Page 20

Fylkesbiblioteket Ansvar: • Fylkesbiblioteket skal initiere og koordinere utviklingsprosjekter, ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket, organisere bibliotekenes lånesamarbeid, gi råd til lokale og regionale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse samt arrangere kurs og møter om bibliotekspørsmål. Mål: • Å styrke bibliotekenes formidling av informasjon, kunnskap, litteratur og andre kulturuttrykk, med fokus på gratis og god tilgang for alle innbyggere.

Fjernlån og fraktordning Fjernlånet til bibliotek i og utenfor fylket har en oppgang fra 2009. Det samme gjelder klassesettutlånet. I biblioteksjefmøtet på Frosta ble økt samarbeid innen følgende områder drøftet: Utlån, frakt, katalogdata og digitale tjenester. Fylkesbiblioteket fikk innspill til videre arbeid for å sikre fortsatt gratis og god tilgjengeliggjøring av bibliotekressurser. Det ble synliggjort et behov for bedre brukergrensesnitt - det må gjøres en jobb for å lette veien inn til våre bibliotekbaser og tjenester. Bibliotekenes omdømmebygging var videre et viktig tema. Resultat fjernlån og klassesettutlån Fjernlån til andre bibliotek (antall bøker og medier) Klassesett til skoler i Nord-Trøndelag (antall bøker) Totalt utlån fra Nord-Trøndelag fylkesbibliotek

20

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

Fraktordninga som ble iverksatt i desember 2010 representerer den største forandringen for alle bibliotekene vi samarbeider med. I tillegg ble det gjort forberedelser til inngåelse av felles avtale om katalogdata og overgang til ny versjon av biblioteksystemet Mikromarc. Dette er tiltak som skal gjennomføres for å gi kvalitetsheving av bibliotekenes tjenester i alle kommunene

2005 2006 2007 2008 2009 2010 11978 11331 12009 12297 11106 11932 5761 5784 4687 4648 4541 4548 17739 17115 16696 16945 15647 16480

Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Årsmelding fylkeskulturavd  

Årsmelding

Advertisement