Page 25

Flan Adolphe Gueu og gruppen GUETY har i en årrekke bydd det nordtrønderske publikumet på musikalske og flerkulturelle opplevelser. I 2010 samlet “Kobalia 2” lokale og internasjonale utøvere til konserter i Inderøy og Steinkjer.

Utviklingsprosjekter - flerkultur Innvandrerråd i Nord-Trøndelag

Organisasjonsutvikling i innvandrerorganisasjonene Kulturavdelinga har i samarbeid med NTBUR v/ Toleranseprosjektet og AOF bidratt til kompetanseutvikling blant innvandrernes egne organisasjoner gjennom regionale møter og kurs. Integrerings – og mangfoldsdirektoratets krav om registrering i Frivillighetsregisteret var ett av motivene for å delta.

Samarbeidsprosjekter i MidtNorden Midtnordiske Kulturdager 2010 Nord-Trøndelag fylkeskommune sto som vertskap for årets Midtnordiske Kulturdager. I nært samarbeid med Vikna kommune og lokale partnere ble arrangementet gjennomført i dagene 1.-4. juli.

ko b a l i a 2 Flan Adolphe Gueu - sang, perkusjon Michael Gueu - trommer Bahoue Gueu - trommer Sigrid Bjerkan - trommer Kossa Diomande - perkusjon Sidiki Camara - perkusjon Vidar Berg - trommer

Jimu Makurumbandi - tommelpiano, sang Macumbe Abea Eninga - sang, gitar Anna Rennemo - sang Roger Moen - sang, gitar Adrian Løseth Waade - fiolin Midtnordiske Kulturdager Johannes Tessem Jystad - gitar 2010 var lagt til KystkulturMattis Kleppen - bass

festivalen i Vikna. Foto: Anne Grete Walaunet, NORVEG

INDERØY: Rødbrygga fredag 21. mai kl 21.00

Programmet var lagt til Kystkulturfestivalen i Vikna som dette året var samordnet med Hurtigrutas Dag, ”Trua og Saltet, Sommertreff på SørGjæslingan, Kirkesøndag på Nærøya. Seminarer og andre arrangementer var lagt til Rørvik med Norveg som base. Midtnordisk Kulturpris ble delt mellom Frode Bjøru, Seglloftet, Jøa og Kvarkens Båtmuseum, Malax, Finland. Ungdommens Kulturpris gikk til Frode Grønningen, Sør-Trøndelag.

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

25

Plakatutforming: pronomen.no

Kulturavdelinga har i samarbeid med NTBUR v/ Toleranseprosjektet vært pådriver for etablering av Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag. I oppsummeringa av erfaringer fra Mangfoldsåret 2008 kom dette fram som et av flere aktuelle tiltak på området. I løpet av vårhalvåret ble det avholdt informasjonsmøte og valgmøte. De valgte representantene (4 med vara) deltok også som observatører under Fylkestingets behandling av saken 10. juni.

Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Advertisement