__MAIN_TEXT__

Page 1

Marker O PPLE V

kommune

INFORMASJONSGUIDE 2018/2019


Marker OPPLEV

kommune

INNHOLD 3

Velkommen til Marker

4

Viktige telefonnumre i Marker kommune

5

Fakta og beskrivelse

6

Bo i Marker

8

Kart over Ørje sentrum

12

Kultur og fritidstilbud

13

Aktiviteter og arrangementer

20

Severdigheter og kulturminner

24

Friluftsliv

25

Næringsliv og næringsetablering

30

Opplev Haldenkanalen

Forside: Geir Dokken Fotografer: Jørn A. Fjeld, Vidar Østenby og Finn Wahl Opplag: 4 000 Utgiver: BK Grafisk AS Design/trykk: BK Grafisk - www.bk.no Annonsesalg: BK Grafisk

2

www.marker.kommune.no


Velkommen

til Marker Marker er en allsidig og interessant kommune, både for besøkende og ikke minst for alle som bor her. Mulighetene er mange innenfor arbeidsliv og fritid. Her er det trivsel, og her legges det opp til at alle skal kunne bruke sine kunnskaper og egenskaper i arbeid og fritid. Marker har et usedvanlig aktivt og velfungerende foreningsliv med stor spennvidde. Noe av det som kjennetegner Marker er den innsatsen som gjøres av frivillige lag og foreninger. Marker kommune har i en årrekke satset på gode oppvekstmiljøer. Marker skole, Ungdommens Kulturhus og verdiprogrammet MOT er eksempler på dette. Marker kommune er et godt alternativ som bokommune. Med sin beliggen­het ved Haldenkanalen, med tettstedet Ørje som ligger mellom Rødenes- og Øymarksjøen, og E18 samt nærheten til Sverige, har kommun­en mange fortrinn. I Ørje sentrum har vi butikker og servicenæring som dekker de fleste behov. Marker kan også betegnes som en håndverkskommune, med om lag hundre håndverkere sysselsatt innenfor ulike fag. I tillegg til industribedrifter som Flexit, som er ledende innen sitt produkt­område, finnes det en rekke små og mellomstore bedrifter som stadig er i utvikling som f.eks. Løken Trevare og Syversen Snekkeri. Transportnæring utgjør også et betydel­ig innslag i den totale sysselsetting. I tillegg er jord- og skogbruk en viktig del av næringsgrunnlaget, og vi har aktive og engasjerte gårdbrukere i en næring i konstant endring. Marker kommune er selvfølgelig også en stor arbeidsgiver, og tjenestene kommunen leverer til sine innbyggere er av god kvalitet. Vi arbeider kontinuerlig med mål om å forbedre og utvikle tjenestetilbudet. Marker kommune ønsker deg velkommen, enten du kommer som gjest på en av våre mange kulturarrangementet, som kano- eller båtturist, jakt- og fiske­ entusiast, eller om du kommer for å bosette deg i Marker. Med vennlig hilsen

Kjersti Nythe Nilsen Ordfører

3


Viktige telefonnumre

i Marker kommune KONTAKTINFORMASJON Postadresse: Marker kommune, Postboks 114, 1871 Ørje Besøksadresse: Rådhuset, Storgaten 60, 1870 Ørje Sentralbord kl. 08.00–15.00: 69 81 05 00 | Faks: 69 81 06 66 post@marker.kommune.no | www.marker.kommune.no Rådhuset er åpent mandag–fredag fra 07.30 til 15.30 i vinterhalvåret og fra 07.30 til 15.00 i tidsrommet fra mai – august

REFERANSELISTE FOR VIKTIGSTE FUNKSJONER Ordfører: Kjersti Nythe Nilsen .....................................................412 96 895 Rådmann: Tove Kolstad Skadsheim..............................................970 09 047 Kommunalsjef: Vidar Østenby.......................................................922 40 932 Kommunalsjef: Anne-Kari Grimsrud............................................951 19 457 Næringsetableringer: Vidar Østenby...........................................922 40 932 Rådgiver skole/barnehage: Ann Kristin Langhus......................400 86 048 Familie og helse: Bjørg Olsson ...................................................909 78 959 Marker bo- og servicesenter: Morten Aalborg.........................906 78 916 Kultur, fritid og bibliotek: Else Marit Svendsen ......................928 94 738 Bibliotek: Britt Langøien ..............................................................917 66 840 Ungdomskoordinator: Lars Johansson........................................930 25 175 Miljø og naturforvaltning: Ann Kristin Halvorsrud...................454 06 753 Landbruksforvaltning: Karl Martin Møgedal..............................924 86 958 Skogbruk: Kjell Ove Burås.............................................................917 06 118 Landbruk: Bjørn Ingar Holmen.....................................................917 23 275 Oppmåling: Kjell Roger Ruud........................................................926 25 956 Byggesaksbehandling: Finn Lindblad..........................................454 06 970 Teknikk, plan og miljø: Ann-Mari Nylund .................................930 38 757 Marker helsestasjon: Åse Arneberg ...........................................454 03 925 NAV: Marianne Hermanseter .......................................................555 53 333 Legekontor.......................................................................................698 10 150 Visit Indre Østfold ........................................................................951 55 551 Turistinfo: 15. juni - 15. august...................................................454 53 445

4

www.marker.kommune.no


Fakta og beskrivelse Marker kommune er en attraktiv kommune full av mulig­heter. Med sitt rike kulturliv og Haldenkanalens unike natur, er Marker et godt sted å bo for sine 3600 innbyggere. Marker kommune har fokus på «å bygge ei levende attraktiv bygd med gode møteplasser». E 18 som er

hoved-ferdselsåren mellom Stockholm og Oslo krysser Haldenkanalen ved Ørje, som er tettstedet i kommunen. Med vår unike tilgang på vakker natur, to sjøer og en kanal er dette en av Østfolds vakreste bygder, med kort avstand til Østfold-byene, Oslo og til Sverige. Se også www.marker.kommune.no

5


Bo i

Marker Valg av bosted er for mange et spørsmål om livsstil. Å bosette seg i Marker er også et spørsmål om priorite­ringer, et spørsmål om viktige veivalg i livet. Marker kan ikke by på en urban tilværelse med høy puls, men er alternativet for deg som gjerne vil delta i kulturlivet snarere enn å se på at andre gjør det. Marker er også kommunen for deg som heller går tur i skogen enn å spasere i parken. Derfor satser Marker kommune på lag og foreninger, på den nære kulturen, på opplevelsene som gir innbyggerne mulighet til deltagelse og tilhørighet.

6

www.marker.kommune.no

SKOLE Marker skole har i underkant av 400 elever og er en 1–10 skole. Elever i 1.–4. klasse har tilbud om skolefritids­ ordning (SFO). Det er leksehjelp for 3, 4 og 5 trinn ved Marker skole. BARNEHAGER I kommunen er det én kommunal barnehage og tre private barnehager. De private barnehagene er en del av kommunens barnehagetilbud. Alle som søker blir i dag tilbudt plass.


BOLIGOMRÅDER I kommunen er det for salg byggeklare tomter i alle pris­ klasser. Fra sentrumsnære områder i et særpreget landsbymiljø, til spredt bosetting med umiddelbar nærh­et til skog og mark. Boligområdene i Marker planlegges nøye for å gi maksimal trivsel, trygghet og helse. Ønsker du tilbud, send en e-post til post@marker.kommune.no eller ta kontakt med kommu­nen på tlf. 69 81 05 00. Du finner også utfyllende opplysninger på våre hjemmesider. LEILIGHETER Det er et godt tilbud av leiligheter for salg. Kontakt de lokale eiendomsmeglerne for ytterligere informasjon. Marker kommune har noen ungdoms­boliger for utleie. FINANSIERING Marker Sparebank kan være behjelpelige med å finansie­re kjøp av hus og leiligheter. Kommunen kan etter nærmere retningslinjer tilby startlån til topp­finansieringen.

7


Kart over Ørje sentrum

Rødenessjøen

21

Neset

Brårudtangen

12 2

E1

8

19

Nesv

Kallakv

n.

n.

vn es Rø d

en

22

.

Kilebuvn.

16

Storg

t.

Lillevn.

13

Damholt

14

18

3

vn.

15

1

6

.

Storgt

Tje

rns

Torggt.

Braaru dvn.

n.

4

Skoleg

843

Haldenv

5

Sv

tub

en

be

n

sk

ev

n.

17

t.

11 10

E 18

7

21

20

9

vn.

Idretts

Helgetjern

n.

n.

8

Østliv

Industriv

vn.

Lille

Lihammeren

21

livn. Eike

8

Haldenv

n.

Sløka

www.marker.kommune.no

1. Apotek 2. Bobilplass 3. Legekontor 4. Helsestasjon/ Biblotek 5. Rådhus 6. Bank 7. Idrettshall 8. Idrettspark 9. Kunstgressbane 10. Sandvolleyball og skatepark 11. Lekeplass

12. Badeplass og friområde 13. Museum 14. Post 15. Veteranbåter 16. Sluser 17. Bo- og servicesenter 18. Kirke 19. Fortrunden 20. Helgetjernrunden 21. Skole 22. Norgesporten Rasteplass


g

yg

Sparebanker er ikke helt som andre banker. Vårt overskudd blir nemlig pløyd tilbake i lokalsamfunnet i form av støtte til gode tiltak i regi av lokale lag og foreninger. Når du velger Marker Sparebank, ofår g du en ig g l n P o e s r god bank- og forsikringsløsning samtidig som o du er Perso n li g med på å gjøre kommunen til et enda bedre sted å bo.

tr

tr try yg g g g

yg

g

tr try yg g g g

tr

Når det gjelder bank, er valget enkelt: velg lokalt!

og Perso n li g o g Perso n li g

Telefon 69 81 04 00. Epost@marker-sparebank.no www.marker-sparebank.no

trygg». Slagordet gir uttrykk for en sentral idé som bank, og uttrykt på en måte som posisjonerer banken med bankens verdier; hjelpsom, trygg og aktiv.

7

www.marker.kommune.no

9


BEDRE INNEKLIMA

Vi tar deg dit du skal BDO er ledende i Norge innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester. Gode råd trenger nærhet og vi vet at ved å sette kunden i sentrum vil vi finne de beste løsningene. Vi er der du er. Vi tar deg dit du skal. www.bdo.no

Flexit er Norges største leverandør av ventilasjonssystem og sentralstøvsugere til boliger. Flexit ble etablert på Ørje i 1974 og har levert ren og frisk luft til norske hjem og arbeidsplasser i over 40 år. www.flexit.no

BEDRE INNEKLIMA

10

www.marker.kommune.no

Tlf 45 06 17 90 Storgt 43, 1870 Ørje


Marker El-installasjon Marker El-Installasjon ble startet opp 1. august 2003 Bedriften er i dag 9 ansatte og holder til i nye lokale som sto ferdig 2007 på Sletta Industriområde nær E18. Kundene betjenes av dyktige montører med velutstyrte servicebiler som inneholder de meste av vanlig el-materiell. Marker El-Installasjon driver installasjonsvirksomhet i Indre Østfold, Aremark/Halden distriktet og deler av søndre Akershus.

av boliger, hytter og landbruksinstallasjoner, samt prosjektering og planlegging innen el-installasjon. Marker El-Installasjon tilbyr også et bredt utvalg av produkter innen installasjonsmateriell, belysning og varmeprodukter. Selskapet er godkjent for el-kontroll og termografering i alle typer installasjoner. Selskapet har også godkjennin­ger innom Ekom, slik som for eksempel tele og data installasjoner.

Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester innen nye installasjoner, internkontoll/elkontoll og rehabilitering

Sletta 11,1870 Ørje – Telefon 69 81 30 15

BOLIG – LANDBRUK – INDUSTRI – HYTTE – FRITIDSBOLIG • • • • •

Utfører ALT INNEN ELEKTRISK INSTALLASJON Vedlikeholdsavtaler Prosjektering Ekom autorisasjon Vi utfører termografering og el-kontroll næring/landbruk

Svein Røen Reidar Husebråten Bjørn Bergbråten E-post

982 46 194 982 46 191 982 46 192 bjorn@markerel.no

www.marker.kommune.no

11


Kultur og fritidstilbud BIBLIOTEK Telefon: 452 98 254 E-post: marker.bibliotek@marker.kommune.no Marker bibliotek er selvbetjent og tilgjengelig mellom kl 06.00 – 22.00 hele uken. Du finner det i Rådhuset. Biblioteket er et kombinert folke- og skolebibliotek med romslige publikumsarealer og lesesaler. Biblioteket har dagsaviser, 60 tidsskrifter, videoer, språkkurs, lydbøker og cd-er er til utlån. Biblioteket har pc-er med Internett-tilkobling til gratis bruk for publikum. Betjente åpningstider: Tirsdag kl. 10.00–19.00 Torsdag kl. 10.00–19.00 Sommertid i skolens ferie: Tirsdag og torsdag kl.10.00–17.00 BAD Marker folkebad ligger i tilknytning til Marker ungdomsskole og har et basseng på 12,5 x 8 meter. Fellesbad tirsdag kl. 17.00 – 20.30 Badet har åpent 26 uker pr år, 13 uker vår og 13 uker høst. Mer informasjon på Marker kommunes hjemmesider. KINO I Marker Rådhus vises kinoforestillinger ca to onsdager i måneden. Kinoen er ikke åpen på sommeren. Samarbeid med Bygdekinoen. KULTURSKOLEN Kulturskolen har undervisning for aspiranter, i piano, keyboard, trommer, gitar, trekkspill, kornett, saksofon og sang. Det arrangeres kurs i teater og dans for barn og ungdom.

12

www.marker.kommune.no


Aktiviteter og arrangementer UNGDOMMENS KULTURHUS Ungdommens Kulturhus (UKH) er resultat av Interregprosjektet På Grensen Til Rock. UKH brukes av ungdom mellom 13 og 25 år. Det er i dag drøyt 100 medlemmer. Huset er over 500 kvadratmeter stort og inneholder en rekke rom hvor det foregår ulike aktiviteter. Det er rom utstyrt med PA-anlegg og instrumenter og eget lydstudio til dem som vil spille i band. UKH har et godt utstyrt kjøkken med spiseplass til mange. En storsal brukes til konserter, skuespill og danse­forestillinger. Vi har også egen «kinosal» som brukes til TV-spill og kino, og VIP-rom for ungdommer over 18 år. Det er også muligheter for medlemmene til å jobbe med lyd og studio. I tillegg finnes et dataloft som kan brukes til LAN-spilling, mindre konserter eller andre aktiviteter. UKH har ballrom for lek og galskap. UKH har innvendig buldrevegg og utvendig klatrevegg. Huset er i konstant endring. Deltakernes interesse, pågangsmot og fantasi styrer utviklingen. Det arrangeres kurs på huset innen de aktiviteter som foregår der, for eksempel teaterkurs, sangog lydkurs. For nærmere informasjon; ring eller send e-post til Lars Johansson, tlf. (+47) 930 25 175, lars.johansson@marker.kommune.no SOOT SPELET, ØRJE Soot spelet forteller historien om kanalbyggeren Engebret Soot og menneskene rundt ham. Teaterforestillingen vises i unike og historiske omgivelser, på utendørsscenen i Ørje sluser. Rolleinnehavere Atle Pettersen, Alexander Rybak og Ingar Helge Gimle, samt mange flere. Musikken er skrevet av Henning Kvitnes. www.soot-spelet.no

FESTIVALER I TANGEN/BRUGSOMRÅDET Slusefestivalen arrangeres hvert år siste helgen i juni/ første helgen i juli. Her kan du blant annet oppleve båtturer med verdens eldste propelldrevne dampbåt, slusing, jazz, revy, veteranbiler, håndverksdager og teater. Marker kommunes internettsider gir mer informasjon. Kanallekene arrangeres første lørdag i august med ordførerens fløterlotto som hoved­attraksjon (kr 25.000 i premier). I tillegg er det en mengde aktiviteter i området. Gummibåtfestivalen er et arrangement spesielt for ungdom, med gummibåtmønstring på formiddagen og konserter på kvelden. FISKE Nilsen Sport og Elektrisk og Circle K stasjonen selger fiskekort til de fleste fiskevann i Marker. Det er godt merket og tilrette­lagt for fiske i området. Kommunen har i samarbeid med lokalt næringsliv merket femten fisker som svømmer i vassdraget eller i skogstjern i fjella. Disse har hver en verdi på 10.000 kroner. Gevinsten innkasseres ved å levere merket fisk til ordfører. Det finnes også egne fiskeguider i kommunen og overnattingsmuligheter knyttet til fiske. Se www.fiskeland.no Ørjes store fiskepris er en årlig pilkekonkurranse på Rødenessjøen med kr 50.000 i premie­ penger. Arrangementet er avhengig av gode isforhold. For å få oversikt over arrangementer i Marker gå inn på www.skjer-i.no og følg Marker kommune på Facebook. Se også www.visitindre.no

SILLY WALK OG MÅNEDENS INNBYGGER Kreativiteket i Ørje består av en rekke kreative personer som med sine ideer setter Ørje og Marker på kartet. Silly Walk skilt i sentrum og Månedens innbygger er eksempler på dette.

13


14

www.marker.kommune.no


Velkommen til Solstrand Terrasse - en perle ved Øymarksjøen God hjemmelaget mat, med nydelig utsikt og hyggelig betjening. • Selskapslokaler inntil 100 pers. • Catering • Lunsj • Overnatting • Kurs og konferanse

L S TR A N D O Ørje S Telefon 69 81 21 37 www.solstrand-terrasse.no firmapost@solstrand-terrasse.no

Distriktets eget forsikringsselskap Kontakt oss Kontakt oss gjerne! gjerne! 03 –100 – 24 timers service Ved skade ring ring 915 03100 24 timers service

Storgata 55,1870 Ørje • Telefon: 6981 0180 • Mail: ioa@gjensidige.no

www.marker.kommune.no

15


ARKITEKTTEGNET ENEBOLIG fra Idèhus Østfoldbygg AS

Totalentreprenør IDÉHUS ØSTFOLDBYGG AS Vandugbakken 5, 1850 Mysen Tlf.: 69 89 66 00 Mob.: 922 38 979 E-post: post@idehus-ostfoldbygg.no Web: www.idehus-ostfoldbygg.no

16

www.marker.kommune.no


TEGNING TILBYGG NYBYGG RESTAURERING MURING FLISLEGGING SNEKRING

www.studsrud.no

Lilleveien 56, 1870 Ørje Tlf: 922 44 697 • grombygg@gmail.com

Maling og utstyr for nye og historiske bygg. www.historiskmaling.no Vi sender over hele landet!

MESTERVERK SIDEN 1875

Bjørn Vidar Jørgensen AS Maskinentreprenør maling • våtrom • tapetsering dekor • interiørdesign • flislegging

1870 Ørje 41 52 73 13 bjornvjorgensen@gmail.com

Moseveien 1, 1870 Ørje. Tlf. 69 81 14 88. E-post: post@studsrud.no

Vi har alt fra • Maling & tapet • Peis & varme • Nøkler & låser • Kjøkkenartikler • Smykker & klokker Kjente merkevarer fra TØMRER: • nybygg • tilbygg • restaurering FHL EIENDOM AS • Salg av ny bolig Tømrer telefon 962 06 242 fhlinvest@hotmail.com

Storgt. 56 - 1870 Ørje - 69 81 14 70 E-post: vidar@sentrumfarge.no

www.marker.kommune.no

17


Format: 16,9 x 23,9 cm

RESSURSPARKEN Ressursparken er en næringsarena for gründere, pendlere og etablerte bedrifter, etablert for å skape nettverk, synergier og innovativ vekst. Samtidig tilbyr Ressursparken et kompetanse- og utviklingsmiljø, kontor og møtefasiliteter og bidrar til å kreere nye arbeidsplasser! Næringsarena I ombygde fabrikklokaler i Industriveien 9 finner du nå Ressursparken som huser etablerte bedrifter innen bygg og anlegg, kreative aktører innen grafisk, tekstforfatting og musikk, bedriftsrådgivere, næringsutviklere, næringsmiddelsaktører og gründere. En helt ny næringsarena har det siste året etablert seg på Ørje! I Ressursparkens egen «Gründerløkka» kan gründere og nyetablerte låne en kontorplass, få gründerveiledning og koble seg sammen med relevante samarbeidspartnere. Marker kommune tilbyr gjennom Ressursparken rullerende arbeidsplasser til pendlere, nyetablerte, og gründere. Møteplass Næringsaktører og kreative sjeler benytter Ressursparkens møtefasiliteter og fellesarealer til kurs, møter, arrangement og uformelle kaffeprater. Stedet er et knutepunkt for å bygge nettverk, og bidrar til å skape impulser for både etablerte næringsdrivende, gründere og nyetablerte. Målet med Ressursparkens temasamlinger og andre kompetansehevende tilbud er å bidra til å styrke Markers næringsliv og å skape nytenking og innovasjon.

18

www.marker.kommune.no

Utviklingsmiljø I miljøet i Ressursparken dukker det stadig opp nye, interne utviklingsprosjekter mellom de ulike aktører som holder til der. Nye produkter og tjenester skapes gjennom vårt varierte utviklingsmiljø. Ressursparken består av unike ressurser som deler kunnskap og ideer, og inspirerer hverandre til nytenking og utradisjonelle løsninger - som igjen skaper nye lokale arbeidsplasser! Utviklingsbistand finnes naturligvis også tilgjengelig i Ressursparken. Har du en forretningsidé, behov for rådgiving til etablering og næringsutvikling eller trenger en til å lede et utviklingsprosjekt, så finner du hjelp hos oss. Ressursparken er et nav for ulike utviklingsprosjekter, både i Marker, Østfold og nasjonalt. Ressursparken er blant annet koblet mot Næringshagen Østfold, Etablererservice Østfold, Innovasjon Norge og andre i virkemiddelapparatet. Fra gründertanke til innovasjon! Ta gjerne kontakt med oss i Ressursparken! post@ressursparken.no Helene Rødseth Tlf: 906 56 100 www.ressursparken.no


BOBIL Det er etablert oppstillingsplass for bobiler i naturskjønne omgivelser ved Tangen friområde. I umiddelbar nærhet finner man badeplass, restaurant, museum og Ørje sluser. Det er gangavstand til Ørje sentrum med matbutikker, apotek, bibliotek og bank. Det er merket tursti like i nærheten. Plassen har tilgang til servicehus og strøm. Toalett kan tømmes. For mer info www.visitindre.no tlf 951 55 551 eller www.bobilplassen.no

VINDKRAFT I MARKER KOMMUNE Marker er en selvforsynt og fornybar kommune basert på 100 % egenprodusert vindenergi. Vindkraft er energi som er omformet fra denne fornybare bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi ved hjelp av vindturbiner. Vinden beveger vindturbin­ vingene, som via en rotor driver en generator inne i maskinhuset. Fra generatoren overføres den elektriske kraften i kabler og nett til forbrukeren. Scanergy hadde byggestart på Marker Vindpark i desember 2017. Prosjektet er i stor grad bygd av lokale entreprenører fra Indre Østfold. Prosjektet består av 15 vindturner hver på 3600 kW (ca. 4900 hk) med en forventet årlig produksjon på 196 millioner kWh (kilo-watt-timer), nok til å dekke forbruket til nær 10.000 boliger. Tårnhøyden er på 142 meter og totalhøyde på 210 meter. Prosjektet er i drift innen utgangen av 2018. Investor for prosjektet er sveitsiske BKW Energi AG.

www.marker.kommune.no

19


Severdigheter og kulturminner Marker kommune har mye å by på av severdigheter og kulturminner. BASMO FESTNING Basmo festning fra slutten av 1600-tallet var en del av de «Oplandske» festningsverk og var planlagt av generalmajor Cicignon. Festningen ble nedlagt i 1745. I 1988 ble det påbegy­nt restaureringsarbeider. Basmo festning ligger nordvest i Marker, på en bratt kolle i lavlendet mellom Rødenessjøen og Hemnessjøen. RØDENES KIRKE Kirken er en langkirke fra 1230. Den gjennomgikk omfattende ombygging i årene 1703–09. Altertavlen er fra 1720-årene og ble gitt i gave fra Chr. Hansen Sarpsborg, som var kommandant på Basmo festning. Byggverket er i stein, er oppført i romansk stil og har 240 plasser. ØRJEFORTENE Ørjefortene inngår i grensefestningene fra 1905. De består av Nordre Fort, som ble bygget på kollen like sydvest for Ørje bru og sluser, og Søndre fort, som ligger på Likollen, en kilometer lengre syd. Begge fortene ble delvis nedsprengt i fjellet og bestykket med mitraljøser og kanoner med en rekke­vidde på opptil 8.000 meter. Vittenbergåsen batteri, med sine seks kanonstillinger, bevoktet Kroksund, 18 kilometer nord for Ørje. Disse festningsverkene ble bygd i perioden 1902–1903 og ble nedlagt i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. HALDENKANALEN OG ØRJE SLUSER Kanaliseringen av Haldenvassdraget ble påbegynt i 1852 og har gitt oss en farbar vannvei fra Tistedal ved Halden til Skulerud i Aurskog-Høland. Vassdraget er en av to kanalise­rte vassdrag i Norge og farbart med båt i en strekning på omlag åtti kilometer. Sluseanleggene er ikke bare særpregede kulturminner, men også et vakkert landskaps­element som skaper en eksotisk ramme om båtlivet på Haldenkanalen.

20

www.marker.kommune.no

Ørje sluser og Ørje Brug, med Kanalmuseet, er midtpunktet i Haldenkanalen. Ørje sluser fra 1860 har tre slusekamre med en samlet løftehøyde på ti meter. De kan passeres av fartøyer med inntil 24 meters lengde, seks meters bredde og 1,6 meter dyptgående. På www.haldenkanalen.no finner du opplysninger om slusetider, priser og øvrig info som kan være nyttig for turister på kanalen.


MS «BREKKE» MS «Brekke» er en passasjerbåt i rutetrafikk på Haldenkanalen. I sommerhalvåret trafikkerer den kanalen mellom Tistedal og Strømsfoss. Båten kan også leies til selskaper. For ytterligere opplysninger, tider og priser; www.sluseturer.no DS «TURISTEN» DS «Turisten» er Haldenkanalens Dronning. Hun er bygget ved Nyland Mek. Verksted i Kristiania i 1887 som byggenr. 65. Hun seiler på original kjøl, men har fått byttet cirka 80 prosent av stålet i skroget, klinket sammen med 60.000 nagler, slik hun opprinnelig ble bygget. Likeledes er hele innmaten ny, men bygget etter nøyaktige spesifikasjoner i samsvar med Riksantikvarens anvisninger og råd. DAMPBÅTENE Av dampbåtene som begynte å seile i forskjellige tidsepoker på Haldenkanalen etter slusebyggingen, eksisterer fortsatt flere. Juvelen i kronen er DS «Engebret Soot», med byggenummer 1 fra Nylands Verksted i 1862. Båten har gjennomgått en fullstendig restaurering og er i dag verdens eldste propelldrevne dampskip i drift. DS «Engebret Soot» kan leies for charterturer. Det er også flere andre dampbåter med hjemmehavn på Ørje. For mer informasjon se www.dsengebretsoot.no HALDENVASSDRAGETS KANALMUSEUM – ØSTFOLDMUSEENE Haldenvassdragets Kanalmuseum finner du, nære svenskegrensen, i Ørje midt i hjertet av det naturskjønne Indre Østfold. Her er vi rett ved Haldenkanalen og Ørje sluser som knytter sammen Rødenessjøen og Øymarksjøen. Museet holder til i de lokalene til det gamle tresliperiet som var i drift fra 1886 – 1942. Tresliperiet var en del av et større anlegg med sag og høvleri på sørsiden av fossen. På den tiden var det mye skipstrafikk i kanalen. I de senere år har flere av de gamle dampbåtene blitt restaurert, derfor har Ørje fått et enestående dampbåtmiljø. I dag formidler museet historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting og treforedling, samt kulturminner i og ved vann. Sentralt står kanalbygger Engebret Soot (1786-1859) og hans livsverk med konstruksjon av Otteidkanalen, Grasmokanalen og hovedvassdraget: Den Fredrikshaldske Kanal. I «den indre sirkel» viser isbreen vei inn til den naturhisto­ riske avdelingen. At isen i en periode fra 13.000 – 8.500 år siden, trakk seg tilbake, har hatt stor betydning for hvordan landskapet ser ut i dag, og for det biologiske mangfoldet i området. Da isen smeltet og havet seg innover lavereliggende områder, ble vassdraget formet med innsjøer, elver og våtmarker. I indre sirkel har vi blant annet akvariesamlingen, hvor man kan studere de ulike artene nærmere. Man bør

regne god tid i utstillingen, særlig for de små. Huset i skogen står klart til lek for de minste. For de som er litt større er det gode muligheter til undersøkelse av bunndyr og annet man måtte finne i «vannrenna» eller ute i naturen. Sommerstid har vi kanoutleie og det er gode muligheter for turer i og ved kanalen. Vi har åpent hver dag i skolens ferie. Ta kontakt for gruppeomvisninger og skolebesøk: kanalmuseet@ostfoldmuseene.no GALLERI ØRJE BRUG Galleriet viser ulike kunst og temautstillinger og har en rekke arrangementer i løpet av året. For mer informasjon – se www.kanalmuseet.no LAG OG FORENINGER Det er mer enn åtti lag og foreninger i Marker kommune. Uansett interesse; det vil alltid være noen å dele den med i Marker. Se for øvrig oversikt på Marker kommunes hjemme­sider. MARKER TEATERSELSKAP Marker Teaterselskap er over 40 år og det er aktivitet som aldri før, med omlag to hundre medlemmer i alle aldre. Det settes opp en rekke revyer og teaterstykker, ofte i tribuneanlegget i slusene.

21


JAN WIN CONSULT AS • OPPMÅLING • BYGGELEDELSE • HUSPLASSERING • TOMTEMÅLING • MASSEBEREGNING • SENTRALE GODKJENNINGER Nesveien 15, 1798 Aremark Tlf: 995 35 869 Mail: janwin64@gmail.com www.janwin.net

På tur med buss? Ta kontakt for et gunstig tilbud når turen planlegges!

Grensebussen Knut Espelund Tlf. 69 81 41 17 - 909 29 380

1870 Ørje

TLF: 905 22 582 Alt innen tollhandlinger, spesialist på grensepassering. Kontakt Nisse Norén på tlf. 0573 639000, +47 69814900 TAPETSERING GULVLEGGING FLISLEGGING MALING SLIPING

Kjölen Sportsenter, Svenskeveien 572, 1870 Örje Tlf: 69 81 49 00 - Fax: 69 81 49 01 www.hnsped.com

AKTIVITETER OG OPPLEVELSER

Mysen Putballog Paintballpark Mysen Paintballpark

20

Timebestilling på tlf.: 922 05 082 Trømborgveien 447, 1850 Mysen 22

www.marker.kommune.no

17


Sommeråpen turistinformasjon for Indre Østfold rød-i.pdf

09-06-08

14:06:16

Ved slusene i Ørje Tlf. 45 45 34 45 post@visitindre.no Åpent 15. juni – 18. august Kl. 11.00 – 17.00 hver dag www.visitindre.no

SluseByen D@ta AS Tvillinggata 1, 1870 Ørje Tlf: 69 81 20 15 e-post: post@slusebyendata.no www.slusebyendata.no

DAtA - kontor - rekveSitA - Service VI UTFØRER ALLE TYPER BILREPARASJONER

ALT AV SERVICE

10%

på vindusviskere og pærer. Gratis montering

KONTROLLEN HOS OSS !

10% på vindusviskere og pærer - gratis montering

BILDIAGNOSE RUTESKADER

BESØK SLETTA AUTO I ØRJE

10% på vindusviskere og pærer - gratis montering

www.marker.kommune.no

23


Friluftsliv FJELLAOMRÅDET De store områdene mellom Marker, Eidsberg, Rakkestad og Aremark kalles Fjella. Dette er det største sammen­ hengende naturområdet i Østfold. Et nettverk av stier og ski­løyper innbyr til turer både sommer og vinter. UTKIKKSTÅRNET Linnekleppen (325 moh) ligger på grensen mellom Marker og Rakkestad og er Europas eneste bemannede brannvakts­ tårn. I Fjella finnes også flere besøkshytter. Disse er åpne for serveri­ng, først og fremst i vinterhalvåret. Turkart fås kjøpt i sportsforretning og bokhandel. KJØLEN SPORTCENTER Sportcenteret ligger på riksgrensen og har en løypetrasé på 2,5 kilometer med belysning og kunstsnø. I tillegg finnes oppkjørte løyper innover i marka. Liten hoppbakke finnes også. Senteret er et mosjonsanlegg som kan benyttes hele året med merkede turstier og innendørs trenings­mulig­heter. Se www.overkolen.com

24

www.marker.kommune.no

BADEPLASSER Både i Stora Lee og Haldenvassdraget er det en rekke badeplasser. Tangen, Tjuvholmen, Husborn og Østre Otteid er alle badeplasser som er lett tilgjengelig med bil. På en del steder i vassdraget er det tilrettelagt for kano og båtturister med leirplasser for rasting og gapahuker for overnatting. Kanoer fås leid ved Lund Gård eller på Kanalmuseet. STIER OG AKTIVITETSFLATER FOR IDRETT OG LEK I tilknytning til sentrum er det opparbeidet tursti til Ørje Fort, samt rundt Helgetjern. Hver høst arrangeres det Lysvandring rundt Helgetjern. Et kveldsarrangement med aktiviteter rundt Helgetjern. Det finnes for øvrig mange merkede stier i kommu­nen. Det finnes flere balløkker, idrettshall, idrettspark, idretts­ anlegg med kunstgressbane, sandvollyballbane, skatepark og en lekepark for de aller minste.


Næringsliv og næringsetablering Marker kommune har et allsidig næringsliv med bedrifter som er ledende innenfor sine felt. Ellers finnes et variert næringsliv innen handel og finans, byggevarer, trelast, håndverksbedrifter, transport, verksteder etc. Kommunen har store naturområder som gir betydelige muligheter for et variert friluftsliv, men også videre kommersiell utvikling. Marker har sammen med nabokommunene på norsk og svensk side satset på tilrettelegging for dem som ønsker vassdrags- og utmarksbaserte opplevelser. Gjennom Regionalpark Haldenkanalen utvikles området for slike opplevelser, www.visithaldenkanalen.no Vi ønsker flere bedrifter som ser muligheten i kommersiell utnyttelse av våre natur- og kulturressurser. Næringsstrukturen er kjennetegnet av stabil sysselsetting i landbruket, kombinert med relativt høy sysselsetting i industri, transport og handel/service. Variasjonen i næringsgrunnlaget kan dels forklares ut fra solide industribedrifter, nærheten til E18, og at vi har klart å utvikle Ørje til et felles senter for kommunen. I en avstand på 35 kilometer fra Ørje bor det mer enn 40.000 mennesker. Relativt store etableringer lokalisert til Ørje vil derfor neppe ha problemer med å skaffe arbeidskraft. Med utgangspunkt i Ørje vil det være tilgang til et marked med mer enn én million mennesker.

NÆRINGSAREALER Marker kommune har under opparbeiding nye nærings­ arealer på Sletta industriområde, i nærheten av Ørje og E18. Dette vil være det mest naturlige lokaliseringsvalget for ny virksomhet. Det er også god tilgang på lokaler til leie for næringsvirksomhet. NÆRINGSETABLERING Næringsetablering i Marker kommune kan utløse støtte fra Innovasjon Norge. Vi har også vår også Ressurssenteret, som er vår egen «næringshage». Her er det mulighet for å kontorfelllessakp med andre gründere, enten du trenger et «pendlerkontor» eller på mer permanent basis. Næringshagen Østfold bidrar med faglig ekspertise, www.naringshagenostfold.no TURISME Visit Indre Østfold er en organisasjon for dem som driver reiselivsbasert virksomhet i Indre Østfold. Ønsker du opplys­ninger om de tilbud som finnes, kan du gå inn på hjemmesiden www.visitindre.no eller ta kontakt på tlf. 951 55 551.

25


Ørje Dyreklinikk

Godt utstyrt, midt i sentrum Ørje Dyreklinikk er en moderne og godt utstyrt dyreklinikk med lyse, romslige lokaler. Klinikken er lett å finne i Sentrumsgården midt i Ørje. Klinikken tilbyr et bredt utvalg veterinærtjenester til smådyr, først og fremst hund og katt, men har også besøk av kaniner, marsvin, rotter og andre smådyr. Veterinær Kjetil Berger var uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 2004 og jobbet i klinisk smådyrpraksis siden den gang. Nå gjennomfører han en 4-årig etterutdanning som ender i et sertifikat i allmenn smådyrpraksis, dette for å holde seg oppdatert og videreutvikle kompetansen på klinikken. Runa Kvakstad er autorisert dyrepleier utdannet i Kolding i Danmark, hun kan det meste om foring av hund og

katt og har god oversikt i jungelen av hunde- og katteutstyr. Hun anbefaler spesielt flytevest til hundene i båt nå i somme­­r. Med utstyr som digital røntgen, flere blodanalyseapparater, godt utstyrt tannavdeling med digitalt tann­ røntgen, operasjonsstue med gassnarkose og et godt utvalg av hunde- og kattefôr kan de hjelpe de fleste med helse­ relaterte problemstillinger til smådyr på klinikken. – Kom innom for å se vårt utvalg av fôr og smådyrutstyr, eller ring oss for en time til ditt kjæledyr, oppfordrer veterinæ­­r Kjetil Berger.

OVNSKROKEN Salg og montering av ovner, piper og peiser. Vi utfører utskifting av gamle peisinnsatser, montering av innsatser i åpne gruer og piperehabilitering/pipetopper

Graving, sprenging og massetransport

OVNSKROKEN AS Bergerkroken 40, 1870 Ørje Tlf: 63 85 51 66 Trond Berger, tlf: 900 27 609

d i e b r a n n gru en Alt inn

Marker Anlegg AS Tlf. 909 88 990 post@markeranlegg.no www.markeranlegg.no

26

www.marker.kommune.no

Y ROSB UND K e ODDM rj 1870 Ø ien 223, Kasbuve 4 155 2 6 0 9 : Telefon frisurf.no krosby@ E-post: o.


ØRJE BLIKKENSLAGER A/S Håkan Wilhelmsson Kilebusvingen 8, 1870 Ørje Mob: 95 33 50 17 E-post: post@orjeblikk.no

mailto:post@lokentrevare.no • www.lokentrevare.no

• NYBYGG • TILBYGG • RESTAURERING • VINDUER OG DØRER • TAKRENNER • TAKSIKRING • GRUNNARBEID • MURERARBEID • STILLAS • UTFØRER JOBB MED MINIGRAVER Forhandler av Løken Trevare AS (vinduer og balkongdører)

Stillesby Bygg, Solheimveien 10, 1870 Ørje

Telefon Fredrik:

976 09 111 www.marker.kommune.no

27


SHOPPING 45

Foto: Visit Østfold.

Velkommen til Slusebyen Ørje! Welcome to Ørje with its locks! Ørje er handelssentrum i Marker kommune med ca. 3600 innbyggere. Her finner du butikker, serveringssteder, bensinstasjoner, frisører, treningssenter, bank, apotek, post, bibliotek m.m.

Ørje is the commercial centre of Marker municipality with about 3,600 inhabitants. The town has shops, restaurants, petrol stations, hairdressers, a gym, bank, chemists, post office, library, etc.

Ørje er blant annet kjent for historiske sluser i Haldenvassdraget, et aktivt dampbåtmiljø, Kanalmuseet og Galleriet på Ørje Brug. Ørje er samlingspunktet i bygda. Hvert år arrangeres det flere aktiviteter i sentrum, som for eksempel Vårmarked, Frimarked, Slusefestival, Soot-spelet og Kanallekene.

Ørje is also well-known for its historical locks on the Halden watercourse, its steamboats, the Canal Museum and the Ørje Brug gallery. Every year, the town organises a number of events such as the spring market, free market, lock festival the Soot-play and canal games.

Velkommen til en hyggelig handel! Følg Slusebyen Ørje på facebook www.slusebyenorje.no

28

www.marker.kommune.no

Welcome to Ørje! Follow Ørje and its locks on Facebook www.slusebyenorje.no

www.visitindre.no

63


Sukken Camping 1870 Ørje, Norway Telefon +47 69 81 10 77 Mobil 480 96 800 / 476 48 922 E-post: sukken.camping@gmail.com GPS koordinater: 32V 0650601 6600099

14 Hytter i naturskjønne omgivelser Leke -, grillplass og aktivitetsbane Muligheter for fiske 10 km til svenskegrensen 15 km til Töckfors shoppingsenter

ØSTFOLD TAXITJENESTER AS avd. Marker er din lokale transportør. Vi er tilgjengelig 24 timer 365 dager i året.

Du treffer oss på telefon 02137 • Ditt transportbehov • Vår oppgave • Ring oss og du kommer trygt frem

www.sukken-camping.no

Et moderne mediehus med fokus på helhet og merverdi

DESIGN | FOTO | MEDIESALG | PROFILERING | EMBALLASJE | WEB | TRYKK | LOGISTIKK

www.marker.kommune.no

29


HALDENKANALEN HAR TRE SLUSESTEDER ØRJE - AVBILDET, STRØMSFOSS OG BREKKE EUROPAS HØYESTE SAMMENHENGENDE SLUSETRAPP - 27 M. THE HALDEN CANAL HAS THREE LOCKS, ØRJE – PICTURED, STRØMSFOSS AND BREKKE BEING EUROPE’S HIGHEST STAIRCASE LOCKS – AT 27 M

12 visitindre.no 30

www.marker.kommune.no

haldenkanalen.no


Velkommen til en reise på og langs kanalen You’re welcome to take a trip on and along the canal • Overnatt på en av kystledhyttene, tilrettelagte leirplasser eller på pensjonat / hytter. • Bruk din egen eller lei kano, padlebrett, sykkel og bli noen dager • Opplev Haldenkanalen med åpne sjøer og trange kanaler • Nyt frisk luft og stillhet i skogen • Gled deg over et stort mangfold av blomster, fugler og dyr • Prøv fiskelykken etter gjedde, abbor og ørret.

• Spend the night at one of our costal path cabins, in a guesthose or camp at one of many campsites along the canal. • Rent a canoe, sup board, bike and stay for a few days. • Experience the Halden canal with open lakes and narrow canals. • Enjoy fresh air and silence in the woods • A variety of flowers, birds and animals. • Try the fishing tackle after pike, perch and trout.

Slusetider – Lock schedule Ring for slusing på nevnte tidspunkt Call for lock operation at the times mentioned Tel. 69 81 12 00

Båt transport til Haldenkanalen Boat transportation Transport både fra Halden havn (havet / the ocean) og mellom (between) kanalene Haldenkanalen og Dalsland kanal kan ordnes / can be arranged - Ring 69 81 12 00.

26. mai – 19. august Ørje kl. 10, 15, 19 NOK 190,Strømsfoss kl. 10, 13, 16, 19 NOK 160,Brekke kl. 10, 14, 17 NOK 240,Egne priser for kano/kajakk Separate prices for canoe / kajaks Utenom slusetider og sesong – dobbel pris. Outside lock hours and season – double price.

Se www.haldenkanalen.no for kjøp av: Båtsportkart / map NOK 350,Sesongkort slusing NOK 900,For mer info vedr. transportpriser, bryggeavgift etc. se www.haldenkanalen.no Arrangement, overnatting etc. www.visithaldenkanalen.no

haldenkanalen.no

1. I området finnes mange båtutsettingsplasser. 2. Ta egen båt eller bli med på båttur på den 8 mil lange kanalen. 3. Å sluse med egen båt eller kano er en morsom og annerledes opplevelse. 4. Båttransport fra havet og inn til kanalen kan ordnes.

visitindre.no

13 31


Bli med på en reise gjennom Haldenkanalen fra nord til sør! Join a trip along the Halden Canal from north to south! Med idylliske viker, odder og øyer er det klart for vakre naturopplevelser for de som ønsker en padletur. Haldenkanalen og innsjøer i området egner seg meget godt for turpadling. Langs kanalen finnes både sandstrender og gapahuker i tillegg til de spektakulære sluseanleggene i Ørje, Strømsfoss og Brekke. If you want to do some paddling, the canal offers beautiful natural scenery with a host of idyllic coves, spits and islets. The Halden canal and the various lakes in the area are very well-situated for canoe trips. Along the canal you will find beaches and lean-tos in addition to spectacular lock facilities at Ørje, Strømsfoss and Brekke.

SKULERUD Skulerud–Tjuvholmen, ca. 10 km Start i Skulerud i Aurskog-Høland. Padle til Sæterøya eller Tjuvholmen ved Rødenes kirke. På disse plassene er det gapahuker 6 7 teltplass, friområde og badestrand.

TJUVHOLMEN Tjuvholmen–Ørje, ca. 11 km Fortsett til Slusebyen Ørje - restauranter, butikker, dusj og toalett. Haldenvassdragets Kanalmuseum (s. 50) ligger sør om slusene. Natten tar du i gapahuk 8 9 eller på Solstrand Terrasse (s. 44).

ØRJE Ørje–Strømsfoss, ca. 20 km På strekningen er det to kystledhytter – Flagghytta og Fjøset samt gapahuker 10 11 og 12 . I Strømsfoss servicebygg, Møllerens Hus med butikk /servering og Strømsfoss Mølle museum/galleri. Bøensætre Husmannsplass mulig via sykkel.

STRØMSFOSS Strømsfoss–Halden, ca. 33 km Brekke sluser - Europas høyeste sammenhengende slusetrapp, 27 m. Matforsyning skaffes på Joker’n i Fossby. Spis på Furulund Cafe eller Kirkeng Camping. Overnatting Kirkeng Camping, kystledhytta – Fløterhytta eller 15 16 17 18 Stora Lee Camping (ligger langs Stora Lee). Eller ta turen videre til Halden hvor overnattingsmulighetene og serveringsmulighetene er mange. 14 visitindre.no

32

haldenkanalen.no

www.marker.kommune.no

HALDEN


haldenkanalen.no

Se www.visithaldenkanalen.no for utleie og returtransport av kano. Transport av personer – benytt Flex buss. Bestilles via 177.

Svart firkant = Gapahuk pĂĽ kartet. visitindre.no

15

33


34

www.marker.kommune.no


Tømrermester

Egil Gåseby

Alt innen tømrerArbeider / snekring

Adresse: gåseby 1870 ørje tlf: 916 83 721

TØMRER Kjell-Arne Krog Markveien 2 1870 Ørje Mobilnr.: 917 11 226

z

Trivsel og velvære hver dag i

P.M. Røwdesgt. 8, 1811 Askim tlf 69 81 99 00 bad – 982 22 122 treningssenter

www.ostfoldbadet.no www.marker.kommune.no

35


BESTILL DRØMMEN HJEM... Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale håndverkere med Mesterbrev i bedriften. Ta kontakt med oss nå og få vårt Mesterhusmagasin.

Drømmen kan begynne – det blir som avtalt!

Se alle våre mest populære hus i Mesterhusmagasinet!

Profile for BK.no

Opplev marker 2018 2019 org  

Opplev marker 2018 2019 org  

Profile for bk.no