Page 1

OPPLEV MARKER Informasjonsguide 2020/2021


3

Velkommen til Marker

4

Fakta og beskrivelse

5

Viktige telefonnumre i Marker kommune

7

Bo i Marker

8

Kart over Ørje sentrum

12

Kultur og fritidstilbud

13

Aktiviteter og arrangementer

22

Severdigheter og kulturminner

26

Friluftsliv

27

Næringsliv og næringsetablering

Forside: Unsplash Fotografer: Jørn A. Fjeld, Vidar Østenby, Jonas Ingstad og Finn Wahl Opplag: 4 000 Utgiver: BK Grafisk AS Annonsesalg: BK Grafisk v/ Kristin Larsen tlf 920 72 099 og Carina Svines tlf 928 36 144

2

www.marker.kommune.no


Velkommen til Marker Markers verdier er «trygghet, trivsel og respekt». For mange er dette en beskrivelse av hvordan vi opplever Markersamfunnet. Samtidig ligger det noen forventninger og forpliktelser til oss knytta til hvordan vi ønsker å utvikle kommunen vår videre. Vi ønsker at forskjellene her skal være små, og at vi sammen skaper et samfunn som favner alle, og hvor alle kan føle trygghet, trivsel og respekt til hverandre og våre omgivelser. Sånn vil vi ha det i Marker! Vi har initiativrike innbyggere, variert og vakker natur, offensive næringsdrivende og en stor frivillig innsats fra mange lag og foreninger. Vi har gode forutsetningene for å skape ei god framtid her i kommunen. Framtida ligger foran oss, og den skaper vi sjøl – sammen. Marker kommune er blant kommunene som har valgt å fortsette som før som egen selvstendig kommune, mens vi ser flere kommuner rundt oss har valgt sammenslåinger. Det ligger både utfordringer og muligheter i å forvalte en kommune som Marker, men vi ser flest muligheter. Vi tror det som er viktig for å lykkes er at vi dyrker særegenhetene våre her i kommunen. Det betyr at vi må jobbe godt med å gripe mulighetene som blant annet Ørje sentrum, E18, Haldenvassdraget, landbruket og naturen gir oss. For å komme i mål med det må vi sørge for at samspillet mellom næringsdrivende, frivilligheten og kommunen er så godt som det kan være. Et godt oppvekstmiljø er et viktig fundament for å trives. Mye av kraften som skapes i samfunnet vårt her i Marker handler om samspillet mellom mange, og at vi finner glede og motivasjon i å heie på hverandre og se at andre lykkes. Vi har næring og aktiviteter spredt rundt i hele kommunen vår, med Ørje som sentrum. Her er det et rikt tilbud for noen og enhver. Enten du vil gjøre en god handel i en av de trivelige butikkene, ta en kaffe eller om du har lyst til å bli bedre kjent i området ved Ørje sluser og Kanalmuseet. Vi i Marker kommune ønsker deg velkommen hit til oss! Med vennlig hilsen

Theodor Bye Ordfører

www.marker.kommune.no

3


Dette en av østlandets vakreste bygder

Marker kommune er et attraktivt sted å oppholde seg, bo og arbeide for alle som setter pris på god plass, rike friluftsmuligheter og nærhet til kommunikasjonslinjer til de store sentra. Det er allerede over 3.600 innbyggere som setter pris på kommunens rike kulturliv og det unike landskapet langs Haldenkanalen, og som trives med å bo her. Marker kommune legger vekt på å bygge en levende og attraktiv bygd med gode møteplasser. E18, som er hovedferdselsåren mellom Stockholm og Oslo, krysser Haldenkanalen ved Ørje, som er tettstedet i kommunen. Omkranset av vakker og fri tilgjengelig natur, to sjøer og en kanal, er dette en av Vikens vakreste bygder, med kort avstand til Viken-byene, Oslo og Sverige. Se også www.marker.kommune.no

4

www.marker.kommune.no


Viktige telefonnumre i Marker KONTAKTINFORMASJON Postadresse: Marker kommune, Postboks 114, 1871 Ørje Besøksadresse: Rådhuset, Storgaten 60, 1870 Ørje Sentralbord kl. 08.00–15.00: 69 81 05 00 | Faks: 69 81 06 66 post@marker.kommune.no | www.marker.kommune.no Rådhuset er åpent mandag–fredag fra 07.30 til 15.30 i vinterhalvåret og fra 07.30 til 15.00 i tidsrommet fra mai – august REFERANSELISTE FOR VIKTIGSTE FUNKSJONER Ordfører: Theodor Bye..................................................................... Rådmann: Kjell Jogerud.................................................................. Kommunalsjef: Vidar Østenby......................................................... Kommunalsjef: Anne-Kari Grimsrud............................................... Næringsetableringer: Vidar Østenby............................................... Skole: Mona Søbyskogen................................................................. Barnehage: Tove Skubberud Wang................................................. Familie og helse: Bjørg Olsson ....................................................... Marker bo- og servicesenter: Morten Aalborg................................ Kultur, fritid og bibliotek: Else Marit Svendsen ............................. Bibliotek: Britt Langøien ................................................................. Ungdomskoordinator: Lars Johansson.......................................... Miljø og naturforvaltning: Ann Kristin Halvorsrud......................... Landbruksforvaltning: Karl Martin Møgedal.................................. Skogbruk: Kjell Ove Burås............................................................... Oppmåling: Kjell Roger Ruud.......................................................... Byggesaksbehandling: Finn Lindblad............................................. Teknikk, plan og miljø: Ann-Mari Nylund ....................................... Marker helsestasjon: Åse Arneberg ................................................ NAV: Marianne Hermanseter .......................................................... Legekontor........................................................................................ Visit Indre Østfold ............................................................................ Turistinfo: 15. juni - 15. august........................................................

901 93 099 918 46 330 922 40 932 951 19 457 922 40 932 911 69 828 982 11 745 909 78 959 906 78 916 928 94 738 917 66 840 930 25 175 454 06 753 924 86 958 917 06 118 926 25 956 454 06 970 930 38 757 454 03 925 555 53 333 698 10 150 951 55 551 454 53 445

www.marker.kommune.no

5


For deg som heller gĂĽr tur i skogen enn ĂĽ spasere i parken

6

www.marker.kommune.no


Bo i Marker Valg av bosted er for mange et spørsmål om livsstil. Å bosette seg i Marker er også og i første rekke et spørsmål om prioriteringer, et veivalg i livet. Marker har ikke storbyens høye puls, men vi har i høyeste grad puls – som føles. Marker er stedet for deg som gjerne vil delta aktivt i kulturlivet, i stedet for å se på at andre gjør det. Marker er også stedet for deg som heller vil gå tur i skogen eller på stier i landskapet, enn å rusle gatelangs mellom biler og travle fotgjengere. Derfor satser vi på lag og foreninger, på kortreist kultur, og på opplevelser som gir innbyggerne muligheter for både å delta og å føle tilhørighet. SKOLE Marker skole har i underkant av 360 elever og er en 1–10 skole. Elever i 1.–4. klasse har tilbud om skolefritids-ordning (SFO). BARNEHAGER I kommunen er det én kommunal barnehage og to private barnehager. De private barnehagene er en del av kommunens barnehagetilbud. Marker kommune bygger ny barnehage i Ørje sentrum, ved Marker idrettspark, som vil stå ferdig høsten 2020. Alle som søker plass i barnehagene i Marker blir i dag tilbudt plass. BOLIGOMRÅDER I kommunen er det for salg byggeklare tomter i alle prisklasser. Fra sentrumsnære områder i et særpreget landsbymiljø, til spredt bosetting med umiddelbar nærhet til skog og mark. Boligområdene i Marker planlegges nøye for å gi maksimal trivsel, trygghet og helse. Ønsker du tilbud, send en e-post til post@marker.kommune.no eller ta kontakt med kommunen på tlf. 69 81 05 00. Du finner også utfyllende opplysninger på våre hjemmesider. LEILIGHETER Det er et godt tilbud av leiligheter for salg. Kontakt de lokale eiendomsmeglerne for ytterligere informasjon. Marker kommune har noen ungdoms-boliger for utleie. FINANSIERING Marker Sparebank kan være behjelpelige med å finansiere kjøp av hus og leiligheter. Kommunen kan etter nærmere retningslinjer tilby startlån til topp-finansieringen.

www.marker.kommune.no

7


Kart over Ørje sentrum Rødenessjøen

21

Neset

Brårudtangen

12 2

E1

8

19

Nesv

Kallakv

n.

n.

vn es Rø d

en

22

.

Kilebuvn.

16

Storg

t.

Lillevn.

13

Damholt

14

18

3

vn.

15

1

6

.

Storgt

Tje

rns

Torggt.

Braaru dvn.

n.

4

Skoleg

843

Haldenv

5

Sv

tub

en

be

n

sk

ev

n.

17

t.

11 10

E 18

7

21

20

9

vn.

Idretts

Helgetjern

n.

n.

8

Østliv

Industriv

Lille vn.

Lihammeren

21

livn.

Eike

8

Haldenv

n.

Sløka

www.marker.kommune.no

1. Apotek 2. Bobilplass 3. Legekontor 4. Helsestasjon/ Biblotek 5. Rådhus 6. Bank 7. Idrettshall 8. Idrettspark 9. Kunstgressbane 10. Sandvolleyball og skatepark 11. Lekeplass

12. Badeplass og friområde 13. Museum 14. Post 15. Veteranbåter 16. Sluser 17. Bo- og servicesenter 18. Kirke 19. Fortrunden 20. Helgetjernrunden 21. Skole 22. Norgesporten Rasteplass


g

yg

Sparebanker er ikke helt som andre banker. Vårt overskudd blir nemlig pløyd tilbake i lokalsamfunnet i form av støtte til gode tiltak i regi av lokale lag og foreninger. Når du velger Marker Sparebank, ofår g du en ig g l n P o e s r god bank- og forsikringsløsning samtidig som o du er Perso n li g med på å gjøre kommunen til et enda bedre sted å bo.

tr

tr try yg g g g

yg

g

tr try yg g g g

tr

Når det gjelder bank, er valget enkelt: velg lokalt!

og Perso n li g o g Perso n li g

Telefon 69 81 04 00. Epost@marker-sparebank.no www.marker-sparebank.no

trygg». Slagordet gir uttrykk for en sentral idé som bank, og uttrykt på en måte som posisjonerer banken med bankens verdier; hjelpsom, trygg og aktiv.

7

www.marker.kommune.no

9


BEDRE INNEKLIMA

Vi tar deg dit du skal BDO er ledende i Norge innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester. Gode råd trenger nærhet og vi vet at ved å sette kunden i sentrum vil vi finne de beste løsningene. Vi er der du er. Vi tar deg dit du skal. www.bdo.no

Flexit er Norges største leverandør av ventilasjonssystem og sentralstøvsugere til boliger. Flexit ble etablert på Ørje i 1974 og har levert ren og frisk luft til norske hjem og arbeidsplasser i over 45 år.

www.flexit.no

10

www.marker.kommune.no


Marker El-installasjon Marker El-Installasjon ble startet opp 1. august 2003 Bedriften er i dag 12 ansatte og holder til i nye lokale som sto ferdig 2007 på Sletta Industriområde nær E18. Kundene betjenes av dyktige montører med velutstyrte servicebiler som inneholder de meste av vanlig el-materiell. Marker El-Installasjon driver installasjonsvirksomhet i Indre Østfold, Aremark/Halden distriktet og deler av søndre Akershus. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester innen nye installasjoner, internkontoll/elkontoll og rehabilitering av boliger, hytter og landbruksinstallasjoner, samt prosjektering og planlegging innen el-installasjon. Marker El-Installasjon tilbyr også et bredt utvalg av produkter innen installasjonsmateriell, belysning og varmeprodukter. Selskapet er godkjent for el-kontroll og termografering i alle typer installasjone. Selskapet har også godkjenninger innom Ekom, slik som for eksempel tele og data installasjoner.

Sletta 11,1870 Ørje – Telefon 69 81 30 15

• • • • •

Utfører ALT INNEN ELEKTRISK INSTALLASJON Vedlikeholdsavtaler Prosjektering Ekom-autorisasjon Vi utfører termografering og el-kontroll næring/landbruk

Svein Røen Reidar Husebråten Bjørn Bergbråten E-post

982 46 194 982 46 191 982 46 192 bjorn@markerel.no

www.marker.kommune.no

11


Kultur og fritidstilbud BIBLIOTEK Telefon: 452 98 254 E-post: marker.bibliotek@marker.kommune.no Marker bibliotek er selvbetjent og tilgjengelig mellom kl 06.00 – 22.00 hele uken. Du finner det i Marker rådhus. Biblioteket er et kombinert folke- og skolebibliotek med romslige publikumsarealer og lesesal. Biblioteket har i tillegg til bøker, dagsaviser, tidsskrifter, filmer, språkkurs, lydbøker og cd-er er til utlån. Biblioteket har pc-er med Internett-tilkobling til gratis bruk for publikum. Biblioteket har mange arrangementer og er en møteplass for lag og foreninger i bygda. Betjente åpningstider: Tirsdag kl. 10.00–19.00 Torsdag kl. 10.00–19.00 Sommertid i skolens ferie: Tirsdag og torsdag kl. 10.00–17.00 BAD Marker folkebad ligger i tilknytning til Marker ungdomsskole og har et basseng på 12,5 x 8 meter. Fellesbad tirsdag kl. 17.00 – 20.30 Badet har åpent 26 uker pr år, 13 uker vår og 13 uker høst. Mer informasjon på Marker kommunes hjemmesider. KINO I Marker Rådhus vises kinoforestillinger ca to onsdager i måneden. Kinoen er ikke åpen på sommeren. Samarbeid med Bygdekinoen. KULTURSKOLEN Kulturskolen har undervisning for aspiranter, på piano, keyboard, trommer, gitar, trekkspill, blåseinstrumenter og sang. Det arrangeres kurs i teater og dans for barn og ungdom.

12

www.marker.kommune.no


Aktiviteter og arrangementer UNGDOMMENS KULTURHUS Ungdommens Kulturhus (UKH) er resultat av Interregprosjektet «På Grensen Til Rock». UKH brukes av ungdom mellom 13 og 25 år. Det er i dag ca 50 medlemmer. Huset er over 500 kvadratmeter stort og inneholder en rekke rom hvor det foregår ulike aktiviteter. Det er rom utstyrt med PA-anlegg og instrumenter og eget lydstudio til dem som vil spille i band. UKH har et godt utstyrt kjøkken med spiseplass til mange. En storsal brukes til konserter, skuespill og danse-forestillinger. Vi har også egen kinosal som brukes til TV-spill og kino, hobbyrom og VIP-rom for ungdommer over 18 år. Det er også muligheter for medlemmene til å jobbe med lyd og studio. I tillegg finnes et dataloft som kan brukes til LAN-spilling, mindre konserter eller andre aktiviteter. Huset er i konstant endring. Deltakernes interesse, pågangsmot og fantasi styrer utviklingen. Det er aktiviteter i skolens ferier. For nærmere informasjon; ring eller send e-post til Lars Johansson, tlf. 930 25 175, lars.johansson@marker.kommune.no SOOT SPELET, ØRJE Soot spelet forteller historien om kanalbyggeren Engebret Soot og menneskene rundt ham. Teaterforestillingen vises i unike og historiske omgivelser, på utendørsscenen i Ørje sluser. Rolleinnehavere Atle Pettersen, Alexander Rybak og Ingar Helge Gimle, samt mange flere. Musikken er skrevet av Henning Kvitnes. www.soot-spelet.no SILLY WALK OG MÅNEDENS INNBYGGER Kreativiteket i Ørje består av en rekke kreative personer som

med sine ideer setter Ørje og Marker på kartet. Silly Walk skilt i sentrum og Månedens innbygger er eksempler på dette. FESTIVALER I TANGEN/BRUGSOMRÅDET Slusefestivalen arrangeres hvert år i juni/ juli. Her kan du blant annet oppleve båtturer med verdens eldste propelldrevne dampbåt, slusing, jazz, revy, veteranbiler, håndverksdager, kunstutstilling og teater. Marker kommunes internettsider gir mer informasjon. Ordførerens fløterlotto, hvor man kan vinne inntil kr 25 000,er en unik happening gjennom Ørjes sluseanlegg. Lørdag i slusene; hver lørdag fra sent i mai til midten av august, er det underholdning i Ørje sluseamfi. I tillegg er det en mengde aktiviteter i området. FISKE Nilsen Sport og Elektrisk og Circle-K stasjonen selger fiskekort til de fleste fiskevann i Marker. Det er godt merket og tilrettelagt for fiske i området. Kommunen har i samarbeid med lokalt næringsliv merket femten fisker som svømmer i vassdraget eller i skogstjern i fjella. Disse har hver en verdi på 10.000 kroner. Gevinsten innkasseres ved å levere merket fisk til ordfører. Det finnes også egne fiskeguider i kommunen og overnattingsmuligheter knyttet til fiske. www.fiskeland.no For å få oversikt over arrangementer i Marker, www.visitindre.no www.marker.kommune.no Marker kommunes Facebookside.

Det arrangeres kurs i teater og dans for barn og ungdom.

www.marker.kommune.no

13


EN STOLT SOMMERTRADISJON!

En varm takk til alle trofaste publlikummere

Velkommen til neste kapittel!

Følg oss på facebook og www.soot-spelet.no

14

www.marker.kommune.no


CMYK

Vi har søndagsåpent 1. juni - 30. september • Kl. 11-18

7-22 (8-20)

Distriktets eget tets forsikringsselskap eget

ingsselskap Kontakt oss gjerne! Ved skade ring 915 03 100 Distriktets eget ne! ne! 24 timers service 915 03 –100 – 24 timers service 03100 24 timers service forsikringsselskap Distriktets eget Kontakt oss Kontakt oss gjerne! gjerne! 03 –100 – 24 timers service Ved skade ring ring 915 03100 24 timers service

Storgata 55,1870 Ørje • Telefon: 6981 0180 • Mail: ioa@gjensidige.no

forsikringsselskap

IT tjenester til private og bedrifter

Collaborate

Tvillinggata 1, 1870 Ørje Kontakt oss Kontakt oss gjerne! gjerne! Tlf. 69 81 20 15 tommy.jensen@collaborate.no Ved skade ring 915 03 100 – 24 timers service ring 03100 – 24 timers service

Kontakt oss Kontakt oss gjerne! gjerne! 03 –100 – 24 timers service Ved skade ring ring 915 03100 24 timers service

rje • Telefon: 6981 0180 • Mail: ioa@gjensidige.no

Storgata 55,1870 Ørje • Telefon: 6981 0180 • Mail: ioa@gjensidige.no

Storgata 55,1870 Ørje • Telefon: 6981 0180 • Mail: ioa@gjensidige.no www.marker.kommune.no

15


2580 Haldenkanalen_ANNONSE-1.qxp_Layout 1 09.06.2020 09:16 Side 1

Sommerdager i Haldenkanalen

Sommeren er fantastisk i Haldenkanalen!

Her kan man padle eller kjøre båt gjennom idylliske innsjøer og imponerende sluseanlegg – i et vakkert landskap med mange interessante kulturminner. Her kan du også bade, fiske, spise, oppleve kunst og kultur, bo og oppleve mange flotte sommerdager!

For flere magiske sommeropplevelser i Haldenkanalen se: 16

www.marker.kommune.no


Møteplass for næringslivet

Utviklingsbistand

Kontor og møtefasiliteter

Gründerveiledning

Ressursparken er stedet for utvikling og kreativt næringsliv i Marker! Den lokale næringsarenaen rommer etablerte bedrifter, pendlere, nyetablerere og gründere. Utviklingsmiljøet er et knutepunkt for nettverksbygging og idemyldring – som skaper lokale arbeidsplasser! Vi har gratis plass til ferske gründere i Gründerløkka vår, eller du kan leie et nyoppusset kontor.

Kompetanseutvikling

Ta kontakt eller kom innom for en Skaugkoppkaffe i Ressursparken!

Kurs og seminar

Industrivn. 9, 1870 Ørje post@ressursparken.no 906 56 100 www.ressursparken.no

www.marker.kommune.no

17


• NYBYGG • TILBYGG • RESTAURERING • VINDUER OG DØRER • TAKRENNER • TAKSIKRING • GRUNNARBEID • MURERARBEID • STILLAS • UTFØRER JOBB MED MINIGRAVER Forhandler av Løken Trevare AS (vinduer og balkongdører)

Stillesby Bygg, Solheimveien 10, 1870 Ørje

Telefon Fredrik:

976 09 111

mailto:post@lokentrevare.no • www.lokentrevare.no

18

www.marker.kommune.no


Innovi Marker ønsker å være en ressurs for både kommune, næringsliv og innbyggere i lokalsamfunnet. Vi blir gjerne med og tar i et tak der det trengs! Vår visjon:

INNOVI AS avd. Marker skal skape grensesprengende muligheter og mestring for individet i møte med samfunnet. Våre verdier sier at vi skal være:

INNOVATIV, INSPIRERENDE OG INKLUDERENDE

Du finner oss i det gamle «Noral-lokalet», Industriveien 8 KONTAKT:

Reidar Søby • Mob: 950 45 517 • E-post: reidar@innovi.no Runar Kasbo • Mob: 406 40 978 • E-post: runar@innovi.no

www.innovi.no

www.marker.kommune.no

19


Marker kommune

SamvirkeLaget

- Noe for enhver s m a k ! Bruktbutikk

20

www.marker.kommune.no

Storgata 37, 1870 Ă˜rje

Mulighetene er mange


Vi produserer ren fornybar energi for kommende generasjoner www.cloudberry.no

Marker vindpark viktig for ny, nordisk storsatsning

Børsnoterte Cloudberry gir alle muligheten til å eie bærekrftig vann- og vindkraft

Vindparkprosjektet i Marker kommune sto ferdig i 2019 bestående av 15 turbiner med en totaleffekt på 54 megawatt (MW) og en årsproduksjon på 193 gigawatt timer (GWh). Det var selskapet Scanergy som stod for utbyggingen og eide prosjektet fram til ny eier tok over. I dag er Scanergy AS blitt en del av det børsnoterte selskapet Cloudberry Clean Energy AS, et selskap som satser stort innen vind- og vannkraft i Norden.

Utvikling av fornybar energi bidrar til omstillingen som kreves for å nå europeiske og nasjonale klimamål. Tradisjonelt er vann- og vindkraft eiet av stat, kommune, industriselskaper og private infrastruktureiere. Målet er at norske og andre nordiske interesser eier en stor del av selskapet. Nå kan alle få ta del i den verdiskapningen som skjer innen fornybar energiproduksjon gjennom Cloudberry, ved at fond, pensjonskasser og privatpersoner kan kjøpe aksjer i Cloudberry over Oslo Børs.

- Vindparkprosjektet i Marker ble et veldig bra prosjekt gjennom god dialog med kommunen og lokale aktører. Marker Vindpark er en viktig referanse for oss når vi nå satser på å bli en stor eier, utvikler og drifter av vind- og vannkraft i Norden, sier Tor-Arne Pedersen, tidligere prosjektleder for Marker vindpark og nå utviklingsdirektør i Cloudberry. - Erfaringene fra prosjektet i Marker er viktige for oss. Vi har satt stor pris på det konstruktive samarbeidet med Marker kommune. Det er helt grunnleggende for oss med tett og godt samarbeid med kommune og lokale parter slik at vi sikrer best mulig prosjektgjennomføring for alle involverte, sier Pedersen. -Vi unngikk luftspenn, reduserte antallet turbiner og fikk tillatelse til radarstyrt belysning, som i sum har bidratt til å redusere fotavtrykket til vindparken, sier Pedersen. Cloudberry har etablert seg som et nordisk energiselskap med vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige og en Nordisk vekstambisjon. Selskapet er klare på at egen suksess avhenger av evnen til å jobbe tett med lokale parter, bygge tillit og skape verdi for alle. En viktig del av denne tilnærmingen er fortløpende vurderinger av de økonomiske, miljømessige, sosiale og styringsrelaterte sidene ved prosjektene sammen med lokale aktører, slik som det ble gjort i Marker. -Det er ikke tvil om at erfaringene vi har tatt med oss fra Marker vil bidra til å lykkes framover, sier Pedersen.

Cloudberry ser det som sitt oppdrag å produsere fornybar energi for kommende generasjoner. - Vi har et sterkt engasjement for lokalsamfunnene vi opererer i. Vekstrategien vår er tuftet på langsiktige løsninger og vår evne til å skape verdier for alle involverte parter i vann- og vindkraftprosjektene, ikke minst de lokale, avslutter Tor-Arne Pedersen.

Fakta om Cloudberry • et nordisk energiselskap som eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. • forventer langsiktig etterspørsel etter fornybar energi i Norden og Europa. • støttet av solide, langsiktige eiere og er notert på Merkur Market Oslo Børs med ticker CLOUD-ME • har kontorer i Oslo (hovedkontor), Norge, og Karlstad, Sverige. • For mer informasjon, besøk selskapet på www.cloudberry.no

www.marker.kommune.no

21


Severdigheter og kulturminner BASMO FESTNING Basmo festning fra slutten av 1600-tallet var en del av de «Oplandske» festningsverk og var planlagt av generalmajor Cicignon. Festningen ble nedlagt i 1745. I 1988 ble det påbegynt restaureringsarbeider. Basmo festning ligger nordvest i Marker, på en bratt liten kolle i lavlandet mellom Rødenessjøen og Hemnessjøen, perfekt for en kort fottur langs vei og sti fra parkeringsplassen.

ble bygget på kollen like sydvest for Ørje bru og sluser, og Søndre fort, som ligger på Likollen, en kilometer lengre syd. Begge fortene ble delvis nedsprengt i fjellet og bestykket med mitraljøser og kanoner med en rekkevidde på opptil 8.000 meter. Vittenbergåsen batteri, med sine seks kanonstillinger, bevoktet Kroksund, 18 kilometer nord for Ørje. Disse festningsverkene ble bygd i perioden 1902–1903 og ble nedlagt i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. Nordre Fort ved Ørje er i løpet av de siste årene gravet frem i lyset igjen, og er et interessant mål for en kort fottur langs vei eller fra Ørjetun. Fortet gir også en fantastisk utsikt over Ørje og sluseområdet. Søndre Fort er det siste året ryddet for skog, og muren rundt anlegget er godt synlig. Søndre Fort fremstår i dag som et flott turområde og det er anlagt parkeringsplass.

RØDENES KIRKE Kirken er en langkirke fra 1230. Den gjennomgikk omfattende ombygging i årene 1703–09. Altertavlen er fra 1720årene og ble gitt i gave fra Chr. Hansen Sarpsborg, som var kommandant på Basmo festning. Byggverket er i stein, er oppført i romansk stil og har 240 plasser. Kirken er vel verdt en tur, og byggverket er imponerende også fra utsiden om man kommer utenom «åpningstid». Kirkekontoret i Ørje kan opplyse om muligheter for omvisning. ØRJEFORTENE Ørjefortene inngår i grensefestningene fra 1905. De består av Nordre Fort, som

HALDENKANALEN OG ØRJE SLUSER Kanaliseringen av Haldenvassdraget ble påbegynt i 1852 og har gitt oss en farbar vannvei fra Tistedal ved Halden til Skulerud i Aurskog-Høland. Vassdraget er en av to kanaliserte vassdrag i Norge og farbart med båt i en strekning på omlag åtti kilometer. Sluseanleggene er ikke bare særpregede kulturminner, men også et vakkert landskaps-element som skaper en eksotisk ramme om båtlivet på Haldenkanalen.

tøyer med inntil 24 meters lengde, seks meters bredde og 1,6 meter dyptgående. På www.haldenkanalen.no finner du opplysninger om slusetider, priser og øvrig info som kan være nyttig for turister på kanalen. MS «BREKKE» MS «Brekke» er en passasjerbåt i rutetrafikk på Haldenkanalen. I sommerhalvåret trafikkerer den kanalen mellom Tistedal og Strømsfoss. Båten kan også leies til selskaper. For ytterligere opplysninger, tider og priser; www.sluseturer.no DS «TURISTEN» DS «Turisten» er Haldenkanalens Dronning. Hun er bygget ved Nyland Mek. Verksted i Kristiania i 1887 som byggenr. 65. Hun seiler på original kjøl, men har fått byttet cirka 80 prosent av stålet i skroget, klinket sammen med 60.000 nagler, slik hun opprinnelig ble bygget. Likeledes er hele innmaten ny, men bygget etter nøyaktige spesifikasjoner i samsvar med Riksantikvarens anvisninger og råd.

Ørje sluser og Ørje Brug, med Kanalmuseet, er midtpunktet i Haldenkanalen. Ørje sluser fra 1860 har tre slusekamre med en samlet løftehøyde på ti meter. De kan passeres av far-

Marker kommune har mye å by på av severdigheter og kulturminner.

22

www.marker.kommune.no


DAMPBÅTENE Av dampbåtene som begynte å seile i forskjellige tidsepoker på Haldenkanalen etter slusebyggingen, eksisterer fortsatt flere. Juvelen i kronen er DS «Engebret Soot», med byggenummer 1 fra Nylands Verksted i 1862. Båten har gjennomgått en fullstendig restaurering og er i dag verdens eldste propelldrevne dampskip i drift. DS «Engebret Soot» kan leies for charterturer. Det er også flere andre dampbåter med hjemmehavn på Ørje. For mer informasjon se www.dsengebretsoot.no HALDENVASSDRAGETS KANALMUSEUM – ØSTFOLDMUSEENE Haldenvassdragets Kanalmuseum finner du rett ved Haldenkanalen og Ørje Sluser, som knytter sammen Rødenessjøen og Øymarksjøen. Museet holder til i lokalene til det gamle tresliperiet, som var i drift mellom 1886 og 1942. Tresliperiet var en del av et større anlegg med sag og høvleri på sørsiden av fossen. I dag formidler museet historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting og treforedling, samt kulturminner i og ved vann. Sentralt står kanalbygger Engebret Soot (1786-1859), og hans

livsverk: Konstruksjonen av Otteidkanalen, Grasmokanalen og hovedvassdraget – «Den Fredrikshaldske Kanal», som vi i dag kjenner som Haldenkanalen.

GALLERI ØRJE BRUG Galleriet viser ulike kunst- og temautstillinger og har en rekke arrangementer i løpet av året. For mer informasjon – se www.kanalmuseet.no

I «den indre sirkel» viser isbreen vei inn til den naturhistoriske avdelingen. At isen i en periode fra 13.000 til 8.500 år siden trakk seg tilbake, har hatt stor betydning for hvordan landskapet ser ut i dag, og for det biologiske mangfoldet i området. Da isen smeltet og havet seg inn over lavereliggende områder, ble vassdraget formet med innsjøer, elver og våtmarker.

LAG OG FORENINGER Det er mange, og aktive lag og foreninger i Marker kommune. Uansett interesse; det vil alltid være noen å dele den med i Marker. Se for øvrig oversikt på Marker kommunes hjemmesider.

I indre sirkel har vi blant annet akvariesamlingen, hvor man kan studere de ulike artene nærmere. Man bør regne god tid i utstillingen, særlig for de små. «Huset i skogen» står klart til lek for de minste. For de som er litt større er det gode muligheter til å undersøke bunndyr og annet man måtte finne i «vannrenna» eller ute i naturen.

MARKER TEATERSELSKAP Marker Teaterselskap er over 40 år og er i aktivitet som aldri før med rundt 200 hundre medlemmer i alle aldre. Årlig settes det opp enten revy- eller teaterforestillinger til glede for Markers innbyggere.

Sommertid har vi kanoutleie, og det er gode muligheter for turer i og ved kanalen. Vi har åpent hver dag i skolens ferie. Ta kontakt for gruppeomvisninger og skolebesøk: kanalmuseet@ostfoldmuseene.no

www.marker.kommune.no

23


Bjørn Vidar Jørgensen AS Maskinentreprenør 1870 Ørje 41 52 73 13 bjornvjorgensen@gmail.com

Visste du at du ikke trenger å dra til storbyen eller handle på nett for å få skreddersydd etter dine preferanser? TA TUREN TIL INTERIØR PÅ GRENSEN MED OVER 30 ÅRS ERFARING INNEN INTERIØR.

Storgaten 10, 1870 Ørje 920 68 394

TLF: 905 22 582

1 S Y A W A L 14 38 A H

TAPETSERING GULVLEGGING FLISLEGGING MALING SLIPING

Vi har alt fra • Nøkler & låser • Kjøkkenartikler • Smykker • Innvendig- og utvendig maling • Tapet, belegg & tepper Kjente merkevarer fra

TØMRER: • nybygg • tilbygg • restaurering FHL EIENDOM AS • Salg av ny bolig Tømrer telefon 962 06 242 fhlinvest@hotmail.com

24

www.marker.kommune.no

Storgt. 56 - 1870 Ørje - 69 81 14 70 E-post: vidar@sentrumfarge.no


Nettbutikk WWW.IGROSHAGE.NO Godt utvalg av garn Livsstilsbutikk med utvalg utenom det vanlige i Storgata på Ørje. Sto

I Gros hage AS Storgata 51 1870 ØRJE tlf 930 29 223 butikken@igroshage.no

www.studsrud.no

HAGE GAVER GARN

MESTERVERK SIDEN 1875

maling • våtrom • tapetsering dekor • interiørdesign • flislegging Moseveien 1, 1870 Ørje. Tlf. 69 81 14 88. E-post: post@studsrud.no

OVNSKROKEN Salg og montering av ovner, piper og peiser. Vi utfører utskifting av gamle peisinnsatser, montering av innsatser i åpne gruer og piperehabilitering/pipetopper OVNSKROKEN AS Bergerkroken 40, 1870 Ørje Tlf: 63 85 51 66 Trond Berger, tlf: 900 27 609

ØRJE FOTTERAPI SALONG

Velkommen til en hyggelig behandling

25 ÅRS ERFARING

Behandling varer 1 time Hjelper mot: hard hud, torner, nedgrodd negl, sopp negl, vorter osv.

Storgata 52 Off.godkj.fotterapaut Mette Ane Therkelsen Åpent: man – fre kl 09.30 (fleksibel åpningstid) Timebestilling Tlf: 45 200 174

www.marker.kommune.no

25


Friluftsliv

FJELLAOMRÅDET De store områdene mellom Marker, Eidsberg, Rakkestad og Aremark kalles «Fjella». Dette er det største sammenhengende naturområdet i Østfold. Et nettverk av stier og skiløyper innbyr til turer både sommer og vinter. UTKIKKSTÅRNET Linnekleppen (325 moh) ligger på grensen mellom Marker og Rakkestad, og er Europas eneste bemannede brannvaktstårn. I Fjella finnes også flere besøkshytter. Disse er åpne for servering, først og fremst i vinterhalvåret. Turkart fås kjøpt i sportsforretningen og bokhandelen.

KJØLEN SPORTCENTER Sportcenteret ligger på riksgrensen og har en løypetrasé på 2,5 kilometer med belysning og kunstsnø. Det også etablert rulleskiløype i eksisterende løypetrasé. I tillegg finnes oppkjørte løyper innover i marka. Liten hoppbakke finnes også. Senteret er et mosjonsanlegg som kan benyttes hele året med merkede turstier og innendørs treningsmuligheter. Se www.overkolen.com BADEPLASSER Både i Stora Lee og Haldenvassdraget er det en rekke badeplasser. Tangen, Tjuvholmen, Husborn og Østre Otteid er alle badeplasser som er lett tilgjengelig med bil. På en del steder i vassdraget er det tilrettelagt for kano og båtturister med leirplasser for rasting og gapahuker for overnatting. Kanoer fås leid på Haldenvassdragets Kanalmuseum, ved turistinfoen, Ørje sluser, og på Jaavall gård i Rødenes. STIER OG AKTIVITETSFLATER FOR IDRETT OG LEK I tilknytning til sentrum er det opparbeidet tursti til Ørje Fort, samt rundt Helgetjern. Stien Kongeveien strekker seg fra Helgetjern til riksgrensen. Hver høst arrangeres det vandring rundt Helgetjern, et spennende kveldsarrangement med mange aktiviteter for store og små. Det finnes for øvrig mange merkede stier i kommunen. Det finnes flere balløkker, idrettshall, idrettspark, idrettsanlegg med kunstgressbane, sandvollyballbane, skatepark og en lekepark for de aller minste i Ørje sentrum, eller i umiddelbar nærhet.

26

www.marker.kommune.no


Næringsliv og næringsetablering Marker kommune har et allsidig næringsliv med bedrifter som er ledende innenfor sine felt. Ellers finnes et variert næringsliv innen handel og finans, byggevarer, trelast, håndverksbedrifter, transport, verksteder og mye mer. Kommunen har store naturområder som gir betydelige muligheter for et variert friluftsliv, men også videre kommersiell utvikling. Marker har sammen med nabokommunene på norsk og svensk side satset på tilrettelegging for dem som ønsker vassdrags- og utmarksbaserte opplevelser. Gjennom Regionalpark Haldenkanalen utvikles området for slike opplevelser, www.visithaldenkanalen.no Vi ønsker flere bedrifter som ser muligheten i kommersiell utnyttelse av våre natur- og kulturressurser. Næringsstrukturen er kjennetegnet av stabil sysselsetting i landbruket, kombinert med relativt høy sysselsetting i industri, transport og handel/service. Variasjonen i næringsgrunnlaget kan dels forklares ut fra solide industribedrifter, nærheten til E18, og at vi har klart å utvikle Ørje til et felles senter for kommunen. I en avstand på 35 kilometer fra Ørje bor det mer enn 40.000 mennesker. Relativt store etableringer lokalisert til Ørje vil derfor neppe ha problemer med å skaffe arbeidskraft. Med utgangspunkt i Ørje vil det være tilgang til et marked med mer enn én million mennesker.

NÆRINGSAREALER Marker kommune har under opparbeiding nye næringsarealer på Sletta industriområde, i nærheten av Ørje og E18. Dette vil være det mest naturlige lokaliseringsvalget for ny virksomhet. Det er også god tilgang på lokaler til leie for næringsvirksomhet. NÆRINGSETABLERING Næringsetablering i Marker kommune kan utløse støtte fra Innovasjon Norge. Vi har også Ressursparken, som er vår egen «næringshage». Her er det mulighet for å ha kontorfellesskap med andre gründere, enten du trenger et «pendlerkontor» eller på mer permanent basis. Næringshagen Østfold bidrar med faglig ekspertise, www. naringshagenostfold.no TURISME «Visit Indre Østfold» er en organisasjon for alle som driver reiselivsbasert virksomhet i Indre Østfold. Ønsker du opplysninger om de tilbud som finnes, kan du gå inn på hjemmesiden www. visitindre.no eller ta kontakt på tlf. 951 55 551.

www.marker.kommune.no

27


Tvillinggata 9, 1870 Ørje Åpningstider man, tir, ons og fre 9-16, tor 9-18

TØMRER Kjell-Arne Krog Markveien 2 1870 Ørje Mobilnr.: 917 11 226

Telefon 698 13 333 Timebestilling www.orjedyreklinikk.no

Følg oss på

ØSTFOLD TAXITJENESTER AS avd. Marker er din lokale transportør. Vi er tilgjengelig 24 timer 365 dager i året.

Du treffer oss på telefon 02137 • Ditt transportbehov • Vår oppgave • Ring oss og du kommer trygt frem

28

www.marker.kommune.no


Nye

Renault ZOE 395 km rekkevidde!

Elbilen for alle

Mest rekkevidde for pengene! Fra kr

249 900,-

Nye Renault ZOE har nå hele 395 km rekkevidde etter den nye og strengere WLTP målemetoden. Nytt Z.E. 50 batteri (52 kWh), oppvarmet ratt, hurtiglading 50kW DC/22kW AC og ny elektronisk girspak e-shifter med «one pedal driving». Batterigaranti på 8 år/160 000 km (minimum 66 % kapasitet). Pris er inkl. frakt og levering i Oslo. Forbehold om trykkfeil. Les mer på renault.no.

renault.no

Kilebusvingen 2, 1870 ØRJE TLF 69 81 28 00 • MAIL: post@norgesportenbil.no • www.norgesportenbil.no

Kjører daglig Østlandsområdet

Punktlighet, kvalitet og service, det er oss.

Graving, sprenging og massetransport

Marker Anlegg AS Tlf. 952 96 602 www.nessettransport.no

Tlf. 909 88 990 post@markeranlegg.no www.markeranlegg.no

www.marker.kommune.no

29


SH O P P I N G

53

Velkommen til Slusebyen Ørje! Opplev det lille koselige handelssenteret i Marker kommune. Her finner du butikker, serveringssteder, bensinstasjoner, frisører, treningssenter, bank, apotek, post, bibliotek m.m. Ørje er blant annet kjent for historiske sluser i Haldenvassdraget, et aktivt dampbåtmiljø, Kanalmuseet og Galleriet på Ørje Brug. Ørje er samlingspunktet i bygda. Hvert år arrangeres det flere aktiviteter i sentrum, som for eksempel Vårmarked, Frimarked, Slusefestival og Soot-spelet. Velkommen til en hyggelig handel! Følg Slusebyen Ørje på facebook

Welcome to Ørje with its locks! Visit the small, cosy commercial centre in Marker municipality. The town has shops, restaurants, petrol stations, hairdressers, a gym, bank, chemists, post office, library, etc. Ørje is also well-known for its historical locks on the Halden watercourse, its steamboats, the Canal Museum and the Ørje Brug gallery. Every year, the town organises a number of events such as the spring market, free market, lock festival and the Soot-play. Welcome to Ørje! Follow Ørje and its locks on Facebook

30

www.marker.kommune.no

www.visitindre.no

61


På tur med buss? Ta kontakt for et gunstig tilbud når turen planlegges!

Grensebussen Knut Espelund Tlf. 69 81 41 17 - 909 29 380

TRYKK / EMBALLASJE / DESIGN / SKILT & DEKOR / PROFIL- OG REKLAMEARTIKLER / LOGISTIKK

1870 Ørje

33 48 59 00

salg@bk.no

ØRJE BLIKKENSLAGER A/S Håkan Wilhelmsson Kilebusvingen 8, 1870 Ørje Mob: 95 33 50 17 E-post: post@orjeblikk.no

REMA 1000 ØRJE 7-23 (8-20) SØNDAGSÅPENT 11-18

www.marker.kommune.no

31


BESTILL DRØMMEN HJEM... Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale håndverkere med Mesterbrev i bedriften. Ta kontakt med oss nå og få vår Mesterhuskatalog.

Drømmen kan begynne – det blir som avtalt!

Tlf: 69 81 17 05 E-post: eivind@westlieas.no N-Sletta 11, 1870 Ørje www.westlieas.no