp. Illustrasjon: Hjertnes Eiendom

– Hva er suksessoppskriften? – Som alltid; beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Ligger objektet eller prosjektet godt til – og er riktig priset – blir det solgt. Men nå er det vanvittig mange nye boliger på gang i Sandefjord, så det blir spennende å følge markedet fremover.

Hagen har selv gjort opptellingen. – Roughly 2.500 boenheter (i prosjekter med minimum 5 enheter) er enten til salgs, under regulering eller på et annet sted i planleggingsprosessen i Sandefjord for den kommende 10-års­­ perioden, sier Hagen. Majoriteten er leilighetsblokker, med unntak av det digre Sørby-prosjektet som også får småhus, eneboliger og rekkehus. Sandefjord er blant de raskest voksende kommunene i vår region, men Hagen er spent på om alt dette blir realisert. – Det er veldig mye på tegneblokka, og man må tilby den riktige miksen hvis så mye faktisk skal se dagens lys. Man må tilby det kjøperne ønsker, sier Hagen, og fortsetter: – Det er flere enn oss som retter seg mot godt voksne. De flytter gjerne fra enebolig i 10-minuttersbyen til leilighet i sentrum. Så har vi småbarnsfamiliene som ønsker romslig og bynær villa med stakittgjerde og dobbel garasje. Selv om prisene har steget også her, får man fortsatt mye bolig for pengene. Sandefjord har gode bostedskvaliteter og et rikt næringsliv, og er spesielt attraktivt for småbarnsfamilier – det er det vi må spille på. – Hva er status for Carlsenkvartalet? – Politikerne har gitt oss et nytt mandat hvor ett av kriteriene er at det blant annet skal være dialog med flere interessegrupper. Vi vil gjerne vite hva de ønsker på eiendommen, men et park­

anlegg blir det uansett ikke. På den annen side ønsker ikke vi å bygge noe byen ikke vil ha, påpeker Hagen. Han ser frem til å utvikle eiendommen, ikke minst med tanke på at naboprosjektet på Kilen har solgt meget godt. – Dette er indrefileten i byen og vi mener at prosjektet kommer til å bli meget etterspurt. Kommunen ønsker fortsatt utvikling der og vi tror fortsatt vi skal få til et godt prosjekt. – Hvor mange enheter kan det blir der etterhvert? – Så langt har vi ikke kommet enda, men vi tror vi kan presentere noe mer konkret over nyttår en gang.

Både Chr. Hvidts plass og Carlsenkvartalet vil få næringslokaler på gateplan. I denne kategorien er Hjertnes Eiendom store. – Vi har cirka 170.000 kvadratmeter for utleie med kun 1 prosent ledighet, og er alltid på utkikk etter nye og spennende prosjekter. Vi har nettopp ferdigstilt det nye kontorbygget til Fjellsport, og har alt fra en ubåt-batterifabrikk i Horten til kontorfellesskap midt i Sandefjord. Slik får vi et godt innblikk i hva de ulike delene av markedet etterspør, sier Hagen. – Og hva er det? – Mange små og mellomstore bedrifter ønsker kontorlokaler i sentrum. Det er bra sving på byen, og den utviklingen ønsker vi å være med på. Samtidig må alle være klar over at man ikke får en aktør som XXL til å etablere seg i sentrum. Plasskrevende handel må ligge i randsonen mens byen skal være for de små og mellomstore bedriftene, butikkene, shopperne og dem som er ute etter en fredagspils, sier Hagen, og legger til: – Det er god byutvikling å mikse alt – men vi må ikke blande kortene.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 39


Et ypperlig sted for ditt selskap!

Direkte ved sjøen i Sandefjords havn. Etindre ypperlig sted for ditt Leverer også catering. Ta kontakt for mer informasjon. Direkte ved sjøen i Sand

indre havn.

Et ypperlig sted for ditt Taselskap! kontakt for mer info

Lad elbilen sikkert og lovlig Lad elbilen

Direkte ved sjøen i Sandefjords indre havn. Leverer også catering. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss på

tlf: 33 52 3

sikkert og lovlig

Beskytt ditt hjem og elbil med fastmontert hjemmelader... Beskytt ditt hjem og elbil med fastmontert hjemmelader...

Tlf: 33 52 33 00 - www.magasinetcafe.no

www.magasinetcafe.no

Lad elbilen sikkert og lovlig Beskytt ditt hjem og elbil med fastmontert hjemmelader...

lbillader inkludert montering Elbillader inkludert montering

9 900,9 900,** *inkl 16A kurs, jordfeilbryter B, 10m kabel, monteres

nkl 16A kurs, B,km. 10m kabel, monteres påjordfeilbryter vegg, kjøring 20 Forbehold om plass i å vegg, kjøring 20 km. Forbehold i eksisterende sikringsskapom - ogplass overspenningsvern. ksisterende sikringsskap - og overspenningsvern.

GOD SERVICE - GOD KJEMI Velkommen til flotte vaskehaller for personbil/bobil og utsalg på Nordre Kullerød 13

Vi produserer spesialbobiler med både 4-hjulstrekk, forhjulstrekk og bakhjulsdrift, alt på Mercedes eller Fiat-chassis.

Nordic bobiler • 30 år 2020!

Spesial bobiler for privat og næringskunder Nordic Caravan er en Norsk importør av Nordic bobil som er en svensk bygget høykvalitets bobil. Bobilen er bygget på MB eller Fiat chassi. Vi formidler nye, brukte og spesial bobiler for privatkunder. Vi har kontor, service og lager omtrent midt i Vestfold, med enkel adkomst fra både E18 og Torp Flyplass samt nærhet til både Horten og Tønsberg.

Stefan

Åpningstider Tanskanen Mandag til fredag: 09:00 – 16:00 VD og salgsTorsdag: 09:00 – 19:00 ansvarlig. Lørdag: 10:00 – 14:00 Tel. +46 070 Søndag: Stengt

593 2190.

Kontakt oss +47 909 83 406 post@nordiccaravan.no Døvikveien 22 – 3176 Undrumsdal

40 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Frode Heum Daglig leder i Nordic Caravan, norsk importør.


Henka Revisjon er et lokalt selskap som utfører revisjon og rådgivning i samsvar med norske standarder. Henka Revisjon bygger på kvalitet og kompetanse med fokus på forenklinger, effektivitet og engasjement i våre leveranser.

Se www.henka.no

Leif Weldings vei 20, 3208 Sandefjord Tlf: 982 07 340 • E-post: henry@henka.no

Gåsehud

og øyeblikk du aldri glemmer.

Mer av det du vil ha

VI LEVERER ALTIBOX

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 41


Kler opp storskolen med silisium Norges største videregående skole ligger i Sandefjord. Nå blir skolen enda større, og Kodal-bedriften Hasås sørger for en miljøvennlig og værbitt fasade med landets første silisium-behandlede kledning. TEKST I HENRIK SANDVIK

Hasås har sikret seg de norske rettighetene til en teknologi som gjør det mulig å fabrikkbehandle treverk med silisium. Metoden gjør treverket levedyktig og værbestandig. Samtidig følger et naturlig og røft uttrykk med på kjøpet. – Når vi nå kler fasaden på utvidelsen av Sandefjord videre­ gående skole på denne måten, er det første gangen produktet 42 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

brukes på et bygg av en slik størrelse i Norge, sier salgs- og markedsleder Hans Viggo Nielsen i Hasås. – Teknologien kom fra Sverige for 15 år siden, og produktet har vært for salg i alle verdensdeler lenge. Her hjemme er det imidlertid kun blitt brukt på enkelte mindre bygg, fortsetter han.


Tilbygget på Sandefjord videregående skole får miljøvennlig kledning. Illustrasjon: Hasås

Distriksansvarlig Per W. Kristiansen (t.v.) og salgs- og markedsleder Hans Viggo Nielsen i Hasås ser en stor dreining i markedet mot miljøvennlige produkter. Foto: Henrik Sandvik

Nielsen forteller at nyvinningen har vakt stor interesse blant bransjeaktører. – Arkitekter har ønsket seg dette lenge, men ingen har kunnet påføre behandlingen industrielt. Vi opplever en overveldende interesse for silisium-kledningen, og har blant annet fått tilsagn om et boligprosjekt med 33 enheter. Dette kan bli stort, legger han til. Silisium er et naturlig stoff som sprøytes på industrielt. Det trenger inn i treverket, styrker det og skaper en krystallisert overflate som beskytter mot alt fra sol og UV-stråling til råte og alger. Kodal-bedriften omtaler silisium som «naturens egen teknologi», og det tekniske navnet på produktet er SiOO:X. – Dette er interessant for utvendig kledning, som må være værbestandig og samtidig se bra ut over tid. Silisium-behandlet treverk har lang levetid. Vi anslår at man bør vurdere fasaden etter 4-7 år, og anbefaler et nytt strøk etter 20 år, sier distrikts­ ansvarlig Per W. Kristiansen i Hasås. – Dette handler først og fremst om det visuelle. De ulike aktør­ene vil jo ønske seg forskjellige uttrykk, legger han til. Kombinasjonen røft utseende og værbestandige kvaliteter er noe mange innen bygg og eiendom ønsker seg. – Det finnes alternativer på markedet i dag, men de er ikke fullgode. Mange bruker sulfatet jernvitrol for å oppnå den

ønskede effekten; nemlig at treverket gråner over tid. Jernvitrol gir imidlertid ingen reell beskyttelse, sier Kristiansen. Det første store prosjektet med silisium-behandlet kledning er altså under oppføring i Sandefjord. Hasås og entreprenøren kler en 1.900 kvadratmeter stor fasade på SVGS, fordelt på en opp­gradering av eksisterende bygningsmasse og det nye bygget. – Kledningen kommer på i disse dager, og bygget skal stå ferdig utvendig før jul, sier Nielsen. Selskapet har stor tro på produktet, og planlegger å utnytte muligheten så godt som mulig. – Her er det en reell mangel i markedet. Dessuten ser vi en generell dreining mot miljøvennlige produkter, og i et slikt bilde passer dette veldig godt inn, sier Nielsen, og fortsetter: – Silisium-behandlet kledning er et vannbasert og giftfritt naturprodukt som kan påføres alle treslag. Det blir en jevn overflate, med samme patina overalt – Hva er haken ved dette? – Det er et nokså kostbart produkt sammenlignet med mye annet. Men om den initielle investeringen er høy, er livsløpsøkonomien veldig mye bedre.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 43


Last ned gratis ap st ned gratis app ned gratis Last Last ned gratis app app

for bestilling av taxi for bestilling av ta bestilling av taxi rforbestilling av taxi Last ned gratis app Mer informasjon på vestfoldtaxi.no Mer informasjon på vestfoldtaxi.no

Last ned gratis app forMer bestilling av taxi informasjon Mer informasjon på gratis vestfoldtaxi.no Last ned apppå vestfoldtaxi.no Boligventilasjon

Fasade Nordic Brown

Tekket med Derbigum color, fulle banelengder

for bestilling av taxi for bestilling av taxi

Pindsleveien 5B - 3221 Sandefjord - Tlf 33 42 04 80 - E-mail: post@vkb.no - www.vkb.no

Mer informasjon på vestfoldtaxi.no

Last ned gratis app Mer informasjon på vestfoldtaxi.no

for Mer bestilling av taxi informasjon på vestfoldtaxi.no Mer informasjon på vestfoldtaxi.no

Tilgjengelig både for iPhone og Android Tilgjengelig både for iPhone og Android Tilgjengelig både for iPhone og Android

Tilgjengelig både for iPhone og Android

Tilgjengelig både for iPhone og Android Tilgjengelig både for iPhone og Android Tilgjengelig både for iPhone og Android

Tilgjengelig både for iPhone og Android

44 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Trenger du elektriker?

OM LOFT Trenger du elektriker? VI UTFØRER ALT AV ELLER KJELLER TrengerELEKTRIKERTJENESTER du elektriker? MÅ RYDDES HAR VI VI UTFØRER ALT AV CONTAINERE ELEKTRIKERTJENESTER VI UTFØRER ALT AV ELEKTRIKERTJENESTER Kontakt oss for en uforpliktende prat, DU KAN LEIE vi hjelper deg med ditt elektriske anlegg

Kontakt oss for en uforpliktende prat, vi hjelper deg med ditt elektriske anlegg

Tlf: 33 42 32 00

Kontakt oss for en uforpliktende prat, vi hjelper deg med ditt elektriske anlegg

Din totalleverandør på avfallstjenester

Ring oss på telefon

09700

Tlf: 33 42 32 00

Tlf: 33 42 32 00

Vi skal bidra til at flere bedrifter lykkes i Norge. For tips og råd om finansiering, forsikring og pensjon, besøk sparebank1.no/bv. Du kan også ringe oss på telefon 915 02479, alle dager fra 7-24.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 45


Banksjef Hans Jørgen Ormar i Handelsbanken mener lokale bedrifter har et sunt og godt forhold til bærekraft. Foto: Henrik Sandvik

Gulrot og pisk for bankkundene Bankene i Sandefjord blir stadig grønnere. Både DNB, Handelsbanken og Andebu Sparebank forventer strengere krav fra myndighetene, og anbefaler bedriftskundene å løfte bærekraft inn i strategidokumentene. TEKST I HENRIK SANDVIK

Bærekraft er på alles lepper – også på lederkontorene i de største bankene i Sandefjord. Andebu Sparebank har besluttet å gå foran som et godt eksempel. – Vårt hovedkontor i Andebu ble Miljøfyrtårn-sertifisert i september og avdelingen i Sandefjord sentrum fulgte etter i oktober. I disse Korona-tider har vi hatt mulighet til å bruke tid på en del andre arbeidsoppgaver, og bærekraft er nettopp et slikt område, sier banksjef Børre Grovan. – En bank har relativt lite fotavtrykk, men det er alltid smart å ta en god husopprydding før man begynner å sette krav til kundene, fortsetter han. Dette handler i stor grad om struktur og orden, ifølge Grovan: – Jeg sier gjerne til ansatte og kunder at «det du ikke kan dokumentere, det har du ikke gjort». Andebu Sparebank er en del av Eika-alliansen, som nylig ble kåret til Norges mest bærekraftige finansaktør i en undersøkelse 46 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

blant mer enn 6.000 forbrukere. Vurderingen var delt i tre dimensjoner, og det er særlig på økonomisk bærekraft Eikabankene scorer høyt. – Banker som ikke oppfattes som gode på bærekraft, vil være mindre attraktive for kundene. Og det er ingen grunn til å tro at dette blir mindre viktig fremover, sier banksjefen. I bærekraftstrategien til Andebu Sparebank heter det at man skal ha både incentiver og krav til kundene. – Etter hvert vil vi innføre gunstige grønne lån til dem som velger miljøvennlige løsninger, og i motsatt ende vil det nok bli stadig vanskeligere å få finansiert prosjekter dersom man er en «klimaversting». Kravene blir stadig tøffere, og dette er noe vi ser i hele finansbransjen, sier Grovan. Dette handler ikke bare om å ta samfunnsansvar. Det påvirker også risikoen som tas i forbindelse med utlån og nye prosjekter.


Regionsansvarlig Trond Sjønøst i DNB spår at det blir viktigere og viktigere for bedrifter å ha bærekraftsaspekter «på stell». Foto: Henrik Sandvik

Banksjef Børre Grovan og medarbeiderne i Andebu Sparebank har brukt deler av Korona-perioden til å trappe opp virksomhetens fokus på bærekraft. Foto: Andebu Sparebank

– Å vurdere og prise risiko når man låner ut penger, er en sentral del av bankhåndverket. Klimarisiko er et relativt nytt begrep, men blir stadig viktigere. Klimarisiko innebærer å vurdere prosjektets fremtid i et lavutslippssamfunn med endrede klimaforhold, forklarer Grovan. Han titter ut av kontorvinduet, mot Andebus høstfargede jorder og skoger. – Og tro meg, klimautfordringene vil komme til Vestfold også. På bryggekanten i Sandefjord sitter Hans Jørgen Ormar i Handelsbanken med mange av de samme refleksjonene. – I hovedsak er det to ting en bank driver med; finansiering og forvaltning, begynner banksjefen. Han forteller at Handelsbanken har valgt ut et knippe satsingsområder når det gjelder bærekraft. Arbeid med såkalt grønne lån er for eksempel underveis, men man har foreløpig ikke noe endelig konsept klart for massemarkedet og det er innenfor kapitalplassering de har kommet lengst. – Totalt for hele konsernet investerer vi cirka 600 milliarder kroner for kundene våre, og de siste årene har bærekraft seilt opp som et nytt og viktig område. Det er et tema i alle rådgivningssamtaler og mange andre møter. Vi spør kundene hvor viktig bærekraft er for dem og hvor tungt de ønsker å vekte dette i sine investeringer. Som forvalter har vi mulighet til å velge hvor kapitalen skal plasseres og – ikke minst – hvor den ikke skal plasseres. Fokus på finansiell bærekraft vil øke fremover, spår Ormar. – I forbindelse med finansiering av næringsprosjekter, handler det om at bedriftskundene må kunne dokumentere hvordan de jobber med bærekraft. De fleste i Sandefjord har et sunt og godt forhold til dette, jeg kjenner i alle fall ikke til en eneste miljø­ versting blant våre kunder. Og vi vil trolig se stadig strengere krav fra myndighetene rundt dette, fortsetter han.

For Handelsbanken-avdelingen i Sandefjord ligger fokus på å støtte opp om det lokale næringslivet. – Det er god bærekraft i seg selv å være lokal og bidra til å holde hjulene i gang. At næringslivet i kommunen vår består av stabile, sunne og langsiktige aktører, som ikke belaster staten i særlig grad, er viktig i et bærekraftsperspektiv. Det er disse bedriftene vi ønsker å finansiere, avslutter Ormar. Norges største bank ser også at utviklingen går i en stadig mer bærekraftig retning. – Bærekraft kommer mer og mer, sier Trond Sjønøst, som i august tiltrådte som regionsansvarlig for bedriftsmarkedet i DNB i Vestfold. Bankene har et betydelig ansvar for å påse at visse krav og kvaliteter blir etterlevd, mener han. – Nøkkelordet er ESG – som står for Environmental Social Governance, sier Sjønøst, og fortsetter: – Vi skal blant annet se til at kundene våre ikke er involvert i aktiviteter som hvitvasking, terrorvirksomhet og miljøkriminalitet. Vi ser også et økt fokus på bærekraft i forbindelse med grønne lån med lavere renter, samt i forbindelse med kredittvurdering av kunder. Her tror vi at aktørene vil bli stadig mer utford­ret av myndighetene. Generelt går man gjennom virksomheten og prosjektene på en langt grundigere måte enn før. – For oss er dette relevant blant annet når vi vurderer byggelån og finansierer nye prosjekter. Det er viktig i anbudsprosesser; i mange sammenhenger kommer man ikke engang til forhandlingsbordet hvis man ikke har bærekraft på agendaen. Det er deal eller no deal, avslutter han.

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 47


Gründere vil måle bærekraft Sandefjords-bedriften MilieuBank skal hjelpe bedrifter å oppfylle FNs bærekraftsmål ved hjelp av sensorer, datafangst og software. – Cluet er å bli litt flinkere hver dag. Over tid vil man oppnå resultater, sier gründer og daglig leder Thomas Meinich Andreassen. TEKST I HENRIK SANDVIK

Bærekraftsbølgen skyller også over start up-fellesskapet Gründeriet midt i Sandefjord. Her er Thomas Meinich Andreassen en av gründerne som prøver å få fart på en nystartet virksomhet. – Vi etablerte MilieuBank 25. mars, midt i Korona-en, og har et hårete mål. Vi skal hjelpe verden å oppfylle FNs bærekraftsmål, sier Meinich Andreassen. Det er han - heldigvis - ikke alene om. For det første må alle bedrifter og mennesker trå til dersom FNs håp skal oppfylles. Dessuten har han et lite knippe kolleger rundt seg i oppstartsbedriften. – Vi er fem stykker som står bak denne satsingen. Vi kjenner hverandre godt, og har blant annet vært på en gründerreise sammen tidligere. Forrige gang var med selskapet SafeUse, som vi solgte i 2018. Nå er det MilieuBank som gjelder, sier Meinich Andreassen. Gründeren innrømmer at de strekker seg etter noe stort. «Alle» snakker om bærekraft, men dette er en kompleks og krevende materie. – Det gjøres veldig mye bra på mange områder, som for eksempel rent vann, alternative energikilder som sol og vind, CO2-fangst, avfallshåndtering og bærekraftige byer - for å nevne noe - men vi har savnet en bred og helhetlig tilnærming til bærekraft. Derfor har vi gitt oss selv oppdraget å samle inn og analysere data, slik at hver enkelt kan måle seg selv og bli mer bærekraftig, sier Meinich Andreassen. Det store spørsmålet er altså hvordan man måler bærekraft? Svaret ligger i sensorteknologi, datafangst og software. – Vi har så langt definert 14 områder der det lar seg gjøre å samle inn relevante data ved å installere sensorer, for eksempel i et kontorbygg. Blant disse områdene finner vi lys, gasser, inneklima, temperatur, støy, energi, vann, forbruk og forretningsdata som sykefravær, sier Meinich Andreassen.

48 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

– Det finnes mange sensorløsninger og analyser på markedet i dag. De må bare settes sammen på en smartere måte, slik at man kan hente ut dataene man ønsker og evaluere dem i etterkant, fortsetter han. FN har satt opp 17 delmål i det som omtales som verdens viktigste veikart i årene som kommer. Noen er mer relevante for oss i Norge enn andre, og MilieuBank-gründerne har selv valgt seg ut åtte av dem. Fremover handler det om å finne flere samarbeidspartnere og støttespillere. – Vi har fått støtte av Innovasjon Norge om markedsavklaring, og er nå i gang med utvikling av sensorer sammen med Universitet i Sørøst-Norge. Til dette har vi fått støtte fra Forregion1 Vestfold. Målet er å ha en mini-prototyp ferdig før nyttår. Innen det skal vi også få på plass en innovasjonssøknad, sier Meinich Andreassen. – Videre trenger vi å komme i kontakt med en privat aktør innen sensorteknologi, og det store målet er å få med en investor til i løpet av første halvår 2021. Vi ønsker ikke å starte et utmattelsesprosjekt, og kan ikke gjøre dette helt alene, fortsetter han. – Når dere har alt på plass og en bedrift ønsker å koble seg på; hvordan kommer man i gang? – For det første skal ikke vi selge en programvare. Vi ønsker å samarbeide med organisasjoner som Stiftelsen Miljøfyrtårn. Gjennom eksisterende programvare som bedriften allerede har skal en få tilgang. Vårt produkt vil være en database man kan abonnere på, sier Meinich Andreassen. – For bedriftens del må dette starte med en vilje til å forbedre seg. Deretter må man identifisere hvilke parametere man ønsker å måle. Så er det bare å bestille en pakke med sensorer og sette i gang. Cluet er å bli litt flinkere hver dag. Over tid vil man oppnå resultater, avslutter han.


Gründer og daglig leder Thomas Meinich Andreassen i MilieuBank skal hjelpe bedrifter å måle hvor gode de er på bærekraft. Nå er oppstartsselskapet på jakt etter investorer og flere samarbeidspartnere. Foto: Jakob Storm Leth

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 49


EN STERK NÆRINGSLIVSBY TRENGER ET STERKT ADVOKATFIRMA

Fra våre kontorer i Thor Dahls gate 1 fortsetter vi jobben med å bidra til gode løsninger for privatpersoner, næringslivet og det offentlige – i Sandefjord, i Vestfold og i landet forøvrig.

Thor Dahls gate 1 3210 Sandefjord

Anton Jenssens gate 2 3125 Tønsberg

tendenadvokat.no

VI STÅR KLARE TIL Å HJELPE DEG. Vi tilbyr teknisk fagpersonell til dine bygninger, som utfører lovpålagt internkontroll, årskontroll, drift og vedlikehold innen næring, industri og privatboliger. Et sikkert og godt elektrisk anlegg gir bedre økonomi og stabil drift. 50 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

FÆRD.NO | FOTO: ALEXANDER SCHULTZ

Gjennom mangeårig tilstedeværelse i Sandefjord og Tønsberg har vi opparbeidet en unik kjennskap til næringslivet i fylket.


“Nå kan vi bruke tiden vår på det som er viktig st for oss, nemlig kunden .” Veronica Tveitan Gyde ZIP Frisør

sen,

Vi hjelper deg så du kan styre din virksomhet enda bedre Vi tilbyr produkter tilpasset dine behov, til fast pris. Med digitale løsninger og en personlig konsulent for individuell oppfølging, skal vi bidra til økt verdiskapning for deg og din bedrift. Kontakt oss for et uforpliktende møte.

Rådgivning

Regnskap

Lønn

Digitale løsninger

Årsoppgjør

www.r1.no | Tlf. 91 50 24 79 | www.facebook.com/regnskapshusetbv

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 51


Varsler «wake up-call» om bærekraft Når juryleder Anita Krohn Traaseth deler ut Tenk stort-prisen i desember, skal hun kåre Sandefjords mest bærekraftige bedrift. Hennes egen fremste vri på å forstå bærekraft er å lære barna verdien av et ærlig stykke arbeid. TEKST I HENRIK SANDVIK

– Når du kommer fra Sandefjord, er ikke sommerferien bare til for å slappe av på holmer og skjær, ler Anita Krohn Traaseth. 48-åringen har som hun ofte gjør reist fra Frogner-leiligheten til «hytta» i barndomsbyen. Hun er innom Gründeriet denne fredagen, mellom jobboppdrag og familieplikter. – Min mellomste, Hannah, har de siste to somrene jobbet i oppvasken på Pir4. I sommerferien, da skal det jobbes, sier jeg til henne. Det handler om å få respekt for alle arbeidsoppgaver, kjenne på gleden av den første lønnsutbetalingen og lære seg god arbeidsmoral så tidlig som mulig, sier hun. Krohn Traaseth har selv bred erfaring på området. – Jeg begynte å jobbe veldig tidlig. Jeg solgte pizzaer på Kong Sverres, vasket selskapslokalene til Edgar Ludl, hengte opp jakker på Zellerins og serverte øl på Sir James, sier hun, og fortsetter: – Men en av mine aller første jobber, den var i kommunen. Vi hadde danseundervisning for ungdommer på Brydeslottet. Jeg husker at det å få jobbe med det jeg likte så godt, som ga stor mening og i tillegg få godt betalt, det var jo en glede. I dag er Krohn Traaseth en anerkjent næringslivsleder, ikke minst som adm. direktør i Innovasjon Norge inntil for halvannet år siden. Nå jobber hun med innovasjon for EU. – I 2021 kommer Horisont Europa, verdens største forskningsog innovasjonsprogram, og jeg er med på å utvikle innovasjonssatsningen. EU går foran nå, spesielt på bærekraft. EUs Green Deal er Europas nye vekststrategi, og det kommer til å sette premisser for alt av norsk næringsliv, sier Krohn Traaseth. Green Deal er navnet på Europakommisjonens strategi for å gjøre EU klimanøytralt innen 2050. Hennes formelle rolle er som styremedlem i European Innovation Council. – Hvis du er norsk bedriftsleder og ikke er opptatt av dette, lover jeg at du kommer til å få deg en «wake up-call». Bærekraft har gått fra å være et buzz-ord alle slang om seg til å bli integrert i de fleste bedrifter med respekt for seg selv, sier Krohn Traaseth. Det må imidlertid gjøres riktig. – Bærekraft inneholder tre dimensjoner – blå, rød og grønn. Alle fargene må være med, sier hun, og forklarer: – Blått er økonomi. Mange tenker kun på miljøet når de hører bærekraft, men man må tjene penger, ellers går det ikke rundt. Rødt er det sosiale aspektet, altså integrering, mangfold og hvordan vi behandler hverandre i jobbsammenheng. Grønt handler selvfølgelig om klimaet. 52 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Når Sandefjord Næringsforening deler ut Tenk stort-prisen 11. desember - hvis Korona-situasjonen gjør det mulig å gjennomføre planene skal juryleder Krohn Traaseth kåre Sandefjords mest bærekraftige bedrift. Med seg i juryen har hun NHOs regions­ sjef Kristin Saga og kommunikasjonseksperten Kjell Terje Ringdal. Krohn Traaseth har jobbet mye med unge gründere de siste ti årene, og mener det er store generasjonsforskjeller når det kommer til forståelsen av bærekraft. – Unge gründere har skjønt det; de trenger sjelden å bli forklart hva bærekraft er. De setter ikke seg selv først og har ikke mål om å gjøre en kule på børsen, sier hun, og fortsetter: – Min opplevelse er at de er drevet av formål. De har innsett at hvis de skal lykkes med sine oppstartsidéer, må det handle om mer enn bare å tjene penger. Produktet eller tjenesten de leverer må løse en reell oppgave for andre eller bidra positivt for samfunnet, sier hun, og fortsetter: – Den eldre generasjonen er ikke alltid like bevisste. De må ofte forklares hvorfor bærekraftfokuset er så viktig, og mange synes mye er godt nok. Hun bruker en metafor for å forklare bærekraft. – Den går sånn; man skal levere «gården sin» til neste generasjon i bedre stand enn da man overtok den. I overført betydning er det ingen tvil om at Norge er i bedre forfatning nå enn før. Men vi vet allerede nå at det som har gitt oss svimlende vekst de siste 45 årene, ikke er varig. Da har vi et ansvar for å gjøre noe med det. Krohn Traaseth har selv gjort flere nye grep. Hun har blant annet startet Norges første mentor-podcast – «Godt nok for de svina» – der hun har samtaler med et ledertalent fra Posten for å forberede henne på et fremtidig topplederansvar. I dag gleder hun seg stort over de fleksible arbeidsdagene, og å få være oftere i hjembyen. – Vi sandefjordinger er proppfulle av utferdstrang. Derfor faller det naturlig å reise ut, hente inntrykk, ta dem med hjem og lage våre egne versjoner av det vi har lært på veien. For å tenke stort, må du ut av din egen boble av og til, sier hun. For henne falt brikkene på plass da hun så «Slik ser kø ut i Sandefjord»-kampanjen på Oslo-bussene høsten 2018. – Det hadde enorm effekt på meg. Like stor effekt som bleie­ reklamene på TV i sin tid, hvor man ble indoktrinert med


– Bærekraft har gått fra å være et buzz-ord alle slang om seg til å bli integrert i de fleste bedrifter med respekt for seg selv, sier Anita Krohn Traaseth - her på besøk i hjembyen Sandefjord hos Henrik Sandvik i SNF. Foto: Jakob Storm Leth

Pampers lenge før man fikk barn selv, ler hun, og fortsetter: – Alle kommuner er ute etter det samme – flere innbyggere og nye arbeidsplasser – men den kampanjen var helt genial. Jeg ble så stolt. Dette er hjembyen min, tenkte jeg, og da vi skulle kjøpe et fritidshus, var ikke valget vanskelig. Det måtte bli i Sandefjord. Min mann er fra Tønsberg, men det var aldri noen reell tvil. Krohn Traaseth tømmer kaffekoppen og sjekker telefonen. Vi er på overtid.

– Nå skal jeg til hjemmekontoret her i Sandefjord. Det er der jeg har hatt de fleste EU-møtene i det siste, og denne helgen skal jeg jobbe med en liten nyskaping i 2021; Sandefjordseminarene. Jeg har designet tre lederseminarer jeg har savnet de siste 25 årene. Første runde starter i februar og er for lengst fullbooket. Initiativtakeren gleder seg. – Det blir utrolig gøy å komme i gang. Også i Sandefjord da!

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 53


VI ER HER! sor.no/sandefjord | tlf. 38 10 92 00

54 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 55


Takk for samarbeidet så langt til alle våre partnere i...

56 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING


Tenk stort, tenk Sandefjord!

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 57


Vi fylte 10 år i oktober, og feirer med 10 % på Premium lisens for alle nye kunder NB: Er din bedrift medlem av SNF så er det hele 20 % på Premium lisens første året! Til tross for en annerledes hverdag så kan det fortsatt være behov for frokostmøter, kurs og konferanser - og ikke minst webinarer! Benytt Pindena Påmeldingssystem for å la dine deltagere melde seg på. Bruk også Pindena påmeldingssystem til å registrere oppmøte ved bruk av QR-kode. Registreringen kan brukes til smittesporing - for å vite hvem som har møtt opp i kantina, på møte, utested eller restaurant. Pindena har 10 års erfaring innen påmeldinger, og er under stadig utvikling for å følge trender og ønsker, og vinner de fleste anbud basert på både kvalitet og pris. Pindena påmeldingssystem tilbyr ubegrenset antall deltagere, aktiviteter, kurs/ konferanser og brukere (ansatte) Kontakt oss i dag for en uforpliktende demo!

www.pindena.no

58 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Komplett påmeldingssystem gjort enkelt!


WANG UNG SANDEFJORD

REISEN BEGYNNER PÅ WANG

WANG Ung Sandefjord er en nyoppstartet idrettsungdomsskole som holder til på Haukerød i nybygde skolelokaler og trygge omgivelser. På WANG Ung er det elevene som står i sentrum, og vår jobb er å legge til rette for at de skal lykkes med å nå sine drømmer og mål. På WANG Ung handler trening og aktivitet først og fremst om å ha det gøy. Mye aktivitet og trening gjennom ungdomsskolen kan skape et fantastisk grunnlag for å tåle den nødvendige treningsmengden som skal til for å kunne prestere senere på ett høyere nivå innen sin idrett. Våre ansatte har solid erfaring og kompetanse, hvilket er avgjørende for å kunne skape det beste lærings- og utviklingsmiljøet for elevene. Lærere og trenere samarbeider tett, og jobber i tillegg sammen med klubber og forbund for å kvalitetssikre oppfølgingen av den enkelte elev. Vårt mål er at elevene skal få de rette utfordringene og den riktige treningen i et sunt og godt utviklingsmiljø, samtidig som de får gjennomført skolegangen sin på best mulig måte.

Er du nysgjerrig på hvem vi er, eller kjenner noen idrettsinteresserte elever?

TA KONTAKT DA VEL!

E-post: ungsandefjord@wang.no • 479 96 000

Foto: WANG/Morten Brakestad Design: Moloko.no

Merete Hågøy Rektor/daglig leder 952 33 949 merete.hagoy@wang.no

Barbro Kvåle Trømborg Idrettsansvarlig 971 42 779 barbro.tromborg@wang.no

@wangungsandefjord

wangungsandefjord

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 59


Administrasjonen i Sandefjord Næringsforening består av Benedicte Eian Iversen (fra venstre), Henrik Sandvik, Ingebjørg Tollnes og Mona Visted. Foto: Heidi Marie Gøperød

Annerledesår for næringsforeningen Covid-19 styrer hverdagen også for oss i Sandefjord Næringsforening. Vi kan se tilbake på mye ny læring og nye vaner i 2020, men først og fremst krysser vi fingrene for normal fart så raskt som mulig. TEKST I HENRIK SANDVIK

Sandefjord Næringsforening har etablert seg som en av de største og viktigste møteplassene for næringslivet i vår region. Månedlige frokostmøter med 200 deltakere har vært selve limet i foreningen, men dette stoppet opp da Covid-19-pandemien traff Norge 12. mars. Kun fire fysiske frokostmøter har latt seg gjennomføre siden den gang, alle med begrenset antall deltakere. Nå sist på Scandic Park Sandefjord 28. oktober, da vi startet dagen sammen med 120 medlemmer, vertskapsbedriften Release og mobilprofilen Øistein Eriksen. I stedet har vi arrangert digitale samlinger om ulike temaer for medlemmene våre. Alt fra sikring av kontant-

strøm til gode råd om oppsigelser har stått på agendaen. Samtidig har vi holdt kontakten med våre samarbeidspartnere på Rådhuset, de andre næringsforeningene rundt oss og ikke minst ute i bedriftene på andre måter. Noe av det viktigste vi gjør er nemlig å snakke med aktørene «der ute» og få innsikt om hvor skoen trykker. En næringsforenings oppgave er blant annet å være relevante for næringslivet til enhver tid, og det har vi forsøkt å opprettholde. Det er midten av november når disse linjer skrives. Svingningene har vært store i Korona-perioden, og nå er det

Mobilprofilen Øistein Eriksen holdt hovedinnlegget på ett av de fysiske frokostmøtene som har latt seg gjennomføre i høst. Foto: Henrik Sandvik

60 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

igjen nødvendig med strenge smitteverntiltak og begrenset kontakt. Vi se tilbake på ny læring, nye opplevelser og nye vaner i annerledesåret 2020. • Vi har gjennomført cirka 40 webinarer om ulike temaer for medlemsbedriftene våre. • Vi har satt opp nye kurs, deriblant om Miljøfyrtårn, og har til og med blitt sertifisert selv. • Vi har arrangert medlemslunsjer med få deltakere og trygge rammer. • Den positive utviklingen på Gründeriet gir håp om flere nye arbeidsplasser fremover. • Med Tenk stort, tenk Sandefjord skaper vi begeistring og løfter det lokale næringslivet. • Vi har fått være med på etableringen av et nytt og viktig prosjekt, Globale Sandefjord. • Vi representerer næringslivet i møter med lokale og nasjonale politikere om enkeltsaker. • Vi har lært oss å jobbe med usikkerhet og planlegge på en helt ny måte; teksten «dersom det lar seg gjennomføre» inngår nå som en fast del av det vi gjør. • Vi har oppdaget at det er fullt mulig å jobbe effektivt fra hjemmekontoret.


SLIK JOBBER VI! VÅR VISJON: Vekst for hele næringslivet!

INGEBJØRG TOLLNES Daglig leder 915 44 999 ingebjorg@sandefjordnaringsforening.no

VÅRE STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER: • Fremme næringsvekst • Bygge forretnings­ nettverk • Tilføre ny kunnskap VÅRE VERDIER: #1: Profesjonell #2: Inspirerende #3: Handlekraftig

Det er trist at noen av våre vante aktiviteter ikke lar seg gjennomføre, men det er mange som har det mye vanske­ ligere enn oss. Særlig turist- og reiselivsnæringen er hardt rammet, og det er usikkerhet og til dels frykt i mange bedrifter og bransjer. Samtidig vet vi at mange av netthandelsaktørene i Sandefjord aldri har gjort det så bra, så spennet er stort. For oss har dette vist seg tydelig i medlemsmassen. Vi startet året med 560 medlemsbedrifter, men dette falt til 530 i løpet av åren. Siden har nye bedrifter meldt seg inn og enkelte har kommet tilbake, og nå er vi snart tilbake der vi startet 2020. Mens vi krysser fingrene for at en fullgod vaksine kommer på plass så fort som mulig, skal vi jobbe for det lokale næringslivet på beste mulige måte. Vi skal fortsette å løfte bedriftene våre og alle de flinke menneskene som jobber her, vise fram bostedskvalitetene og gründerkulturen i Sandefjord, og sette relevante temaer på dagsordenen. Det aller viktigste er imidlertid liv og helse. Vi oppfordrer alle til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene rundt smittevern – og ta ekstra godt vare på hverandre i førjulstiden som straks kommer.

HENRIK SANDVIK Markedsansvarlig 990 23 031 henrik@sandefjordnaringsforening.no

MONA VISTED Administrasjonsmedarbeider 406 27 110 mona@sandefjordnaringsforening.no

BENEDICTE EIAN IVERSEN Daglig leder Gründeriet 920 94 042 benedicte@grunderiet.no

For å melde inn din bedrift, gå til: www.sandefjordnaringsforening.no

Se også våre andre nettsider: www.tenksandefjord.no www.grunderiet.no Følg oss gjerne i sosiale medier: LinkedIn, Facebook, Snap og Instagram. VI HOLDER TIL HER: Gründeriet i Dronningens gate 5-7, 3211 Sandefjord

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 61


Medlemsbedrifter i Sandefjord Næringsforening A A/S Thor Dahl Accountor Sandefjord Ad ARMA Advokatfirma Adecco Norge ADMA Adminkit Adstate Advisor Advokat Bratteng Advokatfirmaet Høivang Advokatfirmaet Skaun Advokatfirmaet Truber Advokathuset Sandefjord Advokatkontoret Sandefjord Aegir Consulting Affair AFRY Air & Road Transport Airport Retail Norway AKB Lighting Aktiv Eiendomsmegling Vestfold AL Holding Alf Larsen Allegro Alles Miljø Allum Engineering ALSO Amiblu Technology Andebu Mekanikk Andebu Sparebank Anders Jahres Humanitære Stiftelse Andersen & Eftedal Eiendom Andersen Økonomisenter Andreas Stihl AQWA Arne Rød & Co. Arthur Strand Arvato Finance AS Ole Jørgen Smedsrud ASAS Sertifisering Asplan Viak Atea Atenti Atlantic Selskapslokaler Axdata Azets Insight Azets People B Backe Vestfold Telemark BAHS Kapital Bakgården Cafe BASF Bayer Street Beacon Communications Bedriftsidretten i Vestfold Beist Burger & Bar Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark BER Berg Allum Bergene Holm Eiendom Berg-Hansen Reisebureau Vestfold Bettershore BFS Norway Billader Bil-Service Personbiler BK Dekorima BK Grafisk Bleken Data Block Watne Bobygg Boligbyggelaget Usbl Bouvet Norge Box Technologies Bravida Breakfast Bridge IT Solutions Bro reklame Brygga 11 Brødrene Berggren Bsafe Systems Bygg og Tømrermester Torolf Stenersen Byggpartner C Calora Subsea Camina Invest Carl C. Fon Carlsen Fritzøe Handel CatalystOne Solutions Clarion Collection Hotel Atlantic Color Line Color Line Marine CONCENT Connections Consilio Kommunikasjon Consortia Coop Vestfold og Telemark CoreTrek Cornator Norge

62 I SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Cosmic Bygg Cosmos IT Crema Kaffebrenneri CSD Cultivar D DAFA Norge Danske Bank Deloitte Advokatfirma Designa Det Gamle Røgeri DHL Global Forwarding Norway dhub Dialog Digea Ditmar Enge Elektro Dixi DNB Eiendom Nybygg DNB Sandefjord DressMyKid E E. Christiansen e2 Helse Easy Door EasyWeb Eie Sandefjord Eiendomsmegler1 Næringsmegling Einar Abrahamsen Ekeli Sæther Elart Metall Elfa Norge Elgesem Holding Emagine Endress+Hauser Energica Bodywork Eneri IT Enwa Erling Sørhaug Ernst & Young Escribo ET-Invest Etterforsker1 Gruppen European Helicopter Center EviBase Treningsklinikk Evig Grønn Evjen Sønstebø Exactum Expoteket Extol F Fagmøbler Sandefjord Farris bad Fatland Sandefjord FGH Revisjon FinansRingen Fits Consulting Fjellsport Fjord Classics Fjordadvokatene Fjorden Elektro Fjordfolk Mikrobryggeri Fjordkraft Fjordline Fleet Complete Flisdekor Flåtnes Elektro-Mek Fogra Reklamefoto Fokus helse & trening Folkebadet Folkeuniversitetet Vestfold Fon Anlegg Forbo Flooring Format Eiendom Formuesforvaltning Forvaltningshuset Fosstech Fredrik Svensson Front Brands Fruholmen Seafood Furu Egg Færder Begravelsesbyrå Færder Design Fønix G Garasjetid Gnist GNP Areal GNP Energy Gokstad Akademiet Gokstad Hus Gokstadapotekene Goliath Systemer Grans Bryggeri Gründeriet Grønnmobil GSGroup Gullik Gulliksen

Gunhildsbu Rådgivning Gurusoft H H. Skjelbred Hamre Ventilasjonsrens Handelsbanken Sandefjord Hans Gaarder Eiendom Hansen Beck Hasås Health Workers Heidrun Tapperi Helge Brattekværne Henka Revisjon Heto HIRE Norway Hjertnes Eiendom Hk Regnskap Sandefjord HLO Revisjon & Rådgivning HM-Holding Holdebakken Holgers Hotel Kong Carl HRG Nordic Sandefjord HTH Kjøkkenforum Hurra Designbyrå Hurtigruta Carglass Huset Sandefjord Hval Sjokoladefabrikk Hvalfangstens Hus Hvaltorvet Kjøpesenter Håkonsen og Sukke Landskapsentreprenør I IDE House of Brands IL Runar IMEMO Industri Mekanikk Infostation Ingers fotterapi InHouse INNAFOR arkitekter & design Innowin Inter Eiendom Sandefjord Interactive Solutions Interflora Pia Intertek Certification Into Design Inventum Kontor og Kaffe Ivo DaCapo J Jahrestranda Næringspark James Clark JobLearn Jobzone Vestfold Jordbærsletta Svein Erik Pedersen Jotun A/S K K2 Kompetanse KA Selskap & Catering Kafka Sandefjord KapOow Karrieresenteret Vestfold Kinnarps Kirkens Bymisjon Vestfold Kiwi Kilgata Kjell Sletsjøe Consulting Kjemiexpressen Klavenes Consulting Klinestadmoen Eiendomsselskap KLM Koderiet Kokeriet Kokeriet Eiendom Komplett Elektro Komplett Kongsberg Maritime Konica Minolta BSN Kontorpartner Vestfold - Telemark Kopi Partner KPMG Law Advokatfirma KPMG Kragerø Resort Kredinor KREM- Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv Kristiansen Optik Krogsveen Krohnark KrohnProductions Krüger Kaldnes KST Kumera Kurbadhagen Kvadratera L Landskapskollektivet Langeby Camping Larre Eiendom


Lednor Lexus Vestfold LightGroupNordic Linkaway Living forsikring Lo i Sandefjord Locus Solutions Logistikkavdelingen Lorents Gran Ly Forsikring Lystad Spesialinnredning Lågen Fjellspregning Låsesmeden Sandefjord M M2 Næringsmegling Malermestrene Jensen Malme Eiendomsutvikling Manpower Marin Partner Marine Installasjon Master Regnskap MatBørsen Matlykke Maxitelt Megleroppgjøret Meibern Mektronikk Eiendom Mektronikk MemoSoft Meny Indre Havn Mesa Eiendom Mestermegling Metro Branding Metro Sandefjord Meum Frukt & Grønt Micasa Microbakeriet Miki Regnskap MilieuBank Miljø-Service Moer Sandefjord Moland Gjerdeservice Mortens Rørinspeksjon Multicase Norge Multiconsult Multifag Murmester Dag Arne Nilsen Myrhaug Rådgivningstjenester MyView Møbelringen Sandefjord Møller Bil Sandefjord N Naprapat og Helse NAV NEMUS Sandefjord Kiropraktikk Next Kapitalforvaltning NextCom Evolution Nokas Nor Selection Nordea Bank Norge Nordic Caravan Nordic Change Nordocks Norgeshus Birkelund og Sommerstad Noria Nor-log Gruppen Norsk Steinmiljø Norsk VVS-Merking Norva24 Spyleteknikk Norway Power Yoga NTS Bygg Nuvias Norway Nytbyn O Office24 Ola Saltrøe Counseling Online Regnskap Oppfølgingstjenesten Sandefjord Opthimal Oslofjord Convention Center Oslofjord Datacenter P Padel X Sandefjord PASSER Group PBT Eiendomsdrift Pedalgarasjen Pekama People Vestfold Peppes Pizza Sandefjord Per Abrahamsen Per`s Kjøkken Petrotest Pilar Regnskap Pindena PixEdit Plan A. design . arkitektur . interiør Point

Polar Miljø Positiv Prosess Print Konsult Andebu Privatmegleren Sandefjord Profesjonell Protid Urmaker Næss ProWeb PwC

Stokke Bygg Storm Halvorsen Strand Leirsted og gjestegård Strand Økonomi Structor Vestfold Strøm-Normann Helse Studio Blush Supervisuell Svea Finans Så Lett Data

Q Q4 Næringsmegling Quality Hotel Tønsberg R R8 Consulting Group Ragn-Sells Rallarservice Rambøll Ramirent Ramudden Reklameservice Rekon Resultat-Gruppen RHO Consult RMP Rocks of Norway Ruby Elise Blomsterverksted Rørleggerfirma Trond Clausen Rådhusgaten 15 S S. Ugelstad Invest Saga Grafisk Saga Regnskap Sandefjord SalesClub Salesjobs Sandar Regnskap Sandefjord Bilutleie Sandefjord Bredbånd Sandefjord Elektro Sandefjord Fotball Sandefjord Golf Sandefjord Høyre Sandefjord Håndball Sandefjord Kommunale Pensjonskasse Sandefjord Kulturråd Sandefjord Kunsforening Sandefjord Røde Kors Sandefjord Rørhandel Sandefjord Tannhelse Sandefjord Utvikling Sandefjords Blad SANDS Advokatfirma Sanna Salgscoaching Saraswati SAS Elektro Scandic Park Sandefjord Schibsted Buskerud/Vestfold Schrøder Regnskap Seafront Logistics Securitas Vestfold Seim Maskin Seltor Senab Eikeland Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon Sentrum Auto Sentrum Tannhelse Sergel SG Finans Sias Uni Stål Signo Grantoppen Signo Vivo Skagerak Consulting Skagerak Energi Skagerak International School Skagerak invest Skitt Fiske Skoli gård og Catering Skolmar 31 Skywlkr Smakstudio Soil Steam International Solve Forretningspartner Sophia Brand SpareBank 1 BV SpareBank 1 Regnskapshuset BV Sparebanken Sør Speed Invest Speed Motorcenter Spesialgrossisten Sør SpillTech Spinn Kommunikasjon Spir arkitetkter Splæsh SPOT Business Controlling Stansefabrikken Products Start i Vestfold Statkraft Varme Steen-firing Gestaltterapi Stella Polaris Opplevelser Sti for Øye

T Tangen Logistics Tannklinikken Skeie Tapet & MalerCompaniet Team Security Technet Consulting Technomek Techstep Norway Teknisk Renhold Teknomed Tekstflyt Telefast Telt & Fritid Teltet Tenden Advokatfirma Tenk Vekst TergoPower Terki Termoenergi Norge Tess Sør The Good Guys The Nuts Company The Thor Heyerdahl Institute Thorvalda Holding TietoEVRY Torgers Skraphandel og Gjenvinning Torp Consulting Torp Hotel Torp IT Torp Konferansesenter Torp Næringsutvikling Torp Sandefjord Lufthavn Torp Økonomi Transportsentralen Sandefjord Trefadder Trygg Øknonomi Tundøren U UB Sandefjord Videregående Skole USN - Universitetet i Sørøst-Norge UTD Reklameprodusenten Utleiemegleren Vestfold V VA Consult Sandefjord Varro Vekstpartner Varslerhuset Norge Veidekke Entreprenør Veidekke Logistikkbygg Velle Gruppen Vera Tank Vestack Batterier Vestfold Audio Vestfold Hukakademi Vestfold Kobber og Blikkenslagerverksted Vestfold Maritim Vestfold Maskin Vestfold Plastindustri Vestfoldmuseene Vibeke D. Horn Konsulentjenester VIEW Ledger View RF Invest Vintage Baby sosiale entreprenører Virik Vivian Bøe Invest Volmax W Waterloo Wenma Mobil & IT Wera Widerøe Widforss 1729 Norge Wilhelmsen House Wood. X Xllnc Norway Y Yrkeskompetanse i Vestfold Yxney Maritime

Sandefjord Næringsforening har 550 medlemsbedrifter. Vil du og din bedrift også bli medlem? Besøk oss på websiden vår!

SANDEFJORD NÆRINGSFORENING I 63


Tomter, entreprenører og boligutviklere søkes Vi Vi vil vil utvikle utvikle Vestfold Vestfold og og Telemark Telemark Usbl har som mål å utvikle og bygge 400 Usbl har som mål å utvikle og bygge 400 nye boliger i Norge hvert år. Mange av disse nye boliger i Norge hvert år. Mange av disse boligene har vi en visjon om at skal ligge i boligene har vi en visjon om at skal ligge i Vestfold og Telemark. Vestfold og Telemark. For oss i Usbl er ikke dette bare en drøm, men For oss i Usbl er ikke dette bare en drøm, men et stort mål som vi ønsker å gjennomføre. et stort mål som vi ønsker å gjennomføre. Kanskje vet du om noen tomter eller prosjekter Kanskje vet du om noen tomter eller prosjekter med potensiale? med potensiale? Usbl stiller med økonomisk og faglig tyngde, Usbl stiller med økonomisk og faglig tyngde, samt høyt engasjement og vilje til å gjennomsamt høyt engasjement og vilje til å gjennomføre små og store prosjekter. føre små og store prosjekter. Vi har også bred kompetanse på å opprette Vi har også bred kompetanse på å opprette borettslag og sameier samt videre drift og borettslag og sameier samt videre drift og forvaltning av disse. forvaltning av disse. Ta kontakt med oss for en uforpliktende Ta kontakt med oss for en uforpliktende boligprat. boligprat.

Atle Nerlie Atle Nerlie Vestfold Regionleder Regionleder 951 85 114 Vestfold 951 85 114 atle.nerlie@usbl.no atle.nerlie@usbl.no

Henriette Aaberg-Hansen Henriette Aaberg-Hansen Prosjektsjef akkvisisjon Prosjektsjef 99 22 33 12 akkvisisjon 99 22 33 12 haa@usbl.no haa@usbl.no