Page 1

     

   

BRP på 1‐2‐3! 

Vedlegg 2                                                                  Kasse, salg og dagsoppgjør                      31.05.2008          


Innhold Kassen ...................................................................................................................................................... 3  Registrere salg av varer. .................................................................................................................. 3  Splitte, slette og flytte innslag. ........................................................................................................ 5  Gavekort .................................................................................................................................................. 9  Salg av gavekort ................................................................................................................................... 9  Betaling med Gavekort ...................................................................................................................... 11  Depositum ............................................................................................................................................. 12  Oppgjør for depositum ...................................................................................................................... 12  Personlig Trener .................................................................................................................................... 18  Salg av Klippekort Personlig Trener ................................................................................................... 18  Bruk /Belastning  av  ”Klippekort Personlig Trener” ......................................................................... 20  Betaling med kort (Samport betalingsterminal)............................................................................ 21  Kasseoppgjør ......................................................................................................................................... 22  Dagsoppgjør (slutgiltig) ..................................................................................................................... 22   

 

2  


Kassen

Registrere salg av varer.  Trykk K i oppstartsvyen eller trykk kasse. 

 

Velg ønsket vare fra  produktmenyen til høyre. Ved å  trykke på ønsket produktgruppe vil  denne utvide seg og viser  produktene. 

                                                                                     

3  


Valgt produkt legger seg i  feltet til venstre.  Velg betalingsmåte. 

 

Har kunden akkurat beløp eller  betaler med kort kan du velge fra  snarveien til Jämn betaling… 

   

… hvis ikke velger du betala og en  ny meny kommer opp  Her fylles  beløpet  som  kunden har   inn …  Du kan også  velge fra  forslagene..    …og evt  restbeløp  regnes ut her. 

Velg ”Ok” tilslutt og salget er gjennomført.  4   


Splitte, slette og flytte innslag.    Splitte betaling:  Det er fire ikoner på toppen av ”innslagsoversikten”. Med disse kan du slette, flytte og splitte innslag.  

Velg 

ikonet og du kan splitte opp betalingen. 

     

Velg hvor mange deler betalingen  skal deles opp i og prisen vil fordele  seg jevnt på det antallet som  velges. 

                              

       5 


Du kan også forandre beløpene manuelt ved å trykke på enten prosentsatsen eller summen.    En ny boks kommer opp, tast inn  ønsket beløp eller prosentsats.  Trykk Ok! 

Ved å velge at en part skal betale  25% av summen når den er delt i to  deler vil det se slik ut.   

Summene vil nå fordele seg på to  faner klar til betaling. 

             6   


Flytte betaling til annen fane:   

Ikonet

vil flytte innslag på en kvittering til an annen. 

Marker innslag som skal flyttes ved å klikke på det en gang. 

 

Trykk deretter 

, og valgt innslag flyttes til egen fane… 

…og det andre blir liggende igjen. 

  Ta betalt på vanlig måte.    7   


Slette innslag   

Du sletter innslag ved å markere ønsket innslag og trykke på søppelbøtteikonet  fjernes da fra oversikten. 

, innslaget 

Åpne ny fane     Dette er nyttig hvis man vil gjøre innslag mens et annet salg ikke er slått ut enda. 

Bare trykk på   ikonet på toppen og en tom fane vil åpne seg, gjør de innslag som er nødvendige  å ta betalt. Kassen returnerer til det uoppgjorte salget.   Du kan åpne flere faner samtidig hvis du ønsker det.     

8  


Gavekort Salg av gavekort  Salg av gavekort gjøres via kassen 

Dersom en registrerer kunden   her så slipper man å gjøre det  senere i salgsprosessen 

Trykk Gavekort/  Depositum 

Trykk ”Gavekort” 

Trykk ”Gavekort” 

 

9  


Tast først inn beløp.  Dersom kundenavn ikke er valgt  ved starten av salget, klikk på  kikkert og velg kunde.  Dersom  kunden ikke er medlem  må du skrive inn navnet under  ”Mottagare(fritext):”     

Her ser en hva som er  registrert og kan trykke på  betalingsmåte. 

   

NB! Nr som her er 155,  Viser at dette er gavekort nr 155.  Nummeret  og verdi må skrives på gavekortet. 

Trykk ”Stäng” 

   

10  


Betaling med Gavekort    Varen kunden kjøper registreres på vanlig måte. Det er først ved oppgjørsmåte at vi velger gavekort. I  eksempelet her er varesalget registrert på kundenavn. 

Trykk ”Betala” 

   

I dette tilfelle hadde  kunden 2 gavekort. Velg  det nr som kunden vil  betale med (har med seg)      Trykk ”ok” 

11   


Her ser du hvilken verdi  som er igjen på  gavekortet.  Skriv  beløpet på kundens  gavekort.   

   

Depositum Oppgjør for depositum  Registrering av depositum gjøres via kassen 

Salget/ordren må  registreres på kunden. 

Trykk Gavekort/Depositum 

   

12  


Trykk ”Depositum” 

 

Velg  ”type”  depositum  

   

13  


I dette tilfelle har vi  valgt ”Depositum  Racket”   

Ordren er nå registrert ferdig.      Hva gjøres når kunden kommer tilbake med racketen?    Gå til kassen og hent opp kunden. Du vil da få opp varer som kunden ikke har betalt/tilbakelevert.  Marker varelinjen og trykk ”søppelbøtte”   

Marker varelinjen  

 

14  


Trykk ”Ja” 

Ordren er nå annullert  Dersom racketen ikke er tilbakelevert må vi enten purre kunden på telefon eller   sende faktura på depositumet.    For å få oversikt over ordre som ikke er brakt i ordren.  Ekonomi ÆOdebiterade bokninger 

  Dersom kunden skal faktureres 

Dobbelklikk på  linjen(kunden) du  skal fakturere 

15  


Her kan du skrive årsak til  fakturering 

Trykk ”Fakturera”     

Trykk ”Skapa” 

 

16  


Trykk på skriveikonet og  faktura blir skrevet ut og  må sendes pr post 

 

17  


Personlig Trener  Salg av Klippekort Personlig Trener   

Hent opp kunden og   klikk på ”Trening” 

     

Klikk    ”Personlig Trening Salg” 

 

Velg hvilket klippekort  kunden skal kjøpe 

18  


Klikk ”OK” 

   

Får opp varelinjen som kunden  skal betale  Klikk  Oppgjørsmåte 

   

Dette viser bare hva som er registrert.   Klippekortet vil fremstå som et verdikort i  systemet frem til alle klippene er forbrukt.       

        19   


Bruk /Belastning  av  ”Klippekort Personlig Trener”   

Hent frem kunden  Trykk ”Trening” 

 

Trykk  ”Personlig Trening Belastning” 

 

Trykk  ”Personlig Trening Belastning” 

     

20  


Velg ett av   Klippekortene  Og Klikk ”Ok” 

   

Dette bilde viser bare  status på klippekortet  mht hvor mange klipp  som gjenstår 

   

Betaling med kort (Samport betalingsterminal)  Kommer så fort betalingsterminalene er på plass på senterne..       

21  


Kasseoppgjør Ekonomi>Kassa>Kassaraporter 

Dagsoppgjør (slutgiltig)   

Pass på at du har  riktig senter 

Velg Slutgiltig

 

Må taste  passord 

  Tast inn opptalt beløp 

Velg  ”OK”

22   


Skriv eventuell årsak til  differansen 

Velg ”OK” 

         

Velg ”Ja” 

   

23  


Det er primært ”kassarapport” som skal  velges.   ”Transaktionslista kassarapport ”vil vise  detaljerte varelinjer.  

Förhandsgranska =Forhåndsvisning. Skriv ut =kassarapporten skrives ut direkte. 

Klikk ok Æ Rapporten vises/skrives

 

Slik vil forhånsvisning av  kassarapporten være.     Vil vise:  Sum pr betalingsmåte  Sum pr konto  Sum pr produktgruppe  Sum pr betalingsmåte 

Klikk her og rapporten  skrives ut 

24  


25  

Kassen  
Kassen  

Info vedr. kassefunksjoner

Advertisement