Page 24

Andre kulturformål Ansvar: • Kulturavdelinga har ansvar for å gi utviklingshjelp og støtte til bredden av det nordtrønderske kulturlivet. Mål: • Alle skal ha muligheten til å oppleve kunst og kultur uavhengig av sosial bakgrunn og funksjonsdyktighet. • Fokus på tiltak rettet mot barn og unge, funksjonshemmede, flyktninger, innvandrere og sørsamisk kultur.

Generelle tilskudd til kulturtiltak Område

Omsøkt

Innvilget

Dekningsgrad 166 000 62,6 % 40 000 10,2 %

Kulturvernorganisasjoner 265 000 Minnesmarkeringer/ 394 000 bokprosjekt Eldre 106 000 45 000 Samiske 265 000 19 000 Funksjonshemmede 274 000 140 000 Innvandrere (IMDI485 750 163 000 midler) Friluftsspel og festivaler* 2 480 000 1 008 000 Diverse tilskudd 60 000 15 000 SUM 4 329 750 1 596 000

*) se egen tabell

24

Friluftsspel/festivaler 2010

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

42,5 % 7,2 % 51,1 % 33,6 % 40,6 % 25,0 % 36,9 %

Navn Straumspællet, Inderøy Namsens Auge, Grong MIG Tautra, Frosta Hilmarfestivalen, Steinkjer Steinkjer ungdomsfilmfestival Melamartnan, Overhalla Skei Kulturfestival , Leka Trua og saltet, Vikna Vikingfestivalen, Steinkjer Steinkjerfestivalen Midt-Nordisk Kunstfestival, Inderøy Soddjazz, Inderøy Røyrvik "Der stjernan bor" Vandrerteater " Rørvik - den første lille by på en øy", Vikna Barbroteatret, Vikna Blues in Hell, Stjørdal Midtvinterdansen, Verdal Sør-Samisk kulturfestival, Røros Inderøysommer Femmina Internasjonale Filmfestival, Verdal SUM

Tildeling 40 000 40 000 40 000 100 000 30 000 40 000 23 000 80 000 40 000 100 000 15 000 50 000 40 000 50 000 40 000 100 000 50 000 10 000 70 000 50 000 1 008 000

Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Advertisement