Page 23

Barn og unge

f

Litteraturtilbudet i den kulturelle skolesekken omfattet 8 produksjoner og 140 forestillinger. I alt nådde vi ut til 6104 barn og unge. Produksjonen ”Historier om sørsamisk kultur” (samarbeid mellom Saemien Sijte og fylkesbiblioteket) turnerte i 30 dager i 2010. De møtte 1680 barn fra 1.-4. klasse på 35 forskjellige steder i Nord-Trøndelag. Til sammen ble det 57 Skolebibliotek, leseutvikling forestillinger. Skolebibliotekkurset i samarbeid med og litteraturformidling HINT gikk over tre to-dagers samlinger og hadde i Fakta Deltid, 1,5 år altStudietid: 54 deltakere. Studiested: Studiepoeng: Opptakskrav: Organisering:

Skolebibliotek, leseutvikling og litteraturformidling 15 studiepoeng fra høsten 2010

Levanger 15 (5 for hvert emne) Generell studiekompetanse 3 samlinger à 2 dager i hvert emne

Sørsamisk

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek 2010 / foto: Alex Rumford

Prosjektet ”Sørsamisk i biblioteket – en styrke for ► Skolebibliotek Søknadsfrist: 1. juni 2010 for skolebibliotek 5 stp identitet og fortsatte i 2010. Utstillingen ”Å Studiestart: 21.kultur” september 2010 kr 3 200,(støttes med tilskudd fra leveStudieavgift: med rein”, av fotograf Aina Bye, vandret videre i Nord-Trøndelag fylkesbibliotek) ► Leseutvikling bibliotek i Nord-Trøndelag. Til sammen 11 bibliotek Søknadsfrist: 1. november 2010 for leseutvikling for 5 stp 21. januar 2011 visteStudiestart: utstillingen. I tillegg ble utstillingen ”När dom Studieavgift: kr 6 200,andra sover” vist i 3 kommuner. Begge utstillingene Litteraturformidling er ►produsert Sijte. “Bokbusstreff” var et Søknadsfrist: 1.av juni Saemien 2011 for litteraturformidling for 5 stp Studiestart: 23. september 2011 annet viktig tiltak i prosjektet i 2010. De sørsamiske Studieavgift: kr 6 200,bokbussene fra Nordland og Sør-Trøndelag, pluss Elektronisk søknad Gå inn på studiets nettside: www.hint.no/studietilbud bokbussen i Steinkjer, møttes til felles arrangement på torget i Steinkjer.

Hvordan kan barn og unge bli mer interessert i og flinkere til å lese? ► ►

Til sammen 54 deltok på Skolebibliotekmodulen i studiet “Skolebibliotek, leseutvikling og litteraturformidling”, som er et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og fylkesbiblioteket.

bruk skolebibliotek i undervisninga gi faglitteratur og skjønnlitteratur større oppmerksomhet Informasjon og søkerlink:

www.hint.no/studietilbud

Digitale tjenester I 2010 ble det etablert et samarbeid med Olav Duunstiftelsen om utvikling av eget Duun-nettsted. Prosjektet fikk tilsagn om støtte fra Nasjonalbiblioteket. Digitaliseringen av fotosamlingen etter Ingulfsvatn ble fullført i samarbeid med Levanger museum. Driften av Ungint og Kulturnett Trøndelag er videreført i samarbeid med henholdsvis informasjonsavdelinga og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Organisasjonsendring Den største forandringen for ansatte ved fylkesbiblioteket var flyttingen av størstedelen av personalet til Fylkets hus. Flyttingen er en del av en organisasjonsprosess der alle deler av fylkeskommunens kulturavdeling knyttes nærmere sammen for å kunne gjøre en enda bedre jobb ut mot kommunene. Samtidig skal fylkesbiblioteket som bibliotek bevares gjennom fjernlånstjenesten og et fortsatt tett samarbeid med Steinkjer bibliotek i Dampsaga kulturhus. Dette samarbeidet omfatter blant annet etablering av nytt rom for samlingen etter Gunnar Skavlan i biblioteklokalet. Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

23

Årsmelding fylkeskulturavd  
Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Advertisement