Rørkjøp-katalog 2020

Page 318

CTC I HØIAX I OSO HOTWATER

VARMTVANNSBEREDERE Pleier du å sjekke at varmtvannstanken er i orden? Hvert år skjer det vannskader for millioner av kroner på grunn av gamle og dårlige varmtvannstanker.

Til private boliger benyttes vanligvis standard beredere, fra 80 liter benkeberedere (kan være snaut med tenåringer i huset..) til gulvplasserte typer på 200 eller 300 liter. I en bolig med 3-4 personer, er en bereder på 200 liter vanligvis stor nok til å dekke normal bruk av vann. Er det mer enn fem i familien, kan det være en fordel med 300 liter. Man kan også installere en ekspressbereder som varmer opp vannet hurtigere slik at man klarer seg med en mindre bereder. Standardbredde på en varmtvannsbereder er 59 cm, men det finnes noen smalere modeller på markedet. Høyden varierer etter hvor mange liter den rommer.

En kombibereder kan også brukes til å varme opp boligen din. Den egner seg både til gulvvarme, sentralfyr og som varmepumpe - samtidig som den gir varmt vann til forbruk. Har du allerede et radiatorsystem i huset, er kombiberederen en mulig varmekilde. Den egner seg også godt som varmekilde i kombinasjon med vannbåren varme. Et alternativ er å velge en bereder som kan brukes i kombinasjon med solfangere eller solceller. I en bolig med normalt forbruk, kan 50-60 prosent av tappevannsbehovet dekkes av varmen fra solen. •

15 | RØRKJØP

Teknisk_katalog_2020 V4.indd 15

24/02/2020 15:00