Page 3

Innhold Den kulturelle skolesekken . . . . 4 Barn og unge . . . . . . . . . . . . . . 6 Begivenheter 2010 . . . . . . . . . . 7 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kulturminner . . . . . . . . . . . . . . 16 Fylkesbiblioteket . . . . . . . . . . . 20 Andre kulturformål . . . . . . . . . 24

Forord Innen fylkeskommunens engasjement på kulturområdet har fylkesrådet i 2010 arbeidet videre med å nå de mål som er satt i fylkesrådets politiske plattform for samarbeid i fylkestinget 2007-2011 - “Med blikket mot Framtida”. I 2010 har følgende mål vært prioritert: a) Økt kunst- og kulturformidling for hele befolkningen med barn og unge som hovedmålgruppe. b) Videreutvikle samarbeidet mellom lokalsamfunn, kommuner, fritids- og interesseorganisasjoner c) Sikre god kvalitet på fylkeskommunens forvaltnings- og tjenesteoppgaver innenfor kulturområdet d) Videreutvikle kulturdimensjonen i andre viktige samfunnsområder, eks. kultur og helse, kultur og næring m.v. Fylkeskommunens kulturavdeling er fylkesrådets viktigste redskap i dette arbeidet, og i 2010 har avdelinga gjennomført mange spennende og utviklende tiltak som gir gode resultater for å nå målene på kulturfeltet. Denne årsmeldinga dokumenterer resultatene som er oppnådd i 2010. Hovedpunktene i 2010 har vært mange, blant annet: • • •

Utdeling av fylkeskommunens kulturstipend for unge kunstnere som i 2010 gikk til: Stina Moltu, musiker, Lowri Rees, filmskaper, Kjetil Støa, operasanger og Eirik Øien, musiker. Utdelinga av fylkeskommunens kulturpris som i 2010 ble tildelt Frode Estil. Markeringen av fylkeskandidat til den nasjonale Frivillighetsprisen som i 2010 ble Boje Reitan, Frosta.

Steinkjer den 9. mars 2010

Annikken Kjær Haraldsen Fylkesråd for kultur Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

3

Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Advertisement